Misdrijven; beslissingen door het OM, 1994-2016

Misdrijven; beslissingen door het OM, 1994-2016

Soort misdrijf Soort verdachte Leeftijd verdachte Perioden Totaal beslissingen door OM (aantal)
Misdrijven, totaal Totaal Totaal leeftijd 2016* 202.530
Misdrijven, totaal Totaal Jonger dan 25 jaar 2016* 61.130
Misdrijven, totaal Totaal Minderjarigen 2016* 16.385
Misdrijven, totaal Totaal Meerderjarigen 2016* 181.130
Misdrijven, totaal Totaal 18 tot 25 jaar 2016* 44.740
Misdrijven, totaal Totaal Jonger dan 15 jaar 2016* 3.430
Misdrijven, totaal Totaal 15 tot 20 jaar 2016* 25.650
Misdrijven, totaal Totaal 20 tot 25 jaar 2016* 32.045
Misdrijven, totaal Totaal 25 tot 30 jaar 2016* 29.255
Misdrijven, totaal Totaal 30 tot 35 jaar 2016* 24.635
Misdrijven, totaal Totaal 35 tot 40 jaar 2016* 19.730
Misdrijven, totaal Totaal 40 tot 45 jaar 2016* 17.855
Misdrijven, totaal Totaal 45 tot 50 jaar 2016* 16.230
Misdrijven, totaal Totaal 50 tot 55 jaar 2016* 12.000
Misdrijven, totaal Totaal 55 tot 60 jaar 2016* 7.430
Misdrijven, totaal Totaal 60 tot 65 jaar 2016* 4.455
Misdrijven, totaal Totaal 65 jaar of ouder 2016* 4.800
Misdrijven, totaal Totaal Leeftijd verdachte onbekend 2016* 5.015
Misdrijven, totaal Rechtspersonen Totaal leeftijd 2016* 4.355
Misdrijven, totaal Rechtspersonen Jonger dan 25 jaar 2016* 0
Misdrijven, totaal Rechtspersonen Minderjarigen 2016* 0
Misdrijven, totaal Rechtspersonen Meerderjarigen 2016* 0
Misdrijven, totaal Rechtspersonen 18 tot 25 jaar 2016* 0
Misdrijven, totaal Rechtspersonen Jonger dan 15 jaar 2016* 0
Misdrijven, totaal Rechtspersonen 15 tot 20 jaar 2016* 0
Misdrijven, totaal Rechtspersonen 20 tot 25 jaar 2016* 0
Misdrijven, totaal Rechtspersonen 25 tot 30 jaar 2016* 0
Misdrijven, totaal Rechtspersonen 30 tot 35 jaar 2016* 0
Misdrijven, totaal Rechtspersonen 35 tot 40 jaar 2016* 0
Misdrijven, totaal Rechtspersonen 40 tot 45 jaar 2016* 0
Misdrijven, totaal Rechtspersonen 45 tot 50 jaar 2016* 0
Misdrijven, totaal Rechtspersonen 50 tot 55 jaar 2016* 0
Misdrijven, totaal Rechtspersonen 55 tot 60 jaar 2016* 0
Misdrijven, totaal Rechtspersonen 60 tot 65 jaar 2016* 0
Misdrijven, totaal Rechtspersonen 65 jaar of ouder 2016* 0
Misdrijven, totaal Rechtspersonen Leeftijd verdachte onbekend 2016* 4.355
Misdrijven, totaal Natuurlijke personen Totaal leeftijd 2016* 198.175
Misdrijven, totaal Natuurlijke personen Jonger dan 25 jaar 2016* 61.130
Misdrijven, totaal Natuurlijke personen Minderjarigen 2016* 16.385
Misdrijven, totaal Natuurlijke personen Meerderjarigen 2016* 181.130
Misdrijven, totaal Natuurlijke personen 18 tot 25 jaar 2016* 44.740
Misdrijven, totaal Natuurlijke personen Jonger dan 15 jaar 2016* 3.430
Misdrijven, totaal Natuurlijke personen 15 tot 20 jaar 2016* 25.650
Misdrijven, totaal Natuurlijke personen 20 tot 25 jaar 2016* 32.045
Misdrijven, totaal Natuurlijke personen 25 tot 30 jaar 2016* 29.255
Misdrijven, totaal Natuurlijke personen 30 tot 35 jaar 2016* 24.635
Misdrijven, totaal Natuurlijke personen 35 tot 40 jaar 2016* 19.730
Misdrijven, totaal Natuurlijke personen 40 tot 45 jaar 2016* 17.855
Misdrijven, totaal Natuurlijke personen 45 tot 50 jaar 2016* 16.230
Misdrijven, totaal Natuurlijke personen 50 tot 55 jaar 2016* 12.000
Misdrijven, totaal Natuurlijke personen 55 tot 60 jaar 2016* 7.430
Misdrijven, totaal Natuurlijke personen 60 tot 65 jaar 2016* 4.455
Misdrijven, totaal Natuurlijke personen 65 jaar of ouder 2016* 4.800
Misdrijven, totaal Natuurlijke personen Leeftijd verdachte onbekend 2016* 660
Misdrijven, totaal Geslacht: Mannen Totaal leeftijd 2016* 166.740
Misdrijven, totaal Geslacht: Mannen Jonger dan 25 jaar 2016* 52.575
Misdrijven, totaal Geslacht: Mannen Minderjarigen 2016* 13.980
Misdrijven, totaal Geslacht: Mannen Meerderjarigen 2016* 152.285
Misdrijven, totaal Geslacht: Mannen 18 tot 25 jaar 2016* 38.595
Misdrijven, totaal Geslacht: Mannen Jonger dan 15 jaar 2016* 2.755
Misdrijven, totaal Geslacht: Mannen 15 tot 20 jaar 2016* 22.205
Misdrijven, totaal Geslacht: Mannen 20 tot 25 jaar 2016* 27.615
Misdrijven, totaal Geslacht: Mannen 25 tot 30 jaar 2016* 24.810
Misdrijven, totaal Geslacht: Mannen 30 tot 35 jaar 2016* 21.080
Misdrijven, totaal Geslacht: Mannen 35 tot 40 jaar 2016* 16.680
Misdrijven, totaal Geslacht: Mannen 40 tot 45 jaar 2016* 14.915
Misdrijven, totaal Geslacht: Mannen 45 tot 50 jaar 2016* 13.335
Misdrijven, totaal Geslacht: Mannen 50 tot 55 jaar 2016* 9.655
Misdrijven, totaal Geslacht: Mannen 55 tot 60 jaar 2016* 5.930
Misdrijven, totaal Geslacht: Mannen 60 tot 65 jaar 2016* 3.550
Misdrijven, totaal Geslacht: Mannen 65 jaar of ouder 2016* 3.740
Misdrijven, totaal Geslacht: Mannen Leeftijd verdachte onbekend 2016* 470
Misdrijven, totaal Geslacht: Vrouwen Totaal leeftijd 2016* 31.210
Misdrijven, totaal Geslacht: Vrouwen Jonger dan 25 jaar 2016* 8.510
Misdrijven, totaal Geslacht: Vrouwen Minderjarigen 2016* 2.395
Misdrijven, totaal Geslacht: Vrouwen Meerderjarigen 2016* 28.675
Misdrijven, totaal Geslacht: Vrouwen 18 tot 25 jaar 2016* 6.115
Misdrijven, totaal Geslacht: Vrouwen Jonger dan 15 jaar 2016* 675
Misdrijven, totaal Geslacht: Vrouwen 15 tot 20 jaar 2016* 3.430
Misdrijven, totaal Geslacht: Vrouwen 20 tot 25 jaar 2016* 4.405
Misdrijven, totaal Geslacht: Vrouwen 25 tot 30 jaar 2016* 4.405
Misdrijven, totaal Geslacht: Vrouwen 30 tot 35 jaar 2016* 3.530
Misdrijven, totaal Geslacht: Vrouwen 35 tot 40 jaar 2016* 3.030
Misdrijven, totaal Geslacht: Vrouwen 40 tot 45 jaar 2016* 2.925
Misdrijven, totaal Geslacht: Vrouwen 45 tot 50 jaar 2016* 2.880
Misdrijven, totaal Geslacht: Vrouwen 50 tot 55 jaar 2016* 2.330
Misdrijven, totaal Geslacht: Vrouwen 55 tot 60 jaar 2016* 1.495
Misdrijven, totaal Geslacht: Vrouwen 60 tot 65 jaar 2016* 905
Misdrijven, totaal Geslacht: Vrouwen 65 jaar of ouder 2016* 1.060
Misdrijven, totaal Geslacht: Vrouwen Leeftijd verdachte onbekend 2016* 140
Misdrijven, totaal Geslacht onbekend Totaal leeftijd 2016* 230
Misdrijven, totaal Geslacht onbekend Jonger dan 25 jaar 2016* 40
Misdrijven, totaal Geslacht onbekend Minderjarigen 2016* 10
Misdrijven, totaal Geslacht onbekend Meerderjarigen 2016* 170
Misdrijven, totaal Geslacht onbekend 18 tot 25 jaar 2016* 30
Misdrijven, totaal Geslacht onbekend Jonger dan 15 jaar 2016* 0
Misdrijven, totaal Geslacht onbekend 15 tot 20 jaar 2016* 15
Misdrijven, totaal Geslacht onbekend 20 tot 25 jaar 2016* 25
Misdrijven, totaal Geslacht onbekend 25 tot 30 jaar 2016* 40
Misdrijven, totaal Geslacht onbekend 30 tot 35 jaar 2016* 30
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel gaat over door het Openbaar Ministerie genomen beslissingen in rechtbankstrafzaken, onderverdeeld naar soort beslissingen en - bij onvoorwaardelijke beleidssepots - naar wijze van uitvoering. De gegevens zijn uit te splitsen naar soort misdrijf, soort verdachte en leeftijdscategorie van de verdachte. De cijfers in de tabel zijn afgerond op vijftallen.

Gegevens beschikbaar van 1994 tot en met 2016.

Status van de cijfers:
De cijfers over het laatste verslagjaar zijn voorlopige cijfers. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 30 november 2017:
Deze tabel wordt stopgezet.

Wijzigingen per 11 september 2017:
De cijfers over de beslissingen van het OM zijn met terugwerkende kracht vanaf 2008 aangepast door verbeteringen in de interface van het Geïntegreerd Processensysteem Strafrecht (GPS). Dit heeft voornamelijk betrekking op de strafbeschikkingen, waar een onderschatting plaatsvond.
De cijfers over onvoorwaardelijke beleidssepots met en zonder kennisgeving worden in GPS niet goed geregistreerd en zijn daarom onvoldoende betrouwbaar vanaf 2008. Daarom worden deze cijfers vanaf 2008 niet weergegeven.
De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn daarvoor niet aangepast.
De voorlopige cijfers over 2016 zijn toegevoegd.
Door het wegvallen van financiering komen voor deze statistiek geen nieuwe gegevens meer beschikbaar vanaf 1 januari 2018. Voor meer informatie zie de link in paragraaf 3.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Door het wegvallen van financiering komen voor deze statistiek geen nieuwe gegevens meer beschikbaar vanaf 1 januari 2018. Voor meer informatie zie de link in paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Totaal beslissingen door OM
Aantal door het Openbaar Ministerie (OM) genomen beslissingen in rechtbankstrafzaken naar soort beslissing.
Een beslissing van het OM wordt genomen over een bij het parket ingeschreven proces-verbaal. Onder beslissingen vallen dagvaarding, onvoorwaardelijk sepot, voorwaardelijk sepot, transactie, strafbeschikking, oproepen ter terechtzitting naar aanleiding van verzet op een strafbeschikking, overdracht naar een ander parket, overheveling naar COMPAS, administratief afgehandeld, voeging ad informandum, voeging ter berechting en onbekende beslissingen.
Het totaal beslissingen door het OM bevat vanaf 2001 ook dagvaardingen. Daarmee verdubbelt het aantal beslissingen. Gegevens over dagvaardingen van voor 2001 zijn (nog) niet beschikbaar.