Misdrijven; beslissingen door het OM, 1994-2016

Misdrijven; beslissingen door het OM, 1994-2016

Soort misdrijf Soort verdachte Leeftijd verdachte Perioden Totaal beslissingen door OM (aantal)
Misdrijven, totaal Totaal Totaal leeftijd 2004 293.570
Misdrijven, totaal Totaal Totaal leeftijd 2005 285.770
Misdrijven, totaal Totaal Totaal leeftijd 2006 287.250
Misdrijven, totaal Totaal Totaal leeftijd 2007 281.600
Misdrijven, totaal Totaal Totaal leeftijd 2008 275.940
Misdrijven, totaal Totaal Totaal leeftijd 2009 268.235
Misdrijven, totaal Totaal Totaal leeftijd 2010 222.170
Misdrijven, totaal Totaal Totaal leeftijd 2011 239.405
Misdrijven, totaal Totaal Totaal leeftijd 2012 240.395
Misdrijven, totaal Totaal Totaal leeftijd 2013 224.330
Misdrijven, totaal Totaal Totaal leeftijd 2014 221.805
Misdrijven, totaal Totaal Totaal leeftijd 2015 203.875
Misdrijven, totaal Totaal Totaal leeftijd 2016* 202.530
Misdrijven, totaal Rechtspersonen Totaal leeftijd 2004 16.315
Misdrijven, totaal Rechtspersonen Totaal leeftijd 2005 13.985
Misdrijven, totaal Rechtspersonen Totaal leeftijd 2006 10.795
Misdrijven, totaal Rechtspersonen Totaal leeftijd 2007 8.605
Misdrijven, totaal Rechtspersonen Totaal leeftijd 2008 7.880
Misdrijven, totaal Rechtspersonen Totaal leeftijd 2009 7.290
Misdrijven, totaal Rechtspersonen Totaal leeftijd 2010 5.115
Misdrijven, totaal Rechtspersonen Totaal leeftijd 2011 5.195
Misdrijven, totaal Rechtspersonen Totaal leeftijd 2012 4.405
Misdrijven, totaal Rechtspersonen Totaal leeftijd 2013 4.340
Misdrijven, totaal Rechtspersonen Totaal leeftijd 2014 4.115
Misdrijven, totaal Rechtspersonen Totaal leeftijd 2015 3.590
Misdrijven, totaal Rechtspersonen Totaal leeftijd 2016* 4.355
Misdrijven, totaal Natuurlijke personen Totaal leeftijd 2004 277.255
Misdrijven, totaal Natuurlijke personen Totaal leeftijd 2005 271.785
Misdrijven, totaal Natuurlijke personen Totaal leeftijd 2006 276.455
Misdrijven, totaal Natuurlijke personen Totaal leeftijd 2007 272.995
Misdrijven, totaal Natuurlijke personen Totaal leeftijd 2008 268.065
Misdrijven, totaal Natuurlijke personen Totaal leeftijd 2009 260.945
Misdrijven, totaal Natuurlijke personen Totaal leeftijd 2010 217.055
Misdrijven, totaal Natuurlijke personen Totaal leeftijd 2011 234.205
Misdrijven, totaal Natuurlijke personen Totaal leeftijd 2012 235.995
Misdrijven, totaal Natuurlijke personen Totaal leeftijd 2013 219.990
Misdrijven, totaal Natuurlijke personen Totaal leeftijd 2014 217.690
Misdrijven, totaal Natuurlijke personen Totaal leeftijd 2015 200.285
Misdrijven, totaal Natuurlijke personen Totaal leeftijd 2016* 198.175
Misdrijven, totaal Geslacht: Mannen Totaal leeftijd 2004 240.330
Misdrijven, totaal Geslacht: Mannen Totaal leeftijd 2005 233.710
Misdrijven, totaal Geslacht: Mannen Totaal leeftijd 2006 236.085
Misdrijven, totaal Geslacht: Mannen Totaal leeftijd 2007 231.710
Misdrijven, totaal Geslacht: Mannen Totaal leeftijd 2008 226.735
Misdrijven, totaal Geslacht: Mannen Totaal leeftijd 2009 221.545
Misdrijven, totaal Geslacht: Mannen Totaal leeftijd 2010 184.035
Misdrijven, totaal Geslacht: Mannen Totaal leeftijd 2011 197.960
Misdrijven, totaal Geslacht: Mannen Totaal leeftijd 2012 198.945
Misdrijven, totaal Geslacht: Mannen Totaal leeftijd 2013 183.885
Misdrijven, totaal Geslacht: Mannen Totaal leeftijd 2014 182.825
Misdrijven, totaal Geslacht: Mannen Totaal leeftijd 2015 168.175
Misdrijven, totaal Geslacht: Mannen Totaal leeftijd 2016* 166.740
Misdrijven, totaal Geslacht: Vrouwen Totaal leeftijd 2004 36.530
Misdrijven, totaal Geslacht: Vrouwen Totaal leeftijd 2005 37.745
Misdrijven, totaal Geslacht: Vrouwen Totaal leeftijd 2006 40.060
Misdrijven, totaal Geslacht: Vrouwen Totaal leeftijd 2007 40.970
Misdrijven, totaal Geslacht: Vrouwen Totaal leeftijd 2008 40.945
Misdrijven, totaal Geslacht: Vrouwen Totaal leeftijd 2009 39.020
Misdrijven, totaal Geslacht: Vrouwen Totaal leeftijd 2010 32.675
Misdrijven, totaal Geslacht: Vrouwen Totaal leeftijd 2011 35.950
Misdrijven, totaal Geslacht: Vrouwen Totaal leeftijd 2012 36.765
Misdrijven, totaal Geslacht: Vrouwen Totaal leeftijd 2013 35.800
Misdrijven, totaal Geslacht: Vrouwen Totaal leeftijd 2014 34.620
Misdrijven, totaal Geslacht: Vrouwen Totaal leeftijd 2015 31.825
Misdrijven, totaal Geslacht: Vrouwen Totaal leeftijd 2016* 31.210
Misdrijven, totaal Geslacht onbekend Totaal leeftijd 2004 395
Misdrijven, totaal Geslacht onbekend Totaal leeftijd 2005 335
Misdrijven, totaal Geslacht onbekend Totaal leeftijd 2006 310
Misdrijven, totaal Geslacht onbekend Totaal leeftijd 2007 315
Misdrijven, totaal Geslacht onbekend Totaal leeftijd 2008 380
Misdrijven, totaal Geslacht onbekend Totaal leeftijd 2009 380
Misdrijven, totaal Geslacht onbekend Totaal leeftijd 2010 345
Misdrijven, totaal Geslacht onbekend Totaal leeftijd 2011 295
Misdrijven, totaal Geslacht onbekend Totaal leeftijd 2012 285
Misdrijven, totaal Geslacht onbekend Totaal leeftijd 2013 305
Misdrijven, totaal Geslacht onbekend Totaal leeftijd 2014 250
Misdrijven, totaal Geslacht onbekend Totaal leeftijd 2015 285
Misdrijven, totaal Geslacht onbekend Totaal leeftijd 2016* 230
Misdrijven, totaal Soort verdachte onbekend Totaal leeftijd 2004 0
Misdrijven, totaal Soort verdachte onbekend Totaal leeftijd 2005 0
Misdrijven, totaal Soort verdachte onbekend Totaal leeftijd 2006 0
Misdrijven, totaal Soort verdachte onbekend Totaal leeftijd 2007 0
Misdrijven, totaal Soort verdachte onbekend Totaal leeftijd 2008 0
Misdrijven, totaal Soort verdachte onbekend Totaal leeftijd 2009 0
Misdrijven, totaal Soort verdachte onbekend Totaal leeftijd 2010 0
Misdrijven, totaal Soort verdachte onbekend Totaal leeftijd 2011 0
Misdrijven, totaal Soort verdachte onbekend Totaal leeftijd 2012 0
Misdrijven, totaal Soort verdachte onbekend Totaal leeftijd 2013 0
Misdrijven, totaal Soort verdachte onbekend Totaal leeftijd 2014 0
Misdrijven, totaal Soort verdachte onbekend Totaal leeftijd 2015 0
Misdrijven, totaal Soort verdachte onbekend Totaal leeftijd 2016* 0
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel gaat over door het Openbaar Ministerie genomen beslissingen in rechtbankstrafzaken, onderverdeeld naar soort beslissingen en - bij onvoorwaardelijke beleidssepots - naar wijze van uitvoering. De gegevens zijn uit te splitsen naar soort misdrijf, soort verdachte en leeftijdscategorie van de verdachte. De cijfers in de tabel zijn afgerond op vijftallen.

Gegevens beschikbaar van 1994 tot en met 2016.

Status van de cijfers:
De cijfers over het laatste verslagjaar zijn voorlopige cijfers. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 30 november 2017:
Deze tabel wordt stopgezet.

Wijzigingen per 11 september 2017:
De cijfers over de beslissingen van het OM zijn met terugwerkende kracht vanaf 2008 aangepast door verbeteringen in de interface van het Geïntegreerd Processensysteem Strafrecht (GPS). Dit heeft voornamelijk betrekking op de strafbeschikkingen, waar een onderschatting plaatsvond.
De cijfers over onvoorwaardelijke beleidssepots met en zonder kennisgeving worden in GPS niet goed geregistreerd en zijn daarom onvoldoende betrouwbaar vanaf 2008. Daarom worden deze cijfers vanaf 2008 niet weergegeven.
De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn daarvoor niet aangepast.
De voorlopige cijfers over 2016 zijn toegevoegd.
Door het wegvallen van financiering komen voor deze statistiek geen nieuwe gegevens meer beschikbaar vanaf 1 januari 2018. Voor meer informatie zie de link in paragraaf 3.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Door het wegvallen van financiering komen voor deze statistiek geen nieuwe gegevens meer beschikbaar vanaf 1 januari 2018. Voor meer informatie zie de link in paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Totaal beslissingen door OM
Aantal door het Openbaar Ministerie (OM) genomen beslissingen in rechtbankstrafzaken naar soort beslissing.
Een beslissing van het OM wordt genomen over een bij het parket ingeschreven proces-verbaal. Onder beslissingen vallen dagvaarding, onvoorwaardelijk sepot, voorwaardelijk sepot, transactie, strafbeschikking, oproepen ter terechtzitting naar aanleiding van verzet op een strafbeschikking, overdracht naar een ander parket, overheveling naar COMPAS, administratief afgehandeld, voeging ad informandum, voeging ter berechting en onbekende beslissingen.
Het totaal beslissingen door het OM bevat vanaf 2001 ook dagvaardingen. Daarmee verdubbelt het aantal beslissingen. Gegevens over dagvaardingen van voor 2001 zijn (nog) niet beschikbaar.