Misdrijven; vervolging en berechting, 1994-2016

Misdrijven; vervolging en berechting, 1994-2016

Soort misdrijf Soort verdachte Leeftijd verdachte Perioden Ingeschreven rechtbankstrafzaken (aantal)
Misdrijven, totaal Totaal Totaal leeftijd 2004 273.975
Misdrijven, totaal Totaal Totaal leeftijd 2005 266.860
Misdrijven, totaal Totaal Totaal leeftijd 2006 267.710
Misdrijven, totaal Totaal Totaal leeftijd 2007 272.655
Misdrijven, totaal Totaal Totaal leeftijd 2008 263.015
Misdrijven, totaal Totaal Totaal leeftijd 2009 232.655
Misdrijven, totaal Totaal Totaal leeftijd 2010 212.940
Misdrijven, totaal Totaal Totaal leeftijd 2011 232.520
Misdrijven, totaal Totaal Totaal leeftijd 2012 226.885
Misdrijven, totaal Totaal Totaal leeftijd 2013 210.565
Misdrijven, totaal Totaal Totaal leeftijd 2014 212.325
Misdrijven, totaal Totaal Totaal leeftijd 2015 191.450
Misdrijven, totaal Totaal Totaal leeftijd 2016* 190.850
Misdrijven, totaal Rechtspersonen Totaal leeftijd 2004 14.820
Misdrijven, totaal Rechtspersonen Totaal leeftijd 2005 11.415
Misdrijven, totaal Rechtspersonen Totaal leeftijd 2006 9.205
Misdrijven, totaal Rechtspersonen Totaal leeftijd 2007 7.675
Misdrijven, totaal Rechtspersonen Totaal leeftijd 2008 7.000
Misdrijven, totaal Rechtspersonen Totaal leeftijd 2009 6.145
Misdrijven, totaal Rechtspersonen Totaal leeftijd 2010 4.520
Misdrijven, totaal Rechtspersonen Totaal leeftijd 2011 4.570
Misdrijven, totaal Rechtspersonen Totaal leeftijd 2012 4.035
Misdrijven, totaal Rechtspersonen Totaal leeftijd 2013 4.235
Misdrijven, totaal Rechtspersonen Totaal leeftijd 2014 4.040
Misdrijven, totaal Rechtspersonen Totaal leeftijd 2015 3.500
Misdrijven, totaal Rechtspersonen Totaal leeftijd 2016* 4.465
Misdrijven, totaal Natuurlijke personen Totaal leeftijd 2004 257.910
Misdrijven, totaal Natuurlijke personen Totaal leeftijd 2005 254.090
Misdrijven, totaal Natuurlijke personen Totaal leeftijd 2006 257.255
Misdrijven, totaal Natuurlijke personen Totaal leeftijd 2007 263.720
Misdrijven, totaal Natuurlijke personen Totaal leeftijd 2008 254.815
Misdrijven, totaal Natuurlijke personen Totaal leeftijd 2009 225.500
Misdrijven, totaal Natuurlijke personen Totaal leeftijd 2010 207.720
Misdrijven, totaal Natuurlijke personen Totaal leeftijd 2011 227.295
Misdrijven, totaal Natuurlijke personen Totaal leeftijd 2012 222.225
Misdrijven, totaal Natuurlijke personen Totaal leeftijd 2013 205.660
Misdrijven, totaal Natuurlijke personen Totaal leeftijd 2014 207.640
Misdrijven, totaal Natuurlijke personen Totaal leeftijd 2015 187.380
Misdrijven, totaal Natuurlijke personen Totaal leeftijd 2016* 185.790
Misdrijven, totaal Geslacht: Mannen Totaal leeftijd 2004 223.370
Misdrijven, totaal Geslacht: Mannen Totaal leeftijd 2005 218.620
Misdrijven, totaal Geslacht: Mannen Totaal leeftijd 2006 219.955
Misdrijven, totaal Geslacht: Mannen Totaal leeftijd 2007 224.135
Misdrijven, totaal Geslacht: Mannen Totaal leeftijd 2008 216.530
Misdrijven, totaal Geslacht: Mannen Totaal leeftijd 2009 191.230
Misdrijven, totaal Geslacht: Mannen Totaal leeftijd 2010 176.095
Misdrijven, totaal Geslacht: Mannen Totaal leeftijd 2011 192.015
Misdrijven, totaal Geslacht: Mannen Totaal leeftijd 2012 187.135
Misdrijven, totaal Geslacht: Mannen Totaal leeftijd 2013 171.625
Misdrijven, totaal Geslacht: Mannen Totaal leeftijd 2014 173.795
Misdrijven, totaal Geslacht: Mannen Totaal leeftijd 2015 157.475
Misdrijven, totaal Geslacht: Mannen Totaal leeftijd 2016* 156.080
Misdrijven, totaal Geslacht: Vrouwen Totaal leeftijd 2004 34.230
Misdrijven, totaal Geslacht: Vrouwen Totaal leeftijd 2005 35.215
Misdrijven, totaal Geslacht: Vrouwen Totaal leeftijd 2006 37.065
Misdrijven, totaal Geslacht: Vrouwen Totaal leeftijd 2007 39.330
Misdrijven, totaal Geslacht: Vrouwen Totaal leeftijd 2008 38.030
Misdrijven, totaal Geslacht: Vrouwen Totaal leeftijd 2009 33.985
Misdrijven, totaal Geslacht: Vrouwen Totaal leeftijd 2010 31.370
Misdrijven, totaal Geslacht: Vrouwen Totaal leeftijd 2011 35.050
Misdrijven, totaal Geslacht: Vrouwen Totaal leeftijd 2012 34.860
Misdrijven, totaal Geslacht: Vrouwen Totaal leeftijd 2013 33.865
Misdrijven, totaal Geslacht: Vrouwen Totaal leeftijd 2014 33.685
Misdrijven, totaal Geslacht: Vrouwen Totaal leeftijd 2015 29.695
Misdrijven, totaal Geslacht: Vrouwen Totaal leeftijd 2016* 29.540
Misdrijven, totaal Geslacht onbekend Totaal leeftijd 2004 310
Misdrijven, totaal Geslacht onbekend Totaal leeftijd 2005 255
Misdrijven, totaal Geslacht onbekend Totaal leeftijd 2006 235
Misdrijven, totaal Geslacht onbekend Totaal leeftijd 2007 255
Misdrijven, totaal Geslacht onbekend Totaal leeftijd 2008 255
Misdrijven, totaal Geslacht onbekend Totaal leeftijd 2009 285
Misdrijven, totaal Geslacht onbekend Totaal leeftijd 2010 255
Misdrijven, totaal Geslacht onbekend Totaal leeftijd 2011 230
Misdrijven, totaal Geslacht onbekend Totaal leeftijd 2012 230
Misdrijven, totaal Geslacht onbekend Totaal leeftijd 2013 165
Misdrijven, totaal Geslacht onbekend Totaal leeftijd 2014 160
Misdrijven, totaal Geslacht onbekend Totaal leeftijd 2015 210
Misdrijven, totaal Geslacht onbekend Totaal leeftijd 2016* 165
Misdrijven, totaal Soort verdachte onbekend Totaal leeftijd 2004 1.245
Misdrijven, totaal Soort verdachte onbekend Totaal leeftijd 2005 1.355
Misdrijven, totaal Soort verdachte onbekend Totaal leeftijd 2006 1.250
Misdrijven, totaal Soort verdachte onbekend Totaal leeftijd 2007 1.265
Misdrijven, totaal Soort verdachte onbekend Totaal leeftijd 2008 1.195
Misdrijven, totaal Soort verdachte onbekend Totaal leeftijd 2009 1.010
Misdrijven, totaal Soort verdachte onbekend Totaal leeftijd 2010 700
Misdrijven, totaal Soort verdachte onbekend Totaal leeftijd 2011 660
Misdrijven, totaal Soort verdachte onbekend Totaal leeftijd 2012 625
Misdrijven, totaal Soort verdachte onbekend Totaal leeftijd 2013 670
Misdrijven, totaal Soort verdachte onbekend Totaal leeftijd 2014 650
Misdrijven, totaal Soort verdachte onbekend Totaal leeftijd 2015 570
Misdrijven, totaal Soort verdachte onbekend Totaal leeftijd 2016* 600
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel gaat over rechtbankstrafzaken die zijn ingeschreven bij een parket, waarover het Openbaar Ministerie (OM) een beslissing heeft genomen en die zijn afgedaan door de rechter in eerste aanleg. De gegevens zijn uit te splitsen naar soort misdrijf, leeftijd en soort verdachte. De door het OM genomen beslissingen zijn onderverdeeld naar de soort beslissing. De afdoeningen door de rechter zijn onderverdeeld naar soort eindbeslissing en soort sanctie. De zaken die door de rechter ter zitting bij een andere zaak zijn gevoegd, zijn niet als afdoening meegeteld. De cijfers in de tabel zijn afgerond op vijftallen.

Gegevens beschikbaar van 1994 tot en met 2016.

Status van de cijfers:
De cijfers over het laatste verslagjaar zijn voorlopige cijfers. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 30 november 2017:
Deze tabel wordt stopgezet.

Wijzigingen per 11 september 2017:
De cijfers over de beslissingen van het OM zijn met terugwerkende kracht vanaf 2008 aangepast door verbeteringen in de interface van het Geïntegreerd Processensysteem Strafrecht (GPS). Dit heeft voornamelijk betrekking op de strafbeschikkingen, waar een onderschatting plaatsvond.
De cijfers over de afdoeningen door de rechter in eerste aanleg zijn met terugwerkende kracht vanaf 2001 aangepast vanwege een fout in de gegevenslevering aan het CBS. Hierdoor vond een onderschatting van het aantal afdoeningen door de rechter plaats. Het ging voornamelijk om supersnelrechtzaken die ontbraken.
De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn daarvoor niet aangepast.
De voorlopige cijfers over 2016 zijn toegevoegd.
Door het wegvallen van financiering komen voor deze statistiek geen nieuwe gegevens meer beschikbaar vanaf 1 januari 2018. Voor meer informatie zie de link in paragraaf 3.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Door het wegvallen van financiering komen voor deze statistiek geen nieuwe gegevens meer beschikbaar vanaf 1 januari 2018. Voor meer informatie zie de link in paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Ingeschreven rechtbankstrafzaken
Aantal rechtbankstrafzaken ingeschreven bij het Openbaar Ministerie (OM).