ICT-gebruik bij bedrijven naar bedrijfstak (SBI 2008), 2010


Deze tabel bevat gegevens over het gebruik van informatie- en communicatietechnologie (ICT) door bedrijven. Het gaat daarbij om:
- het gebruik van computers;
- interne en externe netwerken, waaronder internet;
- software en toepassing ervan;
- Supply Chain Management (ketenintegratie);
- Automated Data Exchange (automatische gegevensuitwisseling);
- communicatie met overheden via internet;
- de mate waarin de bedrijven internet gebruiken voor in- en verkoop;
- ict-beveiliging;
- innovatieve activiteiten;
- ICT en milieu-effecten.
De gegevens hebben betrekking op bedrijven met 10 en meer werkzame personen. Peildatum daarbij is 31 december.

Gegevens beschikbaar over het jaar 2010.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 8 maart 2019:
Geen, tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

ICT-gebruik bij bedrijven naar bedrijfstak (SBI 2008), 2010

Bedrijfstakken/branches SBI2008 ICT-personeel per 31 decemberPersoneel dat werkt met een computer (in % van totale aantal werkzame personen) ICT-personeel per 31 decemberPersoneel dat werkt met internet (in % van totale aantal werkzame personen) ICT-personeel per 31 decemberTelewerkers (in % van totale aantal werkzame personen) ICT-personeel per 31 decemberPersoneel dat werkt met mobiel internet (in % van totale aantal werkzame personen) Bedrijven met externe netwerkenInternet, naar soort verbindingTotaal breedband (in % van het totale aantal bedrijven) Bedrijven met externe netwerkenInternet, snelheid snelste verbindingMinder dan 2 Mbit/s (in % van het totale aantal bedrijven) Bedrijven met externe netwerkenInternet, snelheid snelste verbinding2 tot 10 Mbit/s (in % van het totale aantal bedrijven) Bedrijven met externe netwerkenInternet, snelheid snelste verbinding10 tot 30 Mbit/s (in % van het totale aantal bedrijven) Bedrijven met externe netwerkenInternet, snelheid snelste verbinding30 tot 100 Mbit/s (in % van het totale aantal bedrijven) Bedrijven met externe netwerkenInternet, snelheid snelste verbinding100 Mbit/s of meer (in % van het totale aantal bedrijven) Bedrijven met externe netwerkenGebruik voor verkoopVerkoop via externe netwerken (in % van het totale aantal bedrijven) Gebruik voor verkoopVia een websiteVerkoop via een website (in % van het totale aantal bedrijven) Gebruik voor verkoopVia niet-internetnetwerken (zoals EDI)Verkoop via niet-internetnetwerken (in % van het totale aantal bedrijven) Bedrijven met externe netwerkenGebruik voor inkoopInkoop via externe netwerken (in % van het totale aantal bedrijven) Bedrijven met software/ICT-applicatiesOpen Source SoftwareTotaal open source software (in % van het totale aantal bedrijven) ICT-applicaties voor orderverwerkingVerkoopTotaal verkooporderverwerkingssysteem (in % van het totale aantal bedrijven) ICT-applicaties voor orderverwerkingInkoopTotaal inkooporderverwerkingssysteem (in % van het totale aantal bedrijven) Automatische gegevensuitwisselingTen minste één soort (in % van het totale aantal bedrijven) Orderverwerking met derdenOrderverwerking met derden (in % van het totale aantal bedrijven) ICT en milieu-effectenToegepaste proceduresVerminderen papier/prints/kopieën (in % van het totale aantal bedrijven) ICT en milieu-effectenToegepaste proceduresVerlagen energieverbruik apparaten (in % van het totale aantal bedrijven) ICT en milieu-effectenToegepaste proceduresTelefoon, web/videoconference ipv reizen (in % van het totale aantal bedrijven)
Totaal 67 60 21 10 93 7 30 31 25 7 21 19 7 33 54 50 45 70 27 48 31 41
55 Logiesverstrekking 55 50 9 6 98 2 31 41 24 2 61 64 3 26 47 48 29 65 21 48 31 27
61 Telecommunicatie 34 34 14 11 100 - 8 15 29 47 30 32 7 59 72 60 55 63 30 55 52 76
62-63 IT- en informatiedienstverlening 99 97 68 41 97 3 23 28 31 16 11 11 2 52 76 42 33 72 22 49 41 79
72 Research 98 96 50 11 99 1 18 29 33 18 16 13 6 40 69 42 48 67 27 57 40 76
Bron: CBS.
Verklaring van tekens