ICT-gebruik bij bedrijven naar bedrijfsgrootte, 2010

Bewerk tabel

Deze tabel bevat gegevens over het gebruik van informatie- en communicatietechnologie (ICT) door bedrijven. Het gaat daarbij om:
- het gebruik van computers;
- interne en externe netwerken, waaronder internet;
- software en toepassing ervan;
- Supply Chain Management (ketenintegratie);
- Automated Data Exchange (automatische gegevensuitwisseling);
- communicatie met overheden via internet;
- de mate waarin de bedrijven internet gebruiken voor in- en verkoop;
- ict-beveiliging;
- innovatieve activiteiten;
- ICT en milieu-effecten.
De gegevens hebben betrekking op bedrijven met 10 en meer werkzame personen. Peildatum daarbij is 31 december.

Gegevens beschikbaar over het jaar 2010.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 8 maart 2019:
Geen, tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

ICT-gebruik bij bedrijven naar bedrijfsgrootte, 2010

Bedrijfsgrootte ICT-personeel per 31 decemberPersoneel dat werkt met een computer (in % van totale aantal werkzame personen) ICT-personeel per 31 decemberPersoneel dat werkt met internet (in % van totale aantal werkzame personen) ICT-personeel per 31 decemberTelewerkers (in % van totale aantal werkzame personen) ICT-personeel per 31 decemberPersoneel dat werkt met mobiel internet (in % van totale aantal werkzame personen) Bedrijven met externe netwerkenInternet, naar soort verbindingTotaal breedband (in % van het totale aantal bedrijven) Bedrijven met externe netwerkenInternet, snelheid snelste verbindingMinder dan 2 Mbit/s (in % van het totale aantal bedrijven) Bedrijven met externe netwerkenInternet, snelheid snelste verbinding2 tot 10 Mbit/s (in % van het totale aantal bedrijven) Bedrijven met externe netwerkenInternet, snelheid snelste verbinding10 tot 30 Mbit/s (in % van het totale aantal bedrijven) Bedrijven met externe netwerkenInternet, snelheid snelste verbinding30 tot 100 Mbit/s (in % van het totale aantal bedrijven) Bedrijven met externe netwerkenInternet, snelheid snelste verbinding100 Mbit/s of meer (in % van het totale aantal bedrijven) Bedrijven met externe netwerkenGebruik voor verkoopVerkoop via externe netwerken (in % van het totale aantal bedrijven) Gebruik voor verkoopVia een websiteVerkoop via een website (in % van het totale aantal bedrijven) Gebruik voor verkoopVia niet-internetnetwerken (zoals EDI)Verkoop via niet-internetnetwerken (in % van het totale aantal bedrijven) Bedrijven met externe netwerkenGebruik voor inkoopInkoop via externe netwerken (in % van het totale aantal bedrijven) Bedrijven met software/ICT-applicatiesOpen Source SoftwareTotaal open source software (in % van het totale aantal bedrijven) ICT-applicaties voor orderverwerkingVerkoopTotaal verkooporderverwerkingssysteem (in % van het totale aantal bedrijven) ICT-applicaties voor orderverwerkingInkoopTotaal inkooporderverwerkingssysteem (in % van het totale aantal bedrijven) Automatische gegevensuitwisselingTen minste één soort (in % van het totale aantal bedrijven) Orderverwerking met derdenOrderverwerking met derden (in % van het totale aantal bedrijven) ICT en milieu-effectenToegepaste proceduresVerminderen papier/prints/kopieën (in % van het totale aantal bedrijven) ICT en milieu-effectenToegepaste proceduresVerlagen energieverbruik apparaten (in % van het totale aantal bedrijven) ICT en milieu-effectenToegepaste proceduresTelefoon, web/videoconference ipv reizen (in % van het totale aantal bedrijven)
10 en meer werkzame personen 67 60 21 10 93 7 30 31 25 7 21 19 7 33 54 50 45 70 27 48 31 41
10 tot 20 werkzame personen 61 56 17 11 90 10 30 33 23 4 18 18 4 29 53 44 38 65 25 43 26 36
20 tot 50 werkzame personen 62 57 19 10 93 6 31 31 25 6 21 20 5 32 55 52 46 71 24 47 30 38
50 tot 100 werkzame personen 63 56 18 10 97 3 31 27 28 11 23 19 10 39 57 61 57 76 30 55 37 50
100 tot 250 werkzame personen 67 60 21 11 98 2 30 26 29 13 29 21 16 39 59 63 59 78 35 60 46 54
250 tot 500 werkzame personen 69 61 21 11 100 0 28 25 30 17 30 23 18 49 59 61 63 82 40 64 49 60
500 en meer werkzame personen 70 62 22 10 100 - 20 26 27 27 32 26 20 61 61 60 71 85 53 70 64 67
Bron: CBS.
Verklaring van tekens