Personen; kenmerken huishouden, geslacht en leeftijd, 1971-2010

Personen; kenmerken huishouden, geslacht en leeftijd, 1971-2010

Geslacht Leeftijd Perioden Personen naar positie in het huishouden Totaal personen in huishoudens (x 1 000) Personen naar positie in het huishouden Persoon in particulier huishouden Totaal personen in particuliere huish... (x 1 000) Personen naar positie in het huishouden Persoon in particulier huishouden Alleenstaand (x 1 000) Personen naar positie in het huishouden Persoon in particulier huishouden Samenwonend Totaal samenwonend (x 1 000) Personen naar positie in het huishouden Persoon in institutioneel huishouden (x 1 000) Personen naar huishoudensamenstelling Persoon in particulier huishouden Totaal personen in particuliere huish... (x 1 000) Personen naar huishoudensamenstelling Persoon in particulier huishouden Persoon in eenpersoonshuishouden (x 1 000) Personen naar huishoudensamenstelling Persoon in particulier huishouden Persoon in meerpersoonshuishouden Totaal personen in meerpersoonshuisho... (x 1 000) Personen naar huishoudensamenstelling Persoon in particulier huishouden Persoon in meerpersoonshuishouden Zonder kinderen (x 1 000) Personen naar huishoudensamenstelling Persoon in particulier huishouden Persoon in meerpersoonshuishouden Met kinderen (x 1 000)
Mannen en vrouwen Totaal leeftijd 1971 13.119 12.814 685 6.116 306 12.814 685 12.129 2.082 10.047
Mannen en vrouwen Totaal leeftijd 1972 13.270 12.963 726 6.226 306 12.963 726 12.237 2.139 10.098
Mannen en vrouwen Totaal leeftijd 1973 13.388 13.081 767 6.319 307 13.081 767 12.314 2.192 10.122
Mannen en vrouwen Totaal leeftijd 1974 13.491 13.183 807 6.411 308 13.183 807 12.376 2.243 10.133
Mannen en vrouwen Totaal leeftijd 1975 13.599 13.291 850 6.508 308 13.291 850 12.441 2.296 10.145
Mannen en vrouwen Totaal leeftijd 1976 13.734 13.425 895 6.622 309 13.425 895 12.529 2.355 10.175
Mannen en vrouwen Totaal leeftijd 1977 13.814 13.505 941 6.711 309 13.505 941 12.564 2.406 10.158
Mannen en vrouwen Totaal leeftijd 1978 13.898 13.588 993 6.792 310 13.588 993 12.595 2.458 10.137
Mannen en vrouwen Totaal leeftijd 1979 13.986 13.675 1.050 6.863 311 13.675 1.050 12.625 2.511 10.114
Mannen en vrouwen Totaal leeftijd 1980 14.091 13.780 1.114 6.934 311 13.780 1.114 12.666 2.566 10.100
Mannen en vrouwen Totaal leeftijd 1981 14.209 13.897 1.184 6.999 312 13.897 1.184 12.713 2.622 10.091
Mannen en vrouwen Totaal leeftijd 1982 14.286 13.976 1.256 7.053 310 13.976 1.256 12.720 2.669 10.051
Mannen en vrouwen Totaal leeftijd 1983 14.340 14.032 1.329 7.092 307 14.032 1.329 12.703 2.714 9.989
Mannen en vrouwen Totaal leeftijd 1984 14.395 14.089 1.403 7.124 305 14.089 1.403 12.686 2.765 9.921
Mannen en vrouwen Totaal leeftijd 1985 14.454 14.151 1.477 7.159 303 14.151 1.477 12.673 2.825 9.848
Mannen en vrouwen Totaal leeftijd 1986 14.529 14.231 1.551 7.207 299 14.231 1.551 12.680 2.901 9.779
Mannen en vrouwen Totaal leeftijd 1987 14.615 14.321 1.620 7.268 294 14.321 1.620 12.701 2.990 9.711
Mannen en vrouwen Totaal leeftijd 1988 14.715 14.426 1.689 7.345 289 14.426 1.689 12.737 3.092 9.645
Mannen en vrouwen Totaal leeftijd 1989 14.805 14.522 1.752 7.430 284 14.522 1.752 12.769 3.203 9.566
Mannen en vrouwen Totaal leeftijd 1990 14.893 14.615 1.813 7.521 278 14.615 1.813 12.802 3.321 9.480
Mannen en vrouwen Totaal leeftijd 1991 15.010 14.746 1.872 7.630 264 14.746 1.872 12.874 3.448 9.427
Mannen en vrouwen Totaal leeftijd 1992 15.129 14.879 1.930 7.734 250 14.879 1.930 12.949 3.561 9.388
Mannen en vrouwen Totaal leeftijd 1993 15.239 14.989 1.982 7.819 250 14.989 1.982 13.007 3.664 9.342
Mannen en vrouwen Totaal leeftijd 1994 15.342 15.091 2.032 7.887 250 15.091 2.032 13.059 3.756 9.303
Mannen en vrouwen Totaal leeftijd 1995 15.424 15.176 2.079 7.949 248 15.176 2.079 13.097 3.845 9.252
Mannen en vrouwen Totaal leeftijd 1996 15.494 15.246 2.118 7.998 247 15.246 2.118 13.129 3.915 9.213
Mannen en vrouwen Totaal leeftijd 1997 15.567 15.326 2.155 8.054 242 15.326 2.155 13.171 3.991 9.180
Mannen en vrouwen Totaal leeftijd 1998 15.654 15.417 2.192 8.113 237 15.417 2.192 13.225 4.067 9.158
Mannen en vrouwen Totaal leeftijd 1999 15.760 15.530 2.230 8.174 231 15.530 2.230 13.299 4.141 9.158
Mannen en vrouwen Totaal leeftijd 2000 15.864 15.640 2.264 8.225 224 15.640 2.264 13.376 4.193 9.183
Mannen en vrouwen Totaal leeftijd 2001 15.987 15.768 2.299 8.268 219 15.768 2.299 13.469 4.225 9.244
Mannen en vrouwen Totaal leeftijd 2002 16.105 15.888 2.338 8.298 217 15.888 2.338 13.551 4.247 9.303
Mannen en vrouwen Totaal leeftijd 2003 16.193 15.978 2.373 8.317 215 15.978 2.373 13.605 4.270 9.335
Mannen en vrouwen Totaal leeftijd 2004 16.258 16.043 2.406 8.328 215 16.043 2.406 13.637 4.288 9.349
Mannen en vrouwen Totaal leeftijd 2005 16.306 16.092 2.439 8.335 213 16.092 2.439 13.653 4.305 9.348
Mannen en vrouwen Totaal leeftijd 2006 16.334 16.126 2.475 8.339 209 16.126 2.475 13.651 4.325 9.326
Mannen en vrouwen Totaal leeftijd 2007 16.358 16.151 2.511 8.342 207 16.151 2.511 13.640 4.349 9.291
Mannen en vrouwen Totaal leeftijd 2008 16.405 16.199 2.559 8.347 207 16.199 2.559 13.640 4.375 9.265
Mannen en vrouwen Totaal leeftijd 2009 16.486 16.279 2.618 8.357 207 16.279 2.618 13.661 4.401 9.260
Mannen en vrouwen Totaal leeftijd 2010 16.575 16.366 2.683 8.365 209 16.366 2.683 13.683 4.420 9.263
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over personen in huishoudens in Nederland op 1 januari.

De gegevens in de tabel kunnen worden uitgesplitst naar:
- Personen naar positie in het huishouden naar geslacht en leeftijd (in groepen);
- Personen naar samenstelling van het huishouden naar geslacht en leeftijd (in groepen).

De in deze tabel gepresenteerde cijfers zijn tot stand gekomen door de resultaten van eerdere CBS-onderzoeken in de tijd vergelijkbaar te maken. Daardoor wijken deze cijfers af van andere door het CBS gepubliceerde cijfers over huishoudens.

Gegevens beschikbaar van 1971 tot en met 2010.

Status van de cijfers:
De in de tabel opgenomen cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 10 april 2015:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Personen naar positie in het huishouden
Betreft personen in particuliere en institutionele huishoudens (wat overeenkomt met de totale bevolking van Nederland) naar positie in het huishouden.

Bevolking:
De inwoners van Nederland.
In de bevolkingsaantallen zijn uitsluitend personen begrepen die zijn opgenomen in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente. In principe wordt iedereen die voor onbepaalde tijd in Nederland woont, opgenomen in het bevolkingsregister van de woongemeente. Personen die tot de bevolking van Nederland behoren, maar voor wie geen vaste woonplaats valt aan te wijzen, zijn opgenomen in het bevolkingsregister van de gemeente 's-Gravenhage. In de bevolkingsregisters zijn niet opgenomen de in Nederland wonende personen waarvoor uitzonderingsregels gelden met betrekking tot opneming in de bevolkingsregisters (bijvoorbeeld diplomaten en NAVO militairen) en personen die niet legaal in Nederland verblijven.

Institutioneel huishouden:
Huishouden bestaande uit één of meer personen, die bedrijfsmatig worden voorzien van huisvesting en dagelijkse levensbehoeften.
Het gaat om instellingen zoals verpleeg-, verzorgings- en kindertehuizen, gezinsvervangende tehuizen, revalidatiecentra en penitentiaire inrichtingen, waarin de personen in principe voor langere tijd (zullen) verblijven.

Particulier huishouden:
Eén of meer personen die samen een woonruimte bewonen en zichzelf, dus niet-bedrijfsmatig, voorzien in de dagelijkse levensbehoeften.

Positie in het huishouden:
Plaats die een persoon in een huishouden inneemt ten opzichte van de referentiepersoon van het huishouden.

Referentiepersoon:
Lid van het huishouden ten opzichte van wie de posities van de andere leden in het huishouden worden bepaald en van wie de kenmerken eventueel ook aan het huishouden worden toegekend.
Uit de leden van het huishouden wordt de referentiepersoon als volgt gekozen:
- als er een paar is binnen het huishouden: de man;
- als het paar van gelijk geslacht is: de oudste van het paar;
- in een eenouderhuishouden: de ouder;
- in een overig huishouden: de oudste meerderjarige man of - als deze ontbreekt - de oudste meerderjarige vrouw.
Totaal personen in huishoudens
Totaal personen in zowel particuliere als institutionele huishoudens.
Persoon in particulier huishouden
Particulier huishouden:
Eén of meer personen die samen een woonruimte bewonen en zichzelf, dus niet-bedrijfsmatig, voorzien in de dagelijkse levensbehoeften.
Totaal personen in particuliere huish...
Totaal personen in particuliere huishoudens.
Alleenstaand
Persoon die alleen in een woonruimte woont en een eenpersoonshuishoudens vormt.
Tot eenpersoonshuishoudens, ook wel alleenstaanden genoemd, worden ook personen gerekend die met anderen op eenzelfde adres wonen maar een eigen huishouding voeren. Alleenstaanden worden in alle burgerlijke staten aangetroffen; zo kunnen gehuwden na het stuklopen van hun relatie (in afwachting van een scheiding) alleen wonen.
Samenwonend
Persoon die samen met iemand anders (ongeacht geslacht) als paar, al dan niet met elkaar gehuwd, al dan niet als geregistreerd partners en al dan niet met kinderen, een particulier huishouden vormt.
Totaal samenwonend
Persoon in institutioneel huishouden
Institutioneel huishouden:
Huishouden bestaande uit één of meer personen, die bedrijfsmatig worden voorzien van huisvesting en dagelijkse levensbehoeften.
Het gaat om instellingen zoals verpleeg-, verzorgings- en kindertehuizen, gezinsvervangende tehuizen, revalidatiecentra en penitentiaire inrichtingen, waarin de personen in principe voor langere tijd (zullen) verblijven.
Personen naar huishoudensamenstelling
Betreft personen in particuliere en institutionele huishoudens (wat overeenkomt met de totale bevolking van Nederland) naar samenstelling van het huishouden.

Bevolking:
De inwoners van Nederland.
In de bevolkingsaantallen zijn uitsluitend personen begrepen die zijn opgenomen in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente. In principe wordt iedereen die voor onbepaalde tijd in Nederland woont, opgenomen in het bevolkingsregister van de woongemeente. Personen die tot de bevolking van Nederland behoren, maar voor wie geen vaste woonplaats valt aan te wijzen, zijn opgenomen in het bevolkingsregister van de gemeente 's-Gravenhage. In de bevolkingsregisters zijn niet opgenomen de in Nederland wonende personen waarvoor uitzonderingsregels gelden met betrekking tot opneming in de bevolkingsregisters (bijvoorbeeld diplomaten en NAVO militairen) en personen die niet legaal in Nederland verblijven.

Institutioneel huishouden:
Huishouden bestaande uit één of meer personen, die bedrijfsmatig worden voorzien van huisvesting en dagelijkse levensbehoeften.
Het gaat om instellingen zoals verpleeg-, verzorgings- en kindertehuizen, gezinsvervangende tehuizen, revalidatiecentra en penitentiaire inrichtingen, waarin de personen in principe voor langere tijd (zullen) verblijven.

Particulier huishouden:
Eén of meer personen die samen een woonruimte bewonen en zichzelf, dus niet-bedrijfsmatig, voorzien in de dagelijkse levensbehoeften.

Samenstelling huishouden:
Typering van een particulier huishouden op basis van de onderlinge relaties van de personen binnen het huishouden.
Persoon in particulier huishouden
Particulier huishouden:
Eén of meer personen die samen een woonruimte bewonen en zichzelf, dus niet-bedrijfsmatig, voorzien in de dagelijkse levensbehoeften.
Totaal personen in particuliere huish...
Totaal personen in particuliere huishoudens.
Persoon in eenpersoonshuishouden
Eenpersoonshuishouden:
Particulier huishouden bestaande uit één persoon.
Tot eenpersoonshuishoudens, ook wel alleenstaanden genoemd, worden ook personen gerekend die met anderen op eenzelfde adres wonen maar een eigen huishouding voeren. Alleenstaanden worden in alle burgerlijke staten aangetroffen; zo kunnen gehuwden na het stuklopen van hun relatie (in afwachting van een scheiding) alleen wonen.
Persoon in meerpersoonshuishouden
Meerpersoonshuishouden:
Een particulier huishouden bestaande uit twee of meer personen.

Totaal personen in meerpersoonshuisho...
Totaal personen in meerpersoonshuishoudens.
Zonder kinderen
Personen in meerpersoonshuishoudens zonder thuiswonende kinderen.

Thuiswonend kind:
Persoon ongeacht leeftijd of burgerlijke staat die een kind-ouder relatie heeft met één of twee tot het huishouden behorende ouders.
Onder thuiswonende kinderen worden ook begrepen adoptie- en stiefkinderen maar geen pleegkinderen.
Met kinderen
Personen in meerpersoonshuishoudens met thuiswonende kinderen.

Thuiswonend kind:
Persoon ongeacht leeftijd of burgerlijke staat die een kind-ouder relatie heeft met één of twee tot het huishouden behorende ouders.
Onder thuiswonende kinderen worden ook begrepen adoptie- en stiefkinderen maar geen pleegkinderen.