Personen; kenmerken huishouden, geslacht en leeftijd, 1971-2010


Deze tabel bevat cijfers over personen in huishoudens in Nederland op 1 januari.

De gegevens in de tabel kunnen worden uitgesplitst naar:
- Personen naar positie in het huishouden naar geslacht en leeftijd (in groepen);
- Personen naar samenstelling van het huishouden naar geslacht en leeftijd (in groepen).

De in deze tabel gepresenteerde cijfers zijn tot stand gekomen door de resultaten van eerdere CBS-onderzoeken in de tijd vergelijkbaar te maken. Daardoor wijken deze cijfers af van andere door het CBS gepubliceerde cijfers over huishoudens.

Gegevens beschikbaar van 1971 tot en met 2010.

Status van de cijfers:
De in de tabel opgenomen cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 10 april 2015:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Personen; kenmerken huishouden, geslacht en leeftijd, 1971-2010

Geslacht Leeftijd Perioden Personen naar positie in het huishoudenTotaal personen in huishoudens (x 1 000) Personen naar positie in het huishoudenPersoon in particulier huishoudenTotaal personen in particuliere huish... (x 1 000) Personen naar positie in het huishoudenPersoon in particulier huishoudenAlleenstaand (x 1 000) Persoon in particulier huishoudenSamenwonendTotaal samenwonend (x 1 000) Personen naar positie in het huishoudenPersoon in institutioneel huishouden (x 1 000) Personen naar huishoudensamenstellingPersoon in particulier huishoudenTotaal personen in particuliere huish... (x 1 000) Personen naar huishoudensamenstellingPersoon in particulier huishoudenPersoon in eenpersoonshuishouden (x 1 000) Persoon in particulier huishoudenPersoon in meerpersoonshuishoudenTotaal personen in meerpersoonshuisho... (x 1 000) Persoon in particulier huishoudenPersoon in meerpersoonshuishoudenZonder kinderen (x 1 000) Persoon in particulier huishoudenPersoon in meerpersoonshuishoudenMet kinderen (x 1 000)
Mannen en vrouwen Totaal leeftijd 1971 13.119 12.814 685 6.116 306 12.814 685 12.129 2.082 10.047
Mannen en vrouwen Totaal leeftijd 1980 14.091 13.780 1.114 6.934 311 13.780 1.114 12.666 2.566 10.100
Mannen en vrouwen Totaal leeftijd 1990 14.893 14.615 1.813 7.521 278 14.615 1.813 12.802 3.321 9.480
Mannen en vrouwen Totaal leeftijd 2000 15.864 15.640 2.264 8.225 224 15.640 2.264 13.376 4.193 9.183
Mannen en vrouwen Totaal leeftijd 2008 16.405 16.199 2.559 8.347 207 16.199 2.559 13.640 4.375 9.265
Mannen en vrouwen Totaal leeftijd 2009 16.486 16.279 2.618 8.357 207 16.279 2.618 13.661 4.401 9.260
Mannen en vrouwen Totaal leeftijd 2010 16.575 16.366 2.683 8.365 209 16.366 2.683 13.683 4.420 9.263
Bron: CBS.
Verklaring van tekens