Huishoudens; thuiswonende kinderen, leeftijd referentiepersoon, 1971-2010

Huishoudens; thuiswonende kinderen, leeftijd referentiepersoon, 1971-2010

Leeftijd referentiepersoon Kindertal Perioden Totaal particuliere huishoudens (x 1 000) Eenpersoonshuishouden (x 1 000) Meerpersoonshuishouden Totaal meerpersoonshuishoudens (x 1 000) Meerpersoonshuishouden Zonder kinderen (x 1 000) Meerpersoonshuishouden Met kinderen (x 1 000) Meerpersoonshuishouden Niet-gehuwd paar Totaal niet-gehuwde paren (x 1 000) Meerpersoonshuishouden Niet-gehuwd paar Zonder kinderen (x 1 000) Meerpersoonshuishouden Niet-gehuwd paar Met kinderen (x 1 000) Meerpersoonshuishouden Gehuwd paar Totaal gehuwde paren (x 1 000) Meerpersoonshuishouden Gehuwd paar Zonder kinderen (x 1 000) Meerpersoonshuishouden Gehuwd paar Met kinderen (x 1 000) Meerpersoonshuishouden Eenouderhuishouden (x 1 000) Meerpersoonshuishouden Overig huishouden (x 1 000)
Totaal leeftijd Totaal 1971 4.002 685 3.318 991 2.327 62 47 15 2.995 883 2.113 200 61
Totaal leeftijd Totaal 1980 4.904 1.114 3.791 1.242 2.549 154 117 37 3.338 1.076 2.262 250 49
Totaal leeftijd Totaal 1990 5.978 1.813 4.165 1.628 2.538 378 312 66 3.390 1.266 2.125 347 50
Totaal leeftijd Totaal 2000 6.798 2.264 4.534 2.068 2.466 677 508 169 3.436 1.520 1.916 381 40
Totaal leeftijd Totaal 2009 7.314 2.618 4.696 2.171 2.526 836 516 321 3.344 1.609 1.735 470 46
Totaal leeftijd Totaal 2010 7.397 2.683 4.714 2.180 2.533 847 512 335 3.337 1.622 1.715 483 46
Totaal leeftijd Geen kinderen 1971 1.676 685 991 991 47 47 883 883 61
Totaal leeftijd Geen kinderen 1980 2.356 1.114 1.242 1.242 117 117 1.076 1.076 49
Totaal leeftijd Geen kinderen 1990 3.441 1.813 1.628 1.628 312 312 1.266 1.266 50
Totaal leeftijd Geen kinderen 2000 4.332 2.264 2.068 2.068 508 508 1.520 1.520 40
Totaal leeftijd Geen kinderen 2009 4.788 2.618 2.171 2.171 516 516 1.609 1.609 46
Totaal leeftijd Geen kinderen 2010 4.863 2.683 2.180 2.180 512 512 1.622 1.622 46
35 tot 45 jaar Totaal 1971 762 56 706 66 641 7 4 3 669 56 613 25 6
35 tot 45 jaar Totaal 1980 955 102 854 77 776 10 4 6 795 69 726 44 5
35 tot 45 jaar Totaal 1990 1.297 226 1.071 137 934 57 34 23 914 99 815 96 4
35 tot 45 jaar Totaal 2000 1.431 309 1.122 186 937 151 84 67 847 98 749 121 3
35 tot 45 jaar Totaal 2009 1.456 355 1.101 180 921 247 98 149 704 77 626 146 4
35 tot 45 jaar Totaal 2010 1.430 356 1.074 174 900 250 96 155 673 74 600 146 4
35 tot 45 jaar Geen kinderen 1971 121 56 66 66 4 4 56 56 6
35 tot 45 jaar Geen kinderen 1980 179 102 77 77 4 4 69 69 5
35 tot 45 jaar Geen kinderen 1990 363 226 137 137 34 34 99 99 4
35 tot 45 jaar Geen kinderen 2000 494 309 186 186 84 84 98 98 3
35 tot 45 jaar Geen kinderen 2009 535 355 180 180 98 98 77 77 4
35 tot 45 jaar Geen kinderen 2010 530 356 174 174 96 96 74 74 4
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over particuliere huishoudens in Nederland naar samenstelling van het huishouden, leeftijd van de referentiepersoon en kindertal op 1 januari.
De in deze tabel gepresenteerde cijfers zijn tot stand gekomen door de resultaten van eerdere CBS-onderzoeken in de tijd vergelijkbaar te maken. Daardoor wijken deze cijfers af van andere door het CBS gepubliceerde cijfers over huishoudens.

Gegevens beschikbaar van 1971 tot en met 2010.

Status van de cijfers:
Alle in de tabel opgenomen cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 10 april 2015:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Totaal particuliere huishoudens
Particulier huishouden:
Eén of meer personen die samen een woonruimte bewonen en zichzelf, dus
niet-bedrijfsmatig, voorzien in de dagelijkse levensbehoeften.
Eenpersoonshuishouden
Een particulier huishouden bestaande uit één persoon.
.
Particulier huishouden:
Eén of meer personen die samen een woonruimte bewonen en zichzelf, dus
niet-bedrijfsmatig, voorzien in de dagelijkse levensbehoeften.
Meerpersoonshuishouden
Een particulier huishouden bestaande uit twee of meer personen.
.
Particulier huishouden:
Eén of meer personen die samen een woonruimte bewonen en zichzelf, dus
niet-bedrijfsmatig, voorzien in de dagelijkse levensbehoeften.
Totaal meerpersoonshuishoudens
Zonder kinderen
Meerpersoonshuishoudens zonder thuiswonende kinderen.
.
Thuiswonend kind:
Persoon ongeacht leeftijd of burgerlijke staat die een kind-ouder relatie
heeft met één of twee tot het huishouden behorende ouders.
Onder thuiswonende kinderen worden ook begrepen adoptie- en stiefkinderen
maar geen pleegkinderen.
Met kinderen
Meerpersoonshuishoudens met één of meer thuiswonend(e) kind(eren).
.
Thuiswonend kind:
Persoon ongeacht leeftijd of burgerlijke staat die een kind-ouder relatie
heeft met één of twee tot het huishouden behorende ouders.
Onder thuiswonende kinderen worden ook begrepen adoptie- en stiefkinderen
maar geen pleegkinderen.
Niet-gehuwd paar
Twee personen die een samenwoonrelatie hebben maar niet met elkaar zijn
gehuwd of een partnerschapsregistratie hebben gesloten.
.
Geregistreerd partnerschap:
Een op het huwelijk lijkende relatie tussen twee personen van gelijk of
van verschillend geslacht, vastgelegd in een akte van de Burgerlijke
Stand. Per 1 januari 1998 is in Nederland het geregistreerd partnerschap
ingevoerd.
Totaal niet-gehuwde paren
Zonder kinderen
Niet-gehuwd paar zonder thuiswonende kinderen.
.
Thuiswonend kind:
Persoon ongeacht leeftijd of burgerlijke staat die een kind-ouder relatie
heeft met één of twee tot het huishouden behorende ouders.
Onder thuiswonende kinderen worden ook begrepen adoptie- en stiefkinderen
maar geen pleegkinderen.
Met kinderen
Niet-gehuwd paar met één of meer thuiswonend(e) kind(eren).
.
Thuiswonend kind:
Persoon ongeacht leeftijd of burgerlijke staat die een kind-ouder relatie
heeft met één of twee tot het huishouden behorende ouders.
Onder thuiswonende kinderen worden ook begrepen adoptie- en stiefkinderen
maar geen pleegkinderen.
Gehuwd paar
Twee personen die met elkaar gehuwd zijn of samen een geregistreerd
partnerschap hebben gesloten.
.
Geregistreerd partnerschap:
Een op het huwelijk lijkende relatie tussen twee personen van gelijk of
van verschillend geslacht, vastgelegd in een akte van de Burgerlijke
Stand.
Per 1 januari 1998 is in Nederland het geregistreerd partnerschap
ingevoerd.
Totaal gehuwde paren
Zonder kinderen
Gehuwd paar zonder thuiswonende kinderen.
.
Thuiswonend kind:
Persoon ongeacht leeftijd of burgerlijke staat die een kind-ouder relatie
heeft met één of twee tot het huishouden behorende ouders.
Onder thuiswonende kinderen worden ook begrepen adoptie- en stiefkinderen
maar geen pleegkinderen.
Met kinderen
Gehuwd paar met één of meer thuiswonend(e) kind(eren).
.
Thuiswonend kind:
Persoon ongeacht leeftijd of burgerlijke staat die een kind-ouder relatie
heeft met één of twee tot het huishouden behorende ouders.
Onder thuiswonende kinderen worden ook begrepen adoptie- en stiefkinderen
maar geen pleegkinderen.
Eenouderhuishouden
Particulier huishouden bestaande uit één ouder met thuiswonende kinderen.
.
Thuiswonend kind:
Persoon ongeacht leeftijd of burgerlijke staat die een kind-ouder relatie
heeft met de ouder die tot het huishouden behoort. Onder thuiswonende
kinderen worden ook begrepen adoptie- en stiefkinderen, maar geen
pleegkinderen.
Overig huishouden
Particulier huishouden dat uitsluitend bestaat uit overige leden.
.
Overig lid van een huishouden:
Persoon die anders dan als partner, ouder in een eenouderhuishouden of als
thuiswonend kind deel uitmaakt van een particulier huishouden.
Te denken valt hier bijvoorbeeld aan twee broers (zussen) die samen een
huishouden vormen.