Welzijn; veranderingen burgerlijke staat en arbeidsmarktpositie, 1998/2009


Deze tabel heeft betrekking op subjectief welzijn van personen van 20 jaar of ouder uit particuliere huishoudens, in termen van geluk en tevredenheid met het leven. Er zijn uitsplitsingen gemaakt naar veranderingen in burgerlijke staat (ongehuwd, verweduwd, gescheiden, gehuwd/partnerschap) en naar veranderingen in arbeidsmarktpositie (arbeidsongeschiktheids- werkloosheids- of bijstandsuitkering, werk en pensioen). De percentages gelukkige en tevreden personen zijn weergegeven voor het totaal aantal personen, voor verschillende leeftijdsgroepen en voor mannen en vrouwen apart. Ook zijn deze percentages beschikbaar op verschillende tijdstippen voor en na het plaatsvinden van een verandering in burgerlijke staat of arbeidsmarktpositie. Op deze manier kan worden nagegaan hoe mensen hun welzijn ervaren voor of nadat zij een verandering in burgerlijke staat/arbeidsmarktpositie hebben meegemaakt.

Gegevens beschikbaar van 1998 tot en met 2009, het gaat om een gemiddelde over deze jaren.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijziging per: 1 februari 2019.
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Welzijn; veranderingen burgerlijke staat en arbeidsmarktpositie, 1998/2009

Verandering leefsituatie Persoonskenmerken Cijfersoort Gelukkige personenVoor verandering leefsituatie8 jaar of meer ervoor (%) Gelukkige personenVoor verandering leefsituatie4 tot 5 jaar ervoor (%) Gelukkige personenVoor verandering leefsituatie1 tot 2 jaar ervoor (%) Gelukkige personenVoor verandering leefsituatie0 tot 1 jaar ervoor (%) Gelukkige personenNa verandering leefsituatie0 tot 1 jaar erna (%) Gelukkige personenNa verandering leefsituatie1 tot 2 jaar erna (%) Gelukkige personenNa verandering leefsituatie4 tot 5 jaar erna (%) Gelukkige personenNa verandering leefsituatie8 of meer jaar erna (%) Tevreden personenVoor verandering leefsituatie8 jaar of meer ervoor (%) Tevreden personenVoor verandering leefsituatie4 tot 5 jaar ervoor (%) Tevreden personenVoor verandering leefsituatie1 tot 2 jaar ervoor (%) Tevreden personenVoor verandering leefsituatie0 tot 1 jaar ervoor (%) Tevreden personenNa verandering leefsituatie0 tot 1 jaar erna (%) Tevreden personenNa verandering leefsituatie1 tot 2 jaar erna (%) Tevreden personenNa verandering leefsituatie4 tot 5 jaar erna (%) Tevreden personenNa verandering leefsituatie8 of meer jaar erna (%)
Geen verandering burgerlijke staat Totaal personen Percentages 88,0 88,1 88,0 87,9 88,0 88,0 87,9 87,9 87,2 87,3 87,2 87,1 87,2 87,1 87,1 87,1
Nieuwe staat: gehuwd of partnerschap Totaal personen Percentages 90,2 89,7 91,4 93,9 94,3 93,9 93,4 89,4 88,1 87,3 88,6 93,3 92,3 90,4 89,5 86,4
Nieuwe staat: verweduwd Totaal personen Percentages 89,3 88,6 85,8 69,0 46,6 60,0 72,6 . 91,0 87,7 87,7 74,8 63,4 78,0 77,8 .
Nieuwe staat: gescheiden Totaal personen Percentages 91,0 85,4 83,4 74,0 67,3 74,7 83,1 83,6 86,9 86,1 81,9 73,1 67,6 72,8 82,4 76,2
Geen verandering arbeidsmarktpositie Totaal personen Percentages 87,9 87,9 88,0 87,9 87,9 87,9 87,9 87,9 87,1 87,1 87,2 87,2 87,2 87,2 87,2 87,1
Nieuwe staat: werkend Totaal personen Percentages 84,9 85,7 85,7 84,9 88,7 88,6 87,8 90,1 80,3 81,6 82,1 78,7 86,3 86,1 84,9 86,9
Nieuwe staat: arbeidsongeschikt Totaal personen Percentages 81,4 80,3 78,9 60,6 75,5 71,8 76,0 74,8 75,8 73,9 74,0 56,0 70,2 69,9 70,6 78,8
Nieuwe staat: werkloos Totaal personen Percentages 86,7 84,6 78,9 82,0 86,0 85,2 81,0 78,9 80,4 79,6 73,5 74,8 78,7 77,5 80,3 74,1
Nieuwe staat: bijstand Totaal personen Percentages 52,9 70,9 67,2 61,4 69,7 60,1 61,5 65,5 54,0 61,5 61,0 58,7 65,6 65,1 61,7 64,1
Nieuwe staat: pensioen Totaal personen Percentages 88,8 88,2 86,0 84,9 89,0 89,0 87,5 88,0 86,5 89,7 87,2 86,7 88,9 89,9 89,5 88,5
Bron: CBS.
Verklaring van tekens