Welzijn; veranderingen burgerlijke staat en arbeidsmarktpositie, 1998/2009

Welzijn; veranderingen burgerlijke staat en arbeidsmarktpositie, 1998/2009

Verandering leefsituatie Persoonskenmerken Cijfersoort Gelukkige personen Voor verandering leefsituatie 8 jaar of meer ervoor (%) Gelukkige personen Voor verandering leefsituatie 4 tot 5 jaar ervoor (%) Gelukkige personen Voor verandering leefsituatie 1 tot 2 jaar ervoor (%) Gelukkige personen Voor verandering leefsituatie 0 tot 1 jaar ervoor (%) Gelukkige personen Na verandering leefsituatie 0 tot 1 jaar erna (%) Gelukkige personen Na verandering leefsituatie 1 tot 2 jaar erna (%) Gelukkige personen Na verandering leefsituatie 4 tot 5 jaar erna (%) Gelukkige personen Na verandering leefsituatie 8 of meer jaar erna (%) Tevreden personen Voor verandering leefsituatie 8 jaar of meer ervoor (%) Tevreden personen Voor verandering leefsituatie 4 tot 5 jaar ervoor (%) Tevreden personen Voor verandering leefsituatie 1 tot 2 jaar ervoor (%) Tevreden personen Voor verandering leefsituatie 0 tot 1 jaar ervoor (%) Tevreden personen Na verandering leefsituatie 0 tot 1 jaar erna (%) Tevreden personen Na verandering leefsituatie 1 tot 2 jaar erna (%) Tevreden personen Na verandering leefsituatie 4 tot 5 jaar erna (%) Tevreden personen Na verandering leefsituatie 8 of meer jaar erna (%)
Geen verandering burgerlijke staat Totaal personen Percentages 88,0 88,1 88,0 87,9 88,0 88,0 87,9 87,9 87,2 87,3 87,2 87,1 87,2 87,1 87,1 87,1
Nieuwe staat: gehuwd of partnerschap Totaal personen Percentages 90,2 89,7 91,4 93,9 94,3 93,9 93,4 89,4 88,1 87,3 88,6 93,3 92,3 90,4 89,5 86,4
Nieuwe staat: verweduwd Totaal personen Percentages 89,3 88,6 85,8 69,0 46,6 60,0 72,6 . 91,0 87,7 87,7 74,8 63,4 78,0 77,8 .
Nieuwe staat: gescheiden Totaal personen Percentages 91,0 85,4 83,4 74,0 67,3 74,7 83,1 83,6 86,9 86,1 81,9 73,1 67,6 72,8 82,4 76,2
Geen verandering arbeidsmarktpositie Totaal personen Percentages 87,9 87,9 88,0 87,9 87,9 87,9 87,9 87,9 87,1 87,1 87,2 87,2 87,2 87,2 87,2 87,1
Nieuwe staat: werkend Totaal personen Percentages 84,9 85,7 85,7 84,9 88,7 88,6 87,8 90,1 80,3 81,6 82,1 78,7 86,3 86,1 84,9 86,9
Nieuwe staat: arbeidsongeschikt Totaal personen Percentages 81,4 80,3 78,9 60,6 75,5 71,8 76,0 74,8 75,8 73,9 74,0 56,0 70,2 69,9 70,6 78,8
Nieuwe staat: werkloos Totaal personen Percentages 86,7 84,6 78,9 82,0 86,0 85,2 81,0 78,9 80,4 79,6 73,5 74,8 78,7 77,5 80,3 74,1
Nieuwe staat: bijstand Totaal personen Percentages 52,9 70,9 67,2 61,4 69,7 60,1 61,5 65,5 54,0 61,5 61,0 58,7 65,6 65,1 61,7 64,1
Nieuwe staat: pensioen Totaal personen Percentages 88,8 88,2 86,0 84,9 89,0 89,0 87,5 88,0 86,5 89,7 87,2 86,7 88,9 89,9 89,5 88,5
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel heeft betrekking op subjectief welzijn van personen van 20 jaar of ouder uit particuliere huishoudens, in termen van geluk en tevredenheid met het leven. Er zijn uitsplitsingen gemaakt naar veranderingen in burgerlijke staat (ongehuwd, verweduwd, gescheiden, gehuwd/partnerschap) en naar veranderingen in arbeidsmarktpositie (arbeidsongeschiktheids- werkloosheids- of bijstandsuitkering, werk en pensioen). De percentages gelukkige en tevreden personen zijn weergegeven voor het totaal aantal personen, voor verschillende leeftijdsgroepen en voor mannen en vrouwen apart. Ook zijn deze percentages beschikbaar op verschillende tijdstippen voor en na het plaatsvinden van een verandering in burgerlijke staat of arbeidsmarktpositie. Op deze manier kan worden nagegaan hoe mensen hun welzijn ervaren voor of nadat zij een verandering in burgerlijke staat/arbeidsmarktpositie hebben meegemaakt.

Gegevens beschikbaar van 1998 tot en met 2009, het gaat om een gemiddelde over deze jaren.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijziging per: 1 februari 2019.
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Gelukkige personen
Deel van de mensen dat 'gelukkig' of 'erg gelukkig' heeft geantwoord op de vraag 'In welke mate vindt u zichzelf een gelukkig mens?'.
De gegevens gaan over personen van 20 jaar of ouder.
Voor verandering leefsituatie
8 jaar of meer ervoor
Aandeel mensen dat gelukkig of tevreden is met het leven 8 jaar of meer voor de verandering in burgerlijke staat of arbeidsmarktpositie.
4 tot 5 jaar ervoor
Aandeel mensen dat gelukkig of tevreden is met het leven 4 tot 5 jaar voor de verandering in burgerlijke staat of arbeidsmarktpositie.
1 tot 2 jaar ervoor
Aandeel mensen dat gelukkig of tevreden is met het leven 1 tot 2 jaar voor de verandering in burgerlijke staat of arbeidsmarktpositie.
0 tot 1 jaar ervoor
Aandeel mensen dat gelukkig of tevreden is met het leven 0 tot 1 jaar voor de verandering in burgerlijke staat of arbeidsmarktpositie.
Na verandering leefsituatie
0 tot 1 jaar erna
Aandeel mensen dat gelukkig of tevreden is met het leven 0 tot 1 jaar na de verandering in burgerlijke staat of arbeidsmarktpositie.
1 tot 2 jaar erna
Aandeel mensen dat gelukkig of tevreden is met het leven 1 tot 2 jaar na de verandering in burgerlijke staat of arbeidsmarktpositie.
4 tot 5 jaar erna
Aandeel mensen dat gelukkig of tevreden is met het leven 4 tot 5 jaar na de verandering in burgerlijke staat of arbeidsmarktpositie.
8 of meer jaar erna
Aandeel mensen dat gelukkig of tevreden is met het leven 8 jaar of meer na de verandering in burgerlijke staat of arbeidsmarktpositie.
Tevreden personen
Deel van de mensen dat 'tevreden', 'zeer tevreden' of 'buitengewoon tevreden' heeft geantwoord op de vraag 'In welke mate bent u tevreden met het leven dat u op dit moment leidt?.
De gegevens gaan over personen van 20 jaar of ouder.


Voor verandering leefsituatie
8 jaar of meer ervoor
Aandeel mensen dat gelukkig of tevreden is met het leven 8 jaar of meer voor de verandering in burgerlijke staat of arbeidsmarktpositie.
4 tot 5 jaar ervoor
Aandeel mensen dat gelukkig of tevreden is met het leven 5 tot 6 jaar voor de verandering in burgerlijke staat of arbeidsmarktpositie.
1 tot 2 jaar ervoor
Aandeel mensen dat gelukkig of tevreden is met het leven 1 tot 2 jaar voor de verandering in burgerlijke staat of arbeidsmarktpositie.
0 tot 1 jaar ervoor
Aandeel mensen dat gelukkig of tevreden is met het leven 0 tot 1 jaar voor de verandering in burgerlijke staat of arbeidsmarktpositie.
Na verandering leefsituatie
0 tot 1 jaar erna
Aandeel mensen dat gelukkig of tevreden is met het leven 0 tot 1 jaar na de verandering in burgerlijke staat of arbeidsmarktpositie.
1 tot 2 jaar erna
Aandeel mensen dat gelukkig of tevreden is met het leven 1 tot 2 jaar na de verandering in burgerlijke staat of arbeidsmarktpositie.
4 tot 5 jaar erna
Aandeel mensen dat gelukkig of tevreden is met het leven 4 tot 5 jaar na de verandering in burgerlijke staat of arbeidsmarktpositie.
8 of meer jaar erna
Aandeel mensen dat gelukkig of tevreden is met het leven 8 jaar of meer na de verandering in burgerlijke staat of arbeidsmarktpositie.