Gebieden in Nederland 2012

Bewerk tabel

In deze tabel wordt een relatie gelegd tussen de gemeentelijke indeling (het laagste bestuurlijk niveau in Nederland) op 1 januari 2012 en diverse onderverdelingen van het Nederlands grondgebied op bovengemeentelijk niveau.

Met de informatie uit deze tabel kunnen cijfers van gemeenten bij elkaar worden opgeteld, zodat ook cijfers op bovengemeentelijk niveau kunnen worden berekend.
De tabel is opgebouwd uit:
- Landelijk dekkende gebieden. Deze gebieden zijn meestal opgebouwd uit gemeenten die samen het hele land dekken, bijvoorbeeld provincies en COROP-gebieden.
- Niet-landelijk dekkende gebieden. Deze gebieden bestaan uit gemeenten die samen niet het hele land dekken, bijvoorbeeld stadsgewesten.
- Gebieden ingedeeld naar grootteklasse (op basis van inwonertal) en mate van stedelijkheid (op basis van omgevingsadressendichtheid).

Per gemeente wordt in de tabel vermeld van welke bovengemeentelijke gebieden de gemeente deel uitmaakt. Anderzijds kunnen bij de landsdelen, provincies en COROP-gebieden de bijbehorende gemeenten worden gezocht.
Verder zijn per gemeente twee statistische gegevens aan de tabel toegevoegd: inwonertal en omgevingsadressendichtheid.

Gegevens beschikbaar over 2012

Status van de cijfers:
De gegevens zijn definitief

Wijzigingen per 3 oktober 2013:
In de GGD-indeling is een wijziging doorgevoerd:
De naam van 'Hulpverlening Gelderland-Midden' is veranderd in 'Veiligh. en Gez. Gelderland-Midden' met de nieuwe code 1911.
Verder zijn er tekstuele wijzigingen aangebracht.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Deze tabel bevat alleen gegevens over 2012 en is daarna stopgezet.

Gebieden in Nederland 2012

Regio's Codes en namen van gemeentenCode (code) Codes en namen van gemeentenNaam (naam) Landelijk dekkende gebiedenCOROP-gebiedenCode (code) Landelijk dekkende gebiedenCOROP-gebiedenNaam (naam) Landelijk dekkende gebiedenKamer van KoophandelCode (code) Landelijk dekkende gebiedenKamer van KoophandelNaam (naam) Landelijk dekkende gebiedenNUTS1-gebiedenCode (code) Landelijk dekkende gebiedenNUTS1-gebiedenNaam (naam) Landelijk dekkende gebiedenNUTS3-gebiedenCode (code) Landelijk dekkende gebiedenNUTS3-gebiedenNaam (naam) Niet-landelijk dekkende gebiedenGrootstedelijke agglomeratiesCode (code) Niet-landelijk dekkende gebiedenGrootstedelijke agglomeratiesNaam (naam) Niet-landelijk dekkende gebiedenStadsgewestenCode (code) Niet-landelijk dekkende gebiedenStadsgewestenNaam (naam) Grootte en stedelijkheid van gemeentenGemeentegrootteCode (code) Grootte en stedelijkheid van gemeentenGemeentegrootteOmschrijving (omschrijving) Statistische gegevensInwonertal (aantal)
Albrandswaard 613 Albrandswaard 29 Groot-Rijnmond 24 Rotterdam NL3 West-Nederland NL339 Groot-Rijnmond 0 14 Rotterdam 4 20 000 tot 50 000 inwoners 25.003
Alkmaar 361 Alkmaar 19 Alkmaar en omgeving 37 Noordwest-Holland NL3 West-Nederland NL322 Alkmaar en omgeving 0 0 5 50 000 tot 100 000 inwoners 94.269
Amersfoort 307 Amersfoort 17 Utrecht 32 Gooi-, Eem- en Flevoland NL3 West-Nederland NL310 Utrecht 8 Amersfoort 8 Amersfoort 6 100 000 tot 150 000 inwoners 148.250
Amstelveen 362 Amstelveen 23 Groot-Amsterdam 34 Amsterdam NL3 West-Nederland NL326 Groot-Amsterdam 10 Amsterdam 10 Amsterdam 5 50 000 tot 100 000 inwoners 83.363
Buren 214 Buren 16 Zuidwest-Gelderland 30 Midden-Nederland NL2 Oost-Nederland NL224 Zuidwest-Gelderland 0 0 4 20 000 tot 50 000 inwoners 25.949
Bron: CBS.
Verklaring van tekens