Middelen en bestedingen van huishoudens 1995-2012


Deze tabel geeft de inkomsten, uitgaven en besparingen van huishoudens. De huishoudens worden hierbij onderverdeeld naar hun voornaamste inkomensbron.

Gegevens beschikbaar: 1995-2009 voor definitieve jaren en 2012 als voorlopig jaar. De cijfers over de definitieve jaren worden gepubliceerd als driejaars voortschrijdende gemiddelden.

Status van de cijfers:
De cijfers van de driejaars voortschrijdende gemiddelden zijn definitief.
Het laatste jaar heeft nog een voorlopig karakter. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 25 juni 2014:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.
Deze tabel wordt in september 2013 voor het laatst geactualiseerd omdat de onderliggende statistiek met ingang van 2014 niet meer bestaat.

Middelen en bestedingen van huishoudens 1995-2012

Voornaamste inkomensbron huishoudens Perioden Beloning van werknemers (mln euro) Primair inkomen (mln euro) Beschikbaar inkomen (netto) (mln euro) Consumptieve bestedingenTotaal consumptieve bestedingen (mln euro) Consumptieve bestedingenVoedingsmiddelen (mln euro) Consumptieve bestedingenGenotmiddelen (mln euro) Consumptieve bestedingenDuurzame consumptiegoederen (mln euro) Consumptieve bestedingenOverige goederen (mln euro) Consumptieve bestedingenDiensten (mln euro) Totale besparingen (netto) (mln euro) Vrije / individuele besparingen (mln euro) Gemiddeld aantal huishoudens (x 1 000)
Huishoudens, totaal 2007/2009 286.603 357.605 256.431 261.016 23.090 13.362 48.790 35.107 129.298 17.974 -4.585 7.488
Huishoudens, totaal 2012* 303.479 365.268 264.151 267.940 24.985 14.293 43.283 36.266 136.879 13.713 -3.789 7.762
Totaal particuliere huishoudens 2007/2009 286.378 356.790 254.039 . . . . . . . . 7.281
Totaal particuliere huishoudens 2012* 303.239 364.583 261.747 . . . . . . . . 7.543
Inkomen uit loon 2007/2009 275.474 296.242 170.976 166.172 14.395 8.602 32.429 22.471 80.767 46.386 4.804 4.210
Inkomen uit loon 2012* 291.709 307.980 177.187 165.164 15.138 8.688 27.643 22.057 84.018 54.896 12.022 4.160
Inkomen uit eigen bedrijven of vermogen 2007/2009 5.919 38.168 31.472 23.551 1.854 949 4.462 2.830 12.454 8.068 7.921 474
Inkomen uit eigen bedrijven of vermogen 2012* 5.756 34.676 28.066 25.167 2.064 1.115 3.985 2.978 13.673 8.465 2.900 494
Inkomen uit pensioen en AOW 2007/2009 3.124 19.549 40.240 51.410 5.063 2.498 9.012 7.083 25.497 -29.705 -11.170 1.825
Inkomen uit pensioen en AOW 2012* 3.564 18.722 42.647 55.579 5.656 2.706 9.037 8.102 27.307 -42.882 -12.932 2.054
Inkomen uit uitkeringen anders dan AOW 2007/2009 1.861 2.831 11.352 . . . . . . . . 772
Inkomen uit uitkeringen anders dan AOW 2012* 2.211 3.205 13.846 . . . . . . . . 835
Totaal institutionele huishoudens 2007/2009 225 815 2.392 . . . . . . . . 207
Totaal institutionele huishoudens 2012* 240 685 2.404 . . . . . . . . 219
Bron: CBS.
Verklaring van tekens