Investeringen in vaste activa naar bedrijfstakken 2008-2011


Deze tabel geeft een overzicht van de bruto investeringen in vaste activa (volgens het eigendomscriterium)in de verschillende regio's. De investeringen kunnen worden onderverdeeld naar de verschillende bedrijfstakken en typen van activa waarin is geïnvesteerd. Bij de regionale indeling kan gekozen worden uit de verschillende landsdelen (Noord-, Oost-, West- en Zuid-Nederland), provincies en (uitgesplitste) COROP-gebieden.

De cijfers zijn afkomstig uit de regionale rekeningen, de kwantitatieve beschrijving van het economisch proces van de verschillende regio's binnen een land. De regionale investeringscijfers sluiten aan op de totalen uit de nationale rekeningen. Het betreft de investeringen in vaste activa uit productie en invoer, dus exclusief de verkoop van
gebruikte vaste activa. Doordat de cijfers aansluiten op de nationale rekeningen geven zij een gecoördineerde beschrijving van de regionale economie en zijn ze bij uitstek geschikt voor de vergelijking van de resultaten van de verscheidene regio's. Deze tabel bevat uitsluitend cijfers in lopende prijzen.

De gegevens in deze tabel zijn geclassificeerd naar regio en volgens de Standaard Bedrijfsindeling (SBI 2008).

Gegevens beschikbaar van 2008 tot en met 2011.

Status van de cijfers:
De gegevens zijn definitief. De gegevens over het jaar 2011 zijn voorlopig. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 22 januari 2015
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Is er een opvolger?
Deze tabel wordt opgevolgd door Investeringen in vaste activa naar bedrijfstakken; regio. Zie paragraaf 3.

Investeringen in vaste activa naar bedrijfstakken 2008-2011

Regio's Perioden Investeringen naar bedrijfstakkenA-U Alle economische activiteiten (mln euro) Investeringen naar bedrijfstakkenA Landbouw, bosbouw en visserij (mln euro) Investeringen naar bedrijfstakkenB-E Nijverheid (geen bouw) en energie (mln euro) Investeringen naar bedrijfstakkenB Delfstoffenwinning (mln euro) Investeringen naar bedrijfstakkenC Industrie (mln euro) Investeringen naar bedrijfstakkenD Energievoorziening (mln euro) Investeringen naar bedrijfstakkenE Waterbedrijven en afvalbeheer (mln euro) Investeringen naar bedrijfstakkenF Bouwnijverheid (mln euro) Investeringen naar bedrijfstakkenG-I Handel, vervoer en horeca (mln euro) Investeringen naar bedrijfstakkenJ Informatie en communicatie (mln euro) Investeringen naar bedrijfstakkenK Financiële dienstverlening (mln euro) Investeringen naar bedrijfstakkenL Verhuur en handel van onroerend goed (mln euro) Investeringen naar bedrijfstakkenM-N Zakelijke dienstverlening (mln euro) Investeringen naar bedrijfstakkenO-Q Overheid en zorg (mln euro) Investeringen naar bedrijfstakkenR-U Cultuur, recreatie, overige diensten (mln euro)
Nederland 2008 124.191 4.519 15.324 2.074 9.447 1.827 1.976 2.465 15.658 3.944 5.815 41.230 10.412 23.340 1.484
Nederland 2009 111.123 4.168 14.433 1.976 8.551 1.934 1.972 2.027 12.689 3.361 4.934 36.299 7.291 24.633 1.288
Nederland 2010 104.492 4.667 14.031 2.016 7.298 2.575 2.142 1.718 12.787 3.350 4.005 31.037 7.352 24.233 1.312
Nederland 2011 109.531 5.084 16.622 4.073 8.117 2.313 2.119 2.030 14.086 3.323 5.754 29.799 8.530 22.988 1.315
Noord-Nederland (LD) 2008 10.934 557 1.798 81 1.025 202 489 198 1.061 176 707 3.659 437 2.222 119
Noord-Nederland (LD) 2009 9.762 524 1.604 130 851 429 194 163 849 408 532 2.998 332 2.244 108
Noord-Nederland (LD) 2010 8.372 568 1.714 448 669 230 366 111 756 267 273 2.291 309 1.974 108
Noord-Nederland (LD) 2011 7.919 607 1.649 577 754 185 132 137 700 118 277 2.255 305 1.771 100
Oost-Nederland (LD) 2008 23.515 1.233 2.782 29 1.937 560 255 439 2.271 359 952 8.878 1.618 4.700 283
Oost-Nederland (LD) 2009 22.133 1.215 2.676 14 1.649 388 625 425 1.928 282 1.395 7.791 1.580 4.605 237
Oost-Nederland (LD) 2010 21.309 1.270 2.797 11 1.374 960 451 312 1.751 420 840 6.599 2.293 4.782 248
Oost-Nederland (LD) 2011 23.073 1.460 2.805 17 1.580 703 505 380 2.494 555 1.233 6.818 2.506 4.581 242
West-Nederland (LD) 2008 62.364 1.522 4.860 25 3.438 644 753 1.295 9.579 2.861 3.249 19.663 6.634 11.913 788
West-Nederland (LD) 2009 56.220 1.186 5.879 1.054 3.433 815 577 1.026 7.761 2.355 2.376 17.583 4.342 13.021 691
West-Nederland (LD) 2010 53.573 1.235 5.532 712 2.795 1.182 844 1.035 8.416 2.277 2.186 15.465 3.907 12.816 703
West-Nederland (LD) 2011 54.273 1.319 5.835 896 3.119 789 1.030 1.154 8.633 2.278 3.352 14.453 4.164 12.377 709
Zuid-Nederland (LD) 2008 25.423 1.208 3.968 21 3.047 421 478 533 2.747 547 907 9.030 1.723 4.467 294
Zuid-Nederland (LD) 2009 22.202 1.243 3.507 11 2.618 301 576 413 2.151 316 631 7.927 1.038 4.724 252
Zuid-Nederland (LD) 2010 20.374 1.594 3.157 14 2.460 203 481 259 1.864 386 706 6.683 843 4.628 253
Zuid-Nederland (LD) 2011 21.665 1.698 3.765 15 2.664 635 451 360 2.258 373 892 6.273 1.555 4.227 265
Bron: CBS
Verklaring van tekens