Welzijn; milieu en leefomgeving, 2003-2012Deze tabel bevat gegevens over het welzijn van de bevolking van Nederland van 18 jaar of ouder in termen van geluk en tevredenheid met het leven. Deze onderwerpen zijn uitgesplitst naar de stedelijkheid van de gemeente.
Daarnaast is uitgesplitst naar de persoonskenmerken geslacht, leeftijd en herkomst. De gegevens zijn afkomstig uit het Permanent Onderzoek Leefsituatie (POLS, 2003-2009), de module Vrijwilligerswerk en Sociale Samenhang (V&S, 2010 oude methode), het onderzoek Sociale Samenhang en Welzijn (2010 nieuwe methode, 2012) en het Sociaal Statistisch Bestand (SSB). Aan POLS 2003 tot en met 2009 zijn SSB-gegevens over de stedelijkheid van de gemeente van het betreffende jaar toegevoegd. Aangezien er vanaf 2010 ten tijde van de publicatie nog geen SSB-gegevens van het betreffende rapportagejaar beschikbaar zijn, is er gebruik gemaakt van SSB-gegevens van het voorgaande jaar.

Gegevens beschikbaar van 2003 tot en met 2012.

Status van de cijfers:
De gegevens zijn definitief.

Wijzigingen per 16 januari 2015
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wijzigingen per 16 december 2013
In 2010 is er een herontwerp van het onderzoek geweest. Dit heeft als gevolg dat de cijfers vanaf dat jaar niet meer helemaal vergelijkbaar zijn met cijfers over eerdere jaren. Voor verslagjaar 2010 zijn er zowel cijfers beschikbaar op basis van de oude methode als op basis van de nieuwe methode. Meer informatie over de nieuwe waarnemingsmethode zie paragraaf 4.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing

Welzijn; milieu en leefomgeving, 2003-2012

Leefomgeving Persoonskenmerken Perioden GelukNiet (zo) gelukkig (%) GelukGelukkig (%) Tevredenheid met het levenNiet (zo) tevreden met het leven (%) Tevredenheid met het levenTevreden met het leven (%)
Totaal leefomgeving Totaal personen 2010 nieuwe methode 16 84 15 85
Totaal leefomgeving Totaal personen 2012 17 83 17 83
Stedelijkheid: zeer sterk stedelijk Totaal personen 2010 nieuwe methode 19 81 19 81
Stedelijkheid: zeer sterk stedelijk Totaal personen 2012 17 83 22 78
Stedelijkheid: sterk stedelijk Totaal personen 2010 nieuwe methode 16 84 16 84
Stedelijkheid: sterk stedelijk Totaal personen 2012 19 81 18 82
Stedelijkheid: matig stedelijk Totaal personen 2010 nieuwe methode 15 85 14 86
Stedelijkheid: matig stedelijk Totaal personen 2012 16 84 14 86
Stedelijkheid: weinig stedelijk Totaal personen 2010 nieuwe methode 14 86 13 87
Stedelijkheid: weinig stedelijk Totaal personen 2012 15 85 17 83
Stedelijkheid: niet stedelijk Totaal personen 2010 nieuwe methode 16 84 15 85
Stedelijkheid: niet stedelijk Totaal personen 2012 15 85 13 87
Bron: CBS.
Verklaring van tekens