Welzijn; veiligheid, 2003-2010


Deze tabel bevat gegevens over het welzijn van de bevolking van Nederland van 18 jaar of ouder in termen van geluk en tevredenheid met het leven.
Deze onderwerpen zijn uitgesplitst naar de mate van onveiligheidsgevoelens.
Daarnaast is uitgesplitst naar de persoonskenmerken geslacht, leeftijd en herkomst. De gegevens zijn afkomstig uit het Permanent Onderzoek Leefsituatie (POLS, 2003-2009) en de module Vrijwilligerswerk en Sociale Samenhang (V&S, 2010).

Gegevens beschikbaar van 2003 tot en met 2012.

Status van de cijfers:
De gegevens zijn definitief.

Wijzigingen per 17 december 2014
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers:
Niet meer van toepassing.

Welzijn; veiligheid, 2003-2010

Veiligheid Persoonskenmerken Perioden GelukNiet (zo) gelukkig (%) GelukGelukkig (%) Tevredenheid met het levenNiet (zo) tevreden met het leven (%) Tevredenheid met het levenTevreden met het leven (%)
Totaal onveiligheidsgevoelens Totaal personen 2003 13 87 13 87
Totaal onveiligheidsgevoelens Totaal personen 2006 12 88 13 87
Totaal onveiligheidsgevoelens Totaal personen 2009 11 89 13 87
Totaal onveiligheidsgevoelens Totaal personen 2010 13 87 14 86
Onveiligheidsgevoelens: vaak Totaal personen 2003 34 66 34 66
Onveiligheidsgevoelens: vaak Totaal personen 2006 40 60 42 58
Onveiligheidsgevoelens: vaak Totaal personen 2009 31 69 36 64
Onveiligheidsgevoelens: vaak Totaal personen 2010 . . . .
Onveiligheidsgevoelens: soms Totaal personen 2003 16 84 17 83
Onveiligheidsgevoelens: soms Totaal personen 2006 17 83 20 80
Onveiligheidsgevoelens: soms Totaal personen 2009 17 83 18 82
Onveiligheidsgevoelens: soms Totaal personen 2010 14 86 14 86
Onveiligheidsgevoelens: zelden Totaal personen 2003 12 88 15 85
Onveiligheidsgevoelens: zelden Totaal personen 2006 13 87 18 82
Onveiligheidsgevoelens: zelden Totaal personen 2009 9 91 11 89
Onveiligheidsgevoelens: zelden Totaal personen 2010 12 88 13 87
Onveiligheidsgevoelens: nooit Totaal personen 2003 11 89 12 88
Onveiligheidsgevoelens: nooit Totaal personen 2006 10 90 11 89
Onveiligheidsgevoelens: nooit Totaal personen 2009 9 91 10 90
Onveiligheidsgevoelens: nooit Totaal personen 2010 11 89 13 87
Bron: CBS.
Verklaring van tekens