Welzijn; sociale verbanden en relaties, 2003-2012

Welzijn; sociale verbanden en relaties, 2003-2012

Sociale relaties Persoonskenmerken Perioden Geluk Niet (zo) gelukkig (%) Geluk Gelukkig (%) Tevredenheid met het leven Niet (zo) tevreden met het leven (%) Tevredenheid met het leven Tevreden met het leven (%)
Totaal sociale relaties Totaal personen 2010 nieuwe methode 16 84 15 85
Totaal sociale relaties Totaal personen 2012 17 83 17 83
Contact familie: minstens 1x per week Totaal personen 2010 nieuwe methode 15 85 14 86
Contact familie: minstens 1x per week Totaal personen 2012 15 85 15 85
Contact familie: 2x per maand Totaal personen 2010 nieuwe methode 23 77 21 79
Contact familie: 2x per maand Totaal personen 2012 - - - -
Contact familie: 1x per maand Totaal personen 2010 nieuwe methode 19 81 17 83
Contact familie: 1x per maand Totaal personen 2012 21 79 24 76
Contact familie: < 1x per maand Totaal personen 2010 nieuwe methode . . . .
Contact familie: < 1x per maand Totaal personen 2012 . . . .
Contact familie: zelden / nooit Totaal personen 2010 nieuwe methode . . . .
Contact familie: zelden / nooit Totaal personen 2012 . . . .
Contact vrienden: minstens 1x per week Totaal personen 2010 nieuwe methode 15 85 14 86
Contact vrienden: minstens 1x per week Totaal personen 2012 15 85 16 84
Contact vrienden: 2x per maand Totaal personen 2010 nieuwe methode 18 82 16 84
Contact vrienden: 2x per maand Totaal personen 2012 - - - -
Contact vrienden: 1x per maand Totaal personen 2010 nieuwe methode 21 79 19 81
Contact vrienden: 1x per maand Totaal personen 2012 18 82 18 82
Contact vrienden: < 1x per maand Totaal personen 2010 nieuwe methode 20 80 22 78
Contact vrienden: < 1x per maand Totaal personen 2012 . . . .
Contact vrienden: zelden / nooit Totaal personen 2010 nieuwe methode 36 64 32 68
Contact vrienden: zelden / nooit Totaal personen 2012 . . . .
Contact buren: minstens 1x per week Totaal personen 2010 nieuwe methode 14 86 13 87
Contact buren: minstens 1x per week Totaal personen 2012 14 86 14 86
Contact buren: 2x per maand Totaal personen 2010 nieuwe methode 18 82 15 85
Contact buren: 2x per maand Totaal personen 2012 - - - -
Contact buren: 1x per maand Totaal personen 2010 nieuwe methode 17 83 17 82
Contact buren: 1x per maand Totaal personen 2012 16 84 18 82
Contact buren: < 1x per maand Totaal personen 2010 nieuwe methode 22 78 20 80
Contact buren: < 1x per maand Totaal personen 2012 17 83 19 81
Contact buren: zelden / nooit Totaal personen 2010 nieuwe methode 27 73 26 74
Contact buren: zelden / nooit Totaal personen 2012 32 68 29 71
Sociaal vertrouwen: niet Totaal personen 2010 nieuwe methode 22 78 20 80
Sociaal vertrouwen: niet Totaal personen 2012 22 78 23 77
Sociaal vertrouwen: wel Totaal personen 2010 nieuwe methode 13 87 12 88
Sociaal vertrouwen: wel Totaal personen 2012 12 88 13 87
Huishouden: eenpersoons Totaal personen 2010 nieuwe methode 27 73 25 75
Huishouden: eenpersoons Totaal personen 2012 27 73 27 73
Huishouden: paar zonder kinderen Totaal personen 2010 nieuwe methode 13 87 12 88
Huishouden: paar zonder kinderen Totaal personen 2012 14 86 14 86
Huishouden: paar met kinderen Totaal personen 2010 nieuwe methode 12 88 12 88
Huishouden: paar met kinderen Totaal personen 2012 12 88 12 88
Huishouden: eenoudergezin Totaal personen 2010 nieuwe methode 30 70 26 74
Huishouden: eenoudergezin Totaal personen 2012 25 75 28 72
Huishouden: overig Totaal personen 2010 nieuwe methode . . . .
Huishouden: overig Totaal personen 2012 . . . .
Informele hulp: niet Totaal personen 2010 nieuwe methode 17 83 16 84
Informele hulp: niet Totaal personen 2012 18 82 18 82
Informele hulp: wel Totaal personen 2010 nieuwe methode 15 85 14 86
Informele hulp: wel Totaal personen 2012 14 86 14 86
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over het welzijn van de bevolking van Nederland van 18 jaar of ouder in termen van geluk en tevredenheid met het leven. Deze onderwerpen zijn uitgesplitst naar diverse indicatoren van sociale
verbanden en relaties, namelijk de contactfrequentie met familie, contactfrequentie met vrienden, contactfrequentie met buren, sociaal vertrouwen, huishoudsamenstelling en het al dan niet verlenen van informele hulp. Daarnaast is uitgesplitst naar de persoonskenmerken geslacht, leeftijd en herkomst. De gegevens zijn afkomstig uit het
Permanent Onderzoek Leefsituatie (POLS, 2003-2009), de module Vrijwilligerswerk en Sociale Samenhang (V&S, 2010 oude methode), het onderzoek Sociale Samenhang en Welzijn (2010 nieuwe methode, 2012).

Gegevens beschikbaar van 2003 tot en met 2012.

Status van de cijfers:
De gegevens zijn definitief.

Wijzigingen per 16 januari 2015:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wijzigingen per 16-12-2013:
In 2010 is er een herontwerp van het onderzoek geweest. Dit heeft als gevolg dat de cijfers vanaf dat jaar niet meer helemaal vergelijkbaar zijn met cijfers over eerdere jaren. Voor verslagjaar 2010 zijn er zowel cijfers beschikbaar op basis van de oude methode als op basis van de nieuwe methode. Meer informatie over de nieuwe waarnemingsmethode zie paragraaf 4.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Geluk
Niet (zo) gelukkig
Deel van de mensen dat 'niet gelukkig, niet ongelukkig', 'niet zo
gelukkig' of 'ongelukkig' heeft geantwoord op de vraag 'In welke mate
vindt u zichzelf een gelukkig mens?'.
Gelukkig
Deel van de mensen dat 'gelukkig' of 'erg gelukkig' heeft geantwoord op
de vraag 'In welke mate vindt u zichzelf een gelukkig mens?'.
Tevredenheid met het leven
Niet (zo) tevreden met het leven
Deel van de mensen dat 'tamelijk tevreden' of 'niet zo tevreden' heeft
geantwoord op de vraag 'In welke mate bent u tevreden met het leven dat u
op dit moment leidt?'.
Tevreden met het leven
Deel van de mensen dat 'tevreden', 'zeer tevreden' of 'buitengewoon
tevreden' heeft geantwoord op de vraag 'In welke mate bent u tevreden met
het leven dat u op dit moment leidt?.