Welzijn; opleiding en arbeid, 2003-2012

Welzijn; opleiding en arbeid, 2003-2012

Opleiding en arbeid Persoonskenmerken Perioden Geluk Niet (zo) gelukkig (%) Geluk Gelukkig (%) Tevredenheid met het leven Niet (zo) tevreden met het leven (%) Tevredenheid met het leven Tevreden met het leven (%)
Totaal opleiding en arbeid Totaal personen 2010 nieuwe methode 16 84 15 85
Totaal opleiding en arbeid Totaal personen 2012 17 83 17 83
Onderwijsniveau: basisonderwijs Totaal personen 2010 nieuwe methode 23 77 21 79
Onderwijsniveau: basisonderwijs Totaal personen 2012 28 72 27 73
Onderwijsniveau: vmbo, mbo1, avo Totaal personen 2010 nieuwe methode 17 83 16 84
Onderwijsniveau: vmbo, mbo1, avo Totaal personen 2012 19 81 20 80
Onderwijsniveau: havo, vwo, mbo Totaal personen 2010 nieuwe methode 15 85 15 85
Onderwijsniveau: havo, vwo, mbo Totaal personen 2012 15 85 15 85
Onderwijsniveau: hbo, wo Totaal personen 2010 nieuwe methode 12 88 11 89
Onderwijsniveau: hbo, wo Totaal personen 2012 13 87 15 85
1. Actief Totaal personen 2010 nieuwe methode 12 88 12 88
1. Actief Totaal personen 2012 14 86 15 85
1.1 Werknemer particulier bedrijf Totaal personen 2010 nieuwe methode 13 87 13 87
1.1 Werknemer particulier bedrijf Totaal personen 2012 14 85 16 84
1.2 Ambtenaar Totaal personen 2010 nieuwe methode 12 88 11 89
1.2 Ambtenaar Totaal personen 2012 11 89 11 89
1.3 Directeur-grootaandeelhouder Totaal personen 2010 nieuwe methode . . . .
1.3 Directeur-grootaandeelhouder Totaal personen 2012 . . . .
1.4 Zelfstandige Totaal personen 2010 nieuwe methode 11 89 13 87
1.4 Zelfstandige Totaal personen 2012 13 87 14 86
1.5 Overig actief Totaal personen 2010 nieuwe methode 14 86 10 90
1.5 Overig actief Totaal personen 2012 . . . .
2. Niet-actief Totaal personen 2010 nieuwe methode 23 77 20 80
2. Niet-actief Totaal personen 2012 22 78 21 79
2.1 Ontvanger werkloosheidsuitkering Totaal personen 2010 nieuwe methode . . . .
2.1 Ontvanger werkloosheidsuitkering Totaal personen 2012 . . . .
2.2 Ontvanger bijstandsuitkering Totaal personen 2010 nieuwe methode . . . .
2.2 Ontvanger bijstandsuitkering Totaal personen 2012 . . . .
2.3 Ontvanger sociale voorziening overig Totaal personen 2010 nieuwe methode . . . .
2.3 Ontvanger sociale voorziening overig Totaal personen 2012 . . . .
2.4 Arbeidsongeschikte Totaal personen 2010 nieuwe methode 38 62 44 56
2.4 Arbeidsongeschikte Totaal personen 2012 . . . .
2.5 Pensioenontvanger tot 65 jaar Totaal personen 2010 nieuwe methode 15 85 12 88
2.5 Pensioenontvanger tot 65 jaar Totaal personen 2012 . . . .
2.6 Pensioenontvanger 65 jaar of ouder Totaal personen 2010 nieuwe methode 20 80 16 84
2.6 Pensioenontvanger 65 jaar of ouder Totaal personen 2012 18 82 15 85
2.7 Overig niet-actief Totaal personen 2010 nieuwe methode 15 85 13 87
2.7 Overig niet-actief Totaal personen 2012 9 91 12 88
3. Zonder inkomen Totaal personen 2010 nieuwe methode . . . .
3. Zonder inkomen Totaal personen 2012 . . . .
1. Inkomen uit arbeid Totaal personen 2010 nieuwe methode 13 87 13 87
1. Inkomen uit arbeid Totaal personen 2012 15 85 15 85
1.1 Loon werknemer Totaal personen 2010 nieuwe methode 13 87 13 87
1.1 Loon werknemer Totaal personen 2012 16 84 16 84
1.2 Loon ambtenaar Totaal personen 2010 nieuwe methode 13 87 12 88
1.2 Loon ambtenaar Totaal personen 2012 13 87 14 86
1.3 Overig inkomen uit arbeid Totaal personen 2010 nieuwe methode . . . .
1.3 Overig inkomen uit arbeid Totaal personen 2012 . . . .
2. Inkomen uit eigen onderneming Totaal personen 2010 nieuwe methode 12 88 12 88
2. Inkomen uit eigen onderneming Totaal personen 2012 13 87 12 88
3. Overdrachtsinkomen Totaal personen 2010 nieuwe methode 24 76 21 79
3. Overdrachtsinkomen Totaal personen 2012 23 78 22 78
3.1 Uitkering inkomensverzekering Totaal personen 2010 nieuwe methode 22 78 19 81
3.1 Uitkering inkomensverzekering Totaal personen 2012 21 79 19 81
3.1.1 Uitkering werkloosheid Totaal personen 2010 nieuwe methode . . . .
3.1.1 Uitkering werkloosheid Totaal personen 2012 . . . .
3.1.2 Uitkering ziekte arbeidsongeschikt Totaal personen 2010 nieuwe methode 36 64 43 57
3.1.2 Uitkering ziekte arbeidsongeschikt Totaal personen 2012 . . . .
3.1.3 Uitkering ouderdom nabestaanden Totaal personen 2010 nieuwe methode 19 81 15 85
3.1.3 Uitkering ouderdom nabestaanden Totaal personen 2012 17 83 16 84
3.2 Uitkering sociale voorzieningen Totaal personen 2010 nieuwe methode 43 57 40 60
3.2 Uitkering sociale voorzieningen Totaal personen 2012 . . . .
3.2.1 Uitkering algemene bijstandswet Totaal personen 2010 nieuwe methode . . . .
3.2.1 Uitkering algemene bijstandswet Totaal personen 2012 . . . .
3.2.2 Sociale voorzieningen, overig Totaal personen 2010 nieuwe methode . . . .
3.2.2 Sociale voorzieningen, overig Totaal personen 2012 . . . .
3.3 Overig overdrachtsinkomen Totaal personen 2010 nieuwe methode . . . .
3.3 Overig overdrachtsinkomen Totaal personen 2012 . . . .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over het welzijn van de bevolking van Nederland van 18 jaar of ouder in termen van geluk en tevredenheid met het leven. Deze onderwerpen zijn uitgesplitst naar het hoogstbehaalde onderwijsniveau
en enkele arbeidsgerelateerde kenmerken, namelijk sociaaleconomische categorie en voornaamste inkomensbron van het huishouden. Daarnaast is uitgesplitst naar de persoonskenmerken geslacht, leeftijd en herkomst. De gegevens zijn afkomstig uit het Permanent Onderzoek Leefsituatie (POLS, 2003-2009), de module Vrijwilligerswerk en Sociale Samenhang (V&S, 2010 oude methode), het onderzoek Sociale Samenhang en Welzijn (2010 nieuwe methode, 2012) en het Sociaal Statistisch Bestand (SSB). Aan POLS 2003 tot en met 2009 zijn SSB-gegevens over de sociaaleconomische categorie en voornaamste inkomensbron van het huishouden van het betreffende jaar toegevoegd. Aangezien er vanaf 2010 ten tijde van de publicatie nog geen SSB-gegevens van het betreffende rapportagejaar beschikbaar zijn, is er gebruik gemaakt van SSB-gegevens van het voorgaande jaar.

Gegevens beschikbaar over van 2003 tot en met 2012.

Status van de cijfers:
De gegevens zijn definitief.

Wijzigingen per 16 januari 2015
Geen, deze tabel is stopgezet.

wijzigingen per 16-12-2013:
In 2010 is er een herontwerp van het onderzoek geweest. Dit heeft als gevolg dat de cijfers vanaf dat jaar niet meer helemaal vergelijkbaar zijn met cijfers over eerdere jaren. Voor verslagjaar 2010 zijn er zowel cijfers beschikbaar op basis van de oude methode als op basis van de nieuwe methode. Meer informatie over de nieuwe waarnemingsmethode zie paragraaf 4.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Geluk
Niet (zo) gelukkig
Deel van de mensen dat 'niet gelukkig, niet ongelukkig', 'niet zo
gelukkig' of 'ongelukkig' heeft geantwoord op de vraag 'In welke mate
vindt u zichzelf een gelukkig mens?'.
Gelukkig
Deel van de mensen dat 'gelukkig' of 'erg gelukkig' heeft geantwoord op
de vraag 'In welke mate vindt u zichzelf een gelukkig mens?'.
Tevredenheid met het leven
Niet (zo) tevreden met het leven
Deel van de mensen dat 'tamelijk tevreden' of 'niet zo tevreden' heeft
geantwoord op de vraag 'In welke mate bent u tevreden met het leven dat u
op dit moment leidt?'.
Tevreden met het leven
Deel van de mensen dat 'tevreden', 'zeer tevreden' of 'buitengewoon
tevreden' heeft geantwoord op de vraag 'In welke mate bent u tevreden met
het leven dat u op dit moment leidt?.