Welzijn; economische risico's, 2003-2012

Bewerk tabel

Deze tabel bevat gegevens over het welzijn van de bevolking van Nederland van 18 jaar of ouder in termen van geluk en tevredenheid met het leven. Deze onderwerpen zijn uitgesplitst naar enkele indicatoren van economische
risico's, namelijk de economische zelfstandigheid, financiële onafhankelijkheid en het dienstverband. Daarnaast is uitgesplitst naar de persoonskenmerken geslacht, leeftijd en herkomst. De gegevens zijn afkomstig uit het Permanent Onderzoek Leefsituatie (POLS, 2003-2009), de module Vrijwilligerswerk en Sociale Samenhang (V&S, 2010 oude methode), het onderzoek Sociale Samenhang en Welzijn (2010 nieuwe methode, 2012), het Sociaal Statistisch Bestand (SSB) en de inkomensstatistiek. Aan POLS 2003 tot en met 2009 zijn SSB-gegevens over de sociaaleconomische categorie en voornaamste inkomensbron van het huishouden van het betreffende jaar toegevoegd. Aangezien er vanaf 2010 ten tijde van de publicatie nog geen SSB-gegevens van het betreffende rapportagejaar beschikbaar zijn, is er gebruik gemaakt van SSB-gegevens van het voorgaande jaar.

Gegevens beschikbaar van 2003 tot en met 2012.

Status van de cijfers:
De gegevens zijn definitief.

Wijzigingen per 16 januari 2015
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wijzigingen per 16-12-2013:
In 2010 is er een herontwerp van het onderzoek geweest. Dit heeft als gevolg dat de cijfers vanaf dat jaar niet meer helemaal vergelijkbaar zijn met cijfers over eerdere jaren. Voor verslagjaar 2010 zijn er zowel cijfers beschikbaar op basis van de oude methode als op basis van de nieuwe methode. Meer informatie over de nieuwe waarnemingsmethode zie paragraaf 4. Daarnaast zijn er voor het verslagjaar 2010 op basis van de oude methode cijfers over dienstverband aangevuld.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Welzijn; economische risico's, 2003-2012

Economische risico's Persoonskenmerken Perioden GelukNiet (zo) gelukkig (%) GelukGelukkig (%) Tevredenheid met het levenNiet (zo) tevreden met het leven (%) Tevredenheid met het levenTevreden met het leven (%)
Totaal risico's Totaal personen 2010 nieuwe methode 16 84 15 85
Totaal risico's Totaal personen 2012 17 83 17 83
Economisch zelfstandig: niet Totaal personen 2010 nieuwe methode 21 79 19 81
Economisch zelfstandig: niet Totaal personen 2012 21 79 21 79
Economisch zelfstandig: wel Totaal personen 2010 nieuwe methode 12 88 12 88
Economisch zelfstandig: wel Totaal personen 2012 13 87 14 86
Financieel onafhankelijk: niet Totaal personen 2010 nieuwe methode 19 81 18 82
Financieel onafhankelijk: niet Totaal personen 2012 20 80 21 79
Financieelonafhankelijk: wel Totaal personen 2010 nieuwe methode 15 85 14 86
Financieelonafhankelijk: wel Totaal personen 2012 15 85 15 85
Dienstverband: voltijd Totaal personen 2010 nieuwe methode 10 90 9 91
Dienstverband: voltijd Totaal personen 2012 . . . .
Dienstverband: deeltijd Totaal personen 2010 nieuwe methode 12 88 12 88
Dienstverband: deeltijd Totaal personen 2012 . . . .
Dienstverband: flexibel Totaal personen 2010 nieuwe methode 20 80 18 82
Dienstverband: flexibel Totaal personen 2012 . . . .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens