Innovatie bij bedrijven; bedrijfstakken (SBI 2008), 2006-2008

Innovatie bij bedrijven; bedrijfstakken (SBI 2008), 2006-2008

Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Onderzoekspopulatie en innovatoren Onderzoekspopulatie (aantal) Onderzoekspopulatie en innovatoren Innovatoren (aantal) Onderzoekspopulatie en innovatoren Als % van de onderzoekspopulatie (%) Geografische afzetmarkt innovatoren Innovatoren als % van alle bedrijven (%) Geografische afzetmarkt innovatoren Afzetmarkt alleen binnenland (%) Geografische afzetmarkt innovatoren Afzetmarkt binnen- en buitenland (%) Innovatoren met afgeronde innovaties Bedrijven met afgeronde innovaties (aantal) Innovatoren met afgeronde innovaties Als % van de onderzoekspopulatie (%) Innovatoren met afgeronde innovaties Productinnovatoren Bedrijven met productinnovaties (aantal) Innovatoren met afgeronde innovaties Productinnovatoren Bedrijven met productinnovaties (%) (%) Innovatoren met afgeronde innovaties Productinnovatoren Ontwikkeling hiervan Door het eigen bedrijf (%) Innovatoren met afgeronde innovaties Productinnovatoren Ontwikkeling hiervan In een samenwerkingsverband (%) Innovatoren met afgeronde innovaties Productinnovatoren Ontwikkeling hiervan Door derden (%) Innovatoren met afgeronde innovaties Productinnovatoren Deze productinnovatie betrof Goederen (aantal) Innovatoren met afgeronde innovaties Productinnovatoren Deze productinnovatie betrof Diensten (aantal) Innovatoren met afgeronde innovaties Procesinnovatoren Bedrijven met procesinnovaties (aantal) Innovatoren met afgeronde innovaties Procesinnovatoren Bedrijven met procesinnovaties (%) (%) Innovatoren met afgeronde innovaties Procesinnovatoren Ontwikkeling hiervan Door het eigen bedrijf (%) Innovatoren met afgeronde innovaties Procesinnovatoren Ontwikkeling hiervan In een samenwerkingsverband (%) Innovatoren met afgeronde innovaties Procesinnovatoren Ontwikkeling hiervan Door derden (%) Innovatoren met afgeronde innovaties Procesinnovatoren Deze procesinnovatie was voor Productie van goederen en diensten (aantal) Innovatoren met afgeronde innovaties Procesinnovatoren Deze procesinnovatie was voor De logistiek (aantal) Innovatoren met afgeronde innovaties Procesinnovatoren Deze procesinnovatie was voor Ondersteunende activiteiten (aantal) Omzetverdeling bij de productinnovatoren Bedrijven met vernieuwde product/dienst (aantal) Omzetverdeling bij de productinnovatoren Omzet ongewijzigde producten (%) Omzetverdeling bij de productinnovatoren Omzet producten nieuw voor de markt (%) Omzetverdeling bij de productinnovatoren Omzet producten nieuw voor het bedrijf (%) Omzetverdeling bij de productinnovatoren Aantal bedrijven met producten Nieuw voor de markt (aantal) Omzetverdeling bij de productinnovatoren Aantal bedrijven met producten Alleen nieuw voor het bedrijf (aantal) Samenwerkende innovatoren Innovatoren (aantal) Samenwerkende innovatoren Innovatoren met partner (aantal) (aantal) Samenwerkende innovatoren Innovatoren met partner (%) (%) Samenwerkende innovatoren Partner was Ander bedrijf binnen eigen concern Totaal binnen eigen concern (%) Samenwerkende innovatoren Partner was Ander bedrijf binnen eigen concern In Nederland (%) Samenwerkende innovatoren Partner was Ander bedrijf binnen eigen concern In het buitenland totaal (%) Samenwerkende innovatoren Partner was Ander bedrijf binnen eigen concern In een Europees land (%) Samenwerkende innovatoren Partner was Ander bedrijf binnen eigen concern In de Verenigde Staten (%) Samenwerkende innovatoren Partner was Ander bedrijf binnen eigen concern In China of in India (%) Samenwerkende innovatoren Partner was Ander bedrijf binnen eigen concern In overige landen (%) Samenwerkende innovatoren Partner was Leverancier Totaal leveranciers (%) Samenwerkende innovatoren Partner was Leverancier In Nederland (%) Samenwerkende innovatoren Partner was Leverancier In het buitenland totaal (%) Samenwerkende innovatoren Partner was Leverancier In een Europees land (%) Samenwerkende innovatoren Partner was Leverancier In de Verenigde Staten (%) Samenwerkende innovatoren Partner was Leverancier In China of in India (%) Samenwerkende innovatoren Partner was Leverancier In overige landen (%) Samenwerkende innovatoren Partner was Afnemer Totaal afnemers (%) Samenwerkende innovatoren Partner was Afnemer In Nederland (%) Samenwerkende innovatoren Partner was Afnemer In het buitenland totaal (%) Samenwerkende innovatoren Partner was Afnemer In een Europees land (%) Samenwerkende innovatoren Partner was Afnemer In de Verenigde Staten (%) Samenwerkende innovatoren Partner was Afnemer In China of in India (%) Samenwerkende innovatoren Partner was Afnemer In overige landen (%) Samenwerkende innovatoren Partner was Concurrent Totaal concurrenten (%) Samenwerkende innovatoren Partner was Concurrent In Nederland (%) Samenwerkende innovatoren Partner was Concurrent In het buitenland totaal (%) Samenwerkende innovatoren Partner was Concurrent In een Europees land (%) Samenwerkende innovatoren Partner was Concurrent In de Verenigde Staten (%) Samenwerkende innovatoren Partner was Concurrent In China of in India (%) Samenwerkende innovatoren Partner was Concurrent In overige landen (%) Samenwerkende innovatoren Partner was Consultant Totaal consultants (%) Samenwerkende innovatoren Partner was Consultant In Nederland (%) Samenwerkende innovatoren Partner was Consultant In het buitenland totaal (%) Samenwerkende innovatoren Partner was Consultant In een Europees land (%) Samenwerkende innovatoren Partner was Consultant In de Verenigde Staten (%) Samenwerkende innovatoren Partner was Consultant In China of in India (%) Samenwerkende innovatoren Partner was Consultant In overige landen (%) Samenwerkende innovatoren Partner was Universiteit Totaal universiteiten (%) Samenwerkende innovatoren Partner was Universiteit In Nederland (%) Samenwerkende innovatoren Partner was Universiteit In het buitenland totaal (%) Samenwerkende innovatoren Partner was Universiteit In een Europees land (%) Samenwerkende innovatoren Partner was Universiteit In de Verenigde Staten (%) Samenwerkende innovatoren Partner was Universiteit In China of in India (%) Samenwerkende innovatoren Partner was Universiteit In overige landen (%) Samenwerkende innovatoren Partner was Overheidsinstelling Totaal overheid (%) Samenwerkende innovatoren Partner was Overheidsinstelling In Nederland (%) Samenwerkende innovatoren Partner was Overheidsinstelling In het buitenland totaal (%) Samenwerkende innovatoren Partner was Overheidsinstelling In een Europees land (%) Samenwerkende innovatoren Partner was Overheidsinstelling In de Verenigde Staten (%) Samenwerkende innovatoren Partner was Overheidsinstelling In China of in India (%) Samenwerkende innovatoren Partner was Overheidsinstelling In overige landen (%) Samenwerkende innovatoren Meest waardevolle partner was Ander bedrijf binnen eigen concern (%) Samenwerkende innovatoren Meest waardevolle partner was Leverancier (%) Samenwerkende innovatoren Meest waardevolle partner was Afnemer (%) Samenwerkende innovatoren Meest waardevolle partner was Concurrent (%) Samenwerkende innovatoren Meest waardevolle partner was Consultant (%) Samenwerkende innovatoren Meest waardevolle partner was Universiteit (%) Samenwerkende innovatoren Meest waardevolle partner was Overheidsinstelling (%) Innovatie-uitgaven Innovatoren (aantal) Innovatie-uitgaven Totaal innovatie-uitgaven (mln euro) Innovatie-uitgaven Innovatoren met innovatie-uitgaven (%) Innovatie-uitgaven Ontplooide innovatie-activiteiten Eigen onderzoek Uitgaven (mln euro) Innovatie-uitgaven Ontplooide innovatie-activiteiten Eigen onderzoek Aantal innovatoren (%) Innovatie-uitgaven Ontplooide innovatie-activiteiten Eigen onderzoek R&D vindt vrijwel permanent plaats (%) Innovatie-uitgaven Ontplooide innovatie-activiteiten Eigen onderzoek R&D vindt meer incidenteel plaats (%) Innovatie-uitgaven Ontplooide innovatie-activiteiten Uitbesteed onderzoek Uitgaven (mln euro) Innovatie-uitgaven Ontplooide innovatie-activiteiten Uitbesteed onderzoek Aantal innovatoren (%) Innovatie-uitgaven Ontplooide innovatie-activiteiten Inkoop apparatuur Uitgaven (mln euro) Innovatie-uitgaven Ontplooide innovatie-activiteiten Inkoop apparatuur Aantal innovatoren (%) Innovatie-uitgaven Ontplooide innovatie-activiteiten Aankoop van andere externe kennis Uitgaven (mln euro)
Bedrijven, totaal 57.605 14.152 25 25 17 40 13.301 23 9.655 68 62 27 11 6.619 5.130 8.903 63 36 34 30 5.171 2.846 5.608 9.655 78 11 11 6.507 6.787 14.152 5.393 38 66 44 31 26 10 4 5 77 62 30 26 6 3 4 56 46 23 20 6 2 5 34 28 10 8 2 0 1 38 34 10 9 2 0 1 32 29 8 7 1 0 1 25 24 4 4 1 0 1 16 41 20 8 8 5 2 14.152 11.311 76 5.286 51 33 18 2.496 26 3.205 50 325
A Landbouw, bosbouw en visserij 1.850 519 28 28 16 45 499 27 375 72 47 35 18 320 124 306 59 36 41 23 258 123 122 375 71 16 12 282 278 519 309 60 67 65 8 6 1 1 3 68 54 23 16 1 6 - 39 39 13 13 6 6 6 66 61 8 8 - - - 50 50 - - - - - 23 23 0 0 0 0 - 35 35 - - - - - 11 21 7 30 22 3 6 519 153 70 77 46 33 13 62 28 14 41 1
B Delfstoffenwinning 81 29 36 36 10 46 28 34 23 80 55 38 8 14 12 14 49 50 50 - 13 4 3 23 84 3 12 12 17 29 14 48 67 78 60 81 10 - 10 100 86 76 76 13 13 - 77 64 70 70 - 9 9 22 8 14 14 - - - 72 37 54 47 - 7 - 32 32 7 7 7 7 7 8 8 - - - - - 7 75 9 0 8 0 0 29 266 80 x 58 39 18 x 26 73 53 0
C Industrie 9.714 4.126 42 42 25 54 3.856 40 2.886 70 71 23 5 2.658 781 2.720 66 39 36 24 2.129 668 1.366 2.886 79 11 10 2.009 2.028 4.126 1.809 44 70 38 46 36 16 6 8 83 67 43 40 8 4 4 65 48 39 34 11 4 8 25 17 14 12 2 1 2 43 38 15 15 2 0 1 38 35 11 11 2 0 1 27 25 5 4 1 1 1 16 38 27 3 9 6 1 4.126 6.678 85 3.830 68 49 20 1.212 34 1.577 52 59
D Energievoorziening 68 35 51 51 35 75 30 44 16 47 65 35 - 6 15 25 72 36 54 11 18 6 18 16 77 19 4 13 12 35 26 75 88 69 37 37 - - - 96 73 58 58 14 - - 44 39 5 5 - - - 43 43 32 32 - - - 76 76 26 26 - - - 66 66 23 23 - - - 69 63 11 11 - - - 42 5 8 8 14 4 19 35 111 87 x 61 30 31 x 46 39 24 6
E Waterbedrijven en afvalbeheer 383 130 34 34 27 49 113 29 69 53 29 52 20 30 48 91 70 20 51 29 43 32 59 69 79 5 16 33 49 130 67 52 56 39 20 20 8 - - 85 65 33 25 1 - 6 49 36 16 16 - - 5 42 26 21 13 4 - 5 66 66 4 4 1 - - 55 52 5 5 1 - - 30 30 4 4 - - - 6 30 17 11 17 11 7 130 123 85 x 54 34 21 x 30 84 55 6
F Bouwnijverheid 7.946 965 12 12 11 20 910 11 607 63 34 41 25 347 385 697 72 19 31 50 406 97 463 607 80 10 11 375 435 965 295 31 45 58 2 3 - 1 - 92 82 14 13 1 - 1 60 59 9 8 - - 7 49 49 2 2 - - - 49 49 8 7 1 - - 48 42 7 7 0 - 1 43 43 2 2 - - - 14 49 5 5 12 8 7 965 107 76 46 47 16 30 9 22 47 58 4
G Handel 15.011 3.254 22 22 16 31 3.089 21 2.141 66 59 26 15 1.875 817 1.906 59 27 36 37 816 892 1.271 2.141 80 11 10 1.632 1.419 3.254 1.016 31 62 39 30 23 9 4 4 83 57 33 27 4 4 6 53 44 17 16 4 1 1 37 29 9 7 3 0 1 29 22 10 7 3 0 0 22 19 5 4 1 0 1 22 21 5 5 2 - 2 17 55 13 6 4 2 2 3.254 967 70 228 39 26 13 303 23 414 45 22
H Vervoer en opslag 4.036 800 20 20 12 27 748 19 440 55 45 29 25 127 390 590 74 25 35 40 137 372 407 440 78 9 13 190 365 800 251 31 56 45 15 14 2 1 2 79 60 23 21 4 1 3 52 41 17 16 1 0 1 30 25 9 8 1 - 2 49 42 7 7 - - 1 20 19 1 - - - 1 12 11 2 0 1 - 1 20 47 13 3 16 1 0 800 228 72 29 29 12 17 72 20 106 61 22
I Horeca 3.428 351 10 10 8 28 338 10 191 54 46 46 8 133 106 231 66 28 29 43 111 60 195 191 88 6 6 96 146 351 154 44 92 88 4 4 3 - - 55 55 5 5 1 - - 42 42 5 5 - - - 14 13 6 2 1 - 6 11 11 - - - - - 8 8 - - - - - - - - - - - - 30 37 22 5 6 0 0 351 17 70 2 23 7 16 1 17 14 60 1
J Informatie en communicatie 2.539 1.215 48 48 44 54 1.130 45 1.044 86 74 20 6 536 842 641 52 54 25 21 443 148 424 1.044 73 15 13 742 744 1.215 390 32 67 41 36 33 16 7 7 66 50 27 22 20 2 5 48 44 14 14 7 0 1 32 30 10 7 4 - 2 18 17 4 4 1 1 0 33 30 8 7 1 1 - 14 14 4 4 - - - 20 44 17 10 0 9 0 1.215 1.220 78 374 65 49 16 478 21 289 44 79
K Financiële dienstverlening 1.350 390 29 29 28 39 357 26 274 70 59 32 9 52 254 227 58 42 40 18 142 66 140 274 75 12 13 153 199 390 211 54 57 37 20 17 4 1 1 72 64 9 1 7 - - 47 40 8 8 1 1 1 34 25 9 8 - - 2 41 34 9 9 7 - - 31 15 15 8 7 - - 22 15 7 - 7 - - 4 43 17 17 11 8 0 390 842 82 275 54 36 19 33 32 436 55 98
L Verhuur en handel van onroerend goed 1.059 243 23 23 24 17 208 20 147 61 69 25 5 22 135 153 56 69 25 6 68 64 118 147 77 5 18 74 98 243 108 44 65 65 - - - - - 40 40 1 1 - - - 25 19 6 6 - - - 67 60 6 - 6 - - 22 22 1 1 - - - 10 10 1 1 - - - 39 39 - - - - - 0 24 15 46 12 4 0 243 90 54 11 40 18 22 72 18 7 23 0
M Specialistische zakelijke diensten 4.846 1.297 27 27 19 42 1.225 25 952 73 64 27 9 346 789 772 60 49 25 26 402 138 588 952 76 14 10 619 638 1.297 500 39 74 57 32 31 8 3 9 66 58 21 16 4 4 5 58 54 23 17 3 1 8 31 27 8 8 1 1 1 39 35 11 6 2 1 7 41 38 15 10 2 1 5 32 29 8 7 0 1 1 16 27 32 7 6 11 1 1.297 376 77 256 53 35 19 57 23 50 49 13
N Verhuur en overige zakelijke diensten 5.295 798 15 15 13 29 768 15 489 61 62 29 10 152 432 532 67 31 40 29 185 176 435 489 70 12 18 278 362 798 244 31 62 48 18 17 2 2 1 82 73 18 16 1 - 1 53 52 7 7 1 0 0 37 37 0 0 0 - - 44 43 2 2 0 - 1 27 24 3 2 - - 0 19 19 - - - - - 13 56 16 3 9 3 0 798 133 67 35 38 15 23 31 17 55 51 12
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In deze tabel staan gegevens over innovatie bij Nederlandse bedrijven. Deze gegevens zijn de resultaten van een tweejaarlijkse innovatie-enquête. Eén enquête omvat drie verslagjaren (dit is de verslagperiode). Het laatste jaar in de ene enquête is daarbij hetzelfde als het eerste jaar in de volgende enquête. Het onderzoek omvat een grote diversiteit aan aspecten van het begrip innovatie. Omdat in iedere nieuwe innovatie-enquête nieuwe onderwerpen kunnen worden opgenomen, worden de resultaten per enquête in een afzonderlijke tabel weergegeven. De innovatie-enquête 2006-2008 is gehouden onder een steekproef van bedrijven met 10 en meer werkzame personen. De uitkomsten zijn uitgesplitst naar bedrijfstak.

Gegevens beschikbaar over 2006-2008.

Status van de cijfers:
De cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 23 december 2016:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Deze tabel wordt opgevolgd door Innovatie bij bedrijven; bedrijfstakken (SBI 2008), 2008-2010. Zie paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Onderzoekspopulatie en innovatoren
Onderzoekspopulatie
De onderzoekspopulatie betreft vanaf de periode 2006-2008 bedrijven in de
onderstaande bedrijfstakken, ingedeeld volgens de
Standaardbedrijfsindeling 2008 (SBI 2008), peildatum 01-01-2008:
Landbouw, bosbouw en visserij (A), Winning van delfstoffen (B), Industrie
(C), Productie en distributie van electriciteit, aardgas, stoom en
gekoelde lucht (D), Winning en distributie van water; afval- en
afvalwaterbeheer en sanering (E), Bouwnijverheid (F), Groot- en
detailhandel; reparatie van auto's (G), Vervoer en opslag (H), Logies-,
maaltijd- en drankverstrekking (I), Informatie en communicatie (J),
Financiële activiteiten en verzekeringen (K), Exploitatie van en handel
in onroerend goed (L), Vrije beroepen en wetenschappelijke en technische
activiteiten (M) exclusief 72 Speur- en ontwikkelingswerk,
Administratieve en ondersteunende dienstverlening (N).
Achter iedere bedrijfstak staat tussen haakjes de code van de SBI 2008.
Innovatoren
Innovatoren zijn bedrijven die in de beschouwde periode technologische
innovatieprojecten uitvoeren of deze - al dan niet succesvol - hebben
uitgevoerd. Technologische innovatie omvat productinnovatie en
procesinnovatie.
Als % van de onderzoekspopulatie
Aantal innovatoren als percentage van alle bedrijven in de
onderzoekspopulatie.
Geografische afzetmarkt innovatoren
De geografische markten waar de innovatoren hun goederen of diensten
hebben verkocht. Innovatoren zijn bedrijven die in de beschouwde periode
technologische innovatieprojecten uitvoeren of deze - al dan niet
succesvol - hebben uitgevoerd. Technologische innovatie omvat
productinnovatie en procesinnovatie.
Innovatoren als % van alle bedrijven
Aantal innovatoren als percentage van alle bedrijven in de
onderzoekspopulatie.
Afzetmarkt alleen binnenland
Aantal innovatoren met een afzetmarkt die zich alleen in Nederland
bevond.
In procenten van alle bedrijven met een afzetmarkt alleen in Nederland.
Afzetmarkt binnen- en buitenland
Aantal innovatoren met een afzetmarkt die zich zowel in Nederland als in
het buitenland bevond.
In procenten van alle bedrijven met een afzetmarkt zowel in Nederland als
in het buitenland.
Innovatoren met afgeronde innovaties
Totaal van productinnovatoren en procesinnovatoren die in de beschouwde
periode technologische innovatieprojecten succesvol hebben uitgevoerd en
afgerond. Technologische innovatie omvat productinnovatie en
procesinnovatie.
Productinnovatoren zijn bedrijven die innovatieprojecten hebben
uitgevoerd die hebben geleid tot technologisch nieuwe of sterk verbeterde
producten of diensten (productinnovaties).
Procesinnovatoren zijn bedrijven die innovatieprojecten hebben
uitgevoerd die hebben geleid tot nieuwe of sterk verbeterde
productieprocessen, distributiemethoden of ondersteunende activiteiten
voor de goederen en/of diensten.
Bedrijven met afgeronde innovaties
Totaal van productinnovatoren en procesinnovatoren.
Als % van de onderzoekspopulatie
Bedrijven met afgeronde innovatieprojecten als percentage van alle
bedrijven in de onderzoekspopulatie.
Productinnovatoren
Bedrijven die in beschouwde periode innovatieprojecten hebben uitgevoerd
die hebben geleid tot technologisch nieuwe of sterk verbeterde producten
of diensten (productinnovaties).
Bedrijven met productinnovaties
Aantal bedrijven die in beschouwde periode innovatieprojecten hebben
uitgevoerd die hebben geleid tot technologisch nieuwe of sterk verbeterde
producten of diensten (productinnovaties).
Bedrijven met productinnovaties (%)
Bedrijven die in beschouwde periode innovatieprojecten hebben uitgevoerd
die hebben geleid tot technologisch nieuwe of sterk verbeterde producten
of diensten (productinnovaties).
In procenten van het aantal innovatoren.
Ontwikkeling hiervan
Door het eigen bedrijf
Bedrijven die de innovaties grotendeels zelf hebben ontwikkeld.
In procenten van het aantal productinnovatoren.
In een samenwerkingsverband
Bedrijven die de innovaties grotendeels samen met derden hebben
ontwikkeld.
In procenten van het aantal productinnovatoren.
Door derden
Bedrijven die de innovaties grotendeels door derden hebben laten
ontwikkelen.
In procenten van het aantal productinnovatoren.
Deze productinnovatie betrof
Aantal productinnovatoren met goederen of diensten die nieuw voor het
bedrijf of sterk verbeterd zijn.
Goederen
Aantal productinnovatoren met goederen die nieuw of sterk verbeterd zijn.
Diensten
Aantal productinnovatoren met diensten die nieuw of sterk verbeterd zijn.
Procesinnovatoren
Bedrijven die in beschouwde periode innovatieprojecten hebben uitgevoerd
die hebben geleid tot nieuwe of sterk verbeterde productieprocessen,
distributiemethoden of ondersteunende activiteiten voor de goederen en/of
diensten.
Bedrijven met procesinnovaties
Aantal bedrijven die in beschouwde periode innovatieprojecten hebben
uitgevoerd die hebben geleid tot technologisch nieuwe of sterk verbeterde
productieprocessen, distributiemethoden of ondersteunende activiteiten
voor de goederen en/of diensten.
Bedrijven met procesinnovaties (%)
Bedrijven die in beschouwde periode innovatieprojecten hebben uitgevoerd
die hebben geleid tot technologisch nieuwe of sterk verbeterde
productieprocessen, distributiemethoden of ondersteunende activiteiten
voor de goederen en/of diensten.
In procenten van het aantal innovatoren.
Ontwikkeling hiervan
Door het eigen bedrijf
Bedrijven die de innovaties grotendeels zelf hebben ontwikkeld.
In procenten van het aantal procesinnovatoren.
In een samenwerkingsverband
Bedrijven die de innovaties grotendeels samen met derden hebben
ontwikkeld.
In procenten van het aantal procesinnovatoren.
Door derden
Bedrijven die de innovaties grotendeels door derden hebben laten
ontwikkelen.
In procenten van het aantal procesinnovatoren.
Deze procesinnovatie was voor
Productie van goederen en diensten
Het aantal procesinnovatoren dat nieuwe of sterk verbeterde methoden in
gebruik heeft genomen voor de productie van goederen of diensten.
De logistiek
Het aantal procesinnovatoren dat nieuwe of sterk verbeterde methoden in
gebruik heeft genomen voor de logistiek (levering of distributie) van
inputs (goederen of diensten).
Ondersteunende activiteiten
Het aantal procesinnovatoren dat nieuwe of sterk verbeterde methoden in
gebruik heeft genomen voor ondersteunende activiteiten voor processen,
zoals onderhoudssystemen danwel aankoop-, boekhoudkundige- of
calculatiemethoden.
Omzetverdeling bij de productinnovatoren
Omzetverdeling van de bedrijven die in beschouwde periode
innovatieprojecten hebben uitgevoerd die hebben geleid tot technologisch
nieuwe of sterk verbeterde producten of diensten (productinnovaties).
Bedrijven met vernieuwde product/dienst
Bedrijven die in beschouwde periode innovatieprojecten hebben uitgevoerd
die hebben geleid tot technologisch nieuwe of sterk verbeterde producten
of diensten (productinnovaties).
Omzet ongewijzigde producten
Omzet van de producten/diensten die in de beschouwde periode vrijwel
onveranderd zijn gebleven.
In procenten van de totale omzet in het laatste jaar van de beschouwde
periode.
Omzet producten nieuw voor de markt
Omzet van de producten/diensten die in de beschouwde periode nieuw voor
de markt waren.
In procenten van de totale omzet in het laatste jaar van de beschouwde
periode.
Omzet producten nieuw voor het bedrijf
Omzet van de producten/diensten die in de beschouwde periode nieuw voor
het bedrijf waren.
In procenten van de totale omzet in het laatste jaar van de beschouwde
periode.
Aantal bedrijven met producten
Nieuw voor de markt
Alleen nieuw voor het bedrijf
Samenwerkende innovatoren
Bedrijven die actief en gezamenlijk met andere ondernemingen en
instellingen (partners) werken aan de ontwikkeling van technologisch
nieuwe of verbeterde producten, diensten of processen al dan niet in een
formeel samenwerkingsverband.
Meestal (niet altijd) worden de kosten en eventuele opbrengsten van dit
soort samenwerkingsverbanden gedeeld. Uitbesteed werk is dus niet
meegerekend.
Innovatoren
Innovatoren zijn bedrijven die in de beschouwde periode technologische
innovatieprojecten uitvoeren of deze - al dan niet succesvol - hebben
uitgevoerd. Technologische innovatie omvat productinnovatie en
procesinnovatie.
Innovatoren met partner (aantal)
Innovatoren zijn bedrijven die in de beschouwde periode technologische
innovatieprojecten uitvoeren of deze - al dan niet succesvol - hebben
uitgevoerd. Technologische innovatie omvat productinnovatie en
procesinnovatie.
Aantal innovatoren met partner.
Innovatoren met partner (%)
Innovatoren zijn bedrijven die in de beschouwde periode technologische
innovatieprojecten uitvoeren of deze - al dan niet succesvol - hebben
uitgevoerd. Technologische innovatie omvat productinnovatie en
procesinnovatie.
Aantal innovatoren met partner in procenten van alle innovatoren.
Partner was
Ander bedrijf binnen eigen concern
Innovatie in samenwerking met andere ondernemingen binnen het eigen
concern. Een bedrijf is een onderdeel van een concern indien het
jaarresultaat van het bedrijf wordt geconsolideerd met dat van een
moeder- of dochterbedrijf.
Totaal binnen eigen concern
In procenten van alle samenwerkende innovatoren die onderdeel van een
concern zijn.
In Nederland
In procenten van alle samenwerkende innovatoren die onderdeel van een
concern zijn.
In het buitenland totaal
In procenten van alle samenwerkende innovatoren die onderdeel van een
concern zijn.
In een Europees land
België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland,
Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Kroatië, Letland,
Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Macedonië, Malta, Noorwegen,
Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje,
Tsjechië, Turkije, Verenigd Koninkrijk, IJsland, Zweden en Zwitserland.
In procenten van alle samenwerkende innovatoren die onderdeel van een
concern zijn.
In de Verenigde Staten
In procenten van alle samenwerkende innovatoren die onderdeel van een
concern zijn.
In China of in India
In procenten van alle samenwerkende innovatoren die onderdeel van een
concern zijn.
In overige landen
In procenten van alle samenwerkende innovatoren die onderdeel van een
concern zijn.
Leverancier
Totaal leveranciers
In procenten van alle samenwerkende innovatoren.
In Nederland
In procenten van alle samenwerkende innovatoren.
In het buitenland totaal
In procenten van alle samenwerkende innovatoren.
In een Europees land
België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland,
Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Kroatië, Letland,
Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Macedonië, Malta, Noorwegen,
Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje,
Tsjechië, Turkije, Verenigd Koninkrijk, IJsland, Zweden en Zwitserland.
In procenten van alle samenwerkende innovatoren die onderdeel van een
concern zijn.
In de Verenigde Staten
In procenten van alle samenwerkende innovatoren.
In China of in India
In procenten van alle samenwerkende innovatoren.
In overige landen
In procenten van alle samenwerkende innovatoren.
Afnemer
Totaal afnemers
In procenten van alle samenwerkende innovatoren.
In Nederland
In procenten van alle samenwerkende innovatoren.
In het buitenland totaal
In procenten van alle samenwerkende innovatoren.
In een Europees land
België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland,
Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Kroatië, Letland,
Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Macedonië, Malta, Noorwegen,
Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje,
Tsjechië, Turkije, Verenigd Koninkrijk, IJsland, Zweden en Zwitserland.
In procenten van alle samenwerkende innovatoren die onderdeel van een
concern zijn.
In de Verenigde Staten
In procenten van alle samenwerkende innovatoren.
In China of in India
In procenten van alle samenwerkende innovatoren.
In overige landen
In procenten van alle samenwerkende innovatoren.
Concurrent
Totaal concurrenten
In procenten van alle samenwerkende innovatoren.
In Nederland
In procenten van alle samenwerkende innovatoren.
In het buitenland totaal
In procenten van alle samenwerkende innovatoren.
In een Europees land
België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland,
Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Kroatië, Letland,
Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Macedonië, Malta, Noorwegen,
Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje,
Tsjechië, Turkije, Verenigd Koninkrijk, IJsland, Zweden en Zwitserland.
In procenten van alle samenwerkende innovatoren die onderdeel van een
concern zijn.
In de Verenigde Staten
In procenten van alle samenwerkende innovatoren.
In China of in India
In procenten van alle samenwerkende innovatoren.
In overige landen
In procenten van alle samenwerkende innovatoren.
Consultant
Totaal consultants
In procenten van alle samenwerkende innovatoren.
In Nederland
In procenten van alle samenwerkende innovatoren.
In het buitenland totaal
In procenten van alle samenwerkende innovatoren.
In een Europees land
België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland,
Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Kroatië, Letland,
Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Macedonië, Malta, Noorwegen,
Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje,
Tsjechië, Turkije, Verenigd Koninkrijk, IJsland, Zweden en Zwitserland.
In procenten van alle samenwerkende innovatoren die onderdeel van een
concern zijn.
In de Verenigde Staten
In procenten van alle samenwerkende innovatoren.
In China of in India
In procenten van alle samenwerkende innovatoren.
In overige landen
In procenten van alle samenwerkende innovatoren.
Universiteit
Totaal universiteiten
In procenten van alle samenwerkende innovatoren.
In Nederland
In procenten van alle samenwerkende innovatoren.
In het buitenland totaal
In procenten van alle samenwerkende innovatoren.
In een Europees land
België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland,
Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Kroatië, Letland,
Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Macedonië, Malta, Noorwegen,
Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje,
Tsjechië, Turkije, Verenigd Koninkrijk, IJsland, Zweden en Zwitserland.
In procenten van alle samenwerkende innovatoren die onderdeel van een
concern zijn.
In de Verenigde Staten
In procenten van alle samenwerkende innovatoren.
In China of in India
In procenten van alle samenwerkende innovatoren.
In overige landen
In procenten van alle samenwerkende innovatoren.
Overheidsinstelling
Totaal overheid
In procenten van alle samenwerkende innovatoren.
In Nederland
In procenten van alle samenwerkende innovatoren.
In het buitenland totaal
In procenten van alle samenwerkende innovatoren.
In een Europees land
België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland,
Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Kroatië, Letland,
Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Macedonië, Malta, Noorwegen,
Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje,
Tsjechië, Turkije, Verenigd Koninkrijk, IJsland, Zweden en Zwitserland.
In procenten van alle samenwerkende innovatoren die onderdeel van een
concern zijn.
In de Verenigde Staten
In procenten van alle samenwerkende innovatoren.
In China of in India
In procenten van alle samenwerkende innovatoren.
In overige landen
In procenten van alle samenwerkende innovatoren.
Meest waardevolle partner was
Ander bedrijf binnen eigen concern
In procenten van alle samenwerkende innovatoren.
Leverancier
Leveranciers van apparatuur, materialen, componenten of software.
In procenten van alle samenwerkende innovatoren.
Afnemer
In procenten van alle samenwerkende innovatoren.
Concurrent
Concurrent of een ander bedrijf in de bedrijfstak.
In procenten van alle samenwerkende innovatoren.
Consultant
Consultant, commercieel laboratorium of particulier R&D-instituut.
In procenten van alle samenwerkende innovatoren.
Universiteit
Universiteit of een andere instelling voor hoger onderwijs.
In procenten van alle samenwerkende innovatoren.
Overheidsinstelling
Overheids- of openbare onderzoeksinstelling.
In procenten van alle samenwerkende innovatoren.
Innovatie-uitgaven
Uitgaven in het laatste jaar van de beschouwde periode voor activiteiten
om technologisch nieuwe of sterk verbeterde producten (goederen of
diensten) of processen te realiseren.
Innovatoren
Bedrijven die in de beschouwde periode technologische
innovatieprojecten uitvoeren of deze - al dan niet succesvol - hebben
uitgevoerd. Technologische innovatie omvat productinnovatie en
procesinnovatie.
Totaal innovatie-uitgaven
Totaal van de uitgaven aan eigen en uitbesteed onderzoek, bijbehorende
apparatuur, andere externe kennis, opleiding, de marktintroductie van
innovaties en andere voorbereidingen, ten behoeve van technologisch
nieuwe of sterk verbeterde producten (goederen of diensten) of processen.
Betreft per activiteit alle lopende uitgaven in het laatste jaar van de
beschouwde periode, exclusief afschrijvingen, maar inclusief de directe
personeelskosten en eventuele investeringsuitgaven.
Innovatoren met innovatie-uitgaven
Aantal innovatoren met innovatie-uitgaven.
In procenten van alle innovatoren.
Ontplooide innovatie-activiteiten
Eigen onderzoek
Creatieve werkzaamheden binnen het bedrijf en uitgevoerd met eigen
personeel, om kennis te vergroten of toe te passen bij het ontwerpen van
nieuwe of sterk verbeterde producten en processen.
De uitgaven voor eigen onderzoek zijn hoger dan het R&D-cijfer dat het
CBS publiceert volgens de R&D-enquête. Het blijkt dat niet al het in de
Innovatie-enquête opgegeven eigen onderzoek als R&D te beschouwen is.
Meer details zijn te vinden in de CBS-publicatie Kennis en economie 2009;
bijlage 2.
Uitgaven
Creatieve werkzaamheden binnen het bedrijf en uitgevoerd met eigen
personeel, om kennis te vergroten of toe te passen bij het ontwerpen van
nieuwe of sterk verbeterde producten en processen.
De uitgaven omvatten het brutoloon van het R&D-personeel, bijkomende
kosten zoals reiskosten, laboratoria, documentatie en computertijd,
investeringen in gebouwen en apparatuur voor R&D.
Aantal innovatoren
Aantal innovatoren met eigen onderzoek.
In procenten van alle innovatoren.
R&D vindt vrijwel permanent plaats
Eigen onderzoek (R&D) vindt bij deze innovatoren vrijwel permanent plaats.
In procenten van alle innovatoren.
R&D vindt meer incidenteel plaats
Eigen onderzoek (R&D) vindt bij deze innovatoren incidenteel plaats.
In procenten van alle innovatoren.
Uitbesteed onderzoek
Creatieve werkzaamheden uitgevoerd door derden (waaronder bedrijven
binnen het eigen concern, om kennis te vergroten of toe te passen bij het
ontwerpen van nieuwe of sterk verbeterde producten en processen.
Uitgaven
Creatieve werkzaamheden uitgevoerd door derden (waaronder bedrijven
binnen het eigen concern, om kennis te vergroten of toe te passen bij het
ontwerpen van nieuwe of sterk verbeterde producten en processen.
De uitgaven omvatten de kosten van R&D uitbesteed binnen het concern of
aan andere ondernemingen, universiteiten, researchinstellingen in
Nederland of het buitenland.
Aantal innovatoren
Aantal innovatoren met uitbesteed onderzoek.
In procenten van alle innovatoren.
Inkoop apparatuur
Aankoop van geavanceerde machines, apparatuur en computerhardware of
-software ten behoeve van de realisatie van nieuwe of sterk verbeterde
producten of processen.
Uitgaven
Uitgaven voor de aankoop van geavanceerde machines, apparatuur en
computerhardware of -software ten behoeve van nieuwe of sterk verbeterde
producten of processen. Deze uitgaven zijn niet opgenomen in de uitgaven
voor apparatuur voor R&D.
Aantal innovatoren
Aantal innovatoren die geavanceerde apparatuur, machines of computers
(inclusief meegeleverde software) hebben aangeschaft om technologisch
nieuwe producten, diensten of processen te kunnen realiseren.
In procenten van alle innovatoren.
Aankoop van andere externe kennis
Aankoop van licentieovereenkomsten voor octrooien en niet-gepatenteerde
uitvindingen, knowhow en andere vormen van kennis van andere bedrijven of
organisaties.
Uitgaven
Uitgaven voor de aankoop van licentieovereenkomsten voor octrooien en
niet-gepatenteerde uitvindingen, knowhow en andere vormen van kennis van
andere bedrijven of organisaties.