Innovatie bij bedrijven; bedrijfstakken (SBI 2008), 2006-2008


In deze tabel staan gegevens over innovatie bij Nederlandse bedrijven. Deze gegevens zijn de resultaten van een tweejaarlijkse innovatie-enquête. Eén enquête omvat drie verslagjaren (dit is de verslagperiode). Het laatste jaar in de ene enquête is daarbij hetzelfde als het eerste jaar in de volgende enquête. Het onderzoek omvat een grote diversiteit aan aspecten van het begrip innovatie. Omdat in iedere nieuwe innovatie-enquête nieuwe onderwerpen kunnen worden opgenomen, worden de resultaten per enquête in een afzonderlijke tabel weergegeven. De innovatie-enquête 2006-2008 is gehouden onder een steekproef van bedrijven met 10 en meer werkzame personen. De uitkomsten zijn uitgesplitst naar bedrijfstak.

Gegevens beschikbaar over 2006-2008.

Status van de cijfers:
De cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 23 december 2016:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Deze tabel wordt opgevolgd door Innovatie bij bedrijven; bedrijfstakken (SBI 2008), 2008-2010. Zie paragraaf 3.

Innovatie bij bedrijven; bedrijfstakken (SBI 2008), 2006-2008

Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Onderzoekspopulatie en innovatorenOnderzoekspopulatie (aantal) Onderzoekspopulatie en innovatorenInnovatoren (aantal) Onderzoekspopulatie en innovatorenAls % van de onderzoekspopulatie (%) Geografische afzetmarkt innovatorenInnovatoren als % van alle bedrijven (%) Geografische afzetmarkt innovatorenAfzetmarkt alleen binnenland (%) Geografische afzetmarkt innovatorenAfzetmarkt binnen- en buitenland (%) Innovatoren met afgeronde innovatiesBedrijven met afgeronde innovaties (aantal) Innovatoren met afgeronde innovatiesAls % van de onderzoekspopulatie (%) Innovatoren met afgeronde innovatiesProductinnovatorenBedrijven met productinnovaties (aantal) Innovatoren met afgeronde innovatiesProductinnovatorenBedrijven met productinnovaties (%) (%) ProductinnovatorenOntwikkeling hiervanDoor het eigen bedrijf (%) ProductinnovatorenOntwikkeling hiervanIn een samenwerkingsverband (%) ProductinnovatorenOntwikkeling hiervanDoor derden (%) ProductinnovatorenDeze productinnovatie betrofGoederen (aantal) ProductinnovatorenDeze productinnovatie betrofDiensten (aantal) Innovatoren met afgeronde innovatiesProcesinnovatorenBedrijven met procesinnovaties (aantal) Innovatoren met afgeronde innovatiesProcesinnovatorenBedrijven met procesinnovaties (%) (%) ProcesinnovatorenOntwikkeling hiervanDoor het eigen bedrijf (%) ProcesinnovatorenOntwikkeling hiervanIn een samenwerkingsverband (%) ProcesinnovatorenOntwikkeling hiervanDoor derden (%) ProcesinnovatorenDeze procesinnovatie was voorProductie van goederen en diensten (aantal) ProcesinnovatorenDeze procesinnovatie was voorDe logistiek (aantal) ProcesinnovatorenDeze procesinnovatie was voorOndersteunende activiteiten (aantal) Omzetverdeling bij de productinnovatorenBedrijven met vernieuwde product/dienst (aantal) Omzetverdeling bij de productinnovatorenOmzet ongewijzigde producten (%) Omzetverdeling bij de productinnovatorenOmzet producten nieuw voor de markt (%) Omzetverdeling bij de productinnovatorenOmzet producten nieuw voor het bedrijf (%) Omzetverdeling bij de productinnovatorenAantal bedrijven met productenNieuw voor de markt (aantal) Omzetverdeling bij de productinnovatorenAantal bedrijven met productenAlleen nieuw voor het bedrijf (aantal) Samenwerkende innovatorenInnovatoren (aantal) Samenwerkende innovatorenInnovatoren met partner (aantal) (aantal) Samenwerkende innovatorenInnovatoren met partner (%) (%) Partner wasAnder bedrijf binnen eigen concernTotaal binnen eigen concern (%) Partner wasAnder bedrijf binnen eigen concernIn Nederland (%) Partner wasAnder bedrijf binnen eigen concernIn het buitenland totaal (%) Partner wasAnder bedrijf binnen eigen concernIn een Europees land (%) Partner wasAnder bedrijf binnen eigen concernIn de Verenigde Staten (%) Partner wasAnder bedrijf binnen eigen concernIn China of in India (%) Partner wasAnder bedrijf binnen eigen concernIn overige landen (%) Partner wasLeverancierTotaal leveranciers (%) Partner wasLeverancierIn Nederland (%) Partner wasLeverancierIn het buitenland totaal (%) Partner wasLeverancierIn een Europees land (%) Partner wasLeverancierIn de Verenigde Staten (%) Partner wasLeverancierIn China of in India (%) Partner wasLeverancierIn overige landen (%) Partner wasAfnemerTotaal afnemers (%) Partner wasAfnemerIn Nederland (%) Partner wasAfnemerIn het buitenland totaal (%) Partner wasAfnemerIn een Europees land (%) Partner wasAfnemerIn de Verenigde Staten (%) Partner wasAfnemerIn China of in India (%) Partner wasAfnemerIn overige landen (%) Partner wasConcurrentTotaal concurrenten (%) Partner wasConcurrentIn Nederland (%) Partner wasConcurrentIn het buitenland totaal (%) Partner wasConcurrentIn een Europees land (%) Partner wasConcurrentIn de Verenigde Staten (%) Partner wasConcurrentIn China of in India (%) Partner wasConcurrentIn overige landen (%) Partner wasConsultantTotaal consultants (%) Partner wasConsultantIn Nederland (%) Partner wasConsultantIn het buitenland totaal (%) Partner wasConsultantIn een Europees land (%) Partner wasConsultantIn de Verenigde Staten (%) Partner wasConsultantIn China of in India (%) Partner wasConsultantIn overige landen (%) Partner wasUniversiteitTotaal universiteiten (%) Partner wasUniversiteitIn Nederland (%) Partner wasUniversiteitIn het buitenland totaal (%) Partner wasUniversiteitIn een Europees land (%) Partner wasUniversiteitIn de Verenigde Staten (%) Partner wasUniversiteitIn China of in India (%) Partner wasUniversiteitIn overige landen (%) Partner wasOverheidsinstellingTotaal overheid (%) Partner wasOverheidsinstellingIn Nederland (%) Partner wasOverheidsinstellingIn het buitenland totaal (%) Partner wasOverheidsinstellingIn een Europees land (%) Partner wasOverheidsinstellingIn de Verenigde Staten (%) Partner wasOverheidsinstellingIn China of in India (%) Partner wasOverheidsinstellingIn overige landen (%) Samenwerkende innovatorenMeest waardevolle partner wasAnder bedrijf binnen eigen concern (%) Samenwerkende innovatorenMeest waardevolle partner wasLeverancier (%) Samenwerkende innovatorenMeest waardevolle partner wasAfnemer (%) Samenwerkende innovatorenMeest waardevolle partner wasConcurrent (%) Samenwerkende innovatorenMeest waardevolle partner wasConsultant (%) Samenwerkende innovatorenMeest waardevolle partner wasUniversiteit (%) Samenwerkende innovatorenMeest waardevolle partner wasOverheidsinstelling (%) Innovatie-uitgavenInnovatoren (aantal) Innovatie-uitgavenTotaal innovatie-uitgaven (mln euro) Innovatie-uitgavenInnovatoren met innovatie-uitgaven (%) Ontplooide innovatie-activiteitenEigen onderzoekUitgaven (mln euro) Ontplooide innovatie-activiteitenEigen onderzoekAantal innovatoren (%) Ontplooide innovatie-activiteitenEigen onderzoekR&D vindt vrijwel permanent plaats (%) Ontplooide innovatie-activiteitenEigen onderzoekR&D vindt meer incidenteel plaats (%) Ontplooide innovatie-activiteitenUitbesteed onderzoekUitgaven (mln euro) Ontplooide innovatie-activiteitenUitbesteed onderzoekAantal innovatoren (%) Ontplooide innovatie-activiteitenInkoop apparatuurUitgaven (mln euro) Ontplooide innovatie-activiteitenInkoop apparatuurAantal innovatoren (%) Ontplooide innovatie-activiteitenAankoop van andere externe kennisUitgaven (mln euro)
Bedrijven, totaal 57.605 14.152 25 25 17 40 13.301 23 9.655 68 62 27 11 6.619 5.130 8.903 63 36 34 30 5.171 2.846 5.608 9.655 78 11 11 6.507 6.787 14.152 5.393 38 66 44 31 26 10 4 5 77 62 30 26 6 3 4 56 46 23 20 6 2 5 34 28 10 8 2 0 1 38 34 10 9 2 0 1 32 29 8 7 1 0 1 25 24 4 4 1 0 1 16 41 20 8 8 5 2 14.152 11.311 76 5.286 51 33 18 2.496 26 3.205 50 325
A Landbouw, bosbouw en visserij 1.850 519 28 28 16 45 499 27 375 72 47 35 18 320 124 306 59 36 41 23 258 123 122 375 71 16 12 282 278 519 309 60 67 65 8 6 1 1 3 68 54 23 16 1 6 - 39 39 13 13 6 6 6 66 61 8 8 - - - 50 50 - - - - - 23 23 0 0 0 0 - 35 35 - - - - - 11 21 7 30 22 3 6 519 153 70 77 46 33 13 62 28 14 41 1
B Delfstoffenwinning 81 29 36 36 10 46 28 34 23 80 55 38 8 14 12 14 49 50 50 - 13 4 3 23 84 3 12 12 17 29 14 48 67 78 60 81 10 - 10 100 86 76 76 13 13 - 77 64 70 70 - 9 9 22 8 14 14 - - - 72 37 54 47 - 7 - 32 32 7 7 7 7 7 8 8 - - - - - 7 75 9 0 8 0 0 29 266 80 x 58 39 18 x 26 73 53 0
C Industrie 9.714 4.126 42 42 25 54 3.856 40 2.886 70 71 23 5 2.658 781 2.720 66 39 36 24 2.129 668 1.366 2.886 79 11 10 2.009 2.028 4.126 1.809 44 70 38 46 36 16 6 8 83 67 43 40 8 4 4 65 48 39 34 11 4 8 25 17 14 12 2 1 2 43 38 15 15 2 0 1 38 35 11 11 2 0 1 27 25 5 4 1 1 1 16 38 27 3 9 6 1 4.126 6.678 85 3.830 68 49 20 1.212 34 1.577 52 59
D Energievoorziening 68 35 51 51 35 75 30 44 16 47 65 35 - 6 15 25 72 36 54 11 18 6 18 16 77 19 4 13 12 35 26 75 88 69 37 37 - - - 96 73 58 58 14 - - 44 39 5 5 - - - 43 43 32 32 - - - 76 76 26 26 - - - 66 66 23 23 - - - 69 63 11 11 - - - 42 5 8 8 14 4 19 35 111 87 x 61 30 31 x 46 39 24 6
E Waterbedrijven en afvalbeheer 383 130 34 34 27 49 113 29 69 53 29 52 20 30 48 91 70 20 51 29 43 32 59 69 79 5 16 33 49 130 67 52 56 39 20 20 8 - - 85 65 33 25 1 - 6 49 36 16 16 - - 5 42 26 21 13 4 - 5 66 66 4 4 1 - - 55 52 5 5 1 - - 30 30 4 4 - - - 6 30 17 11 17 11 7 130 123 85 x 54 34 21 x 30 84 55 6
F Bouwnijverheid 7.946 965 12 12 11 20 910 11 607 63 34 41 25 347 385 697 72 19 31 50 406 97 463 607 80 10 11 375 435 965 295 31 45 58 2 3 - 1 - 92 82 14 13 1 - 1 60 59 9 8 - - 7 49 49 2 2 - - - 49 49 8 7 1 - - 48 42 7 7 0 - 1 43 43 2 2 - - - 14 49 5 5 12 8 7 965 107 76 46 47 16 30 9 22 47 58 4
G Handel 15.011 3.254 22 22 16 31 3.089 21 2.141 66 59 26 15 1.875 817 1.906 59 27 36 37 816 892 1.271 2.141 80 11 10 1.632 1.419 3.254 1.016 31 62 39 30 23 9 4 4 83 57 33 27 4 4 6 53 44 17 16 4 1 1 37 29 9 7 3 0 1 29 22 10 7 3 0 0 22 19 5 4 1 0 1 22 21 5 5 2 - 2 17 55 13 6 4 2 2 3.254 967 70 228 39 26 13 303 23 414 45 22
H Vervoer en opslag 4.036 800 20 20 12 27 748 19 440 55 45 29 25 127 390 590 74 25 35 40 137 372 407 440 78 9 13 190 365 800 251 31 56 45 15 14 2 1 2 79 60 23 21 4 1 3 52 41 17 16 1 0 1 30 25 9 8 1 - 2 49 42 7 7 - - 1 20 19 1 - - - 1 12 11 2 0 1 - 1 20 47 13 3 16 1 0 800 228 72 29 29 12 17 72 20 106 61 22
I Horeca 3.428 351 10 10 8 28 338 10 191 54 46 46 8 133 106 231 66 28 29 43 111 60 195 191 88 6 6 96 146 351 154 44 92 88 4 4 3 - - 55 55 5 5 1 - - 42 42 5 5 - - - 14 13 6 2 1 - 6 11 11 - - - - - 8 8 - - - - - - - - - - - - 30 37 22 5 6 0 0 351 17 70 2 23 7 16 1 17 14 60 1
J Informatie en communicatie 2.539 1.215 48 48 44 54 1.130 45 1.044 86 74 20 6 536 842 641 52 54 25 21 443 148 424 1.044 73 15 13 742 744 1.215 390 32 67 41 36 33 16 7 7 66 50 27 22 20 2 5 48 44 14 14 7 0 1 32 30 10 7 4 - 2 18 17 4 4 1 1 0 33 30 8 7 1 1 - 14 14 4 4 - - - 20 44 17 10 0 9 0 1.215 1.220 78 374 65 49 16 478 21 289 44 79
K Financiële dienstverlening 1.350 390 29 29 28 39 357 26 274 70 59 32 9 52 254 227 58 42 40 18 142 66 140 274 75 12 13 153 199 390 211 54 57 37 20 17 4 1 1 72 64 9 1 7 - - 47 40 8 8 1 1 1 34 25 9 8 - - 2 41 34 9 9 7 - - 31 15 15 8 7 - - 22 15 7 - 7 - - 4 43 17 17 11 8 0 390 842 82 275 54 36 19 33 32 436 55 98
L Verhuur en handel van onroerend goed 1.059 243 23 23 24 17 208 20 147 61 69 25 5 22 135 153 56 69 25 6 68 64 118 147 77 5 18 74 98 243 108 44 65 65 - - - - - 40 40 1 1 - - - 25 19 6 6 - - - 67 60 6 - 6 - - 22 22 1 1 - - - 10 10 1 1 - - - 39 39 - - - - - 0 24 15 46 12 4 0 243 90 54 11 40 18 22 72 18 7 23 0
M Specialistische zakelijke diensten 4.846 1.297 27 27 19 42 1.225 25 952 73 64 27 9 346 789 772 60 49 25 26 402 138 588 952 76 14 10 619 638 1.297 500 39 74 57 32 31 8 3 9 66 58 21 16 4 4 5 58 54 23 17 3 1 8 31 27 8 8 1 1 1 39 35 11 6 2 1 7 41 38 15 10 2 1 5 32 29 8 7 0 1 1 16 27 32 7 6 11 1 1.297 376 77 256 53 35 19 57 23 50 49 13
N Verhuur en overige zakelijke diensten 5.295 798 15 15 13 29 768 15 489 61 62 29 10 152 432 532 67 31 40 29 185 176 435 489 70 12 18 278 362 798 244 31 62 48 18 17 2 2 1 82 73 18 16 1 - 1 53 52 7 7 1 0 0 37 37 0 0 0 - - 44 43 2 2 0 - 1 27 24 3 2 - - 0 19 19 - - - - - 13 56 16 3 9 3 0 798 133 67 35 38 15 23 31 17 55 51 12
Bron: CBS.
Verklaring van tekens