Personen met indicatie/gebruik ZZV; grondslag, persoonskenm., 2009-2014

Personen met indicatie/gebruik ZZV; grondslag, persoonskenm., 2009-2014

Geslacht Leeftijd Indicatie grondslag Indicatie ZZV Gebruik ZZV Persoonskenmerken Perioden Pers met indicatie/gebruik, in jaar (aantal) Pers met indicatie/gebruik, in jaar (%) (%) Pers met indicatie/gebruik, op peildatum (aantal) Uren, in jaar (x 1 000) Dagdelen, in jaar (x 1 000)
Totaal mannen en vrouwen 18 jaar of ouder Totaal indicatie en/of gebruik ZZV Totaal indicatie en/of gebruik ZZV Totaal indicatie en/of gebruik ZZV Totaal 2014 846.500 6,16 657.975 118.965 13.997
Totaal mannen en vrouwen 18 jaar of ouder Totaal indicatie en/of gebruik ZZV Totaal indicatie en/of gebruik ZZV Totaal ZZV-Wmo en/of ZZV-AWBZ Totaal 2014 721.480 5,25 526.745 118.965 13.997
Totaal mannen en vrouwen 18 jaar of ouder Totaal indicatie en/of gebruik ZZV Totaal indicatie en/of gebruik ZZV Totaal ZZV-Wmo Totaal 2014 378.580 2,75 318.090 47.630
Totaal mannen en vrouwen 18 jaar of ouder Totaal indicatie en/of gebruik ZZV Totaal indicatie en/of gebruik ZZV Totaal ZZV-AWBZ Totaal 2014 536.105 3,90 337.550 71.335 13.997
Totaal mannen en vrouwen 18 jaar of ouder Totaal indicatie en/of gebruik ZZV Totaal indicatie en/of gebruik ZZV Huishoudelijke verzorging Totaal 2014 378.580 2,75 318.090 47.630
Totaal mannen en vrouwen 18 jaar of ouder Totaal indicatie en/of gebruik ZZV Totaal indicatie en/of gebruik ZZV Begeleiding individueel Totaal 2014 151.530 1,10 96.855 14.983
Totaal mannen en vrouwen 18 jaar of ouder Totaal indicatie en/of gebruik ZZV Totaal indicatie en/of gebruik ZZV Begeleiding groep Totaal 2014 87.405 0,64 61.025 13.997
Totaal mannen en vrouwen 18 jaar of ouder Totaal indicatie en/of gebruik ZZV Totaal indicatie en/of gebruik ZZV Persoonlijke verzorging Totaal 2014 374.190 2,72 223.420 49.366
Totaal mannen en vrouwen 18 jaar of ouder Totaal indicatie en/of gebruik ZZV Totaal indicatie en/of gebruik ZZV Verpleging Totaal 2014 183.230 1,33 68.500 6.986
Totaal mannen en vrouwen 18 jaar of ouder Totaal indicatie en/of gebruik ZZV Totaal indicatie en/of gebruik ZZV ZZV-Wmo en ZZV-AWBZ onbekend Totaal 2014 125.020 0,91 131.230
Totaal mannen en vrouwen 18 jaar of ouder Totaal indicatie en/of gebruik ZZV Totaal ZZV-AWBZ Totaal indicatie en/of gebruik ZZV Totaal 2014 634.260 4,61 444.370 88.778 10.605
Totaal mannen en vrouwen 18 jaar of ouder Totaal indicatie en/of gebruik ZZV Totaal ZZV-AWBZ Totaal ZZV-Wmo en/of ZZV-AWBZ Totaal 2014 509.240 3,70 313.140 88.778 10.605
Totaal mannen en vrouwen 18 jaar of ouder Totaal indicatie en/of gebruik ZZV Totaal ZZV-AWBZ Totaal ZZV-Wmo Totaal 2014 197.050 1,43 137.060 26.050
Totaal mannen en vrouwen 18 jaar of ouder Totaal indicatie en/of gebruik ZZV Totaal ZZV-AWBZ Totaal ZZV-AWBZ Totaal 2014 490.250 3,57 290.480 62.728 10.605
Totaal mannen en vrouwen 18 jaar of ouder Totaal indicatie en/of gebruik ZZV Totaal ZZV-AWBZ Huishoudelijke verzorging Totaal 2014 197.050 1,43 137.060 26.050
Totaal mannen en vrouwen 18 jaar of ouder Totaal indicatie en/of gebruik ZZV Totaal ZZV-AWBZ Begeleiding individueel Totaal 2014 127.205 0,93 77.065 11.560
Totaal mannen en vrouwen 18 jaar of ouder Totaal indicatie en/of gebruik ZZV Totaal ZZV-AWBZ Begeleiding groep Totaal 2014 69.345 0,50 46.160 10.605
Totaal mannen en vrouwen 18 jaar of ouder Totaal indicatie en/of gebruik ZZV Totaal ZZV-AWBZ Persoonlijke verzorging Totaal 2014 347.730 2,53 194.560 44.743
Totaal mannen en vrouwen 18 jaar of ouder Totaal indicatie en/of gebruik ZZV Totaal ZZV-AWBZ Verpleging Totaal 2014 172.420 1,25 57.375 6.425
Totaal mannen en vrouwen 18 jaar of ouder Totaal indicatie en/of gebruik ZZV Totaal ZZV-AWBZ ZZV-Wmo en ZZV-AWBZ onbekend Totaal 2014 125.020 0,91 131.230
Totaal mannen en vrouwen 18 jaar of ouder Totaal indicatie en/of gebruik ZZV Begeleiding individueel Totaal indicatie en/of gebruik ZZV Totaal 2014 201.620 1,47 146.245 26.642 3.769
Totaal mannen en vrouwen 18 jaar of ouder Totaal indicatie en/of gebruik ZZV Begeleiding individueel Totaal ZZV-Wmo en/of ZZV-AWBZ Totaal 2014 144.150 1,05 87.910 26.642 3.769
Totaal mannen en vrouwen 18 jaar of ouder Totaal indicatie en/of gebruik ZZV Begeleiding individueel Totaal ZZV-Wmo Totaal 2014 39.950 0,29 24.095 4.856
Totaal mannen en vrouwen 18 jaar of ouder Totaal indicatie en/of gebruik ZZV Begeleiding individueel Totaal ZZV-AWBZ Totaal 2014 140.430 1,02 84.030 21.786 3.769
Totaal mannen en vrouwen 18 jaar of ouder Totaal indicatie en/of gebruik ZZV Begeleiding individueel Huishoudelijke verzorging Totaal 2014 39.950 0,29 24.095 4.856
Totaal mannen en vrouwen 18 jaar of ouder Totaal indicatie en/of gebruik ZZV Begeleiding individueel Begeleiding individueel Totaal 2014 119.950 0,87 74.650 11.296
Totaal mannen en vrouwen 18 jaar of ouder Totaal indicatie en/of gebruik ZZV Begeleiding individueel Begeleiding groep Totaal 2014 24.120 0,18 15.220 3.769
Totaal mannen en vrouwen 18 jaar of ouder Totaal indicatie en/of gebruik ZZV Begeleiding individueel Persoonlijke verzorging Totaal 2014 56.280 0,41 18.110 8.867
Totaal mannen en vrouwen 18 jaar of ouder Totaal indicatie en/of gebruik ZZV Begeleiding individueel Verpleging Totaal 2014 39.230 0,29 7.285 1.623
Totaal mannen en vrouwen 18 jaar of ouder Totaal indicatie en/of gebruik ZZV Begeleiding individueel ZZV-Wmo en ZZV-AWBZ onbekend Totaal 2014 57.470 0,42 58.335
Totaal mannen en vrouwen 18 jaar of ouder Totaal indicatie en/of gebruik ZZV Begeleiding groep Totaal indicatie en/of gebruik ZZV Totaal 2014 108.550 0,79 84.430 16.128 10.381
Totaal mannen en vrouwen 18 jaar of ouder Totaal indicatie en/of gebruik ZZV Begeleiding groep Totaal ZZV-Wmo en/of ZZV-AWBZ Totaal 2014 85.010 0,62 60.610 16.128 10.381
Totaal mannen en vrouwen 18 jaar of ouder Totaal indicatie en/of gebruik ZZV Begeleiding groep Totaal ZZV-Wmo Totaal 2014 30.790 0,22 21.760 4.177
Totaal mannen en vrouwen 18 jaar of ouder Totaal indicatie en/of gebruik ZZV Begeleiding groep Totaal ZZV-AWBZ Totaal 2014 82.860 0,60 58.225 11.950 10.381
Totaal mannen en vrouwen 18 jaar of ouder Totaal indicatie en/of gebruik ZZV Begeleiding groep Huishoudelijke verzorging Totaal 2014 30.790 0,22 21.760 4.177
Totaal mannen en vrouwen 18 jaar of ouder Totaal indicatie en/of gebruik ZZV Begeleiding groep Begeleiding individueel Totaal 2014 27.270 0,20 17.110 2.358
Totaal mannen en vrouwen 18 jaar of ouder Totaal indicatie en/of gebruik ZZV Begeleiding groep Begeleiding groep Totaal 2014 66.580 0,48 45.310 10.381
Totaal mannen en vrouwen 18 jaar of ouder Totaal indicatie en/of gebruik ZZV Begeleiding groep Persoonlijke verzorging Totaal 2014 42.035 0,31 25.405 8.668
Totaal mannen en vrouwen 18 jaar of ouder Totaal indicatie en/of gebruik ZZV Begeleiding groep Verpleging Totaal 2014 15.200 0,11 6.240 925
Totaal mannen en vrouwen 18 jaar of ouder Totaal indicatie en/of gebruik ZZV Begeleiding groep ZZV-Wmo en ZZV-AWBZ onbekend Totaal 2014 23.535 0,17 23.820
Totaal mannen en vrouwen 18 jaar of ouder Totaal indicatie en/of gebruik ZZV Persoonlijke verzorging Totaal indicatie en/of gebruik ZZV Totaal 2014 413.375 3,01 271.435 75.637 6.047
Totaal mannen en vrouwen 18 jaar of ouder Totaal indicatie en/of gebruik ZZV Persoonlijke verzorging Totaal ZZV-Wmo en/of ZZV-AWBZ Totaal 2014 352.025 2,56 208.215 75.637 6.047
Totaal mannen en vrouwen 18 jaar of ouder Totaal indicatie en/of gebruik ZZV Persoonlijke verzorging Totaal ZZV-Wmo Totaal 2014 164.940 1,20 112.010 22.213
Totaal mannen en vrouwen 18 jaar of ouder Totaal indicatie en/of gebruik ZZV Persoonlijke verzorging Totaal ZZV-AWBZ Totaal 2014 338.310 2,46 191.815 53.423 6.047
Totaal mannen en vrouwen 18 jaar of ouder Totaal indicatie en/of gebruik ZZV Persoonlijke verzorging Huishoudelijke verzorging Totaal 2014 164.940 1,20 112.010 22.213
Totaal mannen en vrouwen 18 jaar of ouder Totaal indicatie en/of gebruik ZZV Persoonlijke verzorging Begeleiding individueel Totaal 2014 48.780 0,35 16.620 5.124
Totaal mannen en vrouwen 18 jaar of ouder Totaal indicatie en/of gebruik ZZV Persoonlijke verzorging Begeleiding groep Totaal 2014 38.215 0,28 22.360 6.047
Totaal mannen en vrouwen 18 jaar of ouder Totaal indicatie en/of gebruik ZZV Persoonlijke verzorging Persoonlijke verzorging Totaal 2014 324.850 2,36 182.880 43.188
Totaal mannen en vrouwen 18 jaar of ouder Totaal indicatie en/of gebruik ZZV Persoonlijke verzorging Verpleging Totaal 2014 126.590 0,92 40.095 5.111
Totaal mannen en vrouwen 18 jaar of ouder Totaal indicatie en/of gebruik ZZV Persoonlijke verzorging ZZV-Wmo en ZZV-AWBZ onbekend Totaal 2014 61.355 0,45 63.220
Totaal mannen en vrouwen 18 jaar of ouder Totaal indicatie en/of gebruik ZZV Verpleging Totaal indicatie en/of gebruik ZZV Totaal 2014 222.940 1,62 96.560 40.683 1.895
Totaal mannen en vrouwen 18 jaar of ouder Totaal indicatie en/of gebruik ZZV Verpleging Totaal ZZV-Wmo en/of ZZV-AWBZ Totaal 2014 200.535 1,46 74.140 40.683 1.895
Totaal mannen en vrouwen 18 jaar of ouder Totaal indicatie en/of gebruik ZZV Verpleging Totaal ZZV-Wmo Totaal 2014 74.485 0,54 34.100 9.661
Totaal mannen en vrouwen 18 jaar of ouder Totaal indicatie en/of gebruik ZZV Verpleging Totaal ZZV-AWBZ Totaal 2014 196.885 1,43 69.715 31.022 1.895
Totaal mannen en vrouwen 18 jaar of ouder Totaal indicatie en/of gebruik ZZV Verpleging Huishoudelijke verzorging Totaal 2014 74.485 0,54 34.100 9.661
Totaal mannen en vrouwen 18 jaar of ouder Totaal indicatie en/of gebruik ZZV Verpleging Begeleiding individueel Totaal 2014 35.080 0,26 7.610 3.778
Totaal mannen en vrouwen 18 jaar of ouder Totaal indicatie en/of gebruik ZZV Verpleging Begeleiding groep Totaal 2014 13.660 0,10 5.605 1.895
Totaal mannen en vrouwen 18 jaar of ouder Totaal indicatie en/of gebruik ZZV Verpleging Persoonlijke verzorging Totaal 2014 153.780 1,12 54.120 21.034
Totaal mannen en vrouwen 18 jaar of ouder Totaal indicatie en/of gebruik ZZV Verpleging Verpleging Totaal 2014 167.070 1,22 53.455 6.210
Totaal mannen en vrouwen 18 jaar of ouder Totaal indicatie en/of gebruik ZZV Verpleging ZZV-Wmo en ZZV-AWBZ onbekend Totaal 2014 22.405 0,16 22.420
Totaal mannen en vrouwen 18 jaar of ouder Totaal indicatie en/of gebruik ZZV Behandeling Totaal indicatie en/of gebruik ZZV Totaal 2014 12.445 0,09 7.265 1.866 617
Totaal mannen en vrouwen 18 jaar of ouder Totaal indicatie en/of gebruik ZZV Behandeling Totaal ZZV-Wmo en/of ZZV-AWBZ Totaal 2014 9.235 0,07 4.715 1.866 617
Totaal mannen en vrouwen 18 jaar of ouder Totaal indicatie en/of gebruik ZZV Behandeling Totaal ZZV-Wmo Totaal 2014 2.590 0,02 1.350 350
Totaal mannen en vrouwen 18 jaar of ouder Totaal indicatie en/of gebruik ZZV Behandeling Totaal ZZV-AWBZ Totaal 2014 9.025 0,07 4.505 1.516 617
Totaal mannen en vrouwen 18 jaar of ouder Totaal indicatie en/of gebruik ZZV Behandeling Huishoudelijke verzorging Totaal 2014 2.590 0,02 1.350 350
Totaal mannen en vrouwen 18 jaar of ouder Totaal indicatie en/of gebruik ZZV Behandeling Begeleiding individueel Totaal 2014 3.645 0,03 1.735 365
Totaal mannen en vrouwen 18 jaar of ouder Totaal indicatie en/of gebruik ZZV Behandeling Begeleiding groep Totaal 2014 4.145 0,03 1.610 617
Totaal mannen en vrouwen 18 jaar of ouder Totaal indicatie en/of gebruik ZZV Behandeling Persoonlijke verzorging Totaal 2014 4.820 0,04 2.210 1.039
Totaal mannen en vrouwen 18 jaar of ouder Totaal indicatie en/of gebruik ZZV Behandeling Verpleging Totaal 2014 1.830 0,01 605 112
Totaal mannen en vrouwen 18 jaar of ouder Totaal indicatie en/of gebruik ZZV Behandeling ZZV-Wmo en ZZV-AWBZ onbekend Totaal 2014 3.210 0,02 2.550
Totaal mannen en vrouwen 18 jaar of ouder Totaal indicatie en/of gebruik ZZV Kort verblijf Totaal indicatie en/of gebruik ZZV Totaal 2014 4.530 0,03 2.980 192 505
Totaal mannen en vrouwen 18 jaar of ouder Totaal indicatie en/of gebruik ZZV Kort verblijf Totaal ZZV-Wmo en/of ZZV-AWBZ Totaal 2014 1.905 0,01 1.090 192 505
Totaal mannen en vrouwen 18 jaar of ouder Totaal indicatie en/of gebruik ZZV Kort verblijf Totaal ZZV-Wmo Totaal 2014 150 0,00 70 22
Totaal mannen en vrouwen 18 jaar of ouder Totaal indicatie en/of gebruik ZZV Kort verblijf Totaal ZZV-AWBZ Totaal 2014 1.865 0,01 1.070 169 505
Totaal mannen en vrouwen 18 jaar of ouder Totaal indicatie en/of gebruik ZZV Kort verblijf Huishoudelijke verzorging Totaal 2014 150 0,00 70 22
Totaal mannen en vrouwen 18 jaar of ouder Totaal indicatie en/of gebruik ZZV Kort verblijf Begeleiding individueel Totaal 2014 405 0,00 190 52
Totaal mannen en vrouwen 18 jaar of ouder Totaal indicatie en/of gebruik ZZV Kort verblijf Begeleiding groep Totaal 2014 1.620 0,01 950 505
Totaal mannen en vrouwen 18 jaar of ouder Totaal indicatie en/of gebruik ZZV Kort verblijf Persoonlijke verzorging Totaal 2014 420 0,00 200 103
Totaal mannen en vrouwen 18 jaar of ouder Totaal indicatie en/of gebruik ZZV Kort verblijf Verpleging Totaal 2014 170 0,00 55 13
Totaal mannen en vrouwen 18 jaar of ouder Totaal indicatie en/of gebruik ZZV Kort verblijf ZZV-Wmo en ZZV-AWBZ onbekend Totaal 2014 2.625 0,02 1.890
Totaal mannen en vrouwen 18 jaar of ouder Totaal indicatie en/of gebruik ZZV ZZV-AWBZ onbekend Totaal indicatie en/of gebruik ZZV Totaal 2014 212.240 1,54 213.605 30.187 3.392
Totaal mannen en vrouwen 18 jaar of ouder Totaal indicatie en/of gebruik ZZV ZZV-AWBZ onbekend Totaal ZZV-Wmo en/of ZZV-AWBZ Totaal 2014 212.240 1,54 213.605 30.187 3.392
Totaal mannen en vrouwen 18 jaar of ouder Totaal indicatie en/of gebruik ZZV ZZV-AWBZ onbekend Totaal ZZV-Wmo Totaal 2014 181.535 1,32 181.030 21.579
Totaal mannen en vrouwen 18 jaar of ouder Totaal indicatie en/of gebruik ZZV ZZV-AWBZ onbekend Totaal ZZV-AWBZ Totaal 2014 45.855 0,33 47.070 8.607 3.392
Totaal mannen en vrouwen 18 jaar of ouder Totaal indicatie en/of gebruik ZZV ZZV-AWBZ onbekend Huishoudelijke verzorging Totaal 2014 181.535 1,32 181.030 21.579
Totaal mannen en vrouwen 18 jaar of ouder Totaal indicatie en/of gebruik ZZV ZZV-AWBZ onbekend Begeleiding individueel Totaal 2014 24.325 0,18 19.790 3.423
Totaal mannen en vrouwen 18 jaar of ouder Totaal indicatie en/of gebruik ZZV ZZV-AWBZ onbekend Begeleiding groep Totaal 2014 18.060 0,13 14.865 3.392
Totaal mannen en vrouwen 18 jaar of ouder Totaal indicatie en/of gebruik ZZV ZZV-AWBZ onbekend Persoonlijke verzorging Totaal 2014 26.460 0,19 28.860 4.623
Totaal mannen en vrouwen 18 jaar of ouder Totaal indicatie en/of gebruik ZZV ZZV-AWBZ onbekend Verpleging Totaal 2014 10.810 0,08 11.120 561
Totaal mannen en vrouwen 18 jaar of ouder Totaal indicatie en/of gebruik ZZV ZZV-AWBZ onbekend ZZV-Wmo en ZZV-AWBZ onbekend Totaal 2014
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft het aantal en aandeel personen dat in het verslagjaar en het aantal en aandeel personen dat op peildatum een indicatie heeft voor AWBZ-gefinancierde zorg zonder verblijf en/of dat gebruik heeft gemaakt van AWBZ- en/of Wmo-gefinancierde zorg zonder verblijf in natura waarvoor een eigen bijdrage betaald moet worden. Ook is het aantal uren of dagdelen zorg in het verslagjaar gegeven.

De cijfers worden uitgesplitst naar geslacht, leeftijd, grondslag, functie en persoonskenmerken.

Gegevens beschikbaar van 2009 tot en met 2014

Status van de cijfers:
Alle cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 26 juli 2019:
Geen, deze tabel is stopgezet.
Vanaf 1 januari 2015 is de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten vervangen door de Wet langdurige zorg (Wlz). Vanwege de beleidswijzigingen en veranderingen in de administratie is het niet mogelijk de bestaande tabellen over indicatie en/of gebruik van AWBZ-zorg te continueren. Cijfers over Wlz vanaf 2015 worden in nieuwe tabellen gepubliceerd (zie paragraaf 3).

Wijzigingen per 7 april 2015:
Zoals aangekondigd zijn door het CAK aanvullende gegevens geleverd over de zorg die in 2013 verleend is door de instellingen die deelnamen aan het 'Experiment Regelarme zorginstellingen' (ERAI). Deze gegevens ontbraken in de eerdere publicatie.

Op 1 januari 2013 is het 'Experiment Regelarme zorginstellingen' (ERAI) gestart. Deze experimenten hebben gevolgen voor de aantallen personen in de tabellen. In het indicatiebesluit hoeft door enkele aanbieders geen onderscheid gemaakt te worden tussen het type zorg; Persoonlijke Verzorging, Verpleging of Begeleiding. Indicaties die zorgverleners bij deze aanbieders afgeven, bevatten alleen de functie Verpleging.

Een aantal gemeenten heeft gedurende het kalenderjaar 2013 niet langer op reguliere wijze aan het CAK gegevens over Huishoudelijke verzorging (HV) geleverd. Dit leidt niet alleen tot een onderrapportage van de WMO-functie HV, maar heeft ook effect op de totalen (ZZV-totaal, Totaal indicatie/gebruik, totaal gebruik ZZV en/of ZMV).

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Pers met indicatie/gebruik, in jaar
Het aantal personen dat in het verslagjaar een indicatie heeft voor zorg zonder verblijf (AWBZ-gefinancierd) en/of dat gebruik maakt van zorg zonder verblijf (Wmo en/of AWBZ-gefinancierd) in natura waarvoor een eigen bijdrage betaald moet worden.
---
Het betreft uitsluitend personen die in het verslagjaar in de GBA staan ingeschreven.
Pers met indicatie/gebruik, in jaar (%)
Het aantal personen dat in het verslagjaar een indicatie heeft voor zorg zonder verblijf (AWBZ-gefinancierd) en/of dat gebruik maakt van zorg zonder verblijf (Wmo en/of AWBZ-gefinancierd) in natura waarvoor een eigen bijdrage betaald moet worden, uitgedrukt als percentage van de totale bevolking binnen de betreffende categorie.
---
Het betreft uitsluitend personen die in het verslagjaar in de GBA staan ingeschreven.
Pers met indicatie/gebruik, op peildatum
Het aantal personen dat op de peildatum een indicatie heeft voor zorg zonder verblijf (AWBZ-gefinancierd) en/of dat gebruik maakt van zorg zonder verblijf (AWBZ- en/of Wmo-gefinancierd) in natura waarvoor een eigen bijdrage betaald moet worden.
---
Voor de indicaties zorg zonder verblijf betreft het uitsluitend personen die op de peildatum in de GBA staan ingeschreven.
Voor gebruik zorg zonder verblijf betreft het uitsluitend personen die in het verslagjaar in de GBA staan ingeschreven.
De peildatum is de tweede vrijdag van november. Bij gebruik van zorg zonder verblijf wordt deze peildatum benaderd met de gegevens van een periode van 4 weken waarin deze datum valt. Hierdoor is het mogelijk dat personen op peildatum zowel zorg zonder als zorg met verblijf gebruiken. Het gaat dan om personen die op peildatum gebruik maken van zorg met verblijf en in de periode van 4 weken ook gebruik gemaakt hebben van zorg zonder verblijf.
Uren, in jaar
De zorgomvang zorg zonder verblijf, uitgedrukt in uren, dat in het verslagjaar geleverd is aan personen die in dat jaar gebruik hebben gemaakt van zorg zonder verblijf (Wmo en/of AWBZ-gefinancierd) in natura waarvoor een eigen bijdrage betaald moet worden.
---
Het betreft uitsluitend zorg geleverd aan personen die in het verslagjaar in de GBA staan ingeschreven.

De zorgomvang voor huishoudelijke verzorging, persoonlijke verzorging, verpleging en begeleiding individueel is uitgedrukt in uren.
De zorgomvang voor begeleiding groep is uitgedrukt in dagdelen. Eén dagdeel staat voor 1 tot 4 uur.
Dagdelen, in jaar
De zorgomvang zorg zonder verblijf, uitgedrukt in dagdelen, dat in het verslagjaar geleverd is aan personen die in dat jaar gebruik hebben gemaakt van zorg zonder verblijf (Wmo en/of AWBZ-gefinancierd) in natura waarvoor een eigen bijdrage betaald moet worden.
---
Het betreft uitsluitend zorg geleverd aan personen die in het verslagjaar in de GBA staan ingeschreven.

De zorgomvang voor huishoudelijke verzorging, persoonlijke verzorging, verpleging en begeleiding individueel is uitgedrukt in uren.
De zorgomvang voor begeleiding groep is uitgedrukt in dagdelen. Eén dagdeel staat voor 1 tot 4 uur.