Overledenen; moord en doodslag; pleeglocatie Nederland, 1996-2018

Overledenen; moord en doodslag; pleeglocatie Nederland, 1996-2018

Geslacht Leeftijd Perioden Totaal slachtoffers moord en doodslag (aantal) Slachtoffers moord en doodslag, relatief (Per mln van gemiddelde bevolking)
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden 2018 119 6,9
Totaal mannen en vrouwen Jonger dan 20 jaar 2018 13 3,4
Totaal mannen en vrouwen 20 tot 30 jaar 2018 25 11,4
Totaal mannen en vrouwen 30 tot 40 jaar 2018 20 9,6
Totaal mannen en vrouwen 40 tot 50 jaar 2018 21 9,2
Totaal mannen en vrouwen 50 tot 60 jaar 2018 21 8,4
Totaal mannen en vrouwen 60 jaar of ouder 2018 19 4,4
Mannen Totaal alle leeftijden 2018 76 8,9
Mannen Jonger dan 20 jaar 2018 10 5,1
Mannen 20 tot 30 jaar 2018 16 14,4
Mannen 30 tot 40 jaar 2018 13 12,4
Mannen 40 tot 50 jaar 2018 12 10,5
Mannen 50 tot 60 jaar 2018 13 10,4
Mannen 60 jaar of ouder 2018 12 5,8
Vrouwen Totaal alle leeftijden 2018 43 5,0
Vrouwen Jonger dan 20 jaar 2018 3 1,6
Vrouwen 20 tot 30 jaar 2018 9 8,3
Vrouwen 30 tot 40 jaar 2018 7 6,7
Vrouwen 40 tot 50 jaar 2018 9 7,9
Vrouwen 50 tot 60 jaar 2018 8 6,4
Vrouwen 60 jaar of ouder 2018 7 3,0
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat het aantal personen dat is overleden als gevolg van moord of doodslag die in Nederland plaatsvond. De slachtoffers kunnen zowel inwoners als niet-inwoners zijn. De gegevens kunnen worden opgesplitst naar pleeglocatie, wijze van uitvoering, leeftijd en geslacht. Criterium is de datum van overlijden, de pleegdatum kan in het vorige jaar liggen.
Vanaf statistiekjaar 2014 zijn de uitsplitsingen voor zowel mannen als vrouwen naar 'leeftijd' met 'wijze van moord en doodslag' en met 'pleeglocatie moord en doodslag' onderdrukt. Door de kleine aantallen en de verdeling zou deze uitsplitsing leiden tot onthulling van individuele informatie.
De ICD-10 codes die horen bij moord en doodslag zijn X85-Y09.

Het CBS is in het statistiekjaar 2013 overgestapt op het gebruik van internationale software voor automatisch coderen van de doodsoorzaken (Iris). Hiermee zijn de cijfers beter reproduceerbaar en internationaal vergelijkbaar. Wel zijn er enkele forse verschuivingen te zien in de doodsoorzaken. Externe doodsoorzaken zijn echter net als voorheen handmatig verwerkt.

Gegevens beschikbaar van 1996 tot en met 2018

Status van de cijfers:
Alle cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 29 juli 2020:
Deze tabel is stopgezet en wordt opgevolgd door 'Overledenen; moord en doodslag; pleeglocatie Nederland' (zie paragraaf 3).

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Geen, deze tabel is stopgezet.

Toelichting onderwerpen

Totaal slachtoffers moord en doodslag
Moord: iemand van het leven beroven, opzettelijk en met voorbedachten rade.
Doodslag: iemand van het leven beroven, opzettelijk niet met voorbedachten rade.
Er wordt in de tabel geen onderscheid gemaakt tussen moord en doodslag
Slachtoffers moord en doodslag, relatief
Per 1 000 000 van de gemiddelde bevolking in de overeenkomstige bevolkingsgroep van dat jaar.