Overledenen; moord en doodslag; pleeglocatie Nederland, 1996-2018

Overledenen; moord en doodslag; pleeglocatie Nederland, 1996-2018

Geslacht Leeftijd Perioden Totaal slachtoffers moord en doodslag (aantal) Slachtoffers moord en doodslag, relatief (Per mln van gemiddelde bevolking)
T001038 10000 2013 147 8,7
T001038 10000 2014 144 8,5
T001038 10000 2015 120 7,1
T001038 10000 2016 108 6,5
T001038 10000 2017 158 9,2
T001038 10000 2018 119 6,9
T001038 41400 2013 19 4,9
T001038 41400 2014 14 3,6
T001038 41400 2015 9 2,4
T001038 41400 2016 8 2,1
T001038 41400 2017 17 4,5
T001038 41400 2018 13 3,4
T001038 60300 2013 29 13,9
T001038 60300 2014 27 12,8
T001038 60300 2015 27 12,7
T001038 60300 2016 23 10,2
T001038 60300 2017 33 15,2
T001038 60300 2018 25 11,4
T001038 60400 2013 31 15,3
T001038 60400 2014 31 15,4
T001038 60400 2015 21 10,4
T001038 60400 2016 28 13,7
T001038 60400 2017 26 12,6
T001038 60400 2018 20 9,6
T001038 60500 2013 28 11,0
T001038 60500 2014 31 12,4
T001038 60500 2015 27 11,1
T001038 60500 2016 18 8,0
T001038 60500 2017 32 13,7
T001038 60500 2018 21 9,2
T001038 60600 2013 19 8,0
T001038 60600 2014 17 7,1
T001038 60600 2015 18 7,4
T001038 60600 2016 13 5,7
T001038 60600 2017 26 10,5
T001038 60600 2018 21 8,4
T001038 21400 2013 21 5,4
T001038 21400 2014 24 6,0
T001038 21400 2015 18 4,4
T001038 21400 2016 18 4,5
T001038 21400 2017 24 5,6
T001038 21400 2018 19 4,4
3000 10000 2013 89 10,7
3000 10000 2014 113 13,5
3000 10000 2015 77 9,2
3000 10000 2016 74 9,0
3000 10000 2017 112 13,2
3000 10000 2018 76 8,9
3000 41400 2013 11 5,6
3000 41400 2014 10 5,1
3000 41400 2015 3 1,5
3000 41400 2016 5 2,6
3000 41400 2017 9 4,6
3000 41400 2018 10 5,1
3000 60300 2013 21 19,9
3000 60300 2014 22 20,6
3000 60300 2015 23 21,4
3000 60300 2016 19 16,5
3000 60300 2017 27 24,6
3000 60300 2018 16 14,4
3000 60400 2013 22 21,7
3000 60400 2014 26 25,8
3000 60400 2015 17 16,8
3000 60400 2016 18 17,6
3000 60400 2017 22 21,2
3000 60400 2018 13 12,4
3000 60500 2013 16 12,5
3000 60500 2014 28 22,4
3000 60500 2015 17 13,9
3000 60500 2016 13 11,8
3000 60500 2017 23 19,8
3000 60500 2018 12 10,5
3000 60600 2013 9 7,6
3000 60600 2014 14 11,6
3000 60600 2015 12 9,8
3000 60600 2016 8 7,3
3000 60600 2017 18 14,5
3000 60600 2018 13 10,4
3000 21400 2013 10 5,5
3000 21400 2014 13 7,0
3000 21400 2015 5 2,6
3000 21400 2016 11 6,1
3000 21400 2017 13 6,5
3000 21400 2018 12 5,8
4000 10000 2013 58 6,8
4000 10000 2014 31 3,6
4000 10000 2015 43 5,0
4000 10000 2016 34 4,0
4000 10000 2017 46 5,3
4000 10000 2018 43 5,0
4000 41400 2013 8 4,2
4000 41400 2014 4 2,1
4000 41400 2015 6 3,2
4000 41400 2016 3 1,6
4000 41400 2017 8 4,3
4000 41400 2018 3 1,6
4000 60300 2013 8 7,7
4000 60300 2014 5 4,8
4000 60300 2015 4 3,8
4000 60300 2016 4 3,8
4000 60300 2017 6 5,6
4000 60300 2018 9 8,3
4000 60400 2013 9 8,9
4000 60400 2014 5 5,0
4000 60400 2015 4 4,0
4000 60400 2016 10 9,8
4000 60400 2017 4 3,9
4000 60400 2018 7 6,7
4000 60500 2013 12 9,5
4000 60500 2014 3 2,4
4000 60500 2015 10 8,2
4000 60500 2016 5 4,2
4000 60500 2017 9 7,7
4000 60500 2018 9 7,9
4000 60600 2013 10 8,5
4000 60600 2014 3 2,5
4000 60600 2015 6 4,9
4000 60600 2016 5 4,1
4000 60600 2017 8 6,5
4000 60600 2018 8 6,4
4000 21400 2013 11 5,2
4000 21400 2014 11 5,1
4000 21400 2015 13 5,9
4000 21400 2016 7 3,1
4000 21400 2017 11 4,8
4000 21400 2018 7 3,0
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat het aantal personen dat is overleden als gevolg van moord of doodslag die in Nederland plaatsvond. De slachtoffers kunnen zowel inwoners als niet-inwoners zijn. De gegevens kunnen worden opgesplitst naar pleeglocatie, wijze van uitvoering, leeftijd en geslacht. Criterium is de datum van overlijden, de pleegdatum kan in het vorige jaar liggen.
Vanaf statistiekjaar 2014 zijn de uitsplitsingen voor zowel mannen als vrouwen naar 'leeftijd' met 'wijze van moord en doodslag' en met 'pleeglocatie moord en doodslag' onderdrukt. Door de kleine aantallen en de verdeling zou deze uitsplitsing leiden tot onthulling van individuele informatie.
De ICD-10 codes die horen bij moord en doodslag zijn X85-Y09.

Het CBS is in het statistiekjaar 2013 overgestapt op het gebruik van internationale software voor automatisch coderen van de doodsoorzaken (Iris). Hiermee zijn de cijfers beter reproduceerbaar en internationaal vergelijkbaar. Wel zijn er enkele forse verschuivingen te zien in de doodsoorzaken. Externe doodsoorzaken zijn echter net als voorheen handmatig verwerkt.

Gegevens beschikbaar van 1996 tot en met 2018

Status van de cijfers:
Alle cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 29 juli 2020:
Deze tabel is stopgezet en wordt opgevolgd door 'Overledenen; moord en doodslag; pleeglocatie Nederland' (zie paragraaf 3).

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Geen, deze tabel is stopgezet.

Toelichting onderwerpen

Totaal slachtoffers moord en doodslag
Moord: iemand van het leven beroven, opzettelijk en met voorbedachten rade.
Doodslag: iemand van het leven beroven, opzettelijk niet met voorbedachten rade.
Er wordt in de tabel geen onderscheid gemaakt tussen moord en doodslag
Slachtoffers moord en doodslag, relatief
Per 1 000 000 van de gemiddelde bevolking in de overeenkomstige bevolkingsgroep van dat jaar.