Overledenen; ongevallen, inwoners van Nederland, 1996-2017


Deze tabel bevat gegevens over inwoners van Nederland die als gevolg van een ongeval (voornamelijk vervoersongeval, accidentele val, accidentele verdrinking en accidentele vergiftiging) zijn overleden in het aangegeven jaar. De plaats van het ongeval hoeft niet in Nederland gelegen te zijn. De ongevalsdatum kan in het voorgaande jaar vallen.
De gegevens zijn uitgesplitst naar geslacht en leeftijd van het slachtoffer. De ICD-10 doodsoorzaakcodes die hierbij horen zijn V01-W77, W80-X59, Y10-Y19, Y34 en Y85-Y86.

Het CBS is in het statistiekjaar 2013 overgestapt op het gebruik van internationale software voor automatisch coderen van de doodsoorzaken. Hiermee zijn de cijfers beter reproduceerbaar en internationaal vergelijkbaar. Wel zijn er enkele forse verschuivingen te zien in de doodsoorzaken. Externe doodsoorzaken zijn echter net als voorheen handmatig verwerkt.

De personen overleden tijdens de MH17 ramp in 2014 zijn niet ingedeeld als een ongeval met een vliegtuig, maar als een handeling van oorlog of opstand (ICD-10 code Y36). Deze personen zijn dan ook niet terug te vinden in deze ongevallen tabel.

Gegevens beschikbaar van 1996 tot en met 2017

Status van de cijfers:
Alle cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 20 november 2019:
Geen, deze tabel is stopgezet. Alle informatie uit de tabel is ook te vinden in tabel 'Overledenen; doodsoorzaak (uitgebreide lijst), leeftijd, geslacht' en een groot deel ook in tabel 'Overledenen; belangrijke doodsoorzaken (korte lijst), leeftijd, geslacht'. Omdat de weergave op twee punten net anders is, leidt dit jaarlijks tot vragen en verwarring. Daarom is ervoor gekozen om deze tabel stop te zetten. De punten die in deze stopgezette tabel anders zijn dan in de 'korte lijst tabel' zijn:
- in de korte lijst staat ook accidentele vergiftiging, maar dan niet met de codes opzet niet bepaald;
- in de korte lijst wordt bij verstikking de code over verslikking in voedsel wel meegenomen, terwijl deze in de stopgezette tabel niet wordt meegenomen.
In paragraaf 3 staat een lijst met links waarin voor elk onderdeel van de tabel de vervangende informatie is terug te vinden.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing

Overledenen; ongevallen, inwoners van Nederland, 1996-2017

Geslacht Leeftijd Perioden Dodelijke ongevallen (aantallen)Totaal dodelijke ongevallen (aantal) Dodelijke ongevallen (aantallen)Dodelijke vervoersongevallenTotaal dodelijke vervoersongevallen (aantal) Dodelijke vervoersongevallenWijze van deelname slachtofferVoetganger (aantal) Dodelijke vervoersongevallenWijze van deelname slachtofferFiets (aantal) Dodelijke vervoersongevallenWijze van deelname slachtofferBrom- en snorfiets en brommobiel (aantal) Dodelijke vervoersongevallenWijze van deelname slachtofferGemot. invalidenvoertuig, scootmobiel (aantal) Dodelijke vervoersongevallenWijze van deelname slachtofferMotorfiets (aantal) Dodelijke vervoersongevallenWijze van deelname slachtofferPersonenauto (aantal) Dodelijke vervoersongevallenWijze van deelname slachtofferBestelauto, vrachtauto (aantal) Dodelijke vervoersongevallenWijze van deelname slachtofferOverig/onbekend (aantal) Dodelijke ongevallen (aantallen)Accidentele val (aantal) Dodelijke ongevallen (aantallen)Accidentele verdrinking (aantal) Dodelijke ongevallen (aantallen)Acc vergiftiging incl opzet niet bepaaldTotaal accidentele vergiftiging (aantal) Acc vergiftiging incl opzet niet bepaaldOorzaak vergiftigingMedicijnen (aantal) Acc vergiftiging incl opzet niet bepaaldOorzaak vergiftigingDrugs (aantal) Acc vergiftiging incl opzet niet bepaaldOorzaak vergiftigingAlcohol (aantal) Acc vergiftiging incl opzet niet bepaaldOorzaak vergiftigingOverig/onbekend (aantal) Dodelijke ongevallen (aantallen)Overige dodelijke ongevallenTotaal overige dodelijke ongevallen (aantal) Overige dodelijke ongevallenOorzaak overige dodelijke ongevallenMechanisch effect (aantal) Overige dodelijke ongevallenOorzaak overige dodelijke ongevallenRook, vuur en vlammen (aantal) Overige dodelijke ongevallenOorzaak overige dodelijke ongevallenVerstikking (aantal)
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden 1996 3.367 1.314 127 230 98 2 93 588 26 150 1.605 71 117 21 60 8 28 260 69 80 38
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden 2000 3.315 1.123 101 222 102 6 89 500 53 50 1.675 107 138 24 84 10 20 272 84 66 47
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden 2005 3.486 802 80 177 59 16 74 325 22 49 1.961 93 150 37 80 15 18 480 59 67 79
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden 2008 3.723 726 55 174 52 22 63 291 35 34 2.093 77 161 41 88 19 13 666 41 57 98
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden 2009 3.831 715 64 181 55 13 64 277 23 38 2.217 81 177 41 103 14 19 641 51 37 97
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden 2010 3.877 710 67 155 43 18 58 225 21 123 2.303 80 121 25 69 13 14 663 41 39 103
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden 2011 3.941 696 68 197 45 29 52 229 21 55 2.420 74 139 32 78 11 18 612 52 25 65
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden 2012 4.332 684 64 204 48 23 53 232 17 43 2.795 81 147 32 87 7 21 625 45 28 47
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden 2013 4.343 589 52 186 51 35 29 177 21 38 2.884 84 149 36 90 13 10 637 53 39 42
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden 2014 4.550 584 44 180 45 28 50 179 14 44 3.030 77 152 67 54 18 13 707 50 37 59
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden 2015 5.131 631 49 177 43 42 46 205 15 54 3.486 83 178 53 95 10 20 753 57 39 40
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden 2016 5.597 656 45 191 44 37 41 221 23 54 3.883 86 199 61 112 14 12 773 47 42 51
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden 2017 5.825 624 49 197 46 26 49 183 22 52 4.032 85 231 38 158 15 20 853 45 40 43
Bron: CBS.
Verklaring van tekens