Publiek-gefinancierde zorginstellingen; kerncijfers, 2006-2014

Bewerk tabel

Deze tabel bevat informatie over de verlies- en winstrekening, balans, investeringen en personeelsinzet van groepen ondernemingen met als hoofdactiviteit ziekenhuiszorg, geestelijke gezondheidszorg, gehandicaptenzorg, verpleeghuiszorg, thuiszorg, maatschappelijke opvang en vrouwenopvang en jeugdzorg. Dit betreft uitsluitend publiekgefinancierde ondernemingengroepen. De ondernemingengroepen worden ingedeeld naar economische hoofdactiviteit conform de Standaard Bedrijfsindeling (SBI) 2008. Hierbij is sprake van een zogenaamde institutionele invalshoek waarbij alle nevenactiviteiten van de beschouwde ondernemingengroepen worden meegenomen. Jaar-op-jaar ontwikkelingen in financiën en personeel worden mede beïnvloed door populatieveranderingen. Wijzigingen van de hoofdactiviteit, oprichtingen en opheffingen leiden tot veranderingen in de populatie van ondernemingengroepen. Ook fusies, overnames en splitsingen kunnen resulteren in wijzigingen in de populatie.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2006 tot en met 2014

Status van de cijfers:
De in de tabel opgenomen cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 20 oktober 2017:
Deze tabel is stopgezet en is opgevolgd door de nieuwe tabel 'Zorginstellingen; kerncijfers' (zie paragraaf 3).

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Deze tabel is stopgezet.

Publiek-gefinancierde zorginstellingen; kerncijfers, 2006-2014

Zorginstellingen (SBI 2008) Perioden Ondernemingen (aantal) PersoneelBanen werknemers (aantal) PersoneelArbeidsjaren werknemers (aantal) Verlies- en winstrekeningBedrijfsopbrengstenTotaal bedrijfsopbrengsten (mln euro) Verlies- en winstrekeningBedrijfsopbrengstenNetto omzet (mln euro) BedrijfsopbrengstenOverige bedrijfsopbrengstenTotaal overige bedrijfsopbrengsten (mln euro) BedrijfsopbrengstenOverige bedrijfsopbrengstenSubsidies (mln euro) BedrijfsopbrengstenOverige bedrijfsopbrengstenNiet eerder genoemde bedrijfsopbrengsten (mln euro) Verlies- en winstrekeningBedrijfskostenTotaal bedrijfskosten (mln euro) BedrijfskostenArbeidskostenTotaal arbeidskosten (mln euro) BedrijfskostenArbeidskostenLonen en salarissen (mln euro) BedrijfskostenArbeidskostenPensioenlasten en sociale lasten (mln euro) Verlies- en winstrekeningBedrijfskostenAfschrijvingen op vaste activa (mln euro) BedrijfskostenOverige bedrijfskostenTotaal overige bedrijfskosten (mln euro) BedrijfskostenOverige bedrijfskostenOverige personeelskosten (mln euro) BedrijfskostenOverige bedrijfskostenNiet eerder genoemde bedrijfskosten (mln euro) Verlies- en winstrekeningBedrijfsresultaat (mln euro) Verlies- en winstrekeningFinancieel resultaat (mln euro) Verlies- en winstrekeningBuitengewoon resultaat (mln euro) Verlies- en winstrekeningResultaat voor belastingen (mln euro) BalansBalans activa eindstandTotaal activa (mln euro) BalansBalans activa eindstandImmateriële vaste activa (mln euro) BalansBalans activa eindstandMateriële vaste activa (mln euro) BalansBalans activa eindstandFinanciële vaste activa (mln euro) BalansBalans activa eindstandVoorraden (mln euro) BalansBalans activa eindstandKortlopende vorderingen (mln euro) BalansBalans activa eindstandEffecten (mln euro) BalansBalans activa eindstandLiquide middelen (mln euro) BalansBalans passiva eindstandTotaal passiva (mln euro) BalansBalans passiva eindstandEigen vermogen (mln euro) BalansBalans passiva eindstandVoorzieningen (mln euro) BalansBalans passiva eindstandLanglopende schulden (mln euro) BalansBalans passiva eindstandKortlopende schulden (mln euro)
86101 Universitair medische centra 2013 8 71.389 55.939 7.546 4.798 2.748 2.227 520 7.323 4.051 3.166 884 517 2.756 362 2.394 223 -104 -2 117 7.646 51 4.577 55 184 2.364 2 412 7.646 1.637 525 3.067 2.416
86101 Universitair medische centra 2014 8 71.673 56.125 7.621 4.835 2.787 2.277 509 7.346 4.130 3.221 909 448 2.768 339 2.430 275 -95 0 179 7.704 83 4.556 57 195 1.937 4 872 7.704 1.836 670 2.934 2.264
86102 Algemene ziekenhuizen 2013 73 . 133.563 15.069 13.762 1.307 588 718 14.333 7.511 6.090 1.421 1.141 5.681 640 5.041 736 -343 0 393 16.510 18 10.544 133 596 4.194 4 1.021 16.510 3.100 778 6.952 5.680
86102 Algemene ziekenhuizen 2014 72 190.105 133.949 15.238 13.904 1.335 641 694 14.614 7.677 6.173 1.504 1.114 5.823 655 5.168 625 -340 0 284 16.471 30 10.733 130 526 3.782 4 1.267 16.471 3.409 826 7.134 5.102
86103 Categorale ziekenhuizen 2013 23 17.945 12.607 1.289 1.093 196 124 72 1.239 757 611 145 80 402 75 326 50 -16 0 34 1.331 1 781 14 78 351 7 99 1.331 319 57 497 458
86103 Categorale ziekenhuizen 2014 23 18.064 12.856 1.322 1.108 213 135 79 1.282 778 625 154 73 430 87 343 39 -20 0 19 1.360 5 823 11 83 306 6 126 1.360 339 61 545 415
Geestelijke gezondheidszorg 2013 117 83.238 63.443 5.807 4.826 981 828 153 5.657 3.768 3.068 700 343 1.546 367 1.179 149 -86 0 63 5.145 14 3.049 42 475 1.203 0 361 5.145 1.188 336 1.917 1.704
Geestelijke gezondheidszorg 2014 130 85.259 64.150 5.760 4.780 980 817 163 5.618 3.779 3.032 748 311 1.527 357 1.170 143 -83 -2 58 4.973 12 2.936 47 344 1.172 1 462 4.973 1.228 374 1.835 1.536
Gehandicaptenzorg 2013 151 165.921 103.985 8.336 7.841 494 339 155 8.103 5.192 4.212 980 492 2.419 504 1.916 233 -98 0 135 6.550 1 4.843 91 21 377 4 1.213 6.550 1.994 524 2.487 1.545
Gehandicaptenzorg 2014 165 166.003 103.452 8.554 8.054 500 342 158 8.260 5.283 4.239 1.045 503 2.475 500 1.975 294 -97 0 197 6.715 3 4.795 74 17 352 6 1.467 6.715 2.213 600 2.374 1.527
Verpleeg-, verzorgingshuizen, thuiszorg 2013 467 437.281 233.037 17.174 15.443 1.731 1.377 355 16.698 10.972 8.898 2.074 911 4.815 1.198 3.617 476 -255 0 222 14.255 15 9.962 198 131 1.223 7 2.719 14.255 4.072 682 5.887 3.615
Verpleeg-, verzorgingshuizen, thuiszorg 2014 471 405.713 225.120 17.150 15.476 1.673 1.329 344 16.633 10.992 8.818 2.175 911 4.730 1.127 3.604 516 -256 0 260 14.349 15 9.887 152 122 950 17 3.206 14.349 4.355 804 5.834 3.356
87902 Maatschappelijke opvang 2013 36 12.801 9.352 771 391 380 360 20 770 490 398 93 24 256 49 207 1 -2 0 -1 352 1 149 4 9 58 0 131 352 122 29 68 133
87902 Maatschappelijke opvang 2014 35 12.471 9.145 781 388 393 371 22 769 491 393 98 21 256 47 209 13 -2 0 11 369 0 163 4 6 54 0 141 369 142 28 67 132
87901 Jeugdzorg met overnachting 2013 43 20.721 15.845 1.464 125 1.339 1.282 57 1.435 926 744 182 44 465 94 371 29 -5 1 25 872 0 512 5 11 77 1 265 872 205 97 315 255
87901 Jeugdzorg met overnachting 2014 43 19.677 15.128 1.471 118 1.353 1.305 48 1.436 906 717 190 40 489 94 395 35 -6 2 31 887 1 461 6 7 89 1 323 887 236 109 286 257
88991 Ambulante jeugdzorg 2013 16 9.068 7.595 630 3 626 . . 646 462 371 91 12 173 44 129 -16 1 -2 -17 171 1 33 1 0 30 0 106 171 30 37 7 96
88991 Ambulante jeugdzorg 2014 16 8.581 7.162 623 4 619 . . 611 454 361 93 10 147 41 106 13 1 0 14 183 1 27 0 0 27 0 128 183 44 30 4 105
Bron: CBS.
Verklaring van tekens