Integratie; migratieachtergrond, 2009

Integratie; migratieachtergrond, 2009

Migratieachtergrond Persoonskenmerken Perioden Mediagebruik Leest vaak Nederlandse (dag)bladen (%) Mediagebruik Kijkt vaak naar Nederlandse zenders (%) Mediagebruik Kijkt vaak naar zenders land herkomst (%)
Afghanen Totaal persoonskenmerken 2009 44 83 49
Afghanen Geslacht: mannen 2009 52 84 42
Afghanen Geslacht: vrouwen 2009 33 81 56
Afghanen Leeftijd: 15 tot 25 jaar 2009 53 82 33
Afghanen Leeftijd: 25 tot 45 jaar 2009 41 84 48
Afghanen Leeftijd: 45 jaar en ouder 2009 36 83 73
Afghanen Eerste generatie 2009 44 83 49
Afghanen Tweede generatie 2009 . . .
Afghanen Onderwijsniveau: basisonderwijs 2009 14 72 63
Afghanen Onderwijsniveau: VMBO, MBO1, AVO 2009 40 90 51
Afghanen Onderwijsniveau: HAVO, VWO, MBO 2009 48 85 43
Afghanen Onderwijsniveau: HBO, WO 2009 67 87 43
Afghanen Inkomen: laag 2009 43 83 49
Afghanen Inkomen: midden 2009 46 82 51
Afghanen Inkomen: hoog 2009 . . .
Afghanen Verblijfsduur: 0 tot 5 jaar 2009 . . .
Afghanen Verblijfsduur: 5 tot 10 jaar 2009 42 85 48
Afghanen Verblijfsduur: 10 tot 15 jaar 2009 43 82 51
Afghanen Verblijfsduur: 15 jaar of meer 2009 56 84 42
Afghanen Stedelijkheid: zeer sterk stedelijk 2009 40 83 42
Afghanen Stedelijkheid: sterk stedelijk 2009 46 82 50
Afghanen Stedelijkheid: matig stedelijk 2009 43 84 55
Afghanen Stedelijkheid: weinig stedelijk 2009 42 83 50
Afghanen Stedelijkheid: niet stedelijk 2009 . . .
Irak Totaal persoonskenmerken 2009 37 76 54
Irak Geslacht: mannen 2009 41 78 47
Irak Geslacht: vrouwen 2009 31 72 64
Irak Leeftijd: 15 tot 25 jaar 2009 46 77 37
Irak Leeftijd: 25 tot 45 jaar 2009 37 79 57
Irak Leeftijd: 45 jaar en ouder 2009 29 68 66
Irak Eerste generatie 2009 37 76 55
Irak Tweede generatie 2009 . . .
Irak Onderwijsniveau: basisonderwijs 2009 23 70 65
Irak Onderwijsniveau: VMBO, MBO1, AVO 2009 28 75 47
Irak Onderwijsniveau: HAVO, VWO, MBO 2009 39 80 49
Irak Onderwijsniveau: HBO, WO 2009 51 75 53
Irak Inkomen: laag 2009 33 74 57
Irak Inkomen: midden 2009 53 80 41
Irak Inkomen: hoog 2009 . . .
Irak Verblijfsduur: 0 tot 5 jaar 2009 29 67 60
Irak Verblijfsduur: 5 tot 10 jaar 2009 29 76 63
Irak Verblijfsduur: 10 tot 15 jaar 2009 37 77 53
Irak Verblijfsduur: 15 jaar of meer 2009 49 79 53
Irak Stedelijkheid: zeer sterk stedelijk 2009 38 73 51
Irak Stedelijkheid: sterk stedelijk 2009 40 77 58
Irak Stedelijkheid: matig stedelijk 2009 36 78 53
Irak Stedelijkheid: weinig stedelijk 2009 38 76 52
Irak Stedelijkheid: niet stedelijk 2009 . . .
Iran Totaal persoonskenmerken 2009 51 82 31
Iran Geslacht: mannen 2009 53 81 30
Iran Geslacht: vrouwen 2009 49 84 32
Iran Leeftijd: 15 tot 25 jaar 2009 55 82 16
Iran Leeftijd: 25 tot 45 jaar 2009 51 82 29
Iran Leeftijd: 45 jaar en ouder 2009 48 83 44
Iran Eerste generatie 2009 50 83 33
Iran Tweede generatie 2009 . . .
Iran Onderwijsniveau: basisonderwijs 2009 . . .
Iran Onderwijsniveau: VMBO, MBO1, AVO 2009 39 84 43
Iran Onderwijsniveau: HAVO, VWO, MBO 2009 52 86 34
Iran Onderwijsniveau: HBO, WO 2009 58 81 21
Iran Inkomen: laag 2009 45 82 36
Iran Inkomen: midden 2009 59 83 24
Iran Inkomen: hoog 2009 . . .
Iran Verblijfsduur: 0 tot 5 jaar 2009 . . .
Iran Verblijfsduur: 5 tot 10 jaar 2009 41 71 41
Iran Verblijfsduur: 10 tot 15 jaar 2009 47 85 34
Iran Verblijfsduur: 15 jaar of meer 2009 57 86 29
Iran Stedelijkheid: zeer sterk stedelijk 2009 55 78 32
Iran Stedelijkheid: sterk stedelijk 2009 49 84 34
Iran Stedelijkheid: matig stedelijk 2009 51 86 28
Iran Stedelijkheid: weinig stedelijk 2009 . . .
Iran Stedelijkheid: niet stedelijk 2009 . . .
Somalië Totaal persoonskenmerken 2009 39 87 27
Somalië Geslacht: mannen 2009 47 88 25
Somalië Geslacht: vrouwen 2009 29 85 31
Somalië Leeftijd: 15 tot 25 jaar 2009 42 88 21
Somalië Leeftijd: 25 tot 45 jaar 2009 38 87 30
Somalië Leeftijd: 45 jaar en ouder 2009 . . .
Somalië Eerste generatie 2009 39 87 27
Somalië Tweede generatie 2009 . . .
Somalië Onderwijsniveau: basisonderwijs 2009 26 85 36
Somalië Onderwijsniveau: VMBO, MBO1, AVO 2009 33 90 20
Somalië Onderwijsniveau: HAVO, VWO, MBO 2009 57 89 23
Somalië Onderwijsniveau: HBO, WO 2009 . . .
Somalië Inkomen: laag 2009 36 87 29
Somalië Inkomen: midden 2009 . . .
Somalië Inkomen: hoog 2009 . . .
Somalië Verblijfsduur: 0 tot 5 jaar 2009 31 89 34
Somalië Verblijfsduur: 5 tot 10 jaar 2009 32 77 43
Somalië Verblijfsduur: 10 tot 15 jaar 2009 36 86 25
Somalië Verblijfsduur: 15 jaar of meer 2009 51 89 17
Somalië Stedelijkheid: zeer sterk stedelijk 2009 37 84 23
Somalië Stedelijkheid: sterk stedelijk 2009 40 89 28
Somalië Stedelijkheid: matig stedelijk 2009 48 90 26
Somalië Stedelijkheid: weinig stedelijk 2009 . . .
Somalië Stedelijkheid: niet stedelijk 2009 . . .
Polen Totaal persoonskenmerken 2009 45 64 35
Polen Geslacht: mannen 2009 39 55 46
Polen Geslacht: vrouwen 2009 51 71 27
Polen Leeftijd: 15 tot 25 jaar 2009 30 52 42
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel gaat over de sociaal-culturele integratie van zes migratieachtergrond groepen in Nederland: Afghanen, Irakezen, Iraniërs, Somaliërs, Polen en Chinezen. Aan de orde komen onder andere de mate waarin zij zich verbonden voelen met Nederland, contacten met migratieachtergrond, het beheersen van het Nederlands en deelname aan het verenigingsleven. Ook opvattingen over de rol van mannen en vrouwen en over familieverbanden, religie en mediagebruik komen in de tabel aan bod. Waar mogelijk zijn de westerse migratieachtergrond groepen vergeleken met een groep niet-westerse migratieachtergrond.

Gegevens beschikbaar over: 2009.

Status van de cijfers: definitief.

Wijziging per 14 januari 2020:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Mediagebruik
Percentage personen dat vaak Nederlandse (dag)bladen leest, naar Nederlandse of naar zenders land herkomst kijkt.
Leest vaak Nederlandse (dag)bladen
Percentage personen dat op minstens 5 dagen per week Nederlandse kranten of tijdschriften leest.
Kijkt vaak naar Nederlandse zenders
Percentage personen dat op minstens 5 dagen per week naar Nederlandse tv-zenders kijkt.
Kijkt vaak naar zenders land herkomst
Percentage personen dat op minstens 5 dagen per week naar tv-zenders uit het land van herkomst kijkt.