Vestigingen van bedrijven; economische gegevens, 2009 - 2014

Vestigingen van bedrijven; economische gegevens, 2009 - 2014

Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Regio's Perioden Omzet, netto (x mln euro) Personele kosten (x mln euro) Toegevoegde waarde tegen marktprijzen (x mln euro)
C Industrie Nederland 2014* 324.489 44.165 .
C Industrie Groningen (PV) 2014* 6.607 1.447 .
C Industrie Friesland (PV) 2014* 7.921 1.772 .
C Industrie Drenthe (PV) 2014* 6.443 1.232 .
C Industrie Overijssel (PV) 2014* 16.252 3.764 .
C Industrie Flevoland (PV) 2014* 4.309 704 .
C Industrie Gelderland (PV) 2014* 32.369 5.405 .
C Industrie Utrecht (PV) 2014* 12.628 2.168 .
C Industrie Noord-Holland (PV) 2014* 44.950 5.078 .
C Industrie Zuid-Holland (PV) 2014* 91.486 7.127 .
C Industrie Zeeland (PV) 2014* 8.464 1.241 .
C Industrie Noord-Brabant (PV) 2014* 65.648 10.398 .
C Industrie Limburg (PV) 2014* 27.411 3.830 .
F Bouwnijverheid Nederland 2014* 74.599 18.158 .
F Bouwnijverheid Groningen (PV) 2014* 1.687 457 .
F Bouwnijverheid Friesland (PV) 2014* 2.262 547 .
F Bouwnijverheid Drenthe (PV) 2014* 1.718 478 .
F Bouwnijverheid Overijssel (PV) 2014* 5.667 1.365 .
F Bouwnijverheid Flevoland (PV) 2014* 1.071 230 .
F Bouwnijverheid Gelderland (PV) 2014* 8.428 2.095 .
F Bouwnijverheid Utrecht (PV) 2014* 6.744 1.702 .
F Bouwnijverheid Noord-Holland (PV) 2014* 10.419 2.450 .
F Bouwnijverheid Zuid-Holland (PV) 2014* 19.691 4.695 .
F Bouwnijverheid Zeeland (PV) 2014* 1.470 433 .
F Bouwnijverheid Noord-Brabant (PV) 2014* 12.533 2.948 .
F Bouwnijverheid Limburg (PV) 2014* 2.909 758 .
I Horeca Nederland 2014* 20.725 5.842 .
I Horeca Groningen (PV) 2014* 464 126 .
I Horeca Friesland (PV) 2014* 637 172 .
I Horeca Drenthe (PV) 2014* 503 136 .
I Horeca Overijssel (PV) 2014* 1.045 289 .
I Horeca Flevoland (PV) 2014* 289 80 .
I Horeca Gelderland (PV) 2014* 1.969 533 .
I Horeca Utrecht (PV) 2014* 1.390 424 .
I Horeca Noord-Holland (PV) 2014* 5.318 1.560 .
I Horeca Zuid-Holland (PV) 2014* 3.653 1.077 .
I Horeca Zeeland (PV) 2014* 663 165 .
I Horeca Noord-Brabant (PV) 2014* 3.169 843 .
I Horeca Limburg (PV) 2014* 1.625 437 .
M Specialistische zakelijke diensten Nederland 2014* 74.130 27.413 .
M Specialistische zakelijke diensten Groningen (PV) 2014* 1.552 566 .
M Specialistische zakelijke diensten Friesland (PV) 2014* 978 355 .
M Specialistische zakelijke diensten Drenthe (PV) 2014* 1.831 514 .
M Specialistische zakelijke diensten Overijssel (PV) 2014* 5.296 1.357 .
M Specialistische zakelijke diensten Flevoland (PV) 2014* 861 389 .
M Specialistische zakelijke diensten Gelderland (PV) 2014* 6.676 2.444 .
M Specialistische zakelijke diensten Utrecht (PV) 2014* 7.974 3.475 .
M Specialistische zakelijke diensten Noord-Holland (PV) 2014* 19.697 6.653 .
M Specialistische zakelijke diensten Zuid-Holland (PV) 2014* 16.603 6.798 .
M Specialistische zakelijke diensten Zeeland (PV) 2014* 477 194 .
M Specialistische zakelijke diensten Noord-Brabant (PV) 2014* 8.916 3.460 .
M Specialistische zakelijke diensten Limburg (PV) 2014* 3.269 1.209 .
N Verhuur en overige zakelijke diensten Nederland 2014* 58.103 18.855 .
N Verhuur en overige zakelijke diensten Groningen (PV) 2014* 1.364 538 .
N Verhuur en overige zakelijke diensten Friesland (PV) 2014* 1.587 409 .
N Verhuur en overige zakelijke diensten Drenthe (PV) 2014* 1.065 434 .
N Verhuur en overige zakelijke diensten Overijssel (PV) 2014* 2.343 961 .
N Verhuur en overige zakelijke diensten Flevoland (PV) 2014* 1.469 384 .
N Verhuur en overige zakelijke diensten Gelderland (PV) 2014* 4.921 1.683 .
N Verhuur en overige zakelijke diensten Utrecht (PV) 2014* 5.570 2.210 .
N Verhuur en overige zakelijke diensten Noord-Holland (PV) 2014* 17.213 4.600 .
N Verhuur en overige zakelijke diensten Zuid-Holland (PV) 2014* 11.316 3.723 .
N Verhuur en overige zakelijke diensten Zeeland (PV) 2014* 720 250 .
N Verhuur en overige zakelijke diensten Noord-Brabant (PV) 2014* 8.004 2.648 .
N Verhuur en overige zakelijke diensten Limburg (PV) 2014* 2.531 1.015 .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat enkele economische gegevens van vestigingen van bedrijven van een aantal bedrijfstakken, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). De gegevens zijn beschikbaar voor regionale indelingen.
Het gaat om economische gegevens zoals netto omzet, personele kosten en bruto toegevoegde waarde tegen marktprijzen.
Deze tabel is stopgezet omdat de gegevens worden afgeleid uit de productiestatistieken, dit is een steekproefonderzoek, regionalisering van deze gegevens levert uitkomsten met grote marges. Ook bevat de tabel gegevens die, min of meer gelijk, ook in andere StatLinetabellen worden gepresenteerd. Zie paragraaf 3 tabel:"Productieproces; bedrijfstak en regio; nationale rekeningen".

Gegevens beschikbaar vanaf: 2009 tot en met 2014.

Status van de cijfers:
De gegevens over 2009 tot en met 2014 zijn voorlopig. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 13 december 2017:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Omzet, netto
Opbrengst (excl. btw) uit verkoop van goederen en levering van diensten
aan derden.
Derden zijn particulieren dan wel bedrijven buiten het (Nederlandse deel
van het) eigen concernverband.
Waar van toepassing wordt de netto omzet vastgesteld na aftrek van
kortingen, bonussen, statiegeld en doorberekende vrachtkosten.
Personele kosten
De brutolonen en -salarissen van werknemers, de ten laste van de
werkgever komende sociale en pensioenpremies en overige sociale lasten.
Verder ook de overige personeelskosten, te weten betalingen in verband
met uitzendkrachten en ingeleend personeel, opleidingskosten, kosten van
werving en selectie van personeel, kosten van kantine, arbodiensten,
bedrijfskleding, jubilea en dergelijke.
Ontvangen loon(kosten) subsidies zijn in mindering gebracht op de
personele kosten.
Toegevoegde waarde tegen marktprijzen
De bruto toegevoegde waarde tegen marktprijzen is het resultaat van
productie minus de inkoopwaarde van de omzet.