Verkeersintensiteit; rijkswegen, provinciale wegen, landsdelen, 2000-2011

Verkeersintensiteit; rijkswegen, provinciale wegen, landsdelen, 2000-2011

Dagsoort Regio Perioden Verkeersindex alle wegen (2000=100) Verkeersindex rijkswegen (2000=100) Verkeersindex provinciale wegen (2000=100)
Weekdagen Nederland 2000 100 100 100
Weekdagen Nederland 2001 102 102 101
Weekdagen Nederland 2002 104 105 102
Weekdagen Nederland 2003 105 106 104
Weekdagen Nederland 2004 106 107 104
Weekdagen Nederland 2005 107 108 103
Weekdagen Nederland 2006 108 110 104
Weekdagen Nederland 2007 112 113 107
Weekdagen Nederland 2008 111 113 106
Weekdagen Nederland 2009 111 113 106
Weekdagen Nederland 2010 111 113 104
Weekdagen Nederland 2011* 112 114 107
Weekdagen Noord-Nederland (LD) 2000 100 100 100
Weekdagen Noord-Nederland (LD) 2001 103 103 102
Weekdagen Noord-Nederland (LD) 2002 106 107 104
Weekdagen Noord-Nederland (LD) 2003 108 110 104
Weekdagen Noord-Nederland (LD) 2004 109 112 103
Weekdagen Noord-Nederland (LD) 2005 110 114 103
Weekdagen Noord-Nederland (LD) 2006 113 117 105
Weekdagen Noord-Nederland (LD) 2007 116 121 107
Weekdagen Noord-Nederland (LD) 2008 116 122 106
Weekdagen Noord-Nederland (LD) 2009 117 124 106
Weekdagen Noord-Nederland (LD) 2010 116 123 105
Weekdagen Noord-Nederland (LD) 2011* 120 126 108
Weekdagen Oost-Nederland (LD) 2000 100 100 100
Weekdagen Oost-Nederland (LD) 2001 102 103 101
Weekdagen Oost-Nederland (LD) 2002 104 106 101
Weekdagen Oost-Nederland (LD) 2003 106 107 102
Weekdagen Oost-Nederland (LD) 2004 107 110 102
Weekdagen Oost-Nederland (LD) 2005 108 111 101
Weekdagen Oost-Nederland (LD) 2006 110 113 102
Weekdagen Oost-Nederland (LD) 2007 113 117 107
Weekdagen Oost-Nederland (LD) 2008 114 118 106
Weekdagen Oost-Nederland (LD) 2009 113 116 106
Weekdagen Oost-Nederland (LD) 2010 114 120 104
Weekdagen Oost-Nederland (LD) 2011* 116 121 106
Weekdagen West-Nederland (LD) 2000 100 100 100
Weekdagen West-Nederland (LD) 2001 102 102 102
Weekdagen West-Nederland (LD) 2002 104 104 103
Weekdagen West-Nederland (LD) 2003 105 105 105
Weekdagen West-Nederland (LD) 2004 105 105 104
Weekdagen West-Nederland (LD) 2005 105 105 104
Weekdagen West-Nederland (LD) 2006 106 106 105
Weekdagen West-Nederland (LD) 2007 109 109 107
Weekdagen West-Nederland (LD) 2008 108 109 105
Weekdagen West-Nederland (LD) 2009 108 109 106
Weekdagen West-Nederland (LD) 2010 107 107 105
Weekdagen West-Nederland (LD) 2011* 107 107 108
Weekdagen Zuid-Nederland (LD) 2000 100 100 100
Weekdagen Zuid-Nederland (LD) 2001 102 102 101
Weekdagen Zuid-Nederland (LD) 2002 103 104 102
Weekdagen Zuid-Nederland (LD) 2003 104 104 104
Weekdagen Zuid-Nederland (LD) 2004 106 106 106
Weekdagen Zuid-Nederland (LD) 2005 108 108 103
Weekdagen Zuid-Nederland (LD) 2006 111 112 103
Weekdagen Zuid-Nederland (LD) 2007 114 116 107
Weekdagen Zuid-Nederland (LD) 2008 114 116 106
Weekdagen Zuid-Nederland (LD) 2009 114 116 105
Weekdagen Zuid-Nederland (LD) 2010 113 115 102
Weekdagen Zuid-Nederland (LD) 2011* 116 119 105
Werkdagen Nederland 2000 100 100 100
Werkdagen Nederland 2001 102 102 101
Werkdagen Nederland 2002 104 104 102
Werkdagen Nederland 2003 105 105 103
Werkdagen Nederland 2004 106 106 103
Werkdagen Nederland 2005 107 108 103
Werkdagen Nederland 2006 109 110 105
Werkdagen Nederland 2007 112 113 107
Werkdagen Nederland 2008 112 113 107
Werkdagen Nederland 2009 111 113 107
Werkdagen Nederland 2010 111 113 106
Werkdagen Nederland 2011* 113 114 108
Werkdagen Noord-Nederland (LD) 2000 100 100 100
Werkdagen Noord-Nederland (LD) 2001 103 103 103
Werkdagen Noord-Nederland (LD) 2002 106 107 104
Werkdagen Noord-Nederland (LD) 2003 108 110 104
Werkdagen Noord-Nederland (LD) 2004 109 112 103
Werkdagen Noord-Nederland (LD) 2005 111 115 104
Werkdagen Noord-Nederland (LD) 2006 114 118 106
Werkdagen Noord-Nederland (LD) 2007 118 123 108
Werkdagen Noord-Nederland (LD) 2008 118 124 107
Werkdagen Noord-Nederland (LD) 2009 119 126 107
Werkdagen Noord-Nederland (LD) 2010 118 125 106
Werkdagen Noord-Nederland (LD) 2011* 122 128 110
Werkdagen Oost-Nederland (LD) 2000 100 100 100
Werkdagen Oost-Nederland (LD) 2001 102 103 101
Werkdagen Oost-Nederland (LD) 2002 104 105 101
Werkdagen Oost-Nederland (LD) 2003 105 107 102
Werkdagen Oost-Nederland (LD) 2004 107 109 102
Werkdagen Oost-Nederland (LD) 2005 108 111 102
Werkdagen Oost-Nederland (LD) 2006 110 113 104
Werkdagen Oost-Nederland (LD) 2007 114 117 108
Werkdagen Oost-Nederland (LD) 2008 115 118 108
Werkdagen Oost-Nederland (LD) 2009 113 116 107
Werkdagen Oost-Nederland (LD) 2010 115 120 106
Werkdagen Oost-Nederland (LD) 2011* 117 121 108
Werkdagen West-Nederland (LD) 2000 100 100 100
Werkdagen West-Nederland (LD) 2001 102 102 101
Werkdagen West-Nederland (LD) 2002 103 104 103
Werkdagen West-Nederland (LD) 2003 104 104 104
Werkdagen West-Nederland (LD) 2004 104 104 104
Werkdagen West-Nederland (LD) 2005 105 105 104
Werkdagen West-Nederland (LD) 2006 106 106 105
Werkdagen West-Nederland (LD) 2007 108 109 107
Werkdagen West-Nederland (LD) 2008 108 109 106
Werkdagen West-Nederland (LD) 2009 108 108 106
Werkdagen West-Nederland (LD) 2010 107 107 106
Werkdagen West-Nederland (LD) 2011* 107 107 108
Werkdagen Zuid-Nederland (LD) 2000 100 100 100
Werkdagen Zuid-Nederland (LD) 2001 101 101 101
Werkdagen Zuid-Nederland (LD) 2002 103 103 102
Werkdagen Zuid-Nederland (LD) 2003 104 104 104
Werkdagen Zuid-Nederland (LD) 2004 105 105 106
Werkdagen Zuid-Nederland (LD) 2005 108 108 104
Werkdagen Zuid-Nederland (LD) 2006 111 112 104
Werkdagen Zuid-Nederland (LD) 2007 115 116 107
Werkdagen Zuid-Nederland (LD) 2008 115 116 106
Werkdagen Zuid-Nederland (LD) 2009 114 116 105
Werkdagen Zuid-Nederland (LD) 2010 114 116 103
Werkdagen Zuid-Nederland (LD) 2011* 117 119 106
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft de ontwikkeling van het aantal gepasseerde motorvoertuigen op (alle) vaste telpunten uitgedrukt in een indexcijfer. De tabel geeft daarmee een overzicht van de ontwikkeling van de verkeersintensiteit op rijks- en provinciale wegen buiten de bebouwde kom. De indexcijfers van de verkeersintensiteit zijn verder uitgesplitst naar landsdeel en week- en werkdagen.

Gegevens beschikbaar van 2000 tot en met 2011.

Status van de cijfers:
De cijfers van 2000 tot en met 2010 zijn definitief. De gegevens over 2011 zijn voorlopig. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 14 september 2017
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Is er een opvolger?
Deze tabel wordt opgevolgd door Verkeersintensiteit; rijkswegen, regio's. Zie paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Verkeersindex alle wegen
Verkeersindex
De ontwikkeling van het aantal gepasseerde motorvoertuigen op (alle) vaste telpunten uitgedrukt in een indexcijfer; het aantal gepasseerde voertuigen wordt hierbij gewogen met de lengte van het wegvak waarin het telpunt gelegen is.

Alle wegen
De wegen van rijks- en provinciale wegenplannen, buiten de bebouwde kom.
Verkeersindex rijkswegen
Verkeersindex
De ontwikkeling van het aantal gepasseerde motorvoertuigen op (alle) vaste telpunten uitgedrukt in een indexcijfer; het aantal gepasseerde voertuigen wordt hierbij gewogen met de lengte van het wegvak waarin het telpunt gelegen is.

Rijkswegen
Wegen in beheer en onderhoud van Rijkswaterstaat en voorkomend op het rijkswegenplan.
Verkeersindex provinciale wegen
Verkeersindex
De ontwikkeling van het aantal gepasseerde motorvoertuigen op (alle) vaste telpunten uitgedrukt in een indexcijfer; het aantal gepasseerde voertuigen wordt hierbij gewogen met de lengte van het wegvak waarin het telpunt gelegen is.

Provinciale wegen
Wegen in beheer en onderhoud van de provinciale waterstaatdiensten en voorkomend op het provinciale wegenplan.