Werkgelegenheid; banen, lonen, arbeidsduur, SBI2008; kerncijfers

Werkgelegenheid; banen, lonen, arbeidsduur, SBI2008; kerncijfers

Kenmerken baan / werknemer / bedrijf Bedrijfstakken / branches (SBI2008) Perioden Beloning per baan Uurloon (euro) Beloning per baan Jaarloon Jaarloon exclusief bijzondere beloning (euro) Beloning per baan Jaarloon Bijzondere beloning (euro)
Totaal A-U Alle economische activiteiten 2013 21,48 28.050 4.380
Totaal A-U Alle economische activiteiten 2015 22,08 28.860 4.340
Totaal A-U Alle economische activiteiten 2019 23,14 30.900 4.740
Totaal A-U Alle economische activiteiten 2020 24,07 32.310 4.970
Totaal A-U Alle economische activiteiten 2021 24,45 33.130 5.250
Mannen A-U Alle economische activiteiten 2013 22,99 34.850 5.640
Mannen A-U Alle economische activiteiten 2015 23,57 35.600 5.540
Mannen A-U Alle economische activiteiten 2019 24,57 37.470 5.930
Mannen A-U Alle economische activiteiten 2020 25,50 39.010 6.120
Mannen A-U Alle economische activiteiten 2021 25,86 39.840 6.580
Vrouwen A-U Alle economische activiteiten 2013 19,16 20.550 2.980
Vrouwen A-U Alle economische activiteiten 2015 19,80 21.390 3.020
Vrouwen A-U Alle economische activiteiten 2019 21,06 23.700 3.420
Vrouwen A-U Alle economische activiteiten 2020 22,00 25.060 3.730
Vrouwen A-U Alle economische activiteiten 2021 22,45 25.950 3.830
Arbeidsduur: minder dan 12 uur per week A-U Alle economische activiteiten 2013 14,44 4.260 590
Arbeidsduur: minder dan 12 uur per week A-U Alle economische activiteiten 2015 13,90 4.100 560
Arbeidsduur: minder dan 12 uur per week A-U Alle economische activiteiten 2019 13,81 4.180 660
Arbeidsduur: minder dan 12 uur per week A-U Alle economische activiteiten 2020 14,38 4.380 700
Arbeidsduur: minder dan 12 uur per week A-U Alle economische activiteiten 2021 14,67 4.500 710
Arbeidsduur: 12 tot 20 uur per week A-U Alle economische activiteiten 2013 16,53 12.210 1.540
Arbeidsduur: 12 tot 20 uur per week A-U Alle economische activiteiten 2015 16,48 12.120 1.490
Arbeidsduur: 12 tot 20 uur per week A-U Alle economische activiteiten 2019 16,41 12.010 1.590
Arbeidsduur: 12 tot 20 uur per week A-U Alle economische activiteiten 2020 16,97 12.380 1.720
Arbeidsduur: 12 tot 20 uur per week A-U Alle economische activiteiten 2021 17,20 12.610 1.710
Arbeidsduur: 20 tot 25 uur per week A-U Alle economische activiteiten 2013 18,49 18.960 2.600
Arbeidsduur: 20 tot 25 uur per week A-U Alle economische activiteiten 2015 18,84 19.330 2.530
Arbeidsduur: 20 tot 25 uur per week A-U Alle economische activiteiten 2019 19,75 20.370 2.730
Arbeidsduur: 20 tot 25 uur per week A-U Alle economische activiteiten 2020 20,44 21.020 2.940
Arbeidsduur: 20 tot 25 uur per week A-U Alle economische activiteiten 2021 20,76 21.520 2.930
Arbeidsduur: 25 tot 30 uur per week A-U Alle economische activiteiten 2013 19,89 24.940 3.580
Arbeidsduur: 25 tot 30 uur per week A-U Alle economische activiteiten 2015 20,20 25.420 3.440
Arbeidsduur: 25 tot 30 uur per week A-U Alle economische activiteiten 2019 21,27 26.990 3.770
Arbeidsduur: 25 tot 30 uur per week A-U Alle economische activiteiten 2020 22,21 28.100 4.090
Arbeidsduur: 25 tot 30 uur per week A-U Alle economische activiteiten 2021 22,59 28.780 4.110
Arbeidsduur: 30 tot 35 uur per week A-U Alle economische activiteiten 2013 21,05 30.870 4.510
Arbeidsduur: 30 tot 35 uur per week A-U Alle economische activiteiten 2015 21,66 31.860 4.400
Arbeidsduur: 30 tot 35 uur per week A-U Alle economische activiteiten 2019 22,60 33.420 4.620
Arbeidsduur: 30 tot 35 uur per week A-U Alle economische activiteiten 2020 23,55 34.670 4.840
Arbeidsduur: 30 tot 35 uur per week A-U Alle economische activiteiten 2021 23,85 35.380 4.880
Arbeidsduur: 35 uur of meer per week A-U Alle economische activiteiten 2013 22,94 41.400 6.770
Arbeidsduur: 35 uur of meer per week A-U Alle economische activiteiten 2015 23,72 42.760 6.760
Arbeidsduur: 35 uur of meer per week A-U Alle economische activiteiten 2019 24,95 45.420 7.280
Arbeidsduur: 35 uur of meer per week A-U Alle economische activiteiten 2020 25,90 46.860 7.480
Arbeidsduur: 35 uur of meer per week A-U Alle economische activiteiten 2021 26,30 47.980 8.040
Bron: CBS
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat de belangrijkste kerncijfers over werkgelegenheid (banen en arbeidsvolume), beloning en arbeidsduur in Nederland. De gegevens in de tabel naar hoofdgroepen van de bedrijfstakken/branches volgens de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI2008) zijn verder uit te splitsen naar:
- kenmerken van de werknemer (leeftijd en geslacht)
- kenmerken van de baan (dienstverband en arbeidsduur);
- kenmerken van het bedrijf (bedrijfsgrootte en cao-sector).

Gegevens beschikbaar vanaf: 2009.

Status van de cijfers:
De cijfers van 2009 tot en met 2022 zijn definitief. De cijfers van 2023 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 30 april 2024:
De voorlopige cijfers van 2023 zijn toegevoegd.

De cijfers van 2023 zijn voor de volgende selecties niet opgenomen:
‘Dienstverband: voltijd’, ‘Dienstverband: deeltijd’ voor de bedrijfstak ‘P Onderwijs’

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De definitieve cijfers van 2023 verschijnen in oktober 2024.

Toelichting onderwerpen

Beloning per baan
Uurloon
Het uurloon wordt berekend door de som van het brutoloon van alle werknemersbanen in de betreffende populatie te delen door de som van de bijbehorende arbeidsduur. Deze lonen en uren worden gesommeerd per subpopulatie en periode.

Het brutoloon is exclusief bijzondere beloningen en overwerkloon, maar inclusief de fiscale waarde van niet in geld uitgekeerde belaste vergoedingen.
De arbeidsduur betreft het aantal verloonde uren exclusief overwerkuren en verlofuren in verband met vakantie en algemeen erkende feestdagen. ADV wordt niet gerekend tot de verloonde uren dus deze vallen buiten de berekening.

Bijzondere beloningen zijn de niet regelmatig betaalde beloningen die tot het brutoloon behoren, zoals vakantiegeld, eindejaarsuitkeringen, prestatiebeloningen, gratificaties en winstuitkeringen.
Jaarloon
Het jaarloon is het overeengekomen bruto loon inclusief de fiscale waarde van niet in geld uitgekeerde belaste vergoedingen plus overwerkloon. Het belaste privé-voordeel van de auto van de zaak wordt niet tot het jaarloon gerekend.
Het gemiddelde jaarloon wordt bepaald door de desbetreffende jaarloonsom te delen door het gemiddeld aantal banen in het jaar.
Jaarloon exclusief bijzondere beloning
Het jaarloon exclusief de niet regelmatig betaalde beloningen die tot het brutoloon behoren, zoals vakantiegeld, eindejaarsuitkeringen, prestatiebeloningen, gratificaties en winstuitkeringen.
Bijzondere beloning
De niet regelmatig betaalde beloningen die tot het brutoloon behoren, zoals vakantiegeld, eindejaarsuitkeringen, prestatiebeloningen, gratificaties en winstuitkeringen.
Tot de bijzondere beloningen worden niet gerekend: bijdragen spaarregelingen, ontslagvergoedingen, tegemoetkomingen in de ziektekosten en loon voor overwerk.