Bromfietsenpark; aantal, bezit, soort en regio, 2007-2011

Bromfietsenpark; aantal, bezit, soort en regio, 2007-2011

Soort bromfiets Regio's Perioden Aantal voertuigen (aantal) % personen in bezit van voertuig (%)
Alle bromfietsen Nederland 2007 706.429 5,4
Alle bromfietsen Nederland 2008 780.589 5,9
Alle bromfietsen Nederland 2009 869.848 6,5
Alle bromfietsen Nederland 2010 951.452 7,1
Alle bromfietsen Nederland 2011 1.023.582 7,6
Alle bromfietsen Noord-Nederland (LD) 2007 66.439 4,8
Alle bromfietsen Noord-Nederland (LD) 2008 71.727 5,2
Alle bromfietsen Noord-Nederland (LD) 2009 78.129 5,6
Alle bromfietsen Noord-Nederland (LD) 2010 84.161 6,0
Alle bromfietsen Noord-Nederland (LD) 2011 89.968 6,4
Alle bromfietsen Groningen (PV) 2007 23.021 4,9
Alle bromfietsen Groningen (PV) 2008 24.933 5,3
Alle bromfietsen Groningen (PV) 2009 27.164 5,7
Alle bromfietsen Groningen (PV) 2010 29.575 6,2
Alle bromfietsen Groningen (PV) 2011 31.405 6,5
Alle bromfietsen Amsterdam 2007 23.924 3,9
Alle bromfietsen Amsterdam 2008 30.482 4,9
Alle bromfietsen Amsterdam 2009 37.589 6,0
Alle bromfietsen Amsterdam 2010 44.133 6,9
Alle bromfietsen Amsterdam 2011 48.608 7,5
Alle bromfietsen Staphorst 2007 1.058 9,2
Alle bromfietsen Staphorst 2008 1.040 9,0
Alle bromfietsen Staphorst 2009 1.085 9,3
Alle bromfietsen Staphorst 2010 1.140 9,7
Alle bromfietsen Staphorst 2011 1.178 9,9
Snorfietsen Nederland 2007 291.983 2,2
Snorfietsen Nederland 2008 326.525 2,5
Snorfietsen Nederland 2009 374.019 2,8
Snorfietsen Nederland 2010 423.011 3,1
Snorfietsen Nederland 2011 475.006 3,5
Snorfietsen Noord-Nederland (LD) 2007 23.116 1,7
Snorfietsen Noord-Nederland (LD) 2008 25.245 1,8
Snorfietsen Noord-Nederland (LD) 2009 28.089 2,0
Snorfietsen Noord-Nederland (LD) 2010 31.138 2,2
Snorfietsen Noord-Nederland (LD) 2011 34.508 2,5
Snorfietsen Groningen (PV) 2007 9.522 2,0
Snorfietsen Groningen (PV) 2008 10.453 2,2
Snorfietsen Groningen (PV) 2009 11.548 2,4
Snorfietsen Groningen (PV) 2010 12.843 2,7
Snorfietsen Groningen (PV) 2011 13.917 2,9
Snorfietsen Amsterdam 2007 8.131 1,3
Snorfietsen Amsterdam 2008 10.830 1,7
Snorfietsen Amsterdam 2009 14.472 2,3
Snorfietsen Amsterdam 2010 18.897 3,0
Snorfietsen Amsterdam 2011 22.408 3,4
Snorfietsen Staphorst 2007 103 0,9
Snorfietsen Staphorst 2008 102 0,9
Snorfietsen Staphorst 2009 106 0,9
Snorfietsen Staphorst 2010 108 0,9
Snorfietsen Staphorst 2011 118 1,0
Bromfietsen Nederland 2007 398.763 3,0
Bromfietsen Nederland 2008 436.605 3,3
Bromfietsen Nederland 2009 476.876 3,6
Bromfietsen Nederland 2010 508.381 3,8
Bromfietsen Nederland 2011 527.891 3,9
Bromfietsen Noord-Nederland (LD) 2007 41.124 3,0
Bromfietsen Noord-Nederland (LD) 2008 44.045 3,2
Bromfietsen Noord-Nederland (LD) 2009 47.411 3,4
Bromfietsen Noord-Nederland (LD) 2010 50.263 3,6
Bromfietsen Noord-Nederland (LD) 2011 52.615 3,7
Bromfietsen Groningen (PV) 2007 12.756 2,7
Bromfietsen Groningen (PV) 2008 13.671 2,9
Bromfietsen Groningen (PV) 2009 14.757 3,1
Bromfietsen Groningen (PV) 2010 15.821 3,3
Bromfietsen Groningen (PV) 2011 16.562 3,4
Bromfietsen Amsterdam 2007 15.378 2,5
Bromfietsen Amsterdam 2008 19.184 3,1
Bromfietsen Amsterdam 2009 22.635 3,6
Bromfietsen Amsterdam 2010 24.733 3,9
Bromfietsen Amsterdam 2011 25.672 3,9
Bromfietsen Staphorst 2007 907 7,9
Bromfietsen Staphorst 2008 884 7,6
Bromfietsen Staphorst 2009 900 7,7
Bromfietsen Staphorst 2010 928 7,9
Bromfietsen Staphorst 2011 967 8,2
Brommobielen Nederland 2007 15.683 0,1
Brommobielen Nederland 2008 17.459 0,1
Brommobielen Nederland 2009 18.953 0,1
Brommobielen Nederland 2010 20.060 0,1
Brommobielen Nederland 2011 20.685 0,2
Brommobielen Noord-Nederland (LD) 2007 2.199 0,2
Brommobielen Noord-Nederland (LD) 2008 2.437 0,2
Brommobielen Noord-Nederland (LD) 2009 2.629 0,2
Brommobielen Noord-Nederland (LD) 2010 2.760 0,2
Brommobielen Noord-Nederland (LD) 2011 2.845 0,2
Brommobielen Groningen (PV) 2007 743 0,2
Brommobielen Groningen (PV) 2008 809 0,2
Brommobielen Groningen (PV) 2009 859 0,2
Brommobielen Groningen (PV) 2010 911 0,2
Brommobielen Groningen (PV) 2011 926 0,2
Brommobielen Amsterdam 2007 415 0,1
Brommobielen Amsterdam 2008 468 0,1
Brommobielen Amsterdam 2009 482 0,1
Brommobielen Amsterdam 2010 503 0,1
Brommobielen Amsterdam 2011 528 0,1
Brommobielen Staphorst 2007 48 0,4
Brommobielen Staphorst 2008 54 0,5
Brommobielen Staphorst 2009 79 0,7
Brommobielen Staphorst 2010 104 0,9
Brommobielen Staphorst 2011 93 0,8
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over het bezit van bromfietsen, snorfietsen en brommobielen volgens de stand op 1 januari van elk jaar. De tabel is exclusief alle overige motorvoertuigen met een geldig bromfietskenteken, zoals bromfiets-quads, bakbromfietsen en 3-wiellige brommers.

De gegevens zijn gebaseerd op informatie uit het kentekenregister van de Dienst Wegverkeer (RDW). Sinds 1 september 2005 is kentekenregistratie voor deze voertuigen verplicht. Van alle Nederlandse brom- en snorfietsen zijn de technische gegevens van het voertuig en de persoonsgegevens van de eigenaar/houder geregistreerd. De tellingen zijn onderverdeeld naar kenmerken van het voertuig (soort) en naar kenmerken van de eigenaar (gemeente).

Jaarcijfers zijn beschikbaar vanaf 2007.

Status van de cijfers: definitief

Wijzigingen per 20 april 2012:
Publicatie van gegevens in deze tabel is stopgezet op grond van de volgende heroverwegingen:
Gegevens over het bromfietsbezit worden op verschillende wijzen berekend en gepubliceerd. Op basis van gegevens uit het kentekenregister van de RDW zijn cijfers bekend over de aantallen bromfietsen, uitgesplitst naar regio en uitgerekend in aantallen per 1000 van de bevolking. Deze informatie wordt sinds april 2012 gepubliceerd in de tabel Bromfietsen; aantal per 1000 inwoners, soort voertuig en regio op 1 januari (zie de hyperlink in paragraaf 3).
Het Mobiliteitsonderzoek Nederland (MON) publiceert over het voertuigbezit (waaronder het bezit van bromfietsen) bij personen en huishoudens en berekent deze indicator op basis van steekproefwaarneming. Gegevens daarover zijn te vinden in de tabel Voertuigbezit naar geslacht (zie de hyperlink in paragraaf 3).

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Deze tabel is stopgezet.

Toelichting onderwerpen

Aantal voertuigen
% personen in bezit van voertuig
Het aandeel personen van 16 jaar of ouder dat eigenaar is van een
bromfiets.