Aanvoer, verwerking van afval bij recyclingbedrijven (SBI2008)


In deze tabel wordt informatie gegeven over de hoeveelheid afval die wordt aangeboden bij de bedrijven uit de bedrijfstak Voorbereiding tot recycling. Afvalstoffen worden ingedeeld naar afvalsoorten volgens Euralcodes die zijn afgestemd op de Europese afvalstatistiek verordening.
In deze tabel wordt verder onderscheid gemaakt in chemische en niet-chemische afvalstoffen. De niet-chemische afvalstoffen worden nog nader uitgesplitst. Een groot deel van de aanvoer wordt verwerkt tot nieuwe grondstof of een nieuw product. De overblijvende reststoffen worden bij derden voor nuttige toepassing of eindverwerking aangeboden.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1996

Status van de cijfers: definitief.

Wijzigingen per 19 december2018:
De cijfers over 2016 zijn toegevoegd.

Wanneer komen nieuwe cijfers?
Cijfers over 2018 worden eind december 2020 verwacht.

Aanvoer, verwerking van afval bij recyclingbedrijven (SBI2008)

Perioden Aanvoer afval naar afvalsoortTotaal aanvoer afval (1 000 ton) Aanvoer afval naar afvalsoortNiet-chemisch afvalTotaal niet-chemisch afval (1 000 ton) Aanvoer afval naar afvalsoortNiet-chemisch afvalMetaalafval (1 000 ton) Aanvoer afval naar afvalsoortNiet-chemisch afvalGlas,papier,hout,kunststof e.d. (1 000 ton) Aanvoer afval naar afvalsoortNiet-chemisch afvalDierlijk, plantaardig afval (1 000 ton) Aanvoer afval naar afvalsoortNiet-chemisch afvalGemengd afval (1 000 ton) Aanvoer afval naar afvalsoortNiet-chemisch afvalSlib (1 000 ton) Aanvoer afval naar afvalsoortNiet-chemisch afvalMineralen, steenachtig afval (1 000 ton) Aanvoer afval naar afvalsoortNiet-chemisch afvalOverig niet-chemisch afval (1 000 ton) Aanvoer afval naar afvalsoortChemisch afval (1 000 ton) Verwerking van aangevoerd afvalTotaal aanvoer afval (1 000 ton) Verwerking van aangevoerd afvalEindproduct (1 000 ton) Verwerking van aangevoerd afvalReststoffen naar verwerkingTotaal reststoffen (1 000 ton) Verwerking van aangevoerd afvalReststoffen naar verwerkingNuttige toepassing (1 000 ton) Verwerking van aangevoerd afvalReststoffen naar verwerkingVerbranden (1 000 ton) Verwerking van aangevoerd afvalReststoffen naar verwerkingStorten (1 000 ton) Verwerking van aangevoerd afvalReststoffen naar verwerkingScheiden achteraf, onbekend (1 000 ton)
1996 12.259 . . . . . . . . . 12.259 11.281 977 87 21 811 58
1998 11.204 . . . . . . . . . 11.204 10.291 913 246 19 621 26
2000 12.749 . . . . . . . . . 12.749 11.787 962 201 38 635 89
2002 13.879 . . . . . . . . . 13.879 13.177 703 235 73 373 22
2004 15.684 15.588 716 2.750 189 331 798 10.096 708 95 15.684 14.818 867 210 46 412 199
2006 16.800 16.582 1.275 1.337 299 442 731 11.972 525 218 16.800 15.756 1.042 121 48 494 379
2008 15.437 15.122 1.716 1.645 150 169 49 11.232 161 315 15.437 14.412 1.023 469 37 328 189
2010 14.610 14.157 1.411 1.454 80 101 53 10.684 373 454 14.610 13.740 872 358 76 326 112
2012 13.985 14.573 818 1.559 307 361 36 10.101 381 422 13.985 12.958 1.050 472 2 487 89
2014 13.276 13.250 856 1.305 300 438 31 9.982 339 26 13.276 12.185 1.074 629 54 323 68
2016 13.624 13.594 1.068 1.365 493 627 26 9.520 495 30 13.624 12.259 1.365 888 64 397 16
Bron: CBS.
Verklaring van tekens