Bedrijfsafval; afvalsoort, verwerkingsmethode, regio's, 2004 - 2008


Deze tabel geeft informatie voor totaal Nederland, per landsdeel en per provincie over de totaal vrijgekomen hoeveelheid afvalstoffen afkomstig van de gehele Nijverheid (SBI B-E). Het afval wordt uitgesplitst naar soort afval en de methode van verwerking (nuttige toepassing of eindverwerking).
Bedrijfsafvalstoffen worden ingedeeld naar afvalsoorten volgens Euralcodes die zijn afgestemd op de Europese afvalstatistiek verordening.
In deze tabel wordt verder onderscheid gemaakt in chemische en niet-chemische afvalstoffen. De niet-chemische afvalstoffen worden nog nader uitgesplitst. De vrijgekomen bedrijfsafvalstoffen worden nuttig toegepast of aangeboden voor eindverwerking. Storten en verbranden van afval zijn de belangrijkste vormen van eindverwerking.

Deze tabel wordt stopgezet omdat voor een aantal bedrijfstakken uit de sector Waterbedrijven en afvalbeheer geen provinciale gegevens meer beschikbaar zijn.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2004

Status van de cijfers: alle cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 15 juni 2012: de cijfers over 2008 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Deze tabel is stopgezet per 20-11-2012.

Bedrijfsafval; afvalsoort, verwerkingsmethode, regio's, 2004 - 2008

Regio's Perioden Bedrijfsafval naar afvalsoortTotaal bedrijfsafvalstoffen (1 000 ton) Bedrijfsafval naar afvalsoortNiet-chemisch afvalTotaal niet-chemisch afval (1 000 ton) Bedrijfsafval naar afvalsoortNiet-chemisch afvalMetaalafval (1 000 ton) Bedrijfsafval naar afvalsoortNiet-chemisch afvalGlas,papier,hout,kunststof,rubber e.d. (1 000 ton) Bedrijfsafval naar afvalsoortNiet-chemisch afvalDierlijk, plantaardig afval (1 000 ton) Bedrijfsafval naar afvalsoortNiet-chemisch afvalGemengd afval (1 000 ton) Bedrijfsafval naar afvalsoortNiet-chemisch afvalSlib (1 000 ton) Bedrijfsafval naar afvalsoortNiet-chemisch afvalMineralen, steenachtig afval (1 000 ton) Bedrijfsafval naar afvalsoortNiet-chemisch afvalOverig niet-chemisch afval (1 000 ton) Bedrijfsafval naar afvalsoortChemisch afval (1 000 ton) Bedrijfsafval naar verwerkingsmethodeTotaal bedrijfsafvalstoffen (1 000 ton) Bedrijfsafval naar verwerkingsmethodeNuttige toepassing (1 000 ton) Bedrijfsafval naar verwerkingsmethodeEindverwerking (1 000 ton)
Totaal Nederland 2008 21.861 20.445 989 1.651 6.489 995 2.188 8.120 10 1.415 21.860 18.862 2.999
Groningen 2008 1.289 1.233 27 56 448 79 140 481 0 57 1.289 1.174 116
Friesland 2008 411 407 28 76 62 30 97 113 0 4 411 368 43
Drenthe 2008 509 471 25 86 105 12 58 184 0 38 509 386 123
Overijssel 2008 712 700 69 151 138 65 104 172 0 13 712 584 127
Flevoland 2008 172 170 10 18 31 12 49 51 0 1 172 123 49
Gelderland 2008 2.335 2.097 136 282 489 138 343 709 0 238 2.335 2.017 318
Utrecht 2008 946 943 96 83 49 61 115 539 0 3 946 667 279
Noord-Holland 2008 4.972 4.817 116 107 1.701 88 216 2.588 0 155 4.972 4.640 332
Zuid-Holland 2008 4.044 3.479 123 146 1.801 115 414 879 1 565 4.044 3.367 676
Zeeland 2008 1.475 1.357 66 41 182 42 101 923 0 118 1.475 1.326 150
Noord-Brabant 2008 3.825 3.701 215 441 1.378 219 434 1.009 5 124 3.825 3.188 637
Limburg 2008 1.168 1.068 74 164 106 133 114 473 2 100 1.168 1.019 148
Bron: CBS
Verklaring van tekens