Bedrijfsafval; afvalsoort, verwerking, bedrijfstak (SBI 2008)


Deze tabel geeft informatie over de hoeveelheid vrijgekomen afvalstoffen van de bedrijfstakken delfstoffenwinning, industrie, energievoorziening, waterwinbedrijven en afvalbeheer. De afvalstoffen zijn uitgesplitst per bedrijfstak naar soort afval en de methode van verwerking. Bedrijfsafvalstoffen worden ingedeeld naar afvalsoorten. De afvalsoorten worden ingedeeld aan de hand van Euralcodes die zijn afgestemd op de Europese afvalstatistiek verordening. De Euralcodes zijn codes voor afvalstoffen zoals die zijn vermeld in de Europese afvalstoffenlijst.
In deze tabel wordt verder onderscheid gemaakt in chemische en niet- chemische afvalstoffen. De niet-chemische afvalstoffen worden nog nader uitgesplitst. De vrijgekomen bedrijfsafvalstoffen worden nuttig toegepast of aangeboden voor eindverwerking.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1994.

Status van de cijfers:
De cijfers over 2018 zijn voorlopig; alle overige jaren zijn definitief.

Wijzigingen per 5 februari 2020:
De voorlopige gegevens over 2018 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De definitieve cijfers over 2018 worden eind mei 2020 verwacht.

Bedrijfsafval; afvalsoort, verwerking, bedrijfstak (SBI 2008)

Bedrijfstak/branches (SBI 2008) Nuttige toepassing en eindverwerking Perioden Bedrijfsafval naar afvalsoortTotaal bedrijfsafvalstoffen (1 000 ton) Bedrijfsafval naar afvalsoortNiet-chemisch afvalTotaal niet-chemisch afval (1 000 ton) Bedrijfsafval naar afvalsoortNiet-chemisch afvalMetaalafval (1 000 ton) Bedrijfsafval naar afvalsoortNiet-chemisch afvalGlasafval (1 000 ton) Bedrijfsafval naar afvalsoortNiet-chemisch afvalPapier-, kartonafval (1 000 ton) Bedrijfsafval naar afvalsoortNiet-chemisch afvalKunststof-, rubberafval (1 000 ton) Bedrijfsafval naar afvalsoortNiet-chemisch afvalHoutafval (1 000 ton) Bedrijfsafval naar afvalsoortNiet-chemisch afvalTextiel-, lederafval (1 000 ton) Bedrijfsafval naar afvalsoortNiet-chemisch afvalDierlijk, plantaardig afval (1 000 ton) Bedrijfsafval naar afvalsoortNiet-chemisch afvalGemengd afval (1 000 ton) Bedrijfsafval naar afvalsoortNiet-chemisch afvalSlib (1 000 ton) Bedrijfsafval naar afvalsoortNiet-chemisch afvalMineralen, steenachtig afval (1 000 ton) Bedrijfsafval naar afvalsoortNiet-chemisch afvalOverig niet-chemisch afval (1 000 ton) Bedrijfsafval naar afvalsoortChemisch afval (1 000 ton) Bedrijfsafval naar verwerkingsmethodeTotaal bedrijfsafvalstoffen (1 000 ton) Bedrijfsafval naar verwerkingsmethodeNuttige toepassingTotaal nuttige toepassing (1 000 ton) Bedrijfsafval naar verwerkingsmethodeNuttige toepassingInzet als brandstof (1 000 ton) Bedrijfsafval naar verwerkingsmethodeNuttige toepassingOverig nuttige toepassing (1 000 ton) Bedrijfsafval naar verwerkingsmethodeEindverwerkingTotaal eindverwerking (1 000 ton) Bedrijfsafval naar verwerkingsmethodeEindverwerkingVerbranden (1 000 ton) Bedrijfsafval naar verwerkingsmethodeEindverwerkingStorten, lozen (1 000 ton) Bedrijfsafval naar verwerkingsmethodeEindverwerkingScheiden achteraf (1 000 ton)
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie Totaal bedrijfsafvalstoffen 2010 24.581 22.601 1.092 54 747 235 782 26 6.517 3.233 2.154 7.782 5 1.981 24.581 20.226 1.818 18.407 4.355 2.511 1.618 227
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie Totaal bedrijfsafvalstoffen 2015 25.056 22.476 961 51 580 304 714 23 6.523 2.388 2.207 8.717 8 2.579 25.056 21.741 2.712 19.027 3.319 1.573 1.543 203
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie Totaal bedrijfsafvalstoffen 2016 25.736 22.940 996 57 621 338 671 20 6.660 2.415 2.341 8.817 4 2.796 25.736 22.223 2.960 19.263 3.514 1.657 1.748 109
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie Totaal bedrijfsafvalstoffen 2017 26.353 23.525 1.069 60 609 341 692 21 6.783 2.490 2.431 9.025 5 2.828 26.353 22.752 3.023 19.728 3.601 1.684 1.799 119
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie Totaal bedrijfsafvalstoffen 2018* 25.576 22.796 1.019 53 574 361 685 37 6.979 2.625 2.174 8.268 20 2.780 25.576 22.092 2.825 19.267 3.484 1.500 1.778 206
B Winning van delfstoffen Totaal bedrijfsafvalstoffen 2010 244 150 4 0 1 0 1 0 0 5 0 139 0 94 244 116 2 114 128 2 109 17
B Winning van delfstoffen Totaal bedrijfsafvalstoffen 2015 183 102 6 0 1 1 1 0 1 8 1 84 0 81 183 87 3 84 96 3 89 4
B Winning van delfstoffen Totaal bedrijfsafvalstoffen 2016 97 33 2 0 1 1 1 0 0 4 1 25 0 64 97 17 3 14 81 1 71 8
B Winning van delfstoffen Totaal bedrijfsafvalstoffen 2017 89 31 2 0 1 1 1 0 0 4 1 22 0 59 89 16 3 12 74 1 66 7
B Winning van delfstoffen Totaal bedrijfsafvalstoffen 2018* 107 39 4 0 1 0 0 0 0 4 0 28 1 68 107 33 3 30 74 1 68 6
C Industrie Totaal bedrijfsafvalstoffen 2010 14.400 13.156 553 47 673 146 407 26 6.405 1.053 661 3.184 2 1.244 14.400 13.108 918 12.190 1.292 626 486 181
C Industrie Totaal bedrijfsafvalstoffen 2015 13.858 12.607 477 41 560 147 371 17 6.468 981 685 2.855 5 1.251 13.858 13.261 1.648 11.613 597 164 287 146
C Industrie Totaal bedrijfsafvalstoffen 2016 14.125 12.828 475 39 603 157 318 12 6.583 989 743 2.906 2 1.297 14.125 13.478 1.825 11.654 646 204 361 81
C Industrie Totaal bedrijfsafvalstoffen 2017 14.654 13.339 523 42 591 158 332 13 6.705 1.042 801 3.129 2 1.315 14.654 13.959 1.869 12.089 695 203 401 91
C Industrie Totaal bedrijfsafvalstoffen 2018* 14.271 13.017 501 44 545 144 317 27 6.907 957 638 2.927 9 1.253 14.271 13.564 1.775 11.789 707 181 372 154
10 Voedingsmiddelenindustrie Totaal bedrijfsafvalstoffen 2010 7.381 7.233 18 3 77 18 9 0 5.631 243 530 704 0 147 7.381 6.976 507 6.470 405 162 144 98
10 Voedingsmiddelenindustrie Totaal bedrijfsafvalstoffen 2015 7.620 7.513 25 2 75 19 7 0 5.753 282 586 764 0 107 7.620 7.466 752 6.714 154 41 69 44
10 Voedingsmiddelenindustrie Totaal bedrijfsafvalstoffen 2016 7.800 7.676 19 3 94 22 8 0 5.861 302 656 711 0 123 7.800 7.651 978 6.673 148 64 64 21
10 Voedingsmiddelenindustrie Totaal bedrijfsafvalstoffen 2017 8.040 7.906 22 3 84 20 8 0 5.972 319 651 827 0 134 8.040 7.861 978 6.884 179 64 93 21
10 Voedingsmiddelenindustrie Totaal bedrijfsafvalstoffen 2018* 8.067 7.900 19 1 63 16 5 4 6.149 276 555 812 1 167 8.067 7.908 985 6.923 159 56 69 34
D Energievoorziening Totaal bedrijfsafvalstoffen 2010 1.152 1.139 20 1 5 2 19 0 1 17 0 1.071 3 14 1.152 1.119 0 1.119 33 17 14 2
D Energievoorziening Totaal bedrijfsafvalstoffen 2015 2.092 2.071 28 0 3 2 1 0 1 17 0 2.018 1 20 2.092 2.071 7 2.063 21 10 9 2
D Energievoorziening Totaal bedrijfsafvalstoffen 2016 2.045 2.030 15 0 2 1 1 0 2 5 2 2.001 1 15 2.045 1.986 5 1.981 59 6 49 4
D Energievoorziening Totaal bedrijfsafvalstoffen 2017 1.978 1.962 31 0 2 1 1 0 1 5 2 1.918 2 16 1.978 1.917 5 1.912 61 6 50 5
D Energievoorziening Totaal bedrijfsafvalstoffen 2018* 1.530 1.521 15 0 1 1 1 0 0 7 3 1.487 5 9 1.530 1.475 5 1.470 55 2 48 5
E Waterbedrijven en afvalbeheer Totaal bedrijfsafvalstoffen 2010 8.785 8.156 515 6 68 87 355 0 111 2.158 1.493 3.388 0 629 8.785 5.883 898 4.984 2.902 1.866 1.009 27
E Waterbedrijven en afvalbeheer Totaal bedrijfsafvalstoffen 2015 8.923 7.696 450 10 16 155 341 7 53 1.382 1.521 3.759 2 1.227 8.923 6.322 1.054 5.267 2.605 1.396 1.159 50
E Waterbedrijven en afvalbeheer Totaal bedrijfsafvalstoffen 2016 9.469 8.049 505 18 14 180 352 8 75 1.417 1.595 3.885 1 1.420 9.469 6.741 1.127 5.615 2.728 1.445 1.266 16
E Waterbedrijven en afvalbeheer Totaal bedrijfsafvalstoffen 2017 9.632 8.193 514 18 15 182 359 8 76 1.439 1.626 3.956 1 1.438 9.632 6.860 1.146 5.715 2.771 1.473 1.282 16
E Waterbedrijven en afvalbeheer Totaal bedrijfsafvalstoffen 2018* 9.669 8.219 499 8 27 215 367 11 71 1.657 1.533 3.826 5 1.450 9.669 7.021 1.042 5.978 2.648 1.317 1.290 41
Bron: CBS
Verklaring van tekens