Bedrijfsafval; afvalsoort, verwerking, bedrijfstak (SBI 2008), 1994-2019

Bedrijfsafval; afvalsoort, verwerking, bedrijfstak (SBI 2008), 1994-2019

Bedrijfstak/branches (SBI 2008) Nuttige toepassing en eindverwerking Perioden Bedrijfsafval naar afvalsoort Totaal bedrijfsafvalstoffen (1 000 ton) Bedrijfsafval naar afvalsoort Niet-chemisch afval Totaal niet-chemisch afval (1 000 ton) Bedrijfsafval naar afvalsoort Niet-chemisch afval Metaalafval (1 000 ton) Bedrijfsafval naar afvalsoort Niet-chemisch afval Glasafval (1 000 ton) Bedrijfsafval naar afvalsoort Niet-chemisch afval Papier-, kartonafval (1 000 ton) Bedrijfsafval naar afvalsoort Niet-chemisch afval Kunststof-, rubberafval (1 000 ton) Bedrijfsafval naar afvalsoort Niet-chemisch afval Houtafval (1 000 ton) Bedrijfsafval naar afvalsoort Niet-chemisch afval Textiel-, lederafval (1 000 ton) Bedrijfsafval naar afvalsoort Niet-chemisch afval Dierlijk, plantaardig afval (1 000 ton) Bedrijfsafval naar afvalsoort Niet-chemisch afval Gemengd afval (1 000 ton) Bedrijfsafval naar afvalsoort Niet-chemisch afval Slib (1 000 ton) Bedrijfsafval naar afvalsoort Niet-chemisch afval Mineralen, steenachtig afval (1 000 ton) Bedrijfsafval naar afvalsoort Niet-chemisch afval Overig niet-chemisch afval (1 000 ton) Bedrijfsafval naar afvalsoort Chemisch afval (1 000 ton) Bedrijfsafval naar verwerkingsmethode Totaal bedrijfsafvalstoffen (1 000 ton) Bedrijfsafval naar verwerkingsmethode Nuttige toepassing Totaal nuttige toepassing (1 000 ton) Bedrijfsafval naar verwerkingsmethode Nuttige toepassing Inzet als brandstof (1 000 ton) Bedrijfsafval naar verwerkingsmethode Nuttige toepassing Overig nuttige toepassing (1 000 ton) Bedrijfsafval naar verwerkingsmethode Eindverwerking Totaal eindverwerking (1 000 ton) Bedrijfsafval naar verwerkingsmethode Eindverwerking Verbranden (1 000 ton) Bedrijfsafval naar verwerkingsmethode Eindverwerking Storten, lozen (1 000 ton) Bedrijfsafval naar verwerkingsmethode Eindverwerking Scheiden achteraf (1 000 ton)
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie Totaal bedrijfsafvalstoffen 2010 24.581 22.601 1.092 54 747 235 782 26 6.517 3.233 2.154 7.782 5 1.981 24.581 20.226 1.818 18.407 4.355 2.511 1.618 227
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie Totaal bedrijfsafvalstoffen 2015 25.056 22.476 961 51 580 304 714 23 6.523 2.388 2.207 8.717 8 2.579 25.056 21.741 2.712 19.027 3.319 1.573 1.543 203
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie Totaal bedrijfsafvalstoffen 2016 25.736 22.940 996 57 621 338 671 20 6.660 2.415 2.341 8.817 4 2.796 25.736 22.223 2.960 19.263 3.514 1.657 1.748 109
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie Totaal bedrijfsafvalstoffen 2017 26.353 23.525 1.069 60 609 341 692 21 6.783 2.490 2.431 9.025 5 2.828 26.353 22.752 3.023 19.728 3.601 1.684 1.799 119
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie Totaal bedrijfsafvalstoffen 2018 25.576 22.796 1.019 53 574 361 685 37 6.979 2.625 2.174 8.268 20 2.780 25.576 22.092 2.825 19.267 3.484 1.500 1.778 206
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie Totaal bedrijfsafvalstoffen 2019 24.687 21.942 1.050 53 585 373 696 32 6.569 2.695 2.154 7.717 19 2.745 24.687 21.168 2.748 18.419 3.519 1.508 1.758 254
B Delfstoffenwinning Totaal bedrijfsafvalstoffen 2010 244 150 4 0 1 0 1 0 0 5 0 139 0 94 244 116 2 114 128 2 109 17
B Delfstoffenwinning Totaal bedrijfsafvalstoffen 2015 183 102 6 0 1 1 1 0 1 8 1 84 0 81 183 87 3 84 96 3 89 4
B Delfstoffenwinning Totaal bedrijfsafvalstoffen 2016 97 33 2 0 1 1 1 0 0 4 1 25 0 64 97 17 3 14 81 1 71 8
B Delfstoffenwinning Totaal bedrijfsafvalstoffen 2017 89 31 2 0 1 1 1 0 0 4 1 22 0 59 89 16 3 12 74 1 66 7
B Delfstoffenwinning Totaal bedrijfsafvalstoffen 2018 107 39 4 0 1 0 0 0 0 4 0 28 1 68 107 33 3 30 74 1 68 6
B Delfstoffenwinning Totaal bedrijfsafvalstoffen 2019 97 37 3 0 1 0 0 0 0 3 0 27 1 60 97 32 2 29 65 1 59 5
C Industrie Totaal bedrijfsafvalstoffen 2010 14.400 13.156 553 47 673 146 407 26 6.405 1.053 661 3.184 2 1.244 14.400 13.108 918 12.190 1.292 626 486 181
C Industrie Totaal bedrijfsafvalstoffen 2015 13.858 12.607 477 41 560 147 371 17 6.468 981 685 2.855 5 1.251 13.858 13.261 1.648 11.613 597 164 287 146
C Industrie Totaal bedrijfsafvalstoffen 2016 14.125 12.828 475 39 603 157 318 12 6.583 989 743 2.906 2 1.297 14.125 13.478 1.825 11.654 646 204 361 81
C Industrie Totaal bedrijfsafvalstoffen 2017 14.654 13.339 523 42 591 158 332 13 6.705 1.042 801 3.129 2 1.315 14.654 13.959 1.869 12.089 695 203 401 91
C Industrie Totaal bedrijfsafvalstoffen 2018 14.271 13.017 501 44 545 144 317 27 6.907 957 638 2.927 9 1.253 14.271 13.564 1.775 11.789 707 181 372 154
C Industrie Totaal bedrijfsafvalstoffen 2019 13.715 12.494 518 45 556 156 321 22 6.497 1.012 589 2.770 8 1.222 13.715 12.993 1.686 11.307 723 163 355 206
10 Voedingsmiddelenindustrie Totaal bedrijfsafvalstoffen 2010 7.381 7.233 18 3 77 18 9 0 5.631 243 530 704 0 147 7.381 6.976 507 6.470 405 162 144 98
10 Voedingsmiddelenindustrie Totaal bedrijfsafvalstoffen 2015 7.620 7.513 25 2 75 19 7 0 5.753 282 586 764 0 107 7.620 7.466 752 6.714 154 41 69 44
10 Voedingsmiddelenindustrie Totaal bedrijfsafvalstoffen 2016 7.800 7.676 19 3 94 22 8 0 5.861 302 656 711 0 123 7.800 7.651 978 6.673 148 64 64 21
10 Voedingsmiddelenindustrie Totaal bedrijfsafvalstoffen 2017 8.040 7.906 22 3 84 20 8 0 5.972 319 651 827 0 134 8.040 7.861 978 6.884 179 64 93 21
10 Voedingsmiddelenindustrie Totaal bedrijfsafvalstoffen 2018 8.067 7.900 19 1 63 16 5 4 6.149 276 555 812 1 167 8.067 7.908 985 6.923 159 56 69 34
10 Voedingsmiddelenindustrie Totaal bedrijfsafvalstoffen 2019 7.668 7.501 18 1 63 28 5 3 5.757 308 510 808 1 167 7.668 7.465 928 6.537 203 55 70 79
D Energievoorziening Totaal bedrijfsafvalstoffen 2010 1.152 1.139 20 1 5 2 19 0 1 17 0 1.071 3 14 1.152 1.119 0 1.119 33 17 14 2
D Energievoorziening Totaal bedrijfsafvalstoffen 2015 2.092 2.071 28 0 3 2 1 0 1 17 0 2.018 1 20 2.092 2.071 7 2.063 21 10 9 2
D Energievoorziening Totaal bedrijfsafvalstoffen 2016 2.045 2.030 15 0 2 1 1 0 2 5 2 2.001 1 15 2.045 1.986 5 1.981 59 6 49 4
D Energievoorziening Totaal bedrijfsafvalstoffen 2017 1.978 1.962 31 0 2 1 1 0 1 5 2 1.918 2 16 1.978 1.917 5 1.912 61 6 50 5
D Energievoorziening Totaal bedrijfsafvalstoffen 2018 1.530 1.521 15 0 1 1 1 0 0 7 3 1.487 5 9 1.530 1.475 5 1.470 55 2 48 5
D Energievoorziening Totaal bedrijfsafvalstoffen 2019 1.084 1.078 20 0 1 2 1 0 1 10 1 1.035 6 6 1.084 1.029 6 1.023 55 0 51 4
E Waterbedrijven en afvalbeheer Totaal bedrijfsafvalstoffen 2010 8.785 8.156 515 6 68 87 355 0 111 2.158 1.493 3.388 0 629 8.785 5.883 898 4.984 2.902 1.866 1.009 27
E Waterbedrijven en afvalbeheer Totaal bedrijfsafvalstoffen 2015 8.923 7.696 450 10 16 155 341 7 53 1.382 1.521 3.759 2 1.227 8.923 6.322 1.054 5.267 2.605 1.396 1.159 50
E Waterbedrijven en afvalbeheer Totaal bedrijfsafvalstoffen 2016 9.469 8.049 505 18 14 180 352 8 75 1.417 1.595 3.885 1 1.420 9.469 6.741 1.127 5.615 2.728 1.445 1.266 16
E Waterbedrijven en afvalbeheer Totaal bedrijfsafvalstoffen 2017 9.632 8.193 514 18 15 182 359 8 76 1.439 1.626 3.956 1 1.438 9.632 6.860 1.146 5.715 2.771 1.473 1.282 16
E Waterbedrijven en afvalbeheer Totaal bedrijfsafvalstoffen 2018 9.669 8.219 499 8 27 215 367 11 71 1.657 1.533 3.826 5 1.450 9.669 7.021 1.042 5.978 2.648 1.317 1.290 41
E Waterbedrijven en afvalbeheer Totaal bedrijfsafvalstoffen 2019 9.791 8.334 508 8 26 215 373 11 71 1.669 1.563 3.886 5 1.457 9.791 7.115 1.054 6.061 2.676 1.344 1.293 39
Bron: CBS
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft informatie over de hoeveelheid vrijgekomen afvalstoffen van de bedrijfstakken delfstoffenwinning, industrie, energievoorziening, waterwinbedrijven en afvalbeheer. De afvalstoffen zijn uitgesplitst per bedrijfstak naar soort afval en de methode van verwerking. Bedrijfsafvalstoffen worden ingedeeld naar afvalsoorten. De afvalsoorten worden ingedeeld aan de hand van Euralcodes die zijn afgestemd op de Europese afvalstatistiek verordening. De Euralcodes zijn codes voor afvalstoffen zoals die zijn vermeld in de Europese afvalstoffenlijst.
In deze tabel wordt verder onderscheid gemaakt in chemische en niet- chemische afvalstoffen. De niet-chemische afvalstoffen worden nog nader uitgesplitst. De vrijgekomen bedrijfsafvalstoffen worden nuttig toegepast of aangeboden voor eindverwerking.

Gegevens beschikbaar van 1994 tot en met 2019.

Status van de cijfers:
Alle cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 2 juli 2021:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wijzigingen per 7 april 2021:
De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties (Bedrijfstak/branches (SBI 2008) en Nuttige toepassing en eindverwerking) zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen.
De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing. Deze tabel wordt opgevolgd door Bedrijfsafval; afvalsoort, bedrijfstak (SBI 2008) en Bedrijfsafval; verwerkingsmethode, bedrijfstak (SBI 2008). Zie paragraaf 3.”

Toelichting onderwerpen

Bedrijfsafval naar afvalsoort
Bedrijfsafval:
De in een bedrijf vrijkomende stoffen (materialen), die voor de houder nauwelijks of geen waarde hebben en waarvan deze zich wil ontdoen (Wet Milieubeheer, Hfdst. 1, art. 1.1).

Uitgezonderd zijn:
(1) radioactief afval,
(2) gevaarlijk afval dat is gemeld aan het Landelijk Meldpunt Afvalstoffen,
(3) bouw- en sloopafval,
(4) verbrandingsresten uit eigen afvalverbranding
(5) stoffen die geloosd worden met afvalwater of worden uitgestoten in de lucht.

Afvalsoort:
De indeling van de afvalsoorten is zoveel mogelijk afgestemd op de indeling die gehanteerd wordt in de Europese afvalstofstatistiek verordening. Er wordt onderscheid gemaakt in het niet-chemisch en chemisch afval, waarbij het niet-chemisch afval verder wordt opgesplitst in afvalsoorten.

Sinds 2010 is de indeling van de afvalsoorten enigszins aangepast. Bepaalde afvalstromen uit de bedrijfstak Industrie die voorheen onder de afvalsoorten dierlijk, plantaardig afval, mineralen, steenachtig afval of chemisch afval vielen, zijn vanaf 2010 onder de afvalsoort gemengd afval geplaatst. Ook is een slibachtig deel van het papier, karton vanaf 2010 toebedeeld aan het chemisch afval. Bij vergelijking met de voorgaande onderzoeksjaren dient hiermee rekening te worden gehouden.
Totaal bedrijfsafvalstoffen
De in een bedrijf vrijkomende stoffen (materialen), die voor de houder nauwelijks of geen waarde hebben en waarvan deze zich wil ontdoen (Wet Milieubeheer, Hfdst. 1, art. 1.1).

Uitgezonderd zijn:
(1) radioactief afval,
(2) gevaarlijk afval dat is gemeld aan het Landelijk Meldpunt Afvalstoffen,
(3) bouw- en sloopafval,
(4) verbrandingsresten uit eigen afvalverbranding
(5) stoffen die geloosd worden met afvalwater of worden uitgestoten in de lucht.
Niet-chemisch afval
Totaal niet-chemisch afval
Metaalafval
Ferro metalen en non-ferro metalen. Zoals ijzer/schroot en verpakkingsafval van metaal (vaten en bandijzer).
Glasafval
Zoals verpakkingsafval van glas (flessen en potten) en vlakglas.
Papier-, kartonafval
Zoals papier- en karton(vezels) afkomstig uit het productieproces en verpakkingsafval van papier en karton.
Kunststof-, rubberafval
Zoals folie en drinkbekers van kunststof.
Houtafval
Zoals houten platen, planken, zaagsel, krullen en pallets.
Textiel-, lederafval
Zoals snijrestanten van textiel en leder.
Dierlijk, plantaardig afval
Zoals dierlijk en plantaardig afval van de levensmiddelenbereiding- of productie, groenafval en mest.
Gemengd afval
Gemengde afvalstromen zoals kantoor- en kantineafval en overig bedrijfsafval, veegafval, gemengde verpakkingen, ander gemengd en ongedifferentieerd afval en overige scheidingsresiduen.
Slib
Bezinksel of neerslag uit een vloeistof.

Hieronder vallen afvalwaterzuiveringsslib, drinkwaterslib, niet verontreinigde baggerspecie en de inhoud van septic tanks.
Mineralen, steenachtig afval
Voornamelijk beton-, steen en gipsafval, afval van natuurlijke delfstoffen (zoals zand en grond), afval van rookgasreiniging, slakken en assen, afval van kunstmatige mineralen (zoals glasvezel) en afval van vuurvaste materialen.
Overig niet-chemisch afval
Voornamelijk afgedankte (elektronische) apparatuur en onderdelen van machines.
Chemisch afval
Hieronder wordt verstaan:
- het niet-gevaarlijke chemisch afval,
- het gevaarlijke chemisch afval waarvan melding bij het Landelijk Meldpunt Afvalstoffen (LMA) niet nodig is. Dit betreft veelal die afvalstoffen die binnen het eigen bedrijf als brandstof worden ingezet of worden verbrand, en
- het als bijproduct afgezet gevaarlijke afval, waarvan melding bij het LMA eveneens niet verplicht is.

Chemisch afval betreft voornamelijk zoute afvalstoffen (zwavelhoudend afval), afgewerkte oplosmiddelen, afval van verf, inkt en lijm, slib van industriële processen, afvalwaterzuiveringsslib en teerafval. Of een afvalstof al dan niet gevaarlijk afval is, hangt af van de Euralcode die aan deze stof wordt toegekend.
Bedrijfsafval naar verwerkingsmethode
Bedrijfsafvalstoffen worden voornamelijk door derden bewerkt voor nuttige toepassing of aangeboden voor eindverwerking. Daarnaast worden afvalstoffen ook binnen het eigen bedrijf verwerkt. Een speciale vorm van nuttige toepassing is de inzet van afval als brandstof. Storten en verbranden van afval zijn de belangrijkste vormen van eindverwerking
Totaal bedrijfsafvalstoffen
De in een bedrijf vrijkomende stoffen (materialen), die voor de houder nauwelijks of geen waarde hebben en waarvan deze zich wil ontdoen (Wet Milieubeheer, Hfdst. 1, art. 1.1).

Uitgezonderd zijn:
(1) radioactief afval
(2) gevaarlijk afval dat is gemeld aan het Landelijk Meldpunt Afvalstoffen,
(3) bouw- en sloopafval
(4) verbrandingsresten uit eigen afvalverbranding
(5) stoffen die geloosd worden met afvalwater of worden uitgestoten in de lucht.
Nuttige toepassing
Hieronder wordt verstaan:
- het als product of als materiaal opnieuw gebruiken van bedrijfsafvalstoffen. Hierbij worden meestal recyclingbedrijven of de handel in recycling ingeschakeld.
- het (economisch) in een andere functie gebruiken van bedrijfsafvalstoffen of daaruit afgescheiden componenten dan waarvoor ze oorspronkelijk bedoeld waren.
- de toepassing van bedrijfsafval als funderingsmateriaal voor wegverharding of als afdekmateriaal op stortplaatsen.
Totaal nuttige toepassing
Inzet als brandstof
Gebruik van afval als (secundaire) brandstof met energieterugwinning, zoals het mee- of bijstoken van (biomassa)-afval in een cementoven of elektriciteitscentrale, of het verbranden van hout in een industriële houtkachel.
NB Tot 2004 werd in dit onderzoek nog geen onderscheid gemaakt tussen verbranden met en zonder energieterugwinning. Al het afval dat destijds verbrand werd is als eindverwerking onder de verwerkingsmethode 'verbranden' geplaatst.
Overig nuttige toepassing
Inclusief de afzet van de vrijkomende bijproducten uit afval (de zogenaamde niet-afvalstoffen), die eventueel na enige bewerking in het productieproces, direct door derden (als grondstof) kunnen worden ingezet. Het bevoegd gezag (provincie, gemeente) verricht hiervoor de verlangde toetsing.
Eindverwerking
Het ter verwerking aanbieden van bedrijfsafvalstoffen bij stortplaatsen, afvalverbrandingsinstallaties, afvalscheidingsinstallaties of slibverwerkers.
Totaal eindverwerking
Verbranden
Afvoer van afval naar een afvalverbrandingsinstallatie en het drogen van slib bij slibverwerkers.
NB Tot 2004 werd nog geen onderscheid gemaakt tussen verbranden met en zonder energieterugwinning. Al het afval dat destijds verbrand werd, is als eindverwerking onder de verwerkingsmethode 'verbranden' geplaatst. Vanaf 2004 heeft dit onderscheid wel kunnen plaatsvinden.
Storten, lozen
De afvoer van afval naar een stortplaats, het lozen van afval op oppervlaktewater en het voorlopig opslaan van afval.
Scheiden achteraf
Scheiden achteraf: Afvoer van afval naar bedrijven die het afval splitsen in afvalfracties of -componenten, teneinde het afval in te zetten voor nuttige toepassing en/of eindverwerking.
NB Omdat een aanzienlijk deel van het aangevoerde afval na scheiding wordt gestort of verbrand, is deze wijze van verwerking om praktische redenen onder eindverwerking gezet.