Milieurekeningen; kerncijfers 1995-2012


Deze tabel met kerncijfers uit de milieurekeningen en de nationale rekeningen geeft per bedrijfstak de bijdragen aan bepaalde milieuaspecten zoals broeikaseffect, verzuring, milieukosten en milieubelastingen weer. Daarnaast zijn ter vergelijking enkele economische kenmerken uit de nationale rekeningen zoals bruto toegevoegde waarde en arbeidsvolume werkzame personen opgenomen.

In de milieurekeningen wordt de relatie tussen de Nederlandse economie en het milieu beschreven. Doordat de milieurekeningen consistent zijn met de concepten van de nationale rekeningen, kunnen de ontwikkelingen op het vlak van het milieu direct met de macro-economische ontwikkelingen in Nederland worden vergeleken.

Voor de milieurekeningen wordt gebruik gemaakt van cijfers uit de milieustatistieken. Het belangrijkste verschil tussen de milieustatistieken en de milieurekeningen is dat de milieurekeningen en de nationale rekeningen uitgaan van het ingezetene principe terwijl de milieustatistieken als basis het Nederlands grondgebied hanteren.

Gegevens beschikbaar van 1995 tot en met 2012

Status van de cijfers:
Cijfers tot en met 2010 zijn definitief. De twee meest recente jaren hebben nog een (nader) voorlopig karakter. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden deze cijfers niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 12 november 2014
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing. Deze tabel wordt opgevolgd door de tabel: Milieurekeningen; kerncijfers. Zie paragraaf 3.

Milieurekeningen; kerncijfers 1995-2012

Herkomst-bestemming Perioden Milieu fysiekNetto energieverbruik (PJ) Milieu fysiekGebruik van leidingwater (mln m3) Milieu fysiekAfval (mln kg) Milieu fysiekZware metalen naar water (1 000 zware metaal-equivalenten) Milieu fysiekNutriënten naar water (1 000 nutriënten-equivalenten) Milieu fysiekKlimaatverandering (broeikasgassen) (mln broeikasgas-equivalenten) Milieu fysiekVerzuring (verzurende stoffen) (mld zuur-equivalenten) Milieu fysiekOzonlaagaantasting (1 000 CFK12-equivalenten) Milieu fysiekFijn stof (mln kg) Milieu financieelOpbrengst milieubelastingen/-heffingen (mln euro) Macro-economieArbeidsvolume werkzame personen (1 000 arbeidsjaren) Toegevoegde waarde vanuit productieWaarde prijsniveau 2005Productie basisprijzen (mln euro) Toegevoegde waarde vanuit productieWaarde prijsniveau 2005Bruto toegevoegde waarde basisprijzen (mln euro) Macro-economieInvesteringen in vaste activa (bruto) (mln euro)
Totaal herkomst 1995 . . 59.702 776 119.089 247.114 43,1 765,5 67,1 . . . . .
Totaal herkomst 2000 . . 70.590 548 98.890 243.218 40,1 260,1 59,6 . . . . .
Totaal herkomst 2005 . . 72.354 453 74.409 242.036 37,4 172,9 51,6 . . . . .
Totaal herkomst 2010 . . 72.808 417 74.097 244.144 29,8 136,6 42,5 . . .
Totaal herkomst 2011 . . . . . 230.614 28,7 131,3 40,2 . . . . .
Totaal herkomst 2012* . . . . . 230.302 28,4 124,5 38,6 . . . . .
Totaal Nederlandse economie 1995 3.216 . 53.983 238 48.327 247.114 34,6 765,5 62,6 11.329 5.774 732.536 351.455 63.500
Totaal Nederlandse economie 2000 3.388 . 64.013 192 45.457 243.218 30,7 260,1 54,2 16.489 6.534 920.052 425.829 91.652
Totaal Nederlandse economie 2005 3.656 1.086,0 61.610 155 38.573 242.036 27,8 172,9 46,8 20.577 6.478 962.007 456.182 97.016
Totaal Nederlandse economie 2010 3.782 1.089,6 59.024 137 37.463 244.144 21,3 136,6 38,3 23.629 6.719 1.026.640 491.985 101.885
Totaal Nederlandse economie 2011 3.543 1.080,3 . . . 230.614 20,2 131,3 36,5 23.465 6.753 1.034.735 497.884 106.866
Totaal Nederlandse economie 2012* 3.602 . . . . 230.302 20,0 124,5 34,9 22.645 6.735 1.021.785 492.196 102.007
A-U Alle economische activiteiten 1995 2.506 . . 111 26.811 193.672 30,8 582,4 49,2 4.461 5.774 731.241 351.455 64.210
A-U Alle economische activiteiten 2000 2.686 . . 72 24.293 193.373 27,9 191,0 42,7 6.665 6.534 918.749 425.829 92.742
A-U Alle economische activiteiten 2005 2.958 295,5 52.100 52 16.472 195.750 25,5 130,2 35,9 7.625 6.478 960.793 456.182 99.170
A-U Alle economische activiteiten 2010 3.024 303,4 49.952 47 15.668 196.457 19,4 115,1 29,3 8.804 6.719 1.025.466 491.985 104.492
A-U Alle economische activiteiten 2011 2.857 297,3 . . . 186.996 18,4 113,8 27,9 8.860 6.753 1.033.557 497.884 109.531
A-U Alle economische activiteiten 2012* 2.887 . . . . 185.519 18,1 110,9 26,6 8.405 6.735 1.020.611 492.196 104.493
Totaal particuliere huishoudens 1995 710 . . 94 17.521 41.029 3,8 144,3 13,4 6.868 . . . .
Totaal particuliere huishoudens 2000 701 . . 96 18.768 40.122 2,8 39,1 11,4 9.824 . . . .
Totaal particuliere huishoudens 2005 699 790,5 9.511 82 20.095 40.132 2,3 21,3 10,9 12.952 . . . .
Totaal particuliere huishoudens 2010 758 786,2 9.072 87 20.318 43.331 1,8 6,4 9,0 14.825 . .
Totaal particuliere huishoudens 2011 686 783,0 . . . 39.569 1,8 3,4 8,6 14.605 . . . .
Totaal particuliere huishoudens 2012* 716 . . . . 40.974 1,8 0,4 8,4 14.240 . . . .
Overige herkomst binnenland 1995 . . . 33 3.995 12.126 0,0 38,8 0,0 . . 1.254 . -710
Overige herkomst binnenland 2000 . . . 23 2.396 9.428 0,0 29,9 0,0 . . 1.292 . -1.090
Overige herkomst binnenland 2005 . . . 21 2.005 5.914 0,0 21,4 0,0 . . 1.214 . -2.154
Overige herkomst binnenland 2010 . . . 2 1.477 4.172 0,0 15,1 0,0 . . 1.173 . -2.607
Overige herkomst binnenland 2011 . . . . . 3.902 0,0 14,1 0,0 . . 1.177 . -2.665
Overige herkomst binnenland 2012* . . . . . 3.663 0,0 13,2 0,0 . . 1.174 . -2.486
Totaal uit het buitenland 1995 . . 5.719 538 70.763 0 8,4 0,0 4,4 . . . . .
Totaal uit het buitenland 2000 . . 6.577 356 53.433 0 9,4 0,0 5,4 . . . . .
Totaal uit het buitenland 2005 . . 10.743 298 35.836 0 9,6 0,0 4,8 . . . . .
Totaal uit het buitenland 2010 . . 13.784 280 36.634 0 8,5 0,0 4,3 . . .
Totaal uit het buitenland 2011 . . . . . 0 8,4 0,0 3,7 . . . . .
Totaal uit het buitenland 2012* . . . . . 0 8,4 0,0 3,7 . . . . .
Totaal bestemming 1995 . . 59.702 776 119.089 247.114 43,1 765,5 67,1 . . . . .
Totaal bestemming 2000 . . 70.590 548 98.890 243.218 40,1 260,1 59,6 . . . . .
Totaal bestemming 2005 . . 72.354 453 74.409 242.036 37,4 172,9 51,6 . . . . .
Totaal bestemming 2010 . . 72.808 417 74.097 244.144 29,8 136,6 42,5 . . .
Totaal bestemming 2011 . . . . . 230.614 28,7 131,3 40,2 . . . . .
Totaal bestemming 2012* . . . . . 230.302 28,4 124,5 38,6 . . . . .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens