Werkgelegenheid en minimumloon;kenmerken werknemer, cao (SBI'93),2006-2009

Bewerk tabel

Deze werkgelegenheidstabel bevat gegevens over het aantal banen
van werknemers, die tot maximaal 130% van het voor zijn of haar
leeftijd geldende wettelijk minimumloon of minder verdienen.
De gegevens zijn verder uit te splitsen naar diverse kenmerken van de
werknemers per cao-sector.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2006-2009

Status van de cijfers:
De cijfers zijn nader voorlopig.

Wijziging per 19 juni 2012:
De cijfers van 2009 zijn nader voorlopig.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Deze tabel is stopgezet.

Reden stopzetting
In 2008 heeft een ingrijpende revisie plaatsgevonden van de
internationale bedrijfsindelingen en daarmee ook van de daarop
gebaseerde Standaard Bedrijfsindeling (SBI). De SBI'93 maakt
plaats voor de SBI2008. Vanaf het verslagjaar 2010 wordt enkel
nog gepubliceerd naar SBI2008. Het verslagjaar 2009 wordt zowel
naar SBI'93 als naar SBI2008 gepubliceerd. De cijfers naar SBI2008
staan in de tabel Werkgelegenheid en minimumloon, kenmerken
werknemer, cao (SBI2008).


Werkgelegenheid en minimumloon;kenmerken werknemer, cao (SBI'93),2006-2009

Kenmerken werknemer Cao-sector Perioden BanenTotaal banen (x 1 000) Banen<= minimumloon (x 1 000) Banen<=105% minimumloon (x 1 000) Banen<=110% minimumloon (x 1 000) Banen<=115% minimumloon (x 1 000) Banen<=120% minimumloon (x 1 000) Banen<=130% minimumloon (x 1 000) ArbeidsvolumeTotaal arbeidsvolume (x 1 000) Arbeidsvolume<= minimumloon (x 1 000) Arbeidsvolume<=105% minimumloon (x 1 000) Arbeidsvolume<=110% minimumloon (x 1 000) Arbeidsvolume<=115% minimumloon (x 1 000) Arbeidsvolume<=120% minimumloon (x 1 000) Arbeidsvolume<=130% minimumloon (x 1 000)
Totaal Totaal 2009 7.819 478 640 827 1.021 1.252 1.735 5.923 275 365 474 591 730 1.035
Geslacht: Mannen Totaal 2009 4.189 202 269 342 419 511 705 3.576 124 164 211 261 325 465
Geslacht: Vrouwen Totaal 2009 3.630 276 371 485 603 741 1.030 2.347 152 201 264 330 405 570
Leeftijd: 0 tot 15 jaar Totaal 2009 12 3 4 5 5 7 8 2 1 1 1 1 1 2
Leeftijd: 15 tot 20 jaar Totaal 2009 568 91 117 141 166 195 250 207 42 51 59 67 77 97
Leeftijd: 20 tot 25 jaar Totaal 2009 812 118 152 191 230 272 357 529 71 91 114 137 163 218
Leeftijd: 25 tot 30 jaar Totaal 2009 840 54 75 102 130 161 227 700 34 48 67 87 110 161
Leeftijd: 30 tot 35 jaar Totaal 2009 815 31 44 60 76 96 137 680 20 28 39 50 64 94
Leeftijd: 35 tot 40 jaar Totaal 2009 935 33 46 62 80 100 143 757 20 28 39 50 63 92
Leeftijd: 40 tot 45 jaar Totaal 2009 989 36 50 67 85 108 155 793 22 30 41 52 66 97
Leeftijd: 45 tot 50 jaar Totaal 2009 969 35 49 65 83 105 153 781 21 29 39 50 64 95
Leeftijd: 50 tot 55 jaar Totaal 2009 842 28 38 51 65 83 124 682 17 23 31 40 51 77
Leeftijd: 55 tot 60 jaar Totaal 2009 663 21 28 38 48 62 94 536 13 17 23 29 38 57
Leeftijd: 60 tot 65 jaar Totaal 2009 308 15 20 26 32 40 58 226 9 11 14 18 23 33
Leeftijd: 65 tot 75 jaar Totaal 2009 60 12 14 16 19 21 26 27 6 7 8 8 9 11
Leeftijd: 75 jaar of ouder Totaal 2009 6 2 2 2 3 3 3 3 1 1 1 1 1 2
Nationaliteit: Nederlands Totaal 2009 7.461 440 585 753 929 1.139 1.584 5.642 250 328 424 527 651 929
Nationaliteit: Europese Unie (15 landen) Totaal 2009 135 9 13 18 23 28 38 111 6 9 12 16 20 27
Nationaliteit: Europese Unie (12 landen) Totaal 2009 100 17 25 34 43 51 63 77 12 18 25 32 38 48
Nationaliteit: overige landen Totaal 2009 123 12 17 22 27 35 50 93 7 10 13 17 22 31
Bron: CBS.
Verklaring van tekens