Werkgelegenheid en minimumloon; kenmerken baan, cao (SBI'93), 2006-2009

Werkgelegenheid en minimumloon; kenmerken baan, cao (SBI'93), 2006-2009

Kenmerken baan/ bedrijfsgrootte Cao-sector Perioden Banen Totaal banen (x 1 000) Banen <= minimumloon (x 1 000) Banen <=105% minimumloon (x 1 000) Banen <=110% minimumloon (x 1 000) Banen <=115% minimumloon (x 1 000) Banen <=120% minimumloon (x 1 000) Banen <=130% minimumloon (x 1 000) Arbeidsvolume Totaal arbeidsvolume (x 1 000) Arbeidsvolume <= minimumloon (x 1 000) Arbeidsvolume <=105% minimumloon (x 1 000) Arbeidsvolume <=110% minimumloon (x 1 000) Arbeidsvolume <=115% minimumloon (x 1 000) Arbeidsvolume <=120% minimumloon (x 1 000) Arbeidsvolume <=130% minimumloon (x 1 000)
Totaal Totaal 2009** 7.819 478 640 827 1.021 1.252 1.735 5.923 275 365 474 591 730 1.035
Dienstverband: voltijd Totaal 2009** 3.892 136 175 224 279 347 502 3.892 136 175 224 279 347 502
Dienstverband: deeltijd Totaal 2009** 3.927 343 465 603 742 905 1.233 2.031 139 190 250 312 383 533
Arbeidsduur: 1 tot 12 uur per week Totaal 2009** 1.130 161 215 271 326 390 505 192 27 37 46 56 67 88
Arbeidsduur: 12 tot 20 uur per week Totaal 2009** 832 77 106 140 174 215 299 368 35 47 62 77 94 131
Arbeidsduur: 20 tot 25 uur per week Totaal 2009** 739 47 64 84 105 130 185 459 30 41 53 66 81 115
Arbeidsduur: 25 tot 30 uur per week Totaal 2009** 475 30 40 53 66 81 114 365 24 32 42 52 63 88
Arbeidsduur: 30 tot 35 uur per week Totaal 2009** 852 53 69 89 109 131 180 763 50 64 82 100 120 163
Arbeidsduur: meer dan 35 uur per week Totaal 2009** 3.791 110 145 190 241 306 453 3.776 110 144 189 240 304 451
Soort baan: op uitzendbasis Totaal 2009** 392 67 90 116 142 166 209 223 29 42 57 71 86 112
Soort baan: op oproepbasis Totaal 2009** 408 40 58 76 94 116 155 143 15 21 28 34 42 56
Soort baan: directeur-grootaandeelhouder Totaal 2009** 197 8 9 11 12 13 15 178 7 7 8 9 10 11
Soort baan: stageplek Totaal 2009** 74 67 67 68 68 69 70 57 53 53 54 54 54 55
Soort baan: wsw Totaal 2009** 96 10 20 32 42 54 73 85 8 16 26 35 46 64
Soort baan: overig Totaal 2009** 6.652 287 396 524 664 834 1.213 5.238 163 226 302 388 492 737
Contractsoort: bepaalde tijd Totaal 2009** 2.193 283 370 463 555 655 852 1.411 161 208 260 312 369 487
Contractsoort: onbepaalde tijd Totaal 2009** 5.429 187 261 353 455 584 869 4.334 107 150 206 270 351 537
Contractsoort: niet van toepassing Totaal 2009** 197 8 9 11 12 13 15 178 7 7 8 9 10 11
Bedrijfsgrootte: 0 tot 10 werknemers Totaal 2009** 992 100 135 172 207 244 311 717 57 76 96 116 137 180
Bedrijfsgrootte: 10 tot 100 werknemers Totaal 2009** 1.989 109 154 209 268 340 484 1.509 62 87 118 152 193 284
Bedrijfsgrootte: 100 of meer werknemers Totaal 2009** 4.832 270 350 446 547 668 939 3.692 157 202 260 323 399 571
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze werkgelegenheidstabel bevat gegevens over het aantal banen
van werknemers, die tot maximaal 130% van het voor zijn of haar
leeftijd geldende wettelijk minimumloon of minder verdienen.
De gegevens zijn verder uit te splitsen naar diverse kenmerken van de
baan en naar cao-sector.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2006-2009

Status van de cijfers:
De cijfers zijn nader voorlopig.

Wijziging per 19 juni 2012:
De cijfers van 2009 zijn nader voorlopig geworden.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De tabel is per 19 juni 2012 stopgezet.

Reden stopzetting
In 2008 heeft een ingrijpende revisie plaatsgevonden van de
internationale bedrijfsindelingen en daarmee ook van de daarop
gebaseerde Standaard Bedrijfsindeling (SBI). De SBI'93 maakt
plaats voor de SBI2008. Vanaf het verslagjaar 2010 wordt enkel
nog gepubliceerd naar SBI2008. Het verslagjaar 2009 wordt zowel
naar SBI'93 als naar SBI2008 gepubliceerd. De cijfers naar SBI2008
staan in de tabel Werkgelegenheid en minimumloon, kenmerken baan, cao (SBI2008).

Toelichting onderwerpen

Banen
Banen
Een expliciete of impliciete arbeidsovereenkomst tussen een persoon en
een economische eenheid waarin is vastgelegd dat arbeid zal worden
verricht waartegen een (financiële) beloning staat.
---
Als een persoon meer dan een werkkring heeft, telt elke werkkring als een
afzonderlijke baan.
Bij de bepaling van het gemiddeld aantal banen over een periode wordt
rekening gehouden met de begin- en einddatum van de baan, echter niet met
de wekelijkse arbeidsduur. Twee opeenvolgende banen met elk een duur van
zes maanden tellen voor een baan in het jaargemiddelde, los van de vraag
of het om voltijd- of deeltijdbanen gaat.
Totaal banen
Het totaal aantal banen.
<= minimumloon
Werknemer die maximaal het voor zijn of haar leeftijd geldende wettelijk
minimumloon of minder verdient. Voor deeltijdwerknemers geldt een naar
evenredigheid van hun wekelijkse arbeidsduur aangepast minimumloon.
- - -
De Wet Minimumloon en Minimumvakantiebijslag heeft als doel de
werknemer van een beloning te verzekeren die een sociaal aanvaardbare,
minimale tegenprestatie vormt voor de verrichte arbeid. Het wettelijk
minimumloon wordt 2x per jaar vastgesteld: op 1 januari en op 1 juli.
<=105% minimumloon
Werknemer die maximaal 105% van het voor zijn of haar leeftijd geldende
wettelijk minimumloon of minder verdient. Voor deeltijdwerknemers geldt
een naar evenredigheid van hun wekelijkse arbeidsduur aangepast
minimumloon.
- - -
De Wet Minimumloon en Minimumvakantiebijslag heeft als doel de
werknemer van een beloning te verzekeren die een sociaal aanvaardbare,
minimale tegenprestatie vormt voor de verrichte arbeid.
Het wettelijk minimumloon wordt 2x per jaar vastgesteld: op 1 januari en
op 1 juli.
<=110% minimumloon
Werknemer die maximaal 110% van het voor zijn of haar leeftijd geldende
wettelijk minimumloon of minder verdient. Voor deeltijdwerknemers geldt
een naar evenredigheid van hun wekelijkse arbeidsduur aangepast
minimumloon.
- - -
De Wet Minimumloon en Minimumvakantiebijslag heeft als doel de
werknemer van een beloning te verzekeren die een sociaal aanvaardbare,
minimale tegenprestatie vormt voor de verrichte arbeid.
Het wettelijk minimumloon wordt 2x per jaar vastgesteld: op 1 januari en
op 1 juli.
<=115% minimumloon
Werknemer die maximaal 115% van het voor zijn of haar leeftijd geldende
wettelijk minimumloon of minder verdient. Voor deeltijdwerknemers geldt
een naar evenredigheid van hun wekelijkse arbeidsduur aangepast
minimumloon.
- - -
De Wet Minimumloon en Minimumvakantiebijslag heeft als doel de
werknemer van een beloning te verzekeren die een sociaal aanvaardbare,
minimale tegenprestatie vormt voor de verrichte arbeid.
Het wettelijk minimumloon wordt 2x per jaar vastgesteld: op 1 januari en
op 1 juli.
<=120% minimumloon
Werknemer die maximaal 120% van het voor zijn of haar leeftijd geldende
wettelijk minimumloon of minder verdient. Voor deeltijdwerknemers geldt
een naar evenredigheid van hun wekelijkse arbeidsduur aangepast
minimumloon.
- - -
De Wet Minimumloon en Minimumvakantiebijslag heeft als doel de
werknemer van een beloning te verzekeren die een sociaal aanvaardbare,
minimale tegenprestatie vormt voor de verrichte arbeid.
Het wettelijk minimumloon wordt 2x per jaar vastgesteld: op 1 januari en
op 1 juli.
<=130% minimumloon
Werknemer die maximaal 130% van het voor zijn of haar leeftijd geldende
wettelijk minimumloon of minder verdient. Voor deeltijdwerknemers geldt
een naar evenredigheid van hun wekelijkse arbeidsduur aangepast
minimumloon.
- - -
De Wet Minimumloon en Minimumvakantiebijslag heeft als doel de
werknemer van een beloning te verzekeren die een sociaal aanvaardbare,
minimale tegenprestatie vormt voor de verrichte arbeid.
Het wettelijk minimumloon wordt 2x per jaar vastgesteld: op 1 januari en
op 1 juli.
Arbeidsvolume
Arbeidsvolume
De hoeveelheid arbeid die is ingezet in het productieproces, uitgedrukt
in arbeidsjaren of gewerkte uren.
---
Deeltijdbanen dragen hieraan bij naar rato van de wekelijkse arbeidsduur
(exclusief overwerk, na aftrek van ADV).
Bij de bepaling van het gemiddeld arbeidsvolume over een periode wordt
rekening gehouden met zowel de begin- en einddatum van de baan als met de
wekelijkse arbeidsduur. Twee opeenvolgende banen met elk een duur van zes
maanden dragen samen een arbeidsjaar bij aan het jaargemiddelde als het
voltijdbanen zijn, maar minder dan een arbeidsjaar als het deeltijdbanen
zijn.
Totaal arbeidsvolume
De totale arbeidsvolume.
<= minimumloon
Werknemer die maximaal het voor zijn of haar leeftijd geldende wettelijk
minimumloon of minder verdient. Voor deeltijdwerknemers geldt een naar
evenredigheid van hun wekelijkse arbeidsduur aangepast minimumloon.
- - -
De Wet Minimumloon en Minimumvakantiebijslag heeft als doel de
werknemer van een beloning te verzekeren die een sociaal aanvaardbare,
minimale tegenprestatie vormt voor de verrichte arbeid. Het wettelijk
minimumloon wordt 2x per jaar vastgesteld: op 1 januari en op 1 juli.
<=105% minimumloon
Werknemer die maximaal 105% van het voor zijn of haar leeftijd geldende
wettelijk minimumloon of minder verdient. Voor deeltijdwerknemers geldt
een naar evenredigheid van hun wekelijkse arbeidsduur aangepast
minimumloon.
- - -
De Wet Minimumloon en Minimumvakantiebijslag heeft als doel de
werknemer van een beloning te verzekeren die een sociaal aanvaardbare,
minimale tegenprestatie vormt voor de verrichte arbeid.
Het wettelijk minimumloon wordt 2x per jaar vastgesteld: op 1 januari en
op 1 juli.
<=110% minimumloon
Werknemer die maximaal 110% van het voor zijn of haar leeftijd geldende
wettelijk minimumloon of minder verdient. Voor deeltijdwerknemers geldt
een naar evenredigheid van hun wekelijkse arbeidsduur aangepast
minimumloon.
- - -
De Wet Minimumloon en Minimumvakantiebijslag heeft als doel de
werknemer van een beloning te verzekeren die een sociaal aanvaardbare,
minimale tegenprestatie vormt voor de verrichte arbeid.
Het wettelijk minimumloon wordt 2x per jaar vastgesteld: op 1 januari en
op 1 juli.
<=115% minimumloon
Werknemer die maximaal 115% van het voor zijn of haar leeftijd geldende
wettelijk minimumloon of minder verdient. Voor deeltijdwerknemers geldt
een naar evenredigheid van hun wekelijkse arbeidsduur aangepast
minimumloon.
- - -
De Wet Minimumloon en Minimumvakantiebijslag heeft als doel de
werknemer van een beloning te verzekeren die een sociaal aanvaardbare,
minimale tegenprestatie vormt voor de verrichte arbeid.
Het wettelijk minimumloon wordt 2x per jaar vastgesteld: op 1 januari en
op 1 juli.
<=120% minimumloon
Werknemer die maximaal 120% van het voor zijn of haar leeftijd geldende
wettelijk minimumloon of minder verdient. Voor deeltijdwerknemers geldt
een naar evenredigheid van hun wekelijkse arbeidsduur aangepast
minimumloon.
- - -
De Wet Minimumloon en Minimumvakantiebijslag heeft als doel de
werknemer van een beloning te verzekeren die een sociaal aanvaardbare,
minimale tegenprestatie vormt voor de verrichte arbeid.
Het wettelijk minimumloon wordt 2x per jaar vastgesteld: op 1 januari en
op 1 juli.
<=130% minimumloon
Werknemer die maximaal 130% van het voor zijn of haar leeftijd geldende
wettelijk minimumloon of minder verdient. Voor deeltijdwerknemers geldt
een naar evenredigheid van hun wekelijkse arbeidsduur aangepast
minimumloon.
- - -
De Wet Minimumloon en Minimumvakantiebijslag heeft als doel de
werknemer van een beloning te verzekeren die een sociaal aanvaardbare,
minimale tegenprestatie vormt voor de verrichte arbeid.
Het wettelijk minimumloon wordt 2x per jaar vastgesteld: op 1 januari en
op 1 juli.