Milieusector; activiteiten, 1995-2010

Milieusector; activiteiten, 1995-2010

Milieuactiviteiten Milieudomein Perioden Arbeidsvolume werkzame personen (x 1000 vte) Productie basisprijzen (mln euro) Bruto toegevoegde waarde basisprijzen (mln euro)
Totaal milieusector Totaal milieudomeinen 2010** 116,9 30.775 12.738
Totaal milieusector 1.Totaal milieubescherming 2010** 78,5 21.794 9.358
Totaal milieusector 1.1 Lucht 2010** 2,8 895 308
Totaal milieusector 1.2 Bodem, grond- en oppervlaktewater 2010** 7,7 2.297 794
Totaal milieusector 1.3 Afval 2010** 27,0 9.020 4.535
Totaal milieusector 1.4 Afvalwater 2010** 12,4 4.518 1.725
Totaal milieusector 1.5 Overige milieubescherming 2010** 28,6 5.064 1.996
Totaal milieusector 2. Totaal management natuurlijke bronnen 2010** 38,4 8.981 3.380
Totaal milieusector 2.1 Energiebesparing en duurzame energie 2010** 24,4 5.759 2.263
Totaal milieusector 2.2 Ov. management natuurlijke bronnen 2010** 14,0 3.222 1.117
Biologische landbouw Totaal milieudomeinen 2010** 2,5 1.271 468
Biologische landbouw 1.Totaal milieubescherming 2010** 2,5 1.271 468
Biologische landbouw 1.1 Lucht 2010** . . .
Biologische landbouw 1.2 Bodem, grond- en oppervlaktewater 2010** 2,5 1.271 468
Biologische landbouw 1.3 Afval 2010** . . .
Biologische landbouw 1.4 Afvalwater 2010** . . .
Biologische landbouw 1.5 Overige milieubescherming 2010** . . .
Biologische landbouw 2. Totaal management natuurlijke bronnen 2010** . . .
Biologische landbouw 2.1 Energiebesparing en duurzame energie 2010** . . .
Biologische landbouw 2.2 Ov. management natuurlijke bronnen 2010** . . .
Energiesystemen en energiebesparing Totaal milieudomeinen 2010** 15,8 4.013 1.266
Energiesystemen en energiebesparing 1.Totaal milieubescherming 2010** . . .
Energiesystemen en energiebesparing 1.1 Lucht 2010** . . .
Energiesystemen en energiebesparing 1.2 Bodem, grond- en oppervlaktewater 2010** . . .
Energiesystemen en energiebesparing 1.3 Afval 2010** . . .
Energiesystemen en energiebesparing 1.4 Afvalwater 2010** . . .
Energiesystemen en energiebesparing 1.5 Overige milieubescherming 2010** . . .
Energiesystemen en energiebesparing 2. Totaal management natuurlijke bronnen 2010** 15,8 4.013 1.266
Energiesystemen en energiebesparing 2.1 Energiebesparing en duurzame energie 2010** 15,8 4.013 1.266
Energiesystemen en energiebesparing 2.2 Ov. management natuurlijke bronnen 2010** . . .
Groothandel in afval en schroot Totaal milieudomeinen 2010** 5,6 2.675 2.296
Groothandel in afval en schroot 1.Totaal milieubescherming 2010** 5,6 2.675 2.296
Groothandel in afval en schroot 1.1 Lucht 2010** . . .
Groothandel in afval en schroot 1.2 Bodem, grond- en oppervlaktewater 2010** . . .
Groothandel in afval en schroot 1.3 Afval 2010** 5,6 2.675 2.296
Groothandel in afval en schroot 1.4 Afvalwater 2010** . . .
Groothandel in afval en schroot 1.5 Overige milieubescherming 2010** . . .
Groothandel in afval en schroot 2. Totaal management natuurlijke bronnen 2010** . . .
Groothandel in afval en schroot 2.1 Energiebesparing en duurzame energie 2010** . . .
Groothandel in afval en schroot 2.2 Ov. management natuurlijke bronnen 2010** . . .
Ideële organisaties gericht op milieu Totaal milieudomeinen 2010** 1,7 147 87
Ideële organisaties gericht op milieu 1.Totaal milieubescherming 2010** 1,5 125 74
Ideële organisaties gericht op milieu 1.1 Lucht 2010** . . .
Ideële organisaties gericht op milieu 1.2 Bodem, grond- en oppervlaktewater 2010** . . .
Ideële organisaties gericht op milieu 1.3 Afval 2010** . . .
Ideële organisaties gericht op milieu 1.4 Afvalwater 2010** . . .
Ideële organisaties gericht op milieu 1.5 Overige milieubescherming 2010** 1,5 125 74
Ideële organisaties gericht op milieu 2. Totaal management natuurlijke bronnen 2010** 0,3 22 13
Ideële organisaties gericht op milieu 2.1 Energiebesparing en duurzame energie 2010** . . .
Ideële organisaties gericht op milieu 2.2 Ov. management natuurlijke bronnen 2010** 0,3 22 13
Interne milieuactiviteiten bij bedrijven Totaal milieudomeinen 2010** 5,0 1.412 535
Interne milieuactiviteiten bij bedrijven 1.Totaal milieubescherming 2010** 5,0 1.412 535
Interne milieuactiviteiten bij bedrijven 1.1 Lucht 2010** 1,8 658 233
Interne milieuactiviteiten bij bedrijven 1.2 Bodem, grond- en oppervlaktewater 2010** 0,5 152 42
Interne milieuactiviteiten bij bedrijven 1.3 Afval 2010** 0,2 82 30
Interne milieuactiviteiten bij bedrijven 1.4 Afvalwater 2010** 1,0 320 105
Interne milieuactiviteiten bij bedrijven 1.5 Overige milieubescherming 2010** 1,6 201 126
Interne milieuactiviteiten bij bedrijven 2. Totaal management natuurlijke bronnen 2010** . . .
Interne milieuactiviteiten bij bedrijven 2.1 Energiebesparing en duurzame energie 2010** . . .
Interne milieuactiviteiten bij bedrijven 2.2 Ov. management natuurlijke bronnen 2010** . . .
Isolatiewerkzaamheden door de bouw Totaal milieudomeinen 2010** 6,3 779 364
Isolatiewerkzaamheden door de bouw 1.Totaal milieubescherming 2010** . . .
Isolatiewerkzaamheden door de bouw 1.1 Lucht 2010** . . .
Isolatiewerkzaamheden door de bouw 1.2 Bodem, grond- en oppervlaktewater 2010** . . .
Isolatiewerkzaamheden door de bouw 1.3 Afval 2010** . . .
Isolatiewerkzaamheden door de bouw 1.4 Afvalwater 2010** . . .
Isolatiewerkzaamheden door de bouw 1.5 Overige milieubescherming 2010** . . .
Isolatiewerkzaamheden door de bouw 2. Totaal management natuurlijke bronnen 2010** 6,3 779 364
Isolatiewerkzaamheden door de bouw 2.1 Energiebesparing en duurzame energie 2010** 6,3 779 364
Isolatiewerkzaamheden door de bouw 2.2 Ov. management natuurlijke bronnen 2010** . . .
Milieuadvies, engineering en ov. dienstv Totaal milieudomeinen 2010** 11,5 1.918 869
Milieuadvies, engineering en ov. dienstv 1.Totaal milieubescherming 2010** 10,4 1.567 766
Milieuadvies, engineering en ov. dienstv 1.1 Lucht 2010** x x x
Milieuadvies, engineering en ov. dienstv 1.2 Bodem, grond- en oppervlaktewater 2010** 1,0 125 68
Milieuadvies, engineering en ov. dienstv 1.3 Afval 2010** x x x
Milieuadvies, engineering en ov. dienstv 1.4 Afvalwater 2010** 2,0 267 156
Milieuadvies, engineering en ov. dienstv 1.5 Overige milieubescherming 2010** 5,6 911 399
Milieuadvies, engineering en ov. dienstv 2. Totaal management natuurlijke bronnen 2010** 1,1 351 104
Milieuadvies, engineering en ov. dienstv 2.1 Energiebesparing en duurzame energie 2010** . . .
Milieuadvies, engineering en ov. dienstv 2.2 Ov. management natuurlijke bronnen 2010** 1,1 351 104
Milieudienstverlening Totaal milieudomeinen 2010** 27,6 9.476 3.411
Milieudienstverlening 1.Totaal milieubescherming 2010** 27,6 9.476 3.411
Milieudienstverlening 1.1 Lucht 2010** . . .
Milieudienstverlening 1.2 Bodem, grond- en oppervlaktewater 2010** 2,8 542 153
Milieudienstverlening 1.3 Afval 2010** 18,8 5.801 2.026
Milieudienstverlening 1.4 Afvalwater 2010** 5,6 3.116 1.219
Milieudienstverlening 1.5 Overige milieubescherming 2010** 0,5 18 14
Milieudienstverlening 2. Totaal management natuurlijke bronnen 2010** . . .
Milieudienstverlening 2.1 Energiebesparing en duurzame energie 2010** . . .
Milieudienstverlening 2.2 Ov. management natuurlijke bronnen 2010** . . .
Milieukeuring en -controle Totaal milieudomeinen 2010** 2,5 214 123
Milieukeuring en -controle 1.Totaal milieubescherming 2010** 2,5 214 123
Milieukeuring en -controle 1.1 Lucht 2010** . . .
Milieukeuring en -controle 1.2 Bodem, grond- en oppervlaktewater 2010** . . .
Milieukeuring en -controle 1.3 Afval 2010** . . .
Milieukeuring en -controle 1.4 Afvalwater 2010** . . .
Milieukeuring en -controle 1.5 Overige milieubescherming 2010** 2,5 214 123
Milieukeuring en -controle 2. Totaal management natuurlijke bronnen 2010** . . .
Milieukeuring en -controle 2.1 Energiebesparing en duurzame energie 2010** . . .
Milieukeuring en -controle 2.2 Ov. management natuurlijke bronnen 2010** . . .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel presenteert economische gegevens voor de milieusector. Het arbeidsvolume, de productie en de toegevoegde waarde van de milieusector komen in deze tabel aan bod.
Productie en toegevoegde waarde worden gemeten in basisprijzen en arbeidsvolume wordt gemeten in arbeidsjaren (werkzame personen).

De milieusector bestaat uit de groep van bedrijven en instanties die activiteiten ontplooien met betrekking tot het meten, voorkomen, limiteren, minimaliseren of corrigeren van milieuschade aan water, lucht en bodem, en problemen gerelateerd aan afval, geluid en ecosystemen (OECD, 1999; Eurostat 2009).

In deze definitie worden ook de 'schonere technologieën' en 'schonere producten en diensten' meegenomen die het milieurisico verkleinen en het verbruik van natuurlijke hulpbronnen en vervuiling minimaliseren. De definitie van de milieusector is op Europees niveau vastgesteld en wordt als zodanig door EU-landen toegepast.

Gegevens beschikbaar van 1995 tot en met 2010

Status van de cijfers:
De gegevens over 2010 zijn (nader) voorlopig. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 13 nov 2013
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.
Deze tabel wordt opgevolgd door Milieusector; arbeidsvolume, toegevoegde waarde en productie, activiteiten. Zie paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Arbeidsvolume werkzame personen
Het arbeidsvolume uitgedrukt in arbeidsjaren op basis van het in het
verslagjaar gemiddelde aantal werkzame personen. Een arbeidsjaar is een
maat voor het arbeidsvolume die wordt berekend door alle banen (voltijd
en deeltijd) in een jaar om te rekenen naar voltijdequivalenten (vte). Zo
leveren twee halve banen (elk 0,5 vte) samen een arbeidsvolume van een
jaar op.
Productie basisprijzen
De waarde van alle voor de verkoop bestemde goederen (ook de nog niet
verkochte) en de ontvangsten voor bewezen diensten. Verder omvat de
productie producten met een marktequivalent die voor eigen gebruik zijn
geproduceerd zoals investeringen in eigen beheer, eigen woningdiensten en
landbouwproducten voor eigen consumptie door landbouwers. De
productiewaarde hiervan wordt berekend door de geproduceerde hoeveelheid
te waarderen tegen de prijs die de producent bij verkoop zou hebben
ontvangen. De productie is gewaardeerd tegen basisprijzen. De basisprijs
is de prijs die de producent daadwerkelijk overhoudt, dus exclusief de
handels- en vervoersmarges van derden en exclusief het saldo van
productgebonden belastingen (waaronder btw) en productgebonden subsidies.
Bruto toegevoegde waarde basisprijzen
De toegevoegde waarde is gelijk aan het verschil tussen de productie en
het intermediair verbruik (exclusief aftrekbare belasting over de
toegevoegde waarde (btw))van een bedrijfseenheid. De som van de
toegevoegde waarde van alle bedrijfseenheden is een belangrijke component
van het bruto binnenlands product (bbp). De toegevoegde waarde wordt
gewaardeerd tegen basisprijzen. Bruto is inclusief afschrijvingen.