Milieusector; activiteiten, 1995-2010


Deze tabel presenteert economische gegevens voor de milieusector. Het arbeidsvolume, de productie en de toegevoegde waarde van de milieusector komen in deze tabel aan bod.
Productie en toegevoegde waarde worden gemeten in basisprijzen en arbeidsvolume wordt gemeten in arbeidsjaren (werkzame personen).

De milieusector bestaat uit de groep van bedrijven en instanties die activiteiten ontplooien met betrekking tot het meten, voorkomen, limiteren, minimaliseren of corrigeren van milieuschade aan water, lucht en bodem, en problemen gerelateerd aan afval, geluid en ecosystemen (OECD, 1999; Eurostat 2009).

In deze definitie worden ook de 'schonere technologieën' en 'schonere producten en diensten' meegenomen die het milieurisico verkleinen en het verbruik van natuurlijke hulpbronnen en vervuiling minimaliseren. De definitie van de milieusector is op Europees niveau vastgesteld en wordt als zodanig door EU-landen toegepast.

Gegevens beschikbaar van 1995 tot en met 2010

Status van de cijfers:
De gegevens over 2010 zijn (nader) voorlopig. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 13 nov 2013
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.
Deze tabel wordt opgevolgd door Milieusector; arbeidsvolume, toegevoegde waarde en productie, activiteiten. Zie paragraaf 3.

Milieusector; activiteiten, 1995-2010

Milieuactiviteiten Milieudomein Perioden Arbeidsvolume werkzame personen (x 1000 vte) Productie basisprijzen (mln euro) Bruto toegevoegde waarde basisprijzen (mln euro)
Totaal milieusector Totaal milieudomeinen 2009 117,3 30.008 11.968
Totaal milieusector Totaal milieudomeinen 2010 116,9 30.775 12.738
Biologische landbouw Totaal milieudomeinen 2009 2,4 947 295
Biologische landbouw Totaal milieudomeinen 2010 2,5 1.271 468
Energiesystemen en energiebesparing Totaal milieudomeinen 2009 15,1 3.801 1.083
Energiesystemen en energiebesparing Totaal milieudomeinen 2010 15,8 4.013 1.266
Groothandel in afval en schroot Totaal milieudomeinen 2009 5,2 2.334 1.975
Groothandel in afval en schroot Totaal milieudomeinen 2010 5,6 2.675 2.296
Ideële organisaties gericht op milieu Totaal milieudomeinen 2009 1,9 161 95
Ideële organisaties gericht op milieu Totaal milieudomeinen 2010 1,7 147 87
Interne milieuactiviteiten bij bedrijven Totaal milieudomeinen 2009 5,1 1.413 542
Interne milieuactiviteiten bij bedrijven Totaal milieudomeinen 2010 5,0 1.412 535
Isolatiewerkzaamheden door de bouw Totaal milieudomeinen 2009 7,6 989 467
Isolatiewerkzaamheden door de bouw Totaal milieudomeinen 2010 6,3 779 364
Milieuadvies, engineering en ov. dienstv Totaal milieudomeinen 2009 12,1 2.165 827
Milieuadvies, engineering en ov. dienstv Totaal milieudomeinen 2010 11,5 1.918 869
Milieudienstverlening Totaal milieudomeinen 2009 27,9 9.250 3.350
Milieudienstverlening Totaal milieudomeinen 2010 27,6 9.476 3.411
Milieukeuring en -controle Totaal milieudomeinen 2009 2,4 208 120
Milieukeuring en -controle Totaal milieudomeinen 2010 2,5 214 123
Milieutechnische bouwactiviteiten Totaal milieudomeinen 2009 11,1 2.602 737
Milieutechnische bouwactiviteiten Totaal milieudomeinen 2010 11,2 2.445 704
Onderwijs gericht op milieu Totaal milieudomeinen 2009 0,4 46 35
Onderwijs gericht op milieu Totaal milieudomeinen 2010 0,5 51 38
Overheidsbestuur gericht op milieu Totaal milieudomeinen 2009 6,2 1.410 571
Overheidsbestuur gericht op milieu Totaal milieudomeinen 2010 6,4 1.414 586
Productie hernieuwbare energie Totaal milieudomeinen 2009 2,3 968 631
Productie hernieuwbare energie Totaal milieudomeinen 2010 2,3 967 632
Productie industriële milieuapparatuur Totaal milieudomeinen 2009 6,1 1.270 387
Productie industriële milieuapparatuur Totaal milieudomeinen 2010 6,2 1.344 426
Tweedehands winkels (geen antiek) Totaal milieudomeinen 2009 4,8 246 81
Tweedehands winkels (geen antiek) Totaal milieudomeinen 2010 5,0 229 72
Voorbereiding tot recycling Totaal milieudomeinen 2009 2,9 1.002 180
Voorbereiding tot recycling Totaal milieudomeinen 2010 2,9 1.183 230
Waterkwantiteitsbeheer waterschappen Totaal milieudomeinen 2009 3,8 1.195 594
Waterkwantiteitsbeheer waterschappen Totaal milieudomeinen 2010 4,0 1.238 630
Bron: CBS.
Verklaring van tekens