In- en uitvoer; nijverheid en handel naar landen(groepen), 2009-2010

In- en uitvoer; nijverheid en handel naar landen(groepen), 2009-2010

Landen(groepen) Perioden Invoerwaarde Totale invoerwaarde (mln euro) Invoerwaarde Procentueel aandeel nijverheid en handel B-E Nijverheid (geen bouw) en energie (%) Invoerwaarde Procentueel aandeel nijverheid en handel G Handel (%) Invoerwaarde Procentueel aandeel nijverheid en handel SBI-code onbekend (%) Uitvoerwaarde Totale uitvoerwaarde (mln euro) Uitvoerwaarde Procentueel aandeel nijverheid en handel B-E Nijverheid (geen bouw) en energie (%) Uitvoerwaarde Procentueel aandeel nijverheid en handel G Handel (%) Uitvoerwaarde Procentueel aandeel nijverheid en handel SBI-code onbekend (%)
Totaal Wereld 2009 274.025 26 37 18 309.369 34 32 23
Totaal Wereld 2010 331.914 26 38 17 371.549 33 31 25
Europese Unie 2009 151.826 26 46 19 231.344 34 35 23
Europese Unie 2010 176.670 27 48 17 275.666 33 34 24
Niet Europese Unie 2009 122.199 26 27 17 78.025 35 23 22
Niet Europese Unie 2010 155.243 24 28 18 95.883 35 23 27
België 2009 27.452 30 46 16 34.620 36 34 23
België 2010 31.864 32 44 17 41.265 35 32 26
Duitsland 2009 52.538 26 50 16 75.225 34 35 23
Duitsland 2010 58.914 27 54 10 90.269 33 37 21
Frankrijk 2009 13.591 26 41 25 27.484 36 31 22
Frankrijk 2010 14.438 27 44 21 32.489 37 30 24
Italië 2009 6.322 23 56 13 16.007 34 35 21
Italië 2010 7.163 24 54 14 18.596 33 35 24
Verenigd Koninkrijk 2009 17.648 33 36 22 25.879 35 36 20
Verenigd Koninkrijk 2010 22.130 31 39 22 29.651 34 33 25
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel laat zien hoe de Nederlandse in- en uitvoerwaarde van goederen is verdeeld naar de twee sectoren nijverheid/energie en handel, en naar landen(groepen).

De cijfers tonen aan hoe de twee sectoren vertegenwoordigd zijn in de Nederlandse goederenhandel met het buitenland. De handel van de sectoren wordt verder uitgesplitst naar landen(groepen) van herkomst en bestemming.

Gegevens beschikbaar van 2009 tot en met 2010.

Status van de cijfers:
De gegevens zijn definitief.

Wijzigingen per 8 april 2016:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Invoerwaarde
Totale invoerwaarde
De waarde van door het buitenland aan ingezetenen geleverde goederen volgens de statistieken van de Internationale handel. Bij invoer uit EU-landen is dit de waarde van de goederen inclusief vracht- en verzekeringskosten tot aan de Nederlandse grens. Bij invoer uit niet-EU-landen is dit de waarde inclusief vracht- en verzekeringskosten tot aan de buitengrens van de Europese Unie.
Procentueel aandeel nijverheid en handel
Aandeel van nijverheid/energie en handel (SBI 2008) als percentage van de totale invoerwaarde. Daarnaast zijn er bedrijven waarvan niet bekend is tot welke branche ze behoren ("SBI onbekend"). De drie groepen tellen niet op tot 100 procent, omdat er ook nog een restgroep is van bedrijven
waarvan bekend is dat ze behoren tot "overige branches" (SBI-secties A, F, H t/m U).
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie:
Deze categorie is een samentelling van categorieën:
B Winning van delfstoffen
C Industrie
D Productie en distributie van en handel in elektriciteit, aardgas, stoom en gekoelde lucht
E Winning en distributie van water; afval- en afvalwaterbeheer en sanering
G Handel
Deze sectie omvat:
- de groot- en detailhandel (verkoop zonder aanbrengen van veranderingen) in alle soorten goederen en de diensten die bij de verkoop van goederen worden verleend;
- tussenhandel/handelsbemiddeling;
- reparatie van auto's en motoren.
De verkoop zonder bewerking omvat de in de handel gebruikelijke handelingen, bijvoorbeeld sorteren, samenvoegen en combineren van goederen, mengen (versnijden) van goederen (bijvoorbeeld wijn of zand), bottelen (met of zonder reiniging van de fles vooraf), verpakken, opsplitsen en anders verpakken van partijen stukgoederen voor distributie in kleinere hoeveelheden, opslag (al dan niet bevroren of gekoeld), schoonmaken en drogen van landbouwproducten, snijden van houtvezel- of metalen platen voor eigen rekening. Groothandel is de wederverkoop (verkoop zonder aanbrengen van veranderingen) van nieuwe en gebruikte goederen aan de detailhandel, aan industriële en andere bedrijfsmatige gebruikers, of aan andere groothandelaren, alsmede de handelsbemiddeling bij de aankoop van goederen voor of de verkoop van goederen aan dergelijke personen of bedrijven. De belangrijkste soort van groothandel is de groothandel in goederen, dat wil zeggen groothandelaren die goederen verkopen die zij in eigendom hebben zoals grossiers, dealers, exporteurs, importeurs en coöperatieve inkooporganisaties, verkooporganisaties en verkoopkantoren (detailhandelsbedrijven uitgezonderd) van industriële ondernemingen, die tot taak hebben de producten ervan op de markt te brengen. Tussenhandel/handelsbemiddeling is het samenbrengen van koper en verkoper of het uitvoeren van transacties voor rekening van derden. Inbegrepen zijn makelaars op goederenbeurzen, commissionairs, en andere op commissiebasis werkzame tussenpersonen. Detailhandel is de wederverkoop (verkoop zonder aanbrengen van veranderingen) van nieuwe en gebruikte goederen hoofdzakelijk aan het publiek voor persoonlijk of huishoudelijk ge- of verbruik, op de markt of door winkels, warenhuizen, postorderbedrijven, straathandelaren, consumentencoöperaties, veilinghuizen enzovoort. De meeste detailhandelaren zijn eigenaar van de goederen die zij verkopen, maar sommigen werken als tussenpersoon voor een opdrachtgever en verkopen in consignatie dan wel op commissiebasis.
SBI-code onbekend
Eenheden waarvan de SBI-code niet bekend is worden in deze categorie ingedeeld.
Uitvoerwaarde
Totale uitvoerwaarde
De waarde van de door ingezetenen aan het buitenland geleverde goederen volgens de statistieken van de Internationale handel. Dit is de waarde, inclusief vracht- en verzekeringskosten tot aan de Nederlandse grens.
Procentueel aandeel nijverheid en handel
Aandeel van nijverheid/energie en handel (SBI 2008) als percentage van de totale uitvoerwaarde. Daarnaast zijn er bedrijven waarvan niet bekend is tot welke branche ze behoren ("SBI onbekend"). De drie groepen tellen niet op tot 100 procent, omdat er ook nog een restgroep is van bedrijven waarvan bekend is dat ze behoren tot "overige branches" (SBI-secties A, F, H t/m U).
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie:
Deze categorie is een samentelling van categorieën:
B Winning van delfstoffen
C Industrie
D Productie en distributie van en handel in elektriciteit, aardgas, stoom en gekoelde lucht
E Winning en distributie van water; afval- en afvalwaterbeheer en sanering
G Handel
Deze sectie omvat:
- de groot- en detailhandel (verkoop zonder aanbrengen van veranderingen) in alle soorten goederen en de diensten die bij de verkoop van goederen worden verleend;
- tussenhandel/handelsbemiddeling;
- reparatie van auto's en motoren.
De verkoop zonder bewerking omvat de in de handel gebruikelijke handelingen, bijvoorbeeld sorteren, samenvoegen en combineren van goederen, mengen (versnijden) van goederen (bijvoorbeeld wijn of zand), bottelen (met of zonder reiniging van de fles vooraf), verpakken, opsplitsen en anders verpakken van partijen stukgoederen voor distributie in kleinere hoeveelheden, opslag (al dan niet bevroren of gekoeld), schoonmaken en drogen van landbouwproducten, snijden van houtvezel- of metalen platen voor eigen rekening. Groothandel is de wederverkoop (verkoop zonder aanbrengen van veranderingen) van nieuwe en gebruikte goederen aan de detailhandel, aan industriële en andere bedrijfsmatige gebruikers, of aan andere groothandelaren, alsmede de handelsbemiddeling bij de aankoop van goederen voor of de verkoop van goederen aan dergelijke personen of bedrijven. De belangrijkste soort van groothandel is de groothandel in goederen, dat wil zeggen groothandelaren die goederen verkopen die zij in eigendom hebben zoals grossiers, dealers, exporteurs, importeurs en coöperatieve inkooporganisaties, verkooporganisaties en verkoopkantoren (detailhandelsbedrijven uitgezonderd) van industriële ondernemingen, die tot taak hebben de producten ervan op de markt te brengen. Tussenhandel/handelsbemiddeling is het samenbrengen van koper en verkoper of het uitvoeren van transacties voor rekening van derden. Inbegrepen zijn makelaars op goederenbeurzen, commissionairs, en andere op commissiebasis werkzame tussenpersonen. Detailhandel is de wederverkoop (verkoop zonder aanbrengen van veranderingen) van nieuwe en gebruikte goederen hoofdzakelijk aan het publiek voor persoonlijk of huishoudelijk ge- of verbruik, op de markt of door winkels, warenhuizen, postorderbedrijven, straathandelaren, consumentencoöperaties, veilinghuizen enzovoort. De meeste detailhandelaren zijn eigenaar van de goederen die zij verkopen, maar sommigen werken als tussenpersoon voor een opdrachtgever en verkopen in consignatie dan wel op commissiebasis.
SBI-code onbekend
Eenheden waarvan de SBI-code niet bekend is worden in deze categorie ingedeeld.