Milieurekeningen; emissies naar water, herkomst en bestemming 1995-2010

Milieurekeningen; emissies naar water, herkomst en bestemming 1995-2010

Herkomst-bestemming Perioden Emissies naar water zware metalen Chroomverbindingen als Cr (kg) Emissies naar water zware metalen Koperverbindingen als Cu (kg) Emissies naar water zware metalen Kwikverbindingen als Hg (kg) Emissies naar water zware metalen Loodverbindingen als Pb (kg) Emissies naar water zware metalen Nikkelverbindingen als Ni (kg) Emissies naar water zware metalen Zinkverbindingen als Zn (kg) Emissies naar water nutriënten Totaal nutriënten (in equivalenten) (x 1 000) Emissies naar water nutriënten Fosforverbindingen als P (kg)
Totaal herkomst 2010* 232.213 582.983 1.798 246.534 313.585 2.511.377 74.097 31.021.148
Totaal Nederlandse economie 2010* 22.032 221.692 652 54.510 72.405 795.961 37.463 20.116.688
A-U Alle economische activiteiten 2010* 5.428 76.049 113 13.182 51.904 345.536 15.668 7.589.066
Totaal particuliere huishoudens 2010* 3.339 193.763 299 33.329 8.379 206.348 20.318 13.178.960
Totaal overige herkomst binnenland 2010* 13.266 -48.119 240 7.999 12.122 244.077 1.477 -651.338
Totaal uit het buitenland 2010* 210.180 361.290 1.145 192.024 241.180 1.715.416 36.634 10.904.460
Totaal bestemming 2010* 232.213 582.983 1.798 246.534 313.585 2.511.377 74.097 31.021.148
Absorptie 2010* 17.391 145.405 319 36.893 20.905 460.409 22.667 13.880.000
Totaal naar het buitenland 2010* 152.421 295.295 941 147.109 174.902 1.179.885 36.824 10.190.000
Bijdrage milieuprobleem 2010* 62.400 142.283 538 62.532 117.778 871.083 14.606 6.951.148
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat informatie over de herkomst en bestemming van emissies naar water van vermestende stoffen (nutriënten) en zware metalen. Deze gegevens zijn onderdeel van de milieurekeningen. De herkomst van de emissies naar water kan worden onderverdeeld in Nederlandse economie (uitgesplitst naar particuliere huishoudens en bedrijfstakken) en het buitenland. De bestemming kan worden onderverdeeld in absorptie door producenten, afvoer naar het buitenland en bijdrage aan het milieuprobleem. De cijfers uit deze tabel zijn op een consistente wijze te vergelijken met macro-economische indicatoren. Verder kunnen uit de wateremissierekeningen indicatoren worden afgeleid voor de emissies van zware metalen naar water en de vermesting van het oppervlaktewater. Deze indicatoren kunnen gebruikt worden ter ondersteuning van het waterbeleid.

Gegevens beschikbaar van 1995 tot en met 2010

Status van de cijfers:
De cijfers van het laatste jaar hebben een voorlopige status. De cijfers van de andere jaren zijn definitief. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden deze cijfers niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 30 jan 2015
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing. Deze tabel wordt opgevolgd door de tabel: Milieurekeningen; emissies naar water, herkomst en bestemming. Zie paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Emissies naar water zware metalen
Een groep metalen met een hoog atoomgewicht. Hier worden met name de metalen bedoeld met een hoge giftigheid, zoals arseen, cadmium, chroom, koper, kwik, lood, nikkel en zink.
Chroomverbindingen als Cr
De som van chroomverbindingen, gemeten als de totale hoeveelheid chroom die in die verbindingen aanwezig is.
Koperverbindingen als Cu
De som van koperverbindingen, gemeten als de totale hoeveelheid koper die in die verbindingen aanwezig is.
Kwikverbindingen als Hg
De som van kwikverbindingen, gemeten als de totale hoeveelheid kwik die in die verbindingen aanwezig is.
Loodverbindingen als Pb
De som van loodverbindingen, gemeten als de totale hoeveelheid lood die in die verbindingen aanwezig is.
Nikkelverbindingen als Ni
De som van nikkelverbindingen, gemeten als de totale hoeveelheid nikkel die in die verbindingen aanwezig is.
Zinkverbindingen als Zn
De som van zinkverbindingen, gemeten als de totale hoeveelheid zink die in die verbindingen aanwezig is.
Emissies naar water nutriënten
Voedingsstoffen die nodig zijn voor het groeien van planten en gewassen (onder andere fosfor en stikstof).
Een te hoge concentratie van fosfor en of stikstof in het oppervlaktewater is slecht voor de kwaliteit van het oppervlaktewater.
Totaal nutriënten (in equivalenten)
Voedingsstoffen die nodig zijn voor het groeien van planten en gewassen (onder andere fosfor en stikstof).
De emissies van fosfor en stikstof zijn omgerekend naar nutriënten-equivalenten en vervolgens opgeteld. Bij de omrekening naar equivalenten wordt rekening gehouden met de schadelijkheid van de nutriënten voor het milieu. Fosfor krijgt een zwaarder gewicht dan stikstof (factor 10).
---
Een te hoge concentratie van fosfor en of stikstof in het oppervlaktewater is slecht voor de kwaliteit van het oppervlaktewater.
Fosforverbindingen als P
De totale hoeveelheid fosfaten en andere fosforverbindingen in afvalwater, gemeten als fosfor (P). Fosfaat is een verbinding van fosfor met zuurstof. Fosforverbindingen zijn voedingsstoffen en van levensbelang voor alle organismen omdat het een bouwstof is voor verschillende eiwitten en voor het skelet.