Milieurekeningen; emissies naar water, herkomst en bestemming 1995-2010


Deze tabel bevat informatie over de herkomst en bestemming van emissies naar water van vermestende stoffen (nutriënten) en zware metalen. Deze gegevens zijn onderdeel van de milieurekeningen. De herkomst van de emissies naar water kan worden onderverdeeld in Nederlandse economie (uitgesplitst naar particuliere huishoudens en bedrijfstakken) en het buitenland. De bestemming kan worden onderverdeeld in absorptie door producenten, afvoer naar het buitenland en bijdrage aan het milieuprobleem. De cijfers uit deze tabel zijn op een consistente wijze te vergelijken met macro-economische indicatoren. Verder kunnen uit de wateremissierekeningen indicatoren worden afgeleid voor de emissies van zware metalen naar water en de vermesting van het oppervlaktewater. Deze indicatoren kunnen gebruikt worden ter ondersteuning van het waterbeleid.

Gegevens beschikbaar van 1995 tot en met 2010

Status van de cijfers:
De cijfers van het laatste jaar hebben een voorlopige status. De cijfers van de andere jaren zijn definitief. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden deze cijfers niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 30 jan 2015
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing. Deze tabel wordt opgevolgd door de tabel: Milieurekeningen; emissies naar water, herkomst en bestemming. Zie paragraaf 3.

Milieurekeningen; emissies naar water, herkomst en bestemming 1995-2010

Herkomst-bestemming Perioden Emissies naar water zware metalenChroomverbindingen als Cr (kg) Emissies naar water zware metalenKoperverbindingen als Cu (kg) Emissies naar water zware metalenKwikverbindingen als Hg (kg) Emissies naar water zware metalenLoodverbindingen als Pb (kg) Emissies naar water zware metalenNikkelverbindingen als Ni (kg) Emissies naar water zware metalenZinkverbindingen als Zn (kg) Emissies naar water nutriëntenTotaal nutriënten (in equivalenten) (x 1 000) Emissies naar water nutriëntenFosforverbindingen als P (kg)
Totaal herkomst 2010* 232.213 582.983 1.798 246.534 313.585 2.511.377 74.097 31.021.148
Totaal Nederlandse economie 2010* 22.032 221.692 652 54.510 72.405 795.961 37.463 20.116.688
A-U Alle economische activiteiten 2010* 5.428 76.049 113 13.182 51.904 345.536 15.668 7.589.066
Totaal particuliere huishoudens 2010* 3.339 193.763 299 33.329 8.379 206.348 20.318 13.178.960
Totaal overige herkomst binnenland 2010* 13.266 -48.119 240 7.999 12.122 244.077 1.477 -651.338
Totaal uit het buitenland 2010* 210.180 361.290 1.145 192.024 241.180 1.715.416 36.634 10.904.460
Totaal bestemming 2010* 232.213 582.983 1.798 246.534 313.585 2.511.377 74.097 31.021.148
Absorptie 2010* 17.391 145.405 319 36.893 20.905 460.409 22.667 13.880.000
Totaal naar het buitenland 2010* 152.421 295.295 941 147.109 174.902 1.179.885 36.824 10.190.000
Bijdrage milieuprobleem 2010* 62.400 142.283 538 62.532 117.778 871.083 14.606 6.951.148
Bron: CBS.
Verklaring van tekens