Milieubelastingen en -heffingen;opbrengst naar betalingsplichtige 1987-2012


Ter ondersteuning en financiering van het milieubeleid zijn door de overheid diverse belastingen en heffingen ingesteld. Deze tabel geeft een overzicht van de opbrengsten van de milieubelastingen en milieuheffingen.

De opbrengsten van de milieubelastingen en milieuheffingen kunnen worden onderverdeeld naar betalingsplichtige. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in particuliere huishoudens, bedrijfstakken en niet-ingezetenen die de belastingen betalen.

De hierboven genoemde opbrengsten van de milieubelastingen en -heffingen worden in volgende grootheden weergegeven:

- Waarde in werkelijke prijzen, mln euro

Gegevens beschikbaar vanaf: 1987 tot 2012

Status van de cijfers:
Cijfers tot en met 2010 zijn definitief. De twee meest recente jaren hebben nog een (nader) voorlopig karakter. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden deze cijfers niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 29 september 2014:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing. Deze tabel wordt opgevolgd door de tabel:
Milieubelastingen en -heffingen; opbrengst naar betalingsplichtige. Zie paragraaf 3.

Milieubelastingen en -heffingen;opbrengst naar betalingsplichtige 1987-2012

Betalingsplichtigen Perioden Totaal milieubelastingen en -heffingen (mln euro) Opbrengst milieubelastingenTotale opbrengst milieubelastingen (mln euro) Opbrengst milieubelastingenBelastingen op milieugrondslagTotaal belastingen op milieugrondslag (mln euro) Opbrengst milieubelastingenBelastingen m.b.t. mobiliteitTotaal belastingen m.b.t. mobiliteit (mln euro) Opbrengst milieuheffingenTotale opbrengst milieuheffingen (mln euro)
Totaal betalingsplichtigen 2010 24.135 19.871 4.905 14.964 4.264
Totaal betalingsplichtigen 2011 24.010 19.688 4.788 14.898 4.322
Totaal betalingsplichtigen 2012* 23.189 18.579 4.353 14.223 4.610
A-U Alle economische activiteiten 2010 8.804 7.868 2.315 5.551 936
A-U Alle economische activiteiten 2011 8.860 7.911 2.273 5.636 949
A-U Alle economische activiteiten 2012* 8.405 7.344 1.969 5.372 1.061
Totaal particuliere huishoudens 2010 14.825 11.525 2.546 8.979 3.300
Totaal particuliere huishoudens 2011 14.605 11.263 2.464 8.799 3.342
Totaal particuliere huishoudens 2012* 14.240 10.724 2.337 8.387 3.516
Totaal niet-ingezetenen 2010 506 478 44 434 28
Totaal niet-ingezetenen 2011 545 514 51 463 31
Totaal niet-ingezetenen 2012* 544 511 47 464 33
Bron: CBS.
Verklaring van tekens