Milieubelastingen en -heffingen;opbrengst naar betalingsplichtige 1987-2012

Milieubelastingen en -heffingen;opbrengst naar betalingsplichtige 1987-2012

Betalingsplichtigen Perioden Totaal milieubelastingen en -heffingen (mln euro) Opbrengst milieubelastingen Totale opbrengst milieubelastingen (mln euro) Opbrengst milieubelastingen Belastingen op milieugrondslag Totaal belastingen op milieugrondslag (mln euro) Opbrengst milieubelastingen Belastingen m.b.t. mobiliteit Totaal belastingen m.b.t. mobiliteit (mln euro) Opbrengst milieuheffingen Totale opbrengst milieuheffingen (mln euro)
Totaal betalingsplichtigen 2010 24.135 19.871 4.905 14.964 4.264
Totaal betalingsplichtigen 2011** 24.010 19.688 4.788 14.898 4.322
Totaal betalingsplichtigen 2012* 23.189 18.579 4.353 14.223 4.610
A-U Alle economische activiteiten 2010 8.804 7.868 2.315 5.551 936
A-U Alle economische activiteiten 2011** 8.860 7.911 2.273 5.636 949
A-U Alle economische activiteiten 2012* 8.405 7.344 1.969 5.372 1.061
Totaal particuliere huishoudens 2010 14.825 11.525 2.546 8.979 3.300
Totaal particuliere huishoudens 2011** 14.605 11.263 2.464 8.799 3.342
Totaal particuliere huishoudens 2012* 14.240 10.724 2.337 8.387 3.516
Totaal niet-ingezetenen 2010 506 478 44 434 28
Totaal niet-ingezetenen 2011** 545 514 51 463 31
Totaal niet-ingezetenen 2012* 544 511 47 464 33
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Ter ondersteuning en financiering van het milieubeleid zijn door de overheid diverse belastingen en heffingen ingesteld. Deze tabel geeft een overzicht van de opbrengsten van de milieubelastingen en milieuheffingen.

De opbrengsten van de milieubelastingen en milieuheffingen kunnen worden onderverdeeld naar betalingsplichtige. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in particuliere huishoudens, bedrijfstakken en niet-ingezetenen die de belastingen betalen.

De hierboven genoemde opbrengsten van de milieubelastingen en -heffingen worden in volgende grootheden weergegeven:

- Waarde in werkelijke prijzen, mln euro

Gegevens beschikbaar vanaf: 1987 tot 2012

Status van de cijfers:
Cijfers tot en met 2010 zijn definitief. De twee meest recente jaren hebben nog een (nader) voorlopig karakter. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden deze cijfers niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 29 september 2014:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing. Deze tabel wordt opgevolgd door de tabel:
Milieubelastingen en -heffingen; opbrengst naar betalingsplichtige. Zie paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Totaal milieubelastingen en -heffingen
Opbrengst milieubelastingen
Belastingen die het afremmen van milieubelastende activiteiten beogen via een verhoging van de prijs. De opbrengsten van deze belastingen gaan naar de algemene middelen van de overheid en worden dus niet speciaal gebruikt voor de financiering van milieumaatregelen. Voorbeelden van milieubelastingen zijn accijnzen op benzine, motorrijtuigenbelasting, energiebelasting en belastingen op personenauto's en motorrijwielen (BPM).
Totale opbrengst milieubelastingen
Belastingen op milieugrondslag
Verzamelnaam voor de volgende productgebonden belastingen: belastingen op grondwater, leidingwater, afvalstoffen, brandstoffen, energie, verpakkingen en vliegtuigpassagiers. Deze belastingen zijn onderdeel van de Wet belastingen op milieugrondslag.
Totaal belastingen op milieugrondslag
Belastingen m.b.t. mobiliteit
Verzamelnaam voor diverse belastingen met betrekking tot mobiliteit die men ook tot de milieubelastingen zou kunnen rekenen. Voorbeelden zijn accijnzen op benzine en overige minerale oliën, motorrijtuigenbelasting en belastingen op personenauto's en motorrijwielen (BPM). Deze belastingen maken geen onderdeel uit van de Wet belastingen op milieugrondslag.
Totaal belastingen m.b.t. mobiliteit
Opbrengst milieuheffingen
Heffingen die zijn ingevoerd voor de financiering van specifieke milieumaatregelen die door de overheid worden uitgevoerd.
Totale opbrengst milieuheffingen