Financiële kengetallen; niet-financiële ondernemingen, 2006-2013


Deze tabel geeft inzicht d.m.v kengetallen in de balansgegevens en resultatenrekeningen van ondernemingen met rechtspersoonlijkheid (N.V., B.V., Coöp) uit de niet-financiële sector in Nederland.Voor de gegevens wordt gebruik gemaakt van de databank "vennootschapsbelasting" van het Ministerie van Financiën.
Gemakshalve wordt hier de term "onderneming" gebruikt; feitelijk correct is echter "ondernemingengroep" zoals door het CBS gedefinieerd.
De ondernemingen zijn gegroepeerd naar economische activiteit volgens de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI '08), een hiërarchische indeling van economische activiteiten die vanaf 2008 door het CBS wordt gebruikt om bedrijfseenheden in te delen naar hun hoofdactiviteit.

Gegevens beschikbaar van 2006 tot en met 2013.

Status van de cijfers : De cijfers over 2013 zijn voorlopig. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 11 november 2016: Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Financiële kengetallen; niet-financiële ondernemingen, 2006-2013

Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Bedrijfsomvang Perioden RentabiliteitRentelastenPercentage 0 en kleiner dan 0 (%) RentabiliteitRentelastenPercentage groter dan 0 tot en met 5 (%) RentabiliteitRentelastenPercentage groter dan 5 tot en met 7 (%) RentabiliteitRentelastenPercentage groter dan 7 tot en met 10 (%) RentabiliteitRentelastenPercentage groter dan 10 (%) RentabiliteitRentabiliteit eigen vermogenPercentage 0 en kleiner dan 0 (%) RentabiliteitRentabiliteit eigen vermogenPercentage groter dan 0 tot en met 10 (%) RentabiliteitRentabiliteit eigen vermogenPercentage groter dan 10 tot en met 20 (%) RentabiliteitRentabiliteit eigen vermogenPercentage groter dan 20 tot en met 30 (%) RentabiliteitRentabiliteit eigen vermogenPercentage groter dan 30 (%) RentabiliteitRentabiliteit totaal vermogenPercentage 0 en kleiner dan 0 (%) RentabiliteitRentabiliteit totaal vermogenPercentage groter dan 0 tot en met 10 (%) RentabiliteitRentabiliteit totaal vermogenPercentage groter dan 10 tot en met 20 (%) RentabiliteitRentabiliteit totaal vermogenPercentage groter dan 20 tot en met 30 (%) RentabiliteitRentabiliteit totaal vermogenPercentage groter dan 30 (%)
10 Voedingsmiddelenindustrie 1 werkzame persoon 2006 40,5 21,6 5,4 8,1 24,3 32,1 25,0 3,6 14,3 25,0 35,1 29,7 18,9 8,1 8,1
10 Voedingsmiddelenindustrie 1 werkzame persoon 2007 32,6 27,9 7,0 - 32,6 33,3 22,2 7,4 7,4 29,6 37,2 32,6 14,0 4,7 11,6
10 Voedingsmiddelenindustrie 1 werkzame persoon 2008 27,1 29,4 8,2 10,6 24,7 18,5 29,6 16,7 11,1 24,1 30,6 36,5 12,9 9,4 10,6
10 Voedingsmiddelenindustrie 1 werkzame persoon 2009 26,2 28,6 13,1 8,3 23,8 25,4 15,3 17,0 10,2 32,2 31,0 27,4 20,2 9,5 11,9
10 Voedingsmiddelenindustrie 1 werkzame persoon 2010 23,2 41,1 12,5 7,1 16,1 27,0 27,0 5,4 10,8 29,7 33,9 35,7 10,7 10,7 8,9
10 Voedingsmiddelenindustrie 1 werkzame persoon 2011 32,1 44,6 8,9 5,4 8,9 46,2 20,5 10,3 - 23,1 50,0 30,4 7,1 5,4 7,1
10 Voedingsmiddelenindustrie 1 werkzame persoon 2012 44,0 32,0 6,0 2,0 16,0 35,3 17,7 8,8 11,8 26,5 32,0 36,0 14,0 10,0 8,0
10 Voedingsmiddelenindustrie 1 werkzame persoon 2013* 44,1 32,2 11,9 3,4 8,5 38,2 11,8 11,8 8,8 29,4 42,4 30,5 10,2 10,2 6,8
10 Voedingsmiddelenindustrie 2 tot 10 werkzame personen 2006 9,6 45,2 14,2 9,6 21,4 25,0 14,0 15,1 10,3 35,7 29,6 34,5 19,5 7,7 8,8
10 Voedingsmiddelenindustrie 2 tot 10 werkzame personen 2007 10,7 42,7 17,3 11,5 17,8 18,0 13,3 14,4 13,0 41,4 22,0 35,2 21,8 8,7 12,3
10 Voedingsmiddelenindustrie 2 tot 10 werkzame personen 2008 8,3 43,8 17,3 13,0 17,6 19,6 9,6 14,8 18,4 37,6 22,5 35,5 24,1 9,9 8,0
10 Voedingsmiddelenindustrie 2 tot 10 werkzame personen 2009 6,6 39,3 19,9 13,6 20,5 16,5 16,2 18,9 18,1 30,4 21,5 38,1 23,9 10,3 6,3
10 Voedingsmiddelenindustrie 2 tot 10 werkzame personen 2010 9,1 41,3 21,4 9,4 18,8 28,5 16,0 20,2 12,6 22,8 30,8 36,8 21,7 5,7 5,1
10 Voedingsmiddelenindustrie 2 tot 10 werkzame personen 2011 6,0 59,4 13,6 7,6 13,4 28,4 13,8 22,9 9,1 25,8 30,0 39,5 17,4 7,1 6,0
10 Voedingsmiddelenindustrie 2 tot 10 werkzame personen 2012 10,1 59,5 14,7 6,0 9,8 26,8 16,0 19,3 9,3 28,6 29,1 37,5 20,1 6,0 7,3
10 Voedingsmiddelenindustrie 2 tot 10 werkzame personen 2013* 10,1 59,2 11,0 8,3 11,3 22,6 23,1 18,5 9,5 26,3 27,0 38,7 22,7 6,1 5,5
10 Voedingsmiddelenindustrie 10 tot 50 werkzame personen 2006 3,8 62,9 19,5 7,0 6,8 18,8 12,3 18,2 12,0 38,7 18,2 39,6 26,3 8,9 7,0
10 Voedingsmiddelenindustrie 10 tot 50 werkzame personen 2007 4,6 59,9 21,2 5,9 8,3 12,3 11,3 18,1 13,6 44,8 12,9 41,4 26,9 10,5 8,3
10 Voedingsmiddelenindustrie 10 tot 50 werkzame personen 2008 4,6 51,6 28,1 8,2 7,5 17,6 11,9 19,4 12,2 38,8 16,5 38,0 26,4 9,0 10,2
10 Voedingsmiddelenindustrie 10 tot 50 werkzame personen 2009 2,8 54,3 27,0 10,0 5,8 23,2 14,7 18,8 14,7 28,7 22,0 41,8 24,2 6,1 5,8
10 Voedingsmiddelenindustrie 10 tot 50 werkzame personen 2010 5,6 55,6 22,8 7,5 8,5 27,7 13,6 21,2 12,1 25,4 27,9 39,8 20,6 7,0 4,6
10 Voedingsmiddelenindustrie 10 tot 50 werkzame personen 2011 4,5 70,3 16,5 5,3 3,3 24,7 18,8 18,5 14,3 23,8 24,4 43,5 20,1 7,2 4,8
10 Voedingsmiddelenindustrie 10 tot 50 werkzame personen 2012 4,8 73,5 14,1 3,3 4,3 20,7 18,9 20,4 12,4 27,5 21,5 44,2 21,7 6,2 6,4
10 Voedingsmiddelenindustrie 10 tot 50 werkzame personen 2013* 7,0 72,6 12,6 4,0 3,8 18,0 23,2 15,6 15,2 28,1 16,1 48,7 23,1 6,0 6,0
10 Voedingsmiddelenindustrie 50 tot 100 werkzame personen 2006 3,2 85,5 9,7 1,6 - 20,8 14,6 12,5 16,7 35,4 21,0 48,4 22,6 1,6 6,5
10 Voedingsmiddelenindustrie 50 tot 100 werkzame personen 2007 1,5 73,1 16,4 4,5 4,5 12,0 18,0 14,0 12,0 44,0 13,4 37,3 32,8 10,4 6,0
10 Voedingsmiddelenindustrie 50 tot 100 werkzame personen 2008 4,3 50,7 29,0 11,6 4,3 20,4 11,1 27,8 16,7 24,1 15,9 47,8 21,7 5,8 8,7
10 Voedingsmiddelenindustrie 50 tot 100 werkzame personen 2009 4,5 67,2 17,9 6,0 4,5 27,8 18,5 14,8 16,7 22,2 20,9 38,8 32,8 3,0 4,5
10 Voedingsmiddelenindustrie 50 tot 100 werkzame personen 2010 5,5 78,1 11,0 2,7 2,7 25,0 21,7 10,0 15,0 28,3 23,3 45,2 21,9 5,5 4,1
10 Voedingsmiddelenindustrie 50 tot 100 werkzame personen 2011 6,0 86,7 7,2 - - 29,2 24,6 12,3 10,8 23,1 28,9 44,6 16,9 6,0 3,6
10 Voedingsmiddelenindustrie 50 tot 100 werkzame personen 2012 7,1 82,4 4,7 4,7 1,2 25,8 22,7 19,7 9,1 22,7 20,0 50,6 21,2 7,1 1,2
10 Voedingsmiddelenindustrie 50 tot 100 werkzame personen 2013* 7,4 81,5 8,6 2,5 - 18,8 20,3 23,4 7,8 29,7 23,5 45,7 17,3 11,1 2,5
10 Voedingsmiddelenindustrie 100 tot 250 werkzame personen 2006 2,8 69,4 16,7 2,8 8,3 14,7 8,8 38,2 11,8 26,5 5,6 58,3 27,8 5,6 2,8
10 Voedingsmiddelenindustrie 100 tot 250 werkzame personen 2007 - 61,1 13,9 22,2 2,8 6,5 19,4 16,1 19,4 38,7 8,3 41,7 38,9 8,3 2,8
10 Voedingsmiddelenindustrie 100 tot 250 werkzame personen 2008 10,0 60,0 17,5 12,5 - 27,3 18,2 15,2 9,1 30,3 15,0 52,5 20,0 5,0 7,5
10 Voedingsmiddelenindustrie 100 tot 250 werkzame personen 2009 7,3 65,9 22,0 2,4 2,4 20,6 11,8 14,7 11,8 41,2 17,1 31,7 29,3 12,2 9,8
10 Voedingsmiddelenindustrie 100 tot 250 werkzame personen 2010 5,6 74,1 11,1 1,9 7,4 11,4 15,9 29,6 6,8 36,4 18,5 35,2 27,8 11,1 7,4
10 Voedingsmiddelenindustrie 100 tot 250 werkzame personen 2011 9,0 76,1 10,4 3,0 1,5 24,1 16,7 14,8 13,0 31,5 20,9 43,3 25,4 7,5 3,0
10 Voedingsmiddelenindustrie 100 tot 250 werkzame personen 2012 15,6 75,0 7,8 1,6 - 18,9 22,6 13,2 18,9 26,4 15,6 50,0 20,3 7,8 6,2
10 Voedingsmiddelenindustrie 100 tot 250 werkzame personen 2013* 15,5 74,6 8,5 1,4 - 13,1 24,6 13,1 16,4 32,8 12,7 45,1 28,2 7,0 7,0
10 Voedingsmiddelenindustrie 250 of meer werkzame personen 2006 6,8 75,0 15,9 2,3 - 25,0 12,5 30,0 15,0 17,5 6,8 61,4 27,3 2,3 2,3
10 Voedingsmiddelenindustrie 250 of meer werkzame personen 2007 2,2 60,0 31,1 4,4 2,2 16,7 11,9 35,7 14,3 21,4 11,1 55,6 26,7 4,4 2,2
10 Voedingsmiddelenindustrie 250 of meer werkzame personen 2008 3,6 67,3 16,4 9,1 3,6 18,0 18,0 28,0 18,0 18,0 14,5 52,7 21,8 9,1 1,8
10 Voedingsmiddelenindustrie 250 of meer werkzame personen 2009 6,1 63,3 18,4 4,1 8,2 11,6 23,3 30,2 18,6 16,3 6,1 57,1 34,7 - 2,0
10 Voedingsmiddelenindustrie 250 of meer werkzame personen 2010 2,0 77,6 12,2 6,1 2,0 6,7 26,7 24,4 28,9 13,3 4,1 61,2 32,7 2,0 -
10 Voedingsmiddelenindustrie 250 of meer werkzame personen 2011 3,9 82,4 9,8 3,9 - 19,2 25,5 25,5 12,8 17,0 19,6 58,8 15,7 5,9 -
10 Voedingsmiddelenindustrie 250 of meer werkzame personen 2012 5,1 76,3 10,2 5,1 3,4 20,4 20,4 29,6 16,7 13,0 15,3 62,7 18,6 3,4 -
10 Voedingsmiddelenindustrie 250 of meer werkzame personen 2013* 3,5 84,2 7,0 5,3 - 11,1 31,5 37,0 5,6 14,8 7,0 68,4 19,3 5,3 -
Bron: CBS.
Verklaring van tekens