Werkloosheid; (her)instromers naar persoonskenmerken, 2005-2007


De tabel geeft inzicht in het aantal personen dat in de verslagperiode (opnieuw) is ingestroomd in een uitkeringssituatie op grond van de werkloosheidswet (WW), uitgesplitst naar enkele persoonskenmerken van de (her)instromer.

Gegevens beschikbaar van 2005 t/m 2007.

Status van de cijfers
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 22 oktober 2013
De tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing

Werkloosheid; (her)instromers naar persoonskenmerken, 2005-2007

Geslacht Leeftijd Herkomstgroepering Perioden Instroom WW (incl. herinstroom) (aantal) Herinstroom WW (aantal)
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomstgroepering 2005 1e kwartaal 95.370 26.780
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomstgroepering 2005 2e kwartaal 76.140 20.200
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomstgroepering 2005 3e kwartaal 65.520 17.970
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomstgroepering 2005 4e kwartaal 69.080 20.530
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomstgroepering 2006 1e kwartaal 85.270 27.290
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomstgroepering 2006 2e kwartaal 61.330 16.510
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomstgroepering 2006 3e kwartaal 55.790 16.020
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomstgroepering 2006 4e kwartaal 60.880 19.970
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomstgroepering 2007 1e kwartaal 64.760 19.420
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomstgroepering 2007 2e kwartaal 48.950 14.820
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomstgroepering 2007 3e kwartaal 46.970 13.090
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomstgroepering 2007 4e kwartaal 51.870 15.670
Bron: CBS.
Verklaring van tekens