Bijstand; (her)instromers WWB naar persoonkenmerken, 2005-2007

Bijstand; (her)instromers WWB naar persoonkenmerken, 2005-2007

Geslacht Leeftijd Herkomstgroepering Perioden Instroom bijstand (incl. herinstroom) (aantal) Herinstroom bijstand (aantal)
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomstgroepering 2005 1e kwartaal 32.990 9.880
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomstgroepering 2005 2e kwartaal 24.660 6.440
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomstgroepering 2005 3e kwartaal 26.020 7.300
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomstgroepering 2005 4e kwartaal 23.490 6.840
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomstgroepering 2006 1e kwartaal 31.420 10.980
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomstgroepering 2006 2e kwartaal 24.810 7.730
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomstgroepering 2006 3e kwartaal 23.420 7.720
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomstgroepering 2006 4e kwartaal 21.240 7.190
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomstgroepering 2007 1e kwartaal 23.310 7.610
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomstgroepering 2007 2e kwartaal 17.900 5.660
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomstgroepering 2007 3e kwartaal 19.820 5.970
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomstgroepering 2007 4e kwartaal 21.230 6.110
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


De tabel geeft inzicht in het aantal personen dat in de verslagperiode (opnieuw) is ingestroomd in een uitkeringssituatie op grond van de Wet werk en bijstand (WWB), uitgesplitst naar enkele persoonskenmerken van de (her)instromer.

Gegevens beschikbaar van 2005 t/m 2007

Status van de cijfers
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 22 oktober 2013
De tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing

Toelichting onderwerpen

Instroom bijstand (incl. herinstroom)
Het aantal personen dat in de verslagperiode in een uitkeringssituatie is
gekomen op grond van de Wet werk en bijstand (WWB).
Meegeteld zijn ook de herinstromers: personen die in de verslagperiode in
een uitkeringssituatie op grond van de WWB zijn gekomen en in het jaar
voorafgaand aan het instroommoment (maximaal 365 dagen) al eerder een
bijstandsuitkering hebben ontvangen op grond van de WWB.
.
Wet werk en bijstand (WWB):
Wettelijke sociale voorziening die op 1 januari 2004 in werking is
getreden ter vervanging van de Algemene bijstandswet (Abw), de Wet
inschakeling werkzoekenden (WIW) en het Besluit In- en Doorstroombanen
(ID-banen).
Herinstroom bijstand
Het aantal personen dat in de verslagperiode is ingestroomd in een uit-
keringssituatie op grond van de Wet werk en bijstand (WWB) en in het jaar
voorafgaand aan het instroommoment (maximaal 365 dagen) al eerder een
bijstandsuitkering heeft ontvangen op grond van de WWB.
.
Wet werk en bijstand (WWB):
Wettelijke sociale voorziening die op 1 januari 2004 in werking is
getreden ter vervanging van de Algemene bijstandswet (Abw), de Wet
inschakeling werkzoekenden (WIW) en het Besluit In- en Doorstroombanen
(ID-banen).