Personen met een werkloosheidsuitkering; duur en kenmerken, 2005-2007

Personen met een werkloosheidsuitkering; duur en kenmerken, 2005-2007

Geslacht Leeftijd Herkomstgroepering Uitkeringsduur Perioden Personen met een werkloosheidsuitkering (aantal)
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomstgroepering Totaal uitkeringsduur 2005 september 251.320
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomstgroepering Totaal uitkeringsduur 2006 september 214.600
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomstgroepering Totaal uitkeringsduur 2007 september 164.510
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomstgroepering 0 tot 6 maanden 2005 september 76.520
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomstgroepering 0 tot 6 maanden 2006 september 67.600
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomstgroepering 0 tot 6 maanden 2007 september 52.730
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomstgroepering 6 tot 12 maanden 2005 september 53.500
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomstgroepering 6 tot 12 maanden 2006 september 41.010
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomstgroepering 6 tot 12 maanden 2007 september 27.880
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomstgroepering 12 tot 18 maanden 2005 september 30.190
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomstgroepering 12 tot 18 maanden 2006 september 25.510
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomstgroepering 12 tot 18 maanden 2007 september 18.630
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomstgroepering 18 tot 24 maanden 2005 september 23.480
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomstgroepering 18 tot 24 maanden 2006 september 20.230
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomstgroepering 18 tot 24 maanden 2007 september 16.040
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomstgroepering 2 tot 3 jaar 2005 september 38.620
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomstgroepering 2 tot 3 jaar 2006 september 24.480
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomstgroepering 2 tot 3 jaar 2007 september 19.940
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomstgroepering 3 tot 5 jaar 2005 september 23.760
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomstgroepering 3 tot 5 jaar 2006 september 30.870
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomstgroepering 3 tot 5 jaar 2007 september 23.220
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomstgroepering 5 jaar of langer 2005 september 5.260
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomstgroepering 5 jaar of langer 2006 september 4.910
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomstgroepering 5 jaar of langer 2007 september 6.070
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

TabeltoelichtingDe tabel geeft inzicht in het aantal personen dat zich op de peildatum in een uitkeringssituatie bevindt op grond van de werkloosheidswet (WW), uitgesplitst naar de duur van die situatie en enkele persoonskenmerken van de uitkeringsontvanger.

Gegevens beschikbaar van september 2005 t/m september 2007.

Status van de cijfers
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 22 oktober 2013
De tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing

Toelichting onderwerpen

Personen met een werkloosheidsuitkering
Het aantal personen met een uitkering op grond van de werkloosheidswet
(WW).
.
Werkloosheidswet (WW):
De wet heeft tot doel werknemers te verzekeren tegen de financiële
gevolgen van werkloosheid. De wet voorziet in een uitkering die
gerelateerd is aan het laatstverdiende inkomen uit dienstbetrekking.
De duur van de uitkering is afhankelijk van het arbeidsverleden van de
verzekerde. Het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV)
beoordeelt of men voor een WW-uitkering in aanmerking komt.