Personen met een bijstandsuitkering; duur en kenmerken, 2005-2007

Personen met een bijstandsuitkering; duur en kenmerken, 2005-2007

Geslacht Leeftijd Herkomstgroepering Uitkeringsduur Perioden Personen met een bijstandsuitkering (aantal)
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomstgroepering Totaal uitkeringsduur 2005 september 399.600
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomstgroepering Totaal uitkeringsduur 2006 september 374.200
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomstgroepering Totaal uitkeringsduur 2007 september 338.540
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomstgroepering 0 tot 6 maanden 2005 september 47.340
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomstgroepering 0 tot 6 maanden 2006 september 47.700
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomstgroepering 0 tot 6 maanden 2007 september 38.690
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomstgroepering 6 tot 12 maanden 2005 september 44.170
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomstgroepering 6 tot 12 maanden 2006 september 35.560
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomstgroepering 6 tot 12 maanden 2007 september 29.160
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomstgroepering 1 tot 2 jaar 2005 september 56.910
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomstgroepering 1 tot 2 jaar 2006 september 51.540
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomstgroepering 1 tot 2 jaar 2007 september 45.120
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomstgroepering 2 tot 3 jaar 2005 september 41.950
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomstgroepering 2 tot 3 jaar 2006 september 36.740
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomstgroepering 2 tot 3 jaar 2007 september 32.920
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomstgroepering 3 tot 4 jaar 2005 september 29.150
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomstgroepering 3 tot 4 jaar 2006 september 29.560
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomstgroepering 3 tot 4 jaar 2007 september 25.660
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomstgroepering 4 tot 5 jaar 2005 september 24.420
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomstgroepering 4 tot 5 jaar 2006 september 21.690
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomstgroepering 4 tot 5 jaar 2007 september 21.720
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomstgroepering 5 jaar of langer 2005 september 155.660
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomstgroepering 5 jaar of langer 2006 september 151.420
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomstgroepering 5 jaar of langer 2007 september 145.280
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


De tabel geeft inzicht in het aantal personen dat zich op de peildatum in een uitkeringssituatie bevindt op grond van de bijstand, uitgesplitst naar de duur van die situatie en enkele persoonskenmerken van de uitkeringsontvanger.

Gegevens beschikbaar van september 2005 t/m september 2007.

Status van de cijfers
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 22 oktober 2013
De tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing

Toelichting onderwerpen

Personen met een bijstandsuitkering
Het aantal personen met een uitkering op grond van de bijstandswetten
Wet werk en bijstand (WWB) of de Algemene bijstandswet (Abw).
.
Wet werk en bijstand (WWB):
Wettelijke sociale voorziening die op 1 januari 2004 in werking is
getreden ter vervanging van de Algemene bijstandswet (Abw), de Wet
inschakeling werkzoekenden (WIW) en het Besluit In- en Doorstroombanen
(ID-banen).
.
Algemene bijstandswet (Abw):
Tot 1 januari 2004 bestaande wettelijke sociale voorziening die als doel
heeft om financiële bijstand te verlenen aan personen die niet over de
middelen beschikken om in de noodzakelijke kosten van het bestaan te
voorzien. De Abw is per 1 januari 2004 vervangen door de Wet werk en
bijstand (WWB). In het Nederlandse sociale zekerheidsstelsel gaat het om
een laatste (aanvullende) voorziening.