Personen met een sociale zekerheidsuitkering; duur en kenmerken, 2005-2007

Personen met een sociale zekerheidsuitkering; duur en kenmerken, 2005-2007

Geslacht Leeftijd Herkomstgroepering Uitkeringsduur Perioden Personen met een uitkering (aantal)
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomstgroepering Totaal uitkeringsduur 2005 september 1.471.280
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomstgroepering Totaal uitkeringsduur 2006 september 1.368.450
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomstgroepering Totaal uitkeringsduur 2007 september 1.266.630
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomstgroepering 0 tot 6 maanden 2005 september 117.760
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomstgroepering 0 tot 6 maanden 2006 september 116.780
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomstgroepering 0 tot 6 maanden 2007 september 96.930
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomstgroepering 6 tot 12 maanden 2005 september 111.190
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomstgroepering 6 tot 12 maanden 2006 september 86.380
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomstgroepering 6 tot 12 maanden 2007 september 72.620
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomstgroepering 1 tot 2 jaar 2005 september 155.940
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomstgroepering 1 tot 2 jaar 2006 september 121.300
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomstgroepering 1 tot 2 jaar 2007 september 104.060
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomstgroepering 2 tot 3 jaar 2005 september 128.060
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomstgroepering 2 tot 3 jaar 2006 september 106.390
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomstgroepering 2 tot 3 jaar 2007 september 81.080
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomstgroepering 3 tot 4 jaar 2005 september 106.330
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomstgroepering 3 tot 4 jaar 2006 september 97.300
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomstgroepering 3 tot 4 jaar 2007 september 82.060
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomstgroepering 4 tot 5 jaar 2005 september 87.740
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomstgroepering 4 tot 5 jaar 2006 september 85.530
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomstgroepering 4 tot 5 jaar 2007 september 77.630
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomstgroepering 5 jaar of langer 2005 september 764.260
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomstgroepering 5 jaar of langer 2006 september 754.780
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomstgroepering 5 jaar of langer 2007 september 752.250
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


De tabel geeft inzicht in het aantal personen dat zich op de peildatum in een uitkeringssituatie bevindt op grond van de sociale zekerheidswetgeving, uitgesplitst naar de duur van die situatie en enkele persoonskenmerken van de uitkeringsontvanger.

Gegevens beschikbaar van september 2005 t/m september 2007.

Status van de cijfers
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 22 oktober 2013
De tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing

Toelichting onderwerpen

Personen met een uitkering
Het aantal personen met een uitkering op grond van de werkloosheidswet
(WW), de bijstandswetten, de bijstandsgerelateerde wetten en de arbeids-
ongeschiktheidswetten.
Meegeteld zijn ook personen met een uitkering van wie niet bekend is op
grond van welke wet de uitkering wordt verstrekt.
.
Bijstandswetten zijn de Wet werk en bijstand (WWB) en de Algemene
bijstandswet (Abw).
.
Bijstandsgerelateerde wetten zijn de Wet inkomensvoorziening oudere en
gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW), de Wet
inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen
zelfstandigen (IOAZ), de Wet werk en inkomen kunstenaars (WWIK) en het
Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz).
.
Arbeidsongeschiktheidswetten zijn de Wet op de arbeidsongeschiktheids-
verzekering (WAO), de wet Werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA), de
Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen (WAZ), de Wet
arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wajong) en de Wet
werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wet Wajong).