AWBZ/WMO-zorg zonder verblijf; inkomen, 2009-2010

AWBZ/WMO-zorg zonder verblijf; inkomen, 2009-2010

Geslacht Leeftijden Type zorg Inkomensgroepen Perioden Personen met zorg zonder verblijf Aantal, in verslagjaar (aantal) Personen met zorg zonder verblijf Percentage, in verslagjaar (%) Geleverde uren zorg zonder verblijf Totaal uren, in verslagjaar (x 1 000) Geleverde uren zorg zonder verblijf Gemiddeld per persoon, in verslagjaar (uren) Geleverde uren zorg zonder verblijf Gemiddeld in bevolking, in verslagjaar (uren)
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Totaal zorg zonder verblijf Totaal alle inkomens 2009* 620.890 4,76 99.194 160 7,60
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Totaal zorg zonder verblijf Totaal alle inkomens 2010* 629.155 4,79 101.725 162 7,70
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Totaal zorg zonder verblijf 1e 20%-inkomensgroep (laag inkomen) 2009* 211.650 8,56 37.036 175 14,90
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Totaal zorg zonder verblijf 1e 20%-inkomensgroep (laag inkomen) 2010* 187.960 7,62 32.772 174 13,20
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Totaal zorg zonder verblijf 2e 20%-inkomensgroep 2009* 210.435 8,33 35.032 166 13,80
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Totaal zorg zonder verblijf 2e 20%-inkomensgroep 2010* 241.030 9,36 41.241 171 16,00
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Totaal zorg zonder verblijf 3e 20%-inkomensgroep 2009* 94.000 3,66 13.421 143 5,20
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Totaal zorg zonder verblijf 3e 20%-inkomensgroep 2010* 97.690 3,77 14.280 146 5,50
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Totaal zorg zonder verblijf 4e 20%-inkomensgroep 2009* 60.745 2,25 7.954 131 2,90
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Totaal zorg zonder verblijf 4e 20%-inkomensgroep 2010* 60.495 2,23 8.004 132 2,90
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Totaal zorg zonder verblijf 5e 20%-inkomensgroep (hoog inkomen) 2009* 44.065 1,58 5.751 131 2,00
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Totaal zorg zonder verblijf 5e 20%-inkomensgroep (hoog inkomen) 2010* 41.980 1,50 5.428 129 1,90
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Totaal huishoudelijke verzorging Totaal alle inkomens 2009* 431.560 3,31 55.423 128 4,20
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Totaal huishoudelijke verzorging Totaal alle inkomens 2010* 429.925 3,27 56.335 131 4,20
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Totaal huishoudelijke verzorging 1e 20%-inkomensgroep (laag inkomen) 2009* 164.175 6,64 22.009 134 8,90
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Totaal huishoudelijke verzorging 1e 20%-inkomensgroep (laag inkomen) 2010* 144.695 5,87 19.557 135 7,90
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Totaal huishoudelijke verzorging 2e 20%-inkomensgroep 2009* 157.075 6,21 20.510 131 8,10
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Totaal huishoudelijke verzorging 2e 20%-inkomensgroep 2010* 177.770 6,90 23.826 134 9,20
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Totaal huishoudelijke verzorging 3e 20%-inkomensgroep 2009* 59.765 2,33 7.201 120 2,80
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Totaal huishoudelijke verzorging 3e 20%-inkomensgroep 2010* 60.695 2,34 7.522 124 2,90
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Totaal huishoudelijke verzorging 4e 20%-inkomensgroep 2009* 32.215 1,19 3.646 113 1,30
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Totaal huishoudelijke verzorging 4e 20%-inkomensgroep 2010* 30.600 1,13 3.576 117 1,30
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Totaal huishoudelijke verzorging 5e 20%-inkomensgroep (hoog inkomen) 2009* 18.335 0,66 2.056 112 0,70
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Totaal huishoudelijke verzorging 5e 20%-inkomensgroep (hoog inkomen) 2010* 16.165 0,58 1.854 115 0,60
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Totaal persoonlijke verzorging Totaal alle inkomens 2009* 324.560 2,49 37.348 115 2,80
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Totaal persoonlijke verzorging Totaal alle inkomens 2010* 339.430 2,58 39.431 116 3,00
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Totaal persoonlijke verzorging 1e 20%-inkomensgroep (laag inkomen) 2009* 103.605 4,19 12.807 124 5,10
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Totaal persoonlijke verzorging 1e 20%-inkomensgroep (laag inkomen) 2010* 91.870 3,73 11.452 125 4,60
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Totaal persoonlijke verzorging 2e 20%-inkomensgroep 2009* 108.720 4,30 12.523 115 4,90
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Totaal persoonlijke verzorging 2e 20%-inkomensgroep 2010* 128.970 5,01 15.297 119 5,90
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Totaal persoonlijke verzorging 3e 20%-inkomensgroep 2009* 49.895 1,94 5.285 106 2,00
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Totaal persoonlijke verzorging 3e 20%-inkomensgroep 2010* 54.490 2,11 5.845 107 2,20
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Totaal persoonlijke verzorging 4e 20%-inkomensgroep 2009* 34.620 1,28 3.635 105 1,30
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Totaal persoonlijke verzorging 4e 20%-inkomensgroep 2010* 36.385 1,34 3.791 104 1,40
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Totaal persoonlijke verzorging 5e 20%-inkomensgroep (hoog inkomen) 2009* 27.715 1,00 3.098 112 1,10
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Totaal persoonlijke verzorging 5e 20%-inkomensgroep (hoog inkomen) 2010* 27.710 0,99 3.046 110 1,00
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Totaal verpleging Totaal alle inkomens 2009* 198.475 1,52 6.423 32 0,40
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Totaal verpleging Totaal alle inkomens 2010* 184.745 1,41 5.960 32 0,40
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Totaal verpleging 1e 20%-inkomensgroep (laag inkomen) 2009* 60.735 2,46 2.220 37 0,90
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Totaal verpleging 1e 20%-inkomensgroep (laag inkomen) 2010* 48.145 1,95 1.763 37 0,70
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Totaal verpleging 2e 20%-inkomensgroep 2009* 62.740 2,48 1.999 32 0,70
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Totaal verpleging 2e 20%-inkomensgroep 2010* 65.290 2,53 2.118 32 0,80
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Totaal verpleging 3e 20%-inkomensgroep 2009* 31.955 1,24 935 29 0,30
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Totaal verpleging 3e 20%-inkomensgroep 2010* 31.175 1,20 914 29 0,30
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Totaal verpleging 4e 20%-inkomensgroep 2009* 23.445 0,87 672 29 0,20
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Totaal verpleging 4e 20%-inkomensgroep 2010* 22.280 0,82 638 29 0,20
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Totaal verpleging 5e 20%-inkomensgroep (hoog inkomen) 2009* 19.600 0,70 596 30 0,20
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Totaal verpleging 5e 20%-inkomensgroep (hoog inkomen) 2010* 17.855 0,64 527 30 0,10
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft het aantal personen en het percentage dat gedurende het verslagjaar zorg zonder verblijf heeft ontvangen waarvoor een eigen bijdrage betaald moet worden. Ook is het aantal uren zorg in het verslagjaar gegeven. De cijfers worden uitgesplitst naar type zorg, leeftijd, geslacht en inkomensklasse.
Tot en met verslagjaar 2006 kwamen de kosten van deze zorg ten laste van de Algemene Wet Bijzondere Zorgkosten (AWBZ). Met ingang van 2007 is de huishoudelijke verzorging overgeheveld vanuit de AWBZ naar de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO).
Per 21 juni 2010 is ook voor gebruikers van de functie begeleiding 'in natura' een eigen bijdrage ingevoerd. Omdat het hierbij niet mogelijk is betrouwbare jaarcijfers te berekenen, wordt deze zorg vanaf 2011 in de tabellen opgenomen.

Gegevens beschikbaar van 2009 tot en met 2010

Status van de cijfers
De cijfers zijn voorlopig. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de cijfers niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 31 augustus 2018:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Personen met zorg zonder verblijf
Personen die zorg ontvangen, waarvoor een eigen bijdrage is betaald,
zonder dat men in een instelling verblijft en waarvan de kosten voor
rekening van de Algemene Wet Bijzondere Zorgkosten (AWBZ) of de Wet
Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) komen.
Aantal, in verslagjaar
Het aantal personen dat op 1 januari van het verslagjaar in de
Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA) staat ingeschreven
en in het verslagjaar zorg zonder verblijf heeft ontvangen waarvoor zij
een eigen bijdrage hebben betaald. Personen die gedurende het jaar
zijn geëmigreerd of anderszins uit de GBA zijn uitgeschreven, zijn niet
in deze tabel opgenomen. Personen die gedurende het jaar zijn overleden
zijn wel in de tabel opgenomen.
Percentage, in verslagjaar
Het aantal personen dat in het verslagjaar zorg zonder verblijf heeft
ontvangen waarvoor een eigen bijdrage betaald is, uitgedrukt als
percentage van de totale bevolking binnen de betreffende categorie op 1
januari van het verslagjaar. Personen die gedurende het jaar zijn
geëmigreerd of anderszins uit de GBA zijn uitgeschreven, zijn niet in deze
tabel opgenomen. Personen die gedurende het jaar zijn overleden
zijn wel in de tabel opgenomen.
Geleverde uren zorg zonder verblijf
Totaal uren, in verslagjaar
Het totaal aantal uren zorg zonder verblijf dat in verslagjaar geleverd
is aan personen die op 1 januari van het verslagjaar in de Gemeentelijke
Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA) staan ingeschreven
waarvoor een eigen bijdrage betaald is.
Gemiddeld per persoon, in verslagjaar
Het gemiddeld aantal uren zorg zonder verblijf, waarvoor een eigen
bijdrage is betaald, berekend over de personen die in verslagjaar zorg
zonder verblijf hebben ontvangen.
Gemiddeld in bevolking, in verslagjaar
Het gemiddeld aantal uren zorg zonder verblijf, waarvoor een eigen
bijdrage is betaald, uitgedrukt per hoofd van de bevolking (stand
1 januari van het verslagjaar).