Emissies naar water;type lozing,bedrijfstak industrie (SBI 2008), 2008-2015


In deze tabel gaat het om de werkelijke lozingen van milieuverontreinigende stoffen bij circa 600 bedrijven en een bijschatting voor de rest van de bedrijven. In de tabel worden voor een selectie van stoffen de emissies weergegeven naar bedrijfsklasse volgens de SBI 2008. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen emissies naar het oppervlaktewater en emissies op het riool.
Het CBS stelt jaarlijks, samen met de Waterdienst van Rijkswaterstaat (voorheen RIZA), voor een groot aantal stoffen de industriële emissies naar water vast. Het onderzoek vindt plaats binnen het samenwerkingsverband van de Emissieregistratie. De Emissieregistratie omvat een inventarisatie van de emissies van milieuverontreinigende stoffen naar lucht, water, en bodem en de vrijgekomen afvalstoffen.

Gegevens beschikbaar van 2008 tot en met 2015.

Status van de cijfers:
De cijfers van 2008 tot en met 2013 zijn definitief, de cijfers van 2014 en 2015 zijn voorlopig.

Wijziging per 19 april 2019:
Geen, deze tabel is stopgezet. Voor de actuele tijdreeks van emissies naar water vanuit de industrie wordt verwezen naar de website van de Emissieregistratie, zie paragraaf 3.

Wanneer komen er nieuwe cijfers:
Niet meer van toepassing.

Emissies naar water;type lozing,bedrijfstak industrie (SBI 2008), 2008-2015

Type lozing Branche/bedrijfstak Perioden Vermestende stoffenFosforverbindingen als P (1 000 kg) Vermestende stoffenStikstofverbindingen als N (1 000 kg) Zware metalenCadmiumverbindingen als Cd (kg) Zware metalenChroomverbindingen als Cr (kg) Zware metalenKoperverbindingen als Cu (kg) Zware metalenZinkverbindingen als Zn (kg) Organische microverontreinigingenBenzeen (kg) Organische microverontreinigingenSom PAK (6 van Borneff) (kg) Organische microverontreinigingenTetrachlooretheen (per) (kg) Organische microverontreinigingenTetrachloormethaan (tetra) (kg) Zuurstofbindende stoffenCZV (1 000 kg) Overige stoffenChloriden, anorganisch als Cl (1 000 kg)
Totale lozing C Industrie 2015* 1.238 8.359 45,2 2.272 11.651 15.146 1.840 29,8 0,0 0,7 33.184 512.163
Totale lozing 10-12 Voedings-, genotmiddelenindustrie 2015* 928 4.684 8,6 388 1.061 4.069 857 0,0 0,0 0,0 20.855 57.335
Totale lozing 17-18 Papier- en grafische industrie 2015* 34 396 9,2 124 490 1.168 1 0,1 0,0 0,6 7.651 4.169
Totale lozing 19 Aardolie-industrie 2015* 22 214 0,4 8 73 221 2 0,0 0,0 0,0 0 87.106
Totale lozing 24-30, 33 Metaal-elektro industrie 2015* 21 638 3,4 582 8.451 2.409 2 27,7 0,0 0,0 103 1.501
Lozing op oppervlaktewater C Industrie 2015* 207 2.222 19,8 902 8.187 6.144 66 27,8 0,0 0,7 0 454.334
Lozing op oppervlaktewater 10-12 Voedings-, genotmiddelenindustrie 2015* 78 287 0,0 0 13 153 0 0,0 0,0 0,0 0 31.430
Lozing op oppervlaktewater 17-18 Papier- en grafische industrie 2015* 15 149 8,6 82 87 341 1 0,1 0,0 0,6 0 2.023
Lozing op oppervlaktewater 19 Aardolie-industrie 2015* 22 214 0,4 8 73 221 2 0,0 0,0 0,0 0 87.106
Lozing op oppervlaktewater 24-30, 33 Metaal-elektro industrie 2015* 10 547 2,8 143 7.600 1.242 2 27,7 0,0 0,0 0 691
Lozing op riool C Industrie 2015* 1.031 6.137 25,3 1.371 3.463 9.001 1.774 2,0 0,0 0,0 33.184 57.830
Lozing op riool 10-12 Voedings-, genotmiddelenindustrie 2015* 851 4.397 8,6 388 1.049 3.916 857 0,0 0,0 0,0 20.855 25.905
Lozing op riool 17-18 Papier- en grafische industrie 2015* 19 247 0,5 41 403 827 0 0,0 0,0 0,0 7.651 2.146
Lozing op riool 19 Aardolie-industrie 2015* 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0 0
Lozing op riool 24-30, 33 Metaal-elektro industrie 2015* 11 91 0,6 439 851 1.167 0 0,0 0,0 0,0 103 810
Bron: CBS.
Verklaring van tekens