Investering in materiële vaste activa; bedrijfstak, regio

Investering in materiële vaste activa; bedrijfstak, regio

Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Regio's Perioden Investeringen in materiële vaste activa (mln euro)
36 Waterleidingbedrijven Nederland 2022* 594,0
36 Waterleidingbedrijven Noord-Nederland (LD) 2022* .
36 Waterleidingbedrijven Oost-Nederland (LD) 2022* .
36 Waterleidingbedrijven West-Nederland (LD) 2022* 222,6
36 Waterleidingbedrijven Zuid-Nederland (LD) 2022* .
36 Waterleidingbedrijven Niet in te delen (LD) 2022* .
36 Waterleidingbedrijven Groningen (PV) 2022* .
36 Waterleidingbedrijven Fryslân (PV) 2022* .
36 Waterleidingbedrijven Drenthe (PV) 2022* .
36 Waterleidingbedrijven Overijssel (PV) 2022* .
36 Waterleidingbedrijven Flevoland (PV) 2022* .
36 Waterleidingbedrijven Gelderland (PV) 2022* .
36 Waterleidingbedrijven Utrecht (PV) 2022* 32,5
36 Waterleidingbedrijven Noord-Holland (PV) 2022* 47,1
36 Waterleidingbedrijven Zuid-Holland (PV) 2022* 102,3
36 Waterleidingbedrijven Zeeland (PV) 2022* 40,8
36 Waterleidingbedrijven Noord-Brabant (PV) 2022* .
36 Waterleidingbedrijven Limburg (PV) 2022* .
36 Waterleidingbedrijven Niet in te delen (PV) 2022* .
360 Waterleidingbedrijven Nederland 2022* .
360 Waterleidingbedrijven Noord-Nederland (LD) 2022* .
360 Waterleidingbedrijven Oost-Nederland (LD) 2022* .
360 Waterleidingbedrijven West-Nederland (LD) 2022* .
360 Waterleidingbedrijven Zuid-Nederland (LD) 2022* .
360 Waterleidingbedrijven Niet in te delen (LD) 2022* .
360 Waterleidingbedrijven Groningen (PV) 2022* .
360 Waterleidingbedrijven Fryslân (PV) 2022* .
360 Waterleidingbedrijven Drenthe (PV) 2022* .
360 Waterleidingbedrijven Overijssel (PV) 2022* .
360 Waterleidingbedrijven Flevoland (PV) 2022* .
360 Waterleidingbedrijven Gelderland (PV) 2022* .
360 Waterleidingbedrijven Utrecht (PV) 2022* .
360 Waterleidingbedrijven Noord-Holland (PV) 2022* .
360 Waterleidingbedrijven Zuid-Holland (PV) 2022* .
360 Waterleidingbedrijven Zeeland (PV) 2022* .
360 Waterleidingbedrijven Noord-Brabant (PV) 2022* .
360 Waterleidingbedrijven Limburg (PV) 2022* .
360 Waterleidingbedrijven Niet in te delen (PV) 2022* .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel toont cijfers over investeringen in materiële vaste activa.
De investeringen zijn gedaan door niet-financiële bedrijven.
Onderscheid wordt gemaakt naar soorten vaste activa.

In de tabel worden zeven soorten materiële vaste activa onderscheiden:

1. Grond en terreinen;
2. Bedrijfsruimten;
3. Grond, water en wegenbouwkundige werken;
4. Vervoermiddelen;
5. Computers en randapparatuur;
6. Machines en installaties;
7. Overige materiële vaste activa.

Buiten beschouwing blijven:
- Investeringen in voorraden;
- Investeringen in vestigingen in het buitenland;
- De waarde van overgenomen bedrijven waarvan de activiteiten vrijwel onveranderd worden voortgezet.

De cijfers kunnen worden uitgesplitst naar activiteit van de bedrijven, volgens de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI2008) en naar regio.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2009.

Status van de cijfers:
De cijfers tot en met 2021 zijn definitief en de cijfers van 2022 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 30 november 2023:
De voorlopige cijfers van 2022 zijn toegevoegd.

Wijzigingen per 23 mei 2023:
- De definitieve cijfers van 2021 zijn toegevoegd.
- Per 2021 zijn de SBI secties P, Q, R en de laatste delen van Sectie S met de onderliggende SBI’s toegevoegd aan de enquête en publicatie.

Wanneer komen nieuwe cijfers?
Ongeveer een jaar na het verslagjaar worden de voorlopige investeringscijfers voor de Totale investeringen in materiële vaste activa voor de bedrijfstakken delfstoffenwinning, industrie, energievoorziening, waterleidingbedrijven en afvalbeheer en bouwnijverheid gepubliceerd.
Definitieve, meer gespecificeerde cijfers komen anderhalf jaar na het verstrijken van het verslagjaar beschikbaar voor alle onderzochte bedrijfstakken, inclusief de vijf eerder genoemde bedrijfstakken.
De cijfers kunnen worden herzien als aanzienlijke bijstellingen noodzakelijk zijn.

Toelichting onderwerpen

Investeringen in materiële vaste activa
Goederen die worden aangeschaft of in eigen beheer worden voortgebracht, met als doel om als kapitaalgoed in het productieproces ingezet te worden. Algemeen worden als zodanig beschouwd goederen met een levensduur van meer dan een jaar (zoals gebouwen, woningen, machines, vervoermiddelen en dergelijke).