Investering in materiële vaste activa; bedrijfstak, regio

Investering in materiële vaste activa; bedrijfstak, regio

Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Regio's Perioden Investeringen in materiële vaste activa (mln euro)
H+J Vervoer, informatie en communicatie Nederland 2019 11.549,9
H+J Vervoer, informatie en communicatie Noord-Nederland (LD) 2019 .
H+J Vervoer, informatie en communicatie Oost-Nederland (LD) 2019 1.436,1
H+J Vervoer, informatie en communicatie West-Nederland (LD) 2019 7.026,7
H+J Vervoer, informatie en communicatie Zuid-Nederland (LD) 2019 .
H+J Vervoer, informatie en communicatie Niet in te delen (LD) 2019 .
H+J Vervoer, informatie en communicatie Groningen (PV) 2019 .
H+J Vervoer, informatie en communicatie Fryslân (PV) 2019 .
H+J Vervoer, informatie en communicatie Drenthe (PV) 2019 .
H+J Vervoer, informatie en communicatie Overijssel (PV) 2019 409,0
H+J Vervoer, informatie en communicatie Flevoland (PV) 2019 303,1
H+J Vervoer, informatie en communicatie Gelderland (PV) 2019 724,0
H+J Vervoer, informatie en communicatie Utrecht (PV) 2019 968,5
H+J Vervoer, informatie en communicatie Noord-Holland (PV) 2019 3.030,1
H+J Vervoer, informatie en communicatie Zuid-Holland (PV) 2019 2.761,9
H+J Vervoer, informatie en communicatie Zeeland (PV) 2019 266,2
H+J Vervoer, informatie en communicatie Noord-Brabant (PV) 2019 .
H+J Vervoer, informatie en communicatie Limburg (PV) 2019 .
H+J Vervoer, informatie en communicatie Niet in te delen (PV) 2019 .
263 Communicatieapparatenindustrie Nederland 2019 5,7
263 Communicatieapparatenindustrie Noord-Nederland (LD) 2019 .
263 Communicatieapparatenindustrie Oost-Nederland (LD) 2019 .
263 Communicatieapparatenindustrie West-Nederland (LD) 2019 .
263 Communicatieapparatenindustrie Zuid-Nederland (LD) 2019 .
263 Communicatieapparatenindustrie Niet in te delen (LD) 2019 .
263 Communicatieapparatenindustrie Groningen (PV) 2019 .
263 Communicatieapparatenindustrie Fryslân (PV) 2019 .
263 Communicatieapparatenindustrie Drenthe (PV) 2019 .
263 Communicatieapparatenindustrie Overijssel (PV) 2019 .
263 Communicatieapparatenindustrie Flevoland (PV) 2019 .
263 Communicatieapparatenindustrie Gelderland (PV) 2019 .
263 Communicatieapparatenindustrie Utrecht (PV) 2019 .
263 Communicatieapparatenindustrie Noord-Holland (PV) 2019 .
263 Communicatieapparatenindustrie Zuid-Holland (PV) 2019 .
263 Communicatieapparatenindustrie Zeeland (PV) 2019 .
263 Communicatieapparatenindustrie Noord-Brabant (PV) 2019 .
263 Communicatieapparatenindustrie Limburg (PV) 2019 .
263 Communicatieapparatenindustrie Niet in te delen (PV) 2019 .
268 Industrie van informatiedragers Nederland 2019 .
268 Industrie van informatiedragers Noord-Nederland (LD) 2019 0,0
268 Industrie van informatiedragers Oost-Nederland (LD) 2019 0,1
268 Industrie van informatiedragers West-Nederland (LD) 2019 .
268 Industrie van informatiedragers Zuid-Nederland (LD) 2019 0,1
268 Industrie van informatiedragers Niet in te delen (LD) 2019 .
268 Industrie van informatiedragers Groningen (PV) 2019 0,0
268 Industrie van informatiedragers Fryslân (PV) 2019 .
268 Industrie van informatiedragers Drenthe (PV) 2019 0,0
268 Industrie van informatiedragers Overijssel (PV) 2019 .
268 Industrie van informatiedragers Flevoland (PV) 2019 0,0
268 Industrie van informatiedragers Gelderland (PV) 2019 0,0
268 Industrie van informatiedragers Utrecht (PV) 2019 .
268 Industrie van informatiedragers Noord-Holland (PV) 2019 .
268 Industrie van informatiedragers Zuid-Holland (PV) 2019 .
268 Industrie van informatiedragers Zeeland (PV) 2019 .
268 Industrie van informatiedragers Noord-Brabant (PV) 2019 0,1
268 Industrie van informatiedragers Limburg (PV) 2019 .
268 Industrie van informatiedragers Niet in te delen (PV) 2019 .
J Informatie en communicatie Nederland 2019 4.278,4
J Informatie en communicatie Noord-Nederland (LD) 2019 .
J Informatie en communicatie Oost-Nederland (LD) 2019 494,5
J Informatie en communicatie West-Nederland (LD) 2019 2.038,3
J Informatie en communicatie Zuid-Nederland (LD) 2019 .
J Informatie en communicatie Niet in te delen (LD) 2019 .
J Informatie en communicatie Groningen (PV) 2019 .
J Informatie en communicatie Fryslân (PV) 2019 .
J Informatie en communicatie Drenthe (PV) 2019 .
J Informatie en communicatie Overijssel (PV) 2019 157,7
J Informatie en communicatie Flevoland (PV) 2019 110,5
J Informatie en communicatie Gelderland (PV) 2019 226,4
J Informatie en communicatie Utrecht (PV) 2019 428,4
J Informatie en communicatie Noord-Holland (PV) 2019 940,7
J Informatie en communicatie Zuid-Holland (PV) 2019 574,3
J Informatie en communicatie Zeeland (PV) 2019 94,8
J Informatie en communicatie Noord-Brabant (PV) 2019 .
J Informatie en communicatie Limburg (PV) 2019 .
J Informatie en communicatie Niet in te delen (PV) 2019 .
61 Telecommunicatie Nederland 2019 2.186,4
61 Telecommunicatie Noord-Nederland (LD) 2019 331,7
61 Telecommunicatie Oost-Nederland (LD) 2019 .
61 Telecommunicatie West-Nederland (LD) 2019 1.150,1
61 Telecommunicatie Zuid-Nederland (LD) 2019 .
61 Telecommunicatie Niet in te delen (LD) 2019 .
61 Telecommunicatie Groningen (PV) 2019 110,5
61 Telecommunicatie Fryslân (PV) 2019 129,3
61 Telecommunicatie Drenthe (PV) 2019 91,9
61 Telecommunicatie Overijssel (PV) 2019 .
61 Telecommunicatie Flevoland (PV) 2019 .
61 Telecommunicatie Gelderland (PV) 2019 .
61 Telecommunicatie Utrecht (PV) 2019 332,1
61 Telecommunicatie Noord-Holland (PV) 2019 285,6
61 Telecommunicatie Zuid-Holland (PV) 2019 440,8
61 Telecommunicatie Zeeland (PV) 2019 91,6
61 Telecommunicatie Noord-Brabant (PV) 2019 .
61 Telecommunicatie Limburg (PV) 2019 .
61 Telecommunicatie Niet in te delen (PV) 2019 .
611 Draadgebonden telecommunicatie Nederland 2019 1.800,5
611 Draadgebonden telecommunicatie Noord-Nederland (LD) 2019 .
611 Draadgebonden telecommunicatie Oost-Nederland (LD) 2019 .
611 Draadgebonden telecommunicatie West-Nederland (LD) 2019 861,7
611 Draadgebonden telecommunicatie Zuid-Nederland (LD) 2019 .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel toont cijfers over investeringen in materiële vaste activa.
De investeringen zijn gedaan door niet-financiële bedrijven.
Onderscheid wordt gemaakt naar soorten vaste activa.

In de tabel worden zeven soorten materiële vaste activa onderscheiden:

1. Grond en terreinen;
2. Bedrijfsruimten;
3. Grond, water en wegenbouwkundige werken;
4. Vervoermiddelen;
5. Computers en randapparatuur;
6. Machines en installaties;
7. Overige materiële vaste activa.

Buiten beschouwing blijven:
- Investeringen in voorraden;
- Investeringen in vestigingen in het buitenland;
- De waarde van overgenomen bedrijven waarvan de activiteiten vrijwel onveranderd worden voortgezet.

De cijfers kunnen worden uitgesplitst naar activiteit van de bedrijven, volgens de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI2008) en naar regio.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2009.

Status van de cijfers:
De cijfers tot en met 2019 zijn definitief.

Wijzigingen per 11 mei 2021:
De definitieve cijfers over 2019 zijn toegevoegd.

Wanneer komen nieuwe cijfers?
Ongeveer een jaar na het verslagjaar worden de voorlopige investeringscijfers voor de Totale investeringen in materiële vaste activa voor de bedrijfstakken delfstoffenwinning, industrie, energievoorziening, waterleidingbedrijven en afvalbeheer en bouwnijverheid gepubliceerd.
Definitieve, meer gespecificeerde cijfers komen anderhalf jaar na het verstrijken van het verslagjaar beschikbaar voor alle onderzochte bedrijfstakken, inclusief de vijf eerder genoemde bedrijfstakken.
De cijfers kunnen worden herzien als aanzienlijke bijstellingen noodzakelijk zijn.

Toelichting onderwerpen

Investeringen in materiële vaste activa
Goederen die worden aangeschaft of in eigen beheer worden voortgebracht, met als doel om als kapitaalgoed in het productieproces ingezet te worden. Algemeen worden als zodanig beschouwd goederen met een levensduur van meer dan een jaar (zoals gebouwen, woningen, machines, vervoermiddelen en dergelijke).