Afval, herkomst en bestemming; nationale rekeningen, 1990-2010


In deze tabel vindt u cijfers over de herkomst en bestemming van gevaarlijke en niet-gevaarlijke afvalstoffen. Voor de jaren 2002 tot en met 2008 is ook een uitsplitsing gemaakt tussen afvalproducten en afvalresiduen. Uit de tabel zijn de afvalstromen van verschillende afvalstoffen te volgen. De herkomst van de hoeveelheid afval bij huishoudens, verschillende bedrijfsklassen en import wordt gepresenteerd.
Bij de bestemming van afval wordt een onderscheid gemaakt naar verwerkingsmethoden (hergebruik, verbranden en storten/lozen) en export.
Daarnaast zijn de afvalrekeningen zeer geschikt voor analyses van bijvoorbeeld de oorzaak van veranderingen van afvalindicatoren in de tijd.

De tabel maakt deel uit van de milieurekeningen. De milieurekeningen kwantificeren de relatie tussen economie en milieu. Om tot een consistente statistische beschrijving te komen van deze relatie sluiten de milieurekeningen aan op de classificaties en definities van de nationale rekeningen. Hierdoor wijken milieucijfers uit de milieurekeningen in een aantal gevallen af van de milieucijfers elders op CBS-website.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1990 tot en met 2010
De tabel is stopgezet per 21 juli 2015. Reden van stopzetting is dat de afvalrekeningen in 2015 gereviseerd zijn omdat de kwaliteit van sommige brondata niet meer voldoende was. Als gevolg hiervan is het onderscheid tussen afvalproduct en afvalresidu vervallen, net als het onderscheid tussen gevaarlijk en niet-gevaarlijk afval. Ook zijn er op detailniveau alleen nog maar data beschikbaar vanaf 2008. De tabel wordt opgevolgd door de tabellen Afvalbalans, afvalsoort naar sector; nationale rekeningen en Afvalbalans; kerncijfers. Zie paragraaf 3.

Status van de cijfers:
De cijfers van de laatste twee jaar hebben een voorlopige status. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden deze gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 21 juli 2015:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Afval, herkomst en bestemming; nationale rekeningen, 1990-2010

Herkomst-bestemming Residu - product Gevaarlijk - niet-gevaarlijk Perioden Totaal Afval (1000 ton) Chemisch afval (1000 ton) Metaal afval (1000 ton) Niet-metaal afval (1000 ton) Afgedankt materiaal (1000 ton) Dierlijk en plantaardig afval (1000 ton) Gemengd afval (1000 ton) Slib (1000 ton) Mineraal afval (1000 ton)
Totaal Nederlandse economie Totaal Totaal 2010* 59.024 2.195 1.656 6.043 485 14.248 7.835 503 26.058
Totaal van het buitenland Totaal Totaal 2010* 13.784 178 256 3.716 119 8.785 162 22 546
Totaal herkomst Totaal Totaal 2010* 72.808 2.373 1.911 9.758 604 23.033 7.998 526 26.605
Hergebruik Totaal Totaal 2010* 50.177 1.022 827 4.879 511 16.356 1.213 98 25.272
Verbranding Totaal Totaal 2010* 9.202 589 1 1.082 32 1.083 6.181 197 37
Storten en lozen Totaal Totaal 2010* 1.527 316 1 29 17 50 354 7 753
Totaal naar het buitenland Totaal Totaal 2010* 11.902 446 1.083 3.768 44 5.544 249 224 543
Totaal bestemming Totaal Totaal 2010* 72.808 2.373 1.911 9.758 604 23.033 7.998 526 26.605
Bron: CBS.
Verklaring van tekens